Hoe zit dat nu met de ADH de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Waarom is voeding belangrijk?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Voeding is de brandstof, de energiebron voor het lichaam. Een lichaam heeft van de verschillende essentiële voedingstoffen bepaalde hoeveelheden nodig om goed te kunnen functioneren. Doormiddel van eten en drinken kunnen we de benodigde voedingstoffen binnen krijgen. Uit wetenschappelijk onderzoek zowel in Nederland als daar buiten, is vast komen te staan dat van de verschillende stoffen minimale hoeveelheden noodzakelijk zijn. Minimaal wil zeggen net voldoende om niet ziek te worden. Deze waarde wordt ook wel ADH genoemd. De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden. In school termen kan je de ADH vergelijken met een 5_ het hangt tussen onvoldoende en voldoende in en je hebt totaal geen reserve voor als het eens wat minder gaat. Het is verstandiger om ruim boven die bewuste ADH drempel te zitten, kies dus voor een ruime voldoende, 7 dus. Alleen dan bevindt het lichaam zich in een veilig gebied.

Landelijke ADH verschillen


Er zijn ook landen waar men uit gaat van veel hogere waarden daar mikt men op optimale gezondheid. Om deze status te bereiken zal je het lichaam dus ook optimaal moeten voeden. Optimaal wil dus zeggen een maximale voedingswaarde per essentiële voedingstof, in school termen dus 9 of hoger. Er bestaan internationaal verschillende visies over voedingswaarden. In het ene land kan de ADH 400% verschillen met het andere land. Dat is niet verstandig voor de beeldvorming over voeding bij de leek. Toch is het de praktijk van alle dag. Verschillen de mensen per land dan zo sterk? Feitelijk niet. Een paar uitzonderingen daar gelaten, heeft ieder menselijk lichaam ongeveer de zelfde voedingsbehoefte. Wat wel verschilt is de culturele achtergrond. Verschillende landen hebben verschillende eetculturen. Wij eten dus anders, leggen andere accenten waardoor er dus andere hoeveelheden essentiële voedingstoffen in ons lichaam aanwezig zijn. Enkele voorbeelden, Italië kiest voor pasta, Engeland voor fish and chips, Duitsland voor bratwurst , Nederland heeft de aardappel met vette jus en Amerika kiest voor hamburgers. De kenmerken van de landstypen zijn redelijk herkenbaar. Eén ding hebben ze gemeen, geen van alle hebben een optimaal voedingspatroon waardoor het lichaam geheel in balans is. We blijven allemaal mensen met onze voorkeur voor bepaalde gerechten.We worden geregeerd door onze smaak papillen en niet door ons verstand.

Optimale gezondheid


In alle genoemde en niet genoemde landen zijn mensen die de optimale gezondheid nastreven en willen investeren in goede voedingsproducten. Andere gebruikelijke maar niet gewenste producten wil men buiten het dagelijkse dieet, de maaltijd houden. Deze groep mensen groeit gestaag. We spreken van een internationale bewustwording van juiste voedingspatronen. Het besef groeit exponentieel dat men prettig en gezond oud wil worden. Je zal dus voldoende juiste voedingstoffen binnen moeten krijgen en voldoende en verantwoord bewegen. Verder zullen we moeten voorkomen dat we aan luchtvervuiling en andere schadelijke invloeden blootstaan zoals roken en stress. Waar we ook goed bewust van moeten zijn is het feit dat onze dagelijkse arbeid of gewoonten veel energie vergen. Energie is een ander woord voor brandstof om te kunnen functioneren. Hoe meer we van ons lichaam vergen hoe meer brandstof, energie, we dus gebruiken. Logisch zult u zeggen een vrachtwagen die groot en zwaar beladen is gebruikt meer brandstof om van A naar B te komen dan een mini die licht is en zeer anticiperend wordt bereden. Wel dat geldt ook voor het lichaam. Kortom het is nog een hele kunst om op een prettige en gezonde wijze honderd te worden.

Meten is weten


Er zijn zaken die we willen voorkomen, een er van is ziek worden. We weten nu dat we goed moeten eten & drinken en goed moeten bewegen. Maar zijn er misschien nog andere mogelijkheden om bijvoorbeeld een beetje in de toekomst te kijken? Het antwoord is ja.

We kunnen door onderzoek te doen naar de voedingstatus, vaststellen waar onze risico’s liggen. Door middel van een bloedonderzoek kunnen we laten vaststellen wat onze voedingstatus is. Dat wil zeggen we kunnen laten vaststellen wat het lichaam via het maag- darmkanaal daadwerkelijk van ons genuttigde voedsel opneemt. We krijgen dan een indruk van de hoeveelheden van de verschillende essentiële voedingstoffen in onze lichaamscellen. Dat is dus zeer belangrijk. We kunnen wel van alles eten maar als er niets wordt opgenomen gaat het faliekant verkeerd met ons lichaam en raakt het uit balans en vervolgens worden we ziek.

De voedingsstatus geeft een indruk van gezondheid. Elke microvoedingsstof zoals we die kennen vervult een onmisbare rol bij het optimaal functioneren van onze lichaamcellen. Wanneer onze lichaamcellen niet optimaal functioneren is de kans op het ontwikkelen van ziekten en aandoeningen aanzienlijk.
De voedingstatus geeft dus per microvoedingstof de waarde die in het bloedmonster wordt vastgesteld. De minimale drempelwaarde per stof zijn bekend. Op basis van die gegevens wordt aan gegeven welke risico’s u loopt en wat u er aan kunt doen om de genoemde risico’s te verminderen, en in de toekomst te voorkomen.

Een voorbeeld


Als voorbeeld nemen we een te kort aan Vitamine B2 . Er wordt een uiteenzetting gegeven van de functie van Vitamine B2 , welke symptomen van lichamelijke aard daar bij horen als er te kort aan Vitamine B2 is geconstateerd bv. brandende ogen, duizeligheid , huidontstekingen etc. Daarna geeft men een overzicht van voedingstoffen waar veel Vitamine B2 in zit zodat de voedingsgewoonte aangepast kan worden. In de laatste plaats wordt aangegeven wat we per dag zouden moeten consumeren aan Vitamine B2 om het probleem op te lossen. In ons voorbeeld dus 50 mg Vitamine B2 consumeren voor een periode van 4 tot 6 maanden. Dan heeft het lichaam de juiste waarden weer om goed te kunnen functioneren. Een herhalingsonderzoek zal vaststellen hoe het lichaam zich hersteld heeft.

Spectracell Laboratories


In Amerika bestaan mogelijkheden om doormiddel van bloedonderzoek een voedingstatus te laten vaststellen. Het bedrijf dat daar ruime ervaring mee heeft is het Amerikaanse Spectracell Laboratories gevestigd te Houston,Texas. Na 18 jaren onderzoek, heeft SpectraCell Laboratories de FIA™ geïntroduceerd. Met behulp van genoemde en gepatenteerde FIA™ test is SpectraCell Laboratories in staat om de biochemische intracellulaire functie van uw eigen cellen (resting lymphocyten) te bepalen. Analyse van het functioneren van deze cellen onder SpectraCell’s gepatenteerde condities onthult uw functionele voedingsstatus over een veel langere periode dan bij conventionele serum testen gebruikelijk is.

De verkregen resultaten kunnen tekorten aan het licht brengen die standaard serum testen mogelijk missen. Indien geconstateerde tekorten niet aangezuiverd worden kan dit tot aantasting leiden van uw gezondheid en bijdragen aan de ontwikkeling of progressie van chronische ziekten en aandoeningen.

– Artikel Pim Bruinzeel