Codex Alimentarius

De Codex heeft als taak de volksgezondheid te beschermen en een eerlijke handel in voedselproducten te bevorderen.

Met ingang van 31 December 2009 wordt er weer een stukje ingevoerd van de Codex Alimentarius (voedingsmiddelenwet). Op dit moment zijn 173 landen aangesloten bij de Codex, die daarmee 98% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.

Als weldenkend burger kan ik mij een wetgeving wel voorstellen om zo producten die in het ene land goedgekeurd zijn ook beschikbaar te maken voor de rest van de wereldbevolking. Dat is een goede zaak maar ………

Waarom zou ik tegen de natuur beschermt moeten worden waardoor vitamines voortaan maar in lage doseringen verkrijgbaar meer zijn terwijl allerlei onderzoeken aantonen dat de doseringen BELACHELIJK laag zijn en daardoor hun werkzaamheid verliezen?

Waarom mag een roker vrij kiezen om vergif in zijn of haar lichaam te stoppen en mag ik niet vrij kiezen om vitamines en mineralen te gebruiken op de dosering die ik wil of de natuurarts noodzakelijk acht?

Waarom mag ik en andere mensen vanaf 2009 ook niet meer openlijk vertellen dat ik ze door het gebruik van voedingssupplementen genezen zijn van XXXX en XXXX en honderden ziektes klachten en gebreken?

Gaat bij u ook langzaam maar zeker de gedachte ontstaan dat er hier een spel gespeeld wordt met als inzet meer geld verdienen over de rug van; naar gezondheid snakkende mensen?

De Agendapunten van Codex Alimentarius worden sinds de oprichting in 1962 langzaam ten uitvoer gebracht. Stukje voor stukje worden de mensen in de gaarpot voorbereid om als de bekende kikker straks gaar gekookt te worden.

Er komen regels die voor iedereen gelden die zowel voeding als voedingsupplementen naar de markt brengen. Elke claim die voor voeding als geneesmiddel wordt gezien moet eerst dubbelblind bewezen zijn of anders wordt deze verboden.

De lijfspreuk van Hippocrates: ‘Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’, zou deze dan echt op onwaarheden berusten? Zou mijn eigen lichaam mij bedriegen in wat ik voel en ervaar?

We mogen ons sinds jaar en dag voeden met fruit en groenten die met geen korrel grond in aanraking komt of op zijn best met kunstmest ‘gevoed’ worden. Kunstmest met het brede spectrum van maar liefst 11 mineralen. De rest van de 82 mineralen, waar moeten wij die vandaan halen om ons lichaam gezond te laten functioneren?

Gaat met de voedingswetgeving de natuurlijke vervanger voor geraffineerde suiker – Stevia – ook in Europa en Amerika beschikbaar komen of wordt die nu ook in Azië verboden?

Worden al die bewezen gevaarlijk additieven in onze voeding als Aspartaam en MSG nu verboden of krijgen we nog meer gepatenteerde chemicaliën op ons bord zodat de multinationals nog meer kunnen verdienen?

Ik heb hier nog niet één politiek ‘leider’ in het openbaar over horen spreken? Zouden ze dat niet mogen of zorgen daar geheime agenda’s en een goed gevulde verkiezingskas wel voor dat ze dit niet doen? Omkoping wil ik nog niet aan denken we leven hier immers niet in een bananenrepubliek! Wij hebben toch democratie? Wij hebben NEE mogen zeggen tegen Europa, … terwijl de belangrijke punten stilletjes zonder enige ruchtbaarheid ten uitvoer gebracht worden.

Deze punten, de vrije keuze van voedingsmiddelen gaat tegen het absolute basisrecht in van de mensheid. Weet u het nog de Maslow piramide? Met helemaal onderaan de behoefte aan onderdak, water en voeding.

Vat dit beslist niet op als een beschuldiging maar ga het debat aan in de openbaarheid. Ik ben bang dat ik er nooit iets van ga horen en dat ons hele systeem zo ……. is als ik denk dat het is.

Het wordt hoog tijd dat de wereldbevolking in opstand komt voordat we helemaal gaar gekookt zijn en niet eens meer zelfstandig kunnen denken.

Intussen, … geniet van de mooie dingen van het leven en zorg in ieder geval dat je gezond blijft anders val je ten prooi aan de chemische medicijnen die dubbel blind bewezen ons gezond gaan houden … toch?

Leve de Codex Alimentarius!

Henk Mutsaers

… op je gezondheid. 

Mei 2008: Vrijheidskeuze voedingsmiddelen op het spel!

In Canada is een nieuws zogenaamde – Bill – voorgesteld met het nummer C 51. In Canada is men zo ongeduldig dat men zelfs de schadelijke Code Alimentarius niet wil afwachten. Terwijl het normaal maanden of zelfs jaren duurt om een wet aangenomen te krijgen wil men deze schijnbaar kleine wijzigingen er in slechts enkele weken doordrukken. De gevolgen zijn echter enorm!

C 51 In het kort:
Naar verwachting heeft dit betrekking op 60% van alle supplementen die van de markt dreigen te verdwijnen. Onthoudt, als dit lukt dan gaan er simpelweg meer landen volgen en wat is dan de volgende stap? Het wordt in Canada heel sluw gespeeld. Het woord medicijn wordt in de wetsvoorstel vervangen voor therapeutisch product. Hierdoor kan men supplementen en kruiden op het zelfde niveau zetten als medicijnen waardoor voeding ineens dubbelblind bewezen moet gaan worden. Dat kan niemand betalen voor producten die niet te patenteren zijn waardoor de grote bedreiging voor de super winsten van de farmaceutische industrie eenvoudig geëlimineerd wordt. Bovendien wordt de term – verkopen – aangevuld met –verstrekken – zodat je ook al strafbaar kan worden gesteld als je niet dubbelblind bewezen supplementen aan iemand geeft.

Ik hoor al mensen in ongeloof denken; “Zo’n vaart zal dat wel niet lopen, dat kan ik mij tenminste niet voorstellen”. Denk dan hier maar eens over na: Hoe kan het zover gekomen zijn dat in de zogenaamde – processed foods – er zoveel chemische stoffen zitten die een bedreiging voor je gezondheid zitten terwijl de meeste mensen dat nog niet eens weten – hoe gevaarlijk ze wel niet zijn. Vraag je af hoe het komt dat er zoetjes op tafel staan bij vrijwel iedereen die in eerste instantie gemaakt waren als rattenvergif en kanker veroorzaken. Als je dat dan verteld kijkt men je vol ongeloof aan en blijft men ze in veel gevallen gewoon gebruiken. Zouden deze mensen denken dat ik gek ben omdat in hun belevingswereld het onmogelijk is dat de overheid dit toe zou staan?

Hoeveel mensen heb ik al niet horen vertellen; “Ja als je daar allemaal bij stil moet staan kun je helemaal niets meer eten”. Daar heb ik dus inderdaad geen enkel antwoord op. Dit zijn de mensen die straks bij de dokter aan moeten kloppen voor hulp om hen alstublieft beter te maken, ….. terwijl dat toch in de eerste plaats je eigen verantwoording is om niet ziek te worden.

Toen ik stap voor stap al deze feiten heb ontdekt kon ik het haast ook niet geloven. In gesprek met een internationaal erkende journalist die alles over deze zaken wist heeft mij doen inzien dat ik eens serieus alle signalen die ik ontving moest gaan bekijken en onderzoeken. Verbanden leggen, wat hoor ik, wat zie ik om mij heen gebeuren, wat heeft dat voor gevolgen voor mij en anderen, waarom doen mensen, bedrijven en regeringen dat? Maar vooral, wat kan IK eraan doen om mijn steentje bij te dragen? Mijn website is daar al een getuigenis van evenals de protestsong. Elke persoon, één voor één die ik daarvan bewust kan maken en op weg helpen naar een gezonder leven is pure winst. Welke stappen ga jij maken? Een reis die je in de richting van de huisartsenpost doet belanden of een koers die je uitzet om tussen de gevaarlijke klippen door te manoeuvreren op weg naar optimale gezondheid?
– Henk Mutsaers

Wie gaat er mij steunen om deze boodschap uit te dragen. Is je dat 99 cent waard?
Om op de radio veel gedraaid te worden met je – protestsong – moet je nu eenmaal veel verkopen genereren.


Tros Radar: Codex Alimentarius

Maandag 19 Mei: Eindelijk werd er eens aandacht besteed aan het fenomeen Codex Alimentarius, dat tot op heden nooit verder is gekomen dan een klein stukje achter in de Financiële Telegraaf. Met kromme tenen heb ik het relaas op Tros Radar aan zitten horen. Men deed voorkomen met een poging Dr. Laibow te bellen dat men aan hoor / wederhoor voldeed, maar Dr. Laibow is waarschijnlijk al lang plat gebeld door media die haar in een kwaad daglicht willen brengen. Wie had men wel moeten bellen? Daar komt maar één persoon voor in aanmerking; Dr. Robert Verkerk van de Alliance for Natural Health. Dit is de organisatie die al verschillende processen heeft aangespannen tegen de Codex Alimentarius commisie en alle vergaderingen op de voet volgt en persoonlijk bijwoont. Het gaat namelijk niet om wat er minimaal in een voedingssupplement moet zitten maar er wordt geprotesteerd tegen de belachelijk lage MAXIMALE norm. Het gaat er in onze voeding niet alleen om wat er in de toekomst allemaal mag maar wat voor rommel er nu reeds allemaal inzit. Dit maakt dat goed geïnformeerde consumenten TOTAAL geen vertrouwen hebben in de Codex Alimentarius. Het gaat erover dat de kwaliteit van onze voeding nu reeds totaal niet voldoet aan de minimum standaard om mensen gezond te kunnen houden. Om in voedingtermen het verslag van Tros Radar te beoordelen; Junk (food) verslaggeving!

Lezing Dr Robert Verkerk, Alliance Natural Health Op 27 Oktober 2007.
Van geboorte Nederlander en internationaal een hoog gewaardeerde wetenschapper die onze rechten op Europees niveau verdedigt als Directeur van de Alliance for Natural Health aangaande de vrije keuze van voedingssupplementen. 

Is onze voedingsketen te patenteren?
In een zeer enerverende lezing werden wij op de hoogte gesteld hoe de vlag erbij hangt in de jarenlange strijd die gevoerd wordt tegen het recht op gezondheid! Het moet duidelijk worden dat onze gezondheid niet meer vanzelfsprekend is. Met de invoering van kunstmest, en in laboratoria bewerkte zaden (GMO) wordt onze van origine natuurlijke voedingsketen stapje voor stapje kunstmatig bewerkt waardoor de voeding giganten ook deze producten kan PATENTEREN en daar SUPER winsten mee kan behalen! De gekookte kikker theorie is hier van toepassing op de gehele bevolking van de EU en de US. Stukje bij beetje is deze verandering al gaande met een agenda die zich over tientallen en tientallen jaren uitstrekt zodat we langzaam gaar gekookt worden en er geen weg meer terug is. 

Kent u mensen die wel eens de opmerking maken; “Als je alles moet geloven wat er over voeding wordt geschreven dan zou je niets meer kunnen eten”.

Toch is dit precies wat er gaande is. We kunnen onze voedingsketen niet meer vertrouwen stelde Dr Robert Verkerk; “Elk jaar gaan er 5.000 mensen dood door voeding en 6 miljoen mensen belanden hierdoor in het ziekenhuis”. Als voorbeeld gebruikte Dr Robert Verkerk de Petronas Towers in Maleisië. De ene toren stel ik mij voor als de voedingsindustrie en de andere toren als de farmaceutische industrie en duidelijk zichtbaar is de link tussen deze twee grootmachten. De ene industrie maakt ons ziek met zijn inferieure voeding en de andere grootmacht verdient vervolgens aan uw zieke lichaam.

Voedingssupplementen aan banden.
De volgende stap op de agenda van de Codex Alimentarius is het aan banden leggen van de natuurlijke voeding. Via de gewone voeding is het vrijwel onmogelijk geworden om voldoende nutriënten binnen te krijgen als je niet het geluk hebt om in een zonovergoten land te wonen waar nog ‘ouderwetse’ traditionele landbouw toegepast wordt. Voedingssupplementen zijn dan ook voor de minder gelukkigen onmisbaar om het lichaam te voorzien van essentiële bouwstoffen. Op de Agenda staat ook dat het grote publiek niet hoeft te weten dat de voedingsketen zo slecht van kwaliteit is dus wordt onze ongezondheid toegeschreven aan genetische factoren. Bovendien worden voedingssupplementen meer en meer in studies afgeschilderd als zijnde niet ten voordele om de gezondheid te bevorderen en vaak werken ze zelfs ten nadelen. Deze misleidende studies, zo stelde Dr Robert Verkerk, worden echter altijd uitgevoerd met synthetische voedingssupplementen, of geïsoleerde vitamines waar geen rekening gehouden wordt met het samenspel van de verschillende essentiële vitamines, mineralen, enzymen en spoorelementen. Recht op vrije meningsuiting aan banden.

Eveneens aan gesloten bij de ANH als Development Manager is Meleni Aldridge. Zij was aanwezig om ons voor te lichten over wettelijke regels die van kracht gaan worden. De bekende normen als Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) (Recommended Daily Allowance RDA) gaan binnenkort voorgoed verdwijnen en worden vervangen door Maximum Permitted Level (MPL) in het Nederlands zal dit wel Maximaal Toegestaan Niveau worden. Met deze nieuwe norm gaan hooggedoseerde voedingssupplementen waar natuurartsen mee werken van de markt verdwijnen en worden verboden. Ook de communicatie gaat aan banden gelegt worden. Melani heeft de opdracht gekregen alle communicatie op verpakkingen, brochures en websites tegen het licht te houden van de nieuwe strenge regels. Ook gaf zij de waarschuwing af dat iedereen persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor gezondheid claims die niet af mogen wijken van de goedgekeurde wettelijk vastgelegde regels. Dit komt er in de praktijk op neer dat ik niet meer mag vertellen dat ik dankzij het gebruik van voedingssupplement XXX geen last meer heb van XXX en XXX. Voeding wordt indien er een medische claim aan ontleend wordt gelijk gesteld met medicijnen. Grote multinationals als de voedingsindustrie kunnen dit zich nog wel veroorloven maar kleine producten van innovatieve producten eenvoudig niet zodat alleen de ingewijden voortaan nog op de hoogte zijn of komen van deze producten. Met ingang van 2009 worden wij dus in het vrije westen monddood gemaakt! In een persoonlijk gesprek met Melani waarin ik vertelde dat ik door de loop der jaren een 900+ pagina’s website heb opgebouwd werd mij met kracht aangeraden ALLE links die naar deze XXXX website verwijzen te verwijderen. Er mag geen enkel verband meer worden gelegd tussen bewezen medische claims van voedinggebruik en de verkoop van voedingssupplementen. Elke claim zal tegen miljoenen verslindenden kosten wetenschappelijk aangetoond moeten worden! 

Over onze voeding was Dr Robert Verkerk duidelijk. Over het gebrek aan essentiële bouwstoffen in onze voeding stelde Dr Verkerk; “It makes our body crying out for them”. 

Natuurlijke voeding is niet te patenteren.
Waarom vraagt u zich af is er ook een hetze gaande in de grote voedingssupplementenmarkt? Het antwoord is echter simpel. Omdat natuurlijke producten en ingrediënten niet te patenteren zijn en het uiteindelijke doel van de voedingsgiganten is totale controle van de voedingsketen en de daarmee samenhangende superwinsten. 

De ENIGE MACHT die Jij en Ik nog hebben op dit gebied is te STEMMEN met de PORTEMONNEE.
De politiek is allang tot een loopjongen gedegradeerd van deze twee machtige industrieën en de media worden gekocht met de advertentiebudgetten.  

Samenvattend advies: Dr. Robert Verkerk, “Eat Natural”. Eet uit natuurlijke bron. Het probleem is dat miljarden mensen zich nu al voeden met onnatuurlijke producten die het gebruik van natuurlijke voedingssupplementen essentieel maken. Niets wat de voedingsfabrikanten op de markt brengen kan wedijveren met wat de natuur ons verschaft. Hij gaf een duidelijke waarschuwing af voor de Nederlandse markt met zijn kassencultuur waar de plant met geen korrel grond in aanraking komt, is ontdaan van vele benodigde nutriënten, en Nederland heeft de ‘eer’ marktleider te zijn op dit gebied! – Henk Mutsaers 

Meer info: alliance natural health

Codex Alimentarius broodje aap verhaal?

Deze week viel mijn mond open van verbazing toen ik te horen kreeg dat volgens bepaalde mensen in de vakgroep natuurgeneeskundigen de Codex Alimentarius niet meer was als een broodje aap verhaal. Even voor de duidelijkheid: Een broodje aap verhaal of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waar gebeurd wordt doorverteld.

Verleden jaar stelde ik de vraag aan een alternatieve arts wat hij vond van de Codex Alimentarius? Zijn antwoord; “Ik denk dat die nooit ingevoerd zal worden!!!” Oeps, laat de Codex nu al in juni 2005 van kracht zijn geworden en de uiteindelijke goedgekeurde stoffen waar men nu de beslissingen over aan het nemen zijn in een ‘richtlijn’ opgenomen worden. Het woord richtlijn is een softe benaming om de slapers niet wakker te schudden want het is wel degelijk een wet!

Dit is wat ik las vanuit de vakgroep: 
Ten onrechte doen geruchten de ronde dat de door de Codex Alimetarius opgestelde normen ertoe zouden leiden dat voedingssupplementen alleen nog verkocht mogen worden in zeer lage doseringen.
Andere geruchten zijn dat een Codex-norm preventieve supplementen verbiedt of deze bestempelt als medicijnen. – Alf Knutzen

Nu, dit is wat ik opgetekend heb uit de mond van Dr Robert Verkerk (ANH). Hij stelde dat er opvallend stil was vanuit de hoek van direct betrokkenen. “Ik kom maar weinig vakorganisaties tegen op de Codex meetings”. Wat ik weet is dat de supplementen die na juni 2005 op de markt zijn gekomen nu al aangepast moeten worden. Wat ik ook weet is dat straks niemand meer een statement over de werkzaamheid van supplementen op een website, folder of andere publicatie mag zetten of deze statement moet dubbelblind bewezen zijn / goedgekeurd. Daarvoor hebben fabrikanten de tijd gehad om deze te deponeren. Voorlopig is die lijst, die natuurlijk wel veel dubbele aanmeldingen had van ruim 40.000 naar zo’n 1500 terug gebracht. Dus als na 31 december 2009 een arts / therapeut uit de praktijk de ervaring heeft dat een bepaald supplement goede resultaten te zien geeft bij een bepaalde kwaal, wil hij of zij dan de kaken stevig op elkaar houden omdat alleen Codex goedgekeurde verklaringen nog gepubliceerd mogen worden.

De geschiedenis verteld echter al dat er al eerder pogingen zijn gedaan om de supplementenhandel aan banden te leggen. In Amerika werd in 1994 na grootscheeps protest de DHEA pact aangenomen die supplementen gelijk stelde aan voeding. Deze pact probeert men nu te ondermijnen voor de Amerikanen die zich heel veilig voelen. Vanuit Canada heeft men immers de C 51 Bill gelanceerd die medicijnen als therapeutisch producten wil gaan benoemen en deze benaming ook wil toekennen aan supplementen. Daarna is de stap naar dubbelblinde uiterst kostbare onderzoeken voor supplementen een feit en de stap van Canada naar Amerika slechts een kleine.

En waar blijft de strijdlust dan van de dames en heren natuurgenezers? Was het niet Linus Pauling die al weer bijna 40 jaar geleden een doorbraak maakte met vitamine C intraveneus toegediend bij kanker. Toen ik laatst bij een arts informeerde kwam hij met  slechts één naam die dit wellicht, misschien zou doen hier in Nederland. Ik ben bang dat Dr Robert Verkerk de vinger precies op de zere plek legde dat op veel mensen de gekookte kikker van toepassing is. Over anderhalf jaar is het te laat en zitten de heren en dames natuurgenezers met een berg kennis en gebrekkige en afgekeurde gereedschappen. Zzzzzzz, slaap zacht! – Henk Mutsaers

AlcoholTabakSupplementen
Gebruikt door:45% van Amerika25% van Amerika60% van Amerika
Risico voor gebruikersSerieus risicoGroot risicoOneindig klein
Risico voor anderenGedrag & overlastRisico meerokenGeen
Voordeel gebruikersGeringGeenVelen
Voordeel voor anderenGeenGeenVelen
Onze overheid:Beschermt toegang totBeschermt toegang totVoor groot deel verboden