Voeding en de base / zuur balans

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Gezonde Voeding en Ziekte – Zure en Base evenwicht:
Verkeerde voedselkeuze mede als oorzaak van ziekten en kwalen.

Ziekten hebben een oorzaak: aanleg, verkeerde voedingsgewoonten, leefstijl, o.a. roken, alcohol, gebrek aan beweging, etc. 
Gezonde voeding is een zeer belangrijke factor als het om gezondheid gaat. Welke therapie men ook volgt, de basis moet altijd gezonde voeding zijn. Daarom willen wij in op deze website wat dieper ingaan op algemeen geaccepteerde zienswijzen over gezonde voeding.

Het menselijk lichaam werkt als een chemische fabriek.
Er vinden aan één stuk door reacties plaats door tussenkomst van enzymen.

Gezonde Voeding en Ziekte
A
ls voedsel ons lichaam binnenkomt krijgt het een eerste voorbewerking door de inwerking van ons speeksel.  Daarna komt het voedsel in de maag  waar een mengsel van zoutzuur en pepsine voor verdere vertering zorgt.  Dan is het de beurt aan de twaalfvingerige darm waarin gal en alvleeskliersappen aan de voeding worden toegevoegd. Vervolgens komt het voedsel aan in de dunne darm waar onder invloed van verschillende soorten enzymen de verdere vertering plaats vindt. Gaat er in de lange weg van omzettingen in de spijsvertering iets mis dan krijgen we een onvolwaardig eindproduct met alle gevolgen van dien.

Om goed te kunnen functioneren moet ons lichaam geregeld “bijtanken”, want er wordt steeds voedsel verbruikt om energie te leveren, lichaamsfuncties te laten plaatsvinden, reparaties uit te voeren en er worden voorraden aangelegd die zonodig later kunnen worden aangesproken.  Dat gebeurt ons leven lang, dag en nacht en wij vinden het zo vanzelfsprekend dat we er helemaal niet bij nadenken.

H E T   Z U U R – B A S E   E V E N W I C H T

O
m u iets te laten begrijpen van het zuur-base evenwicht in het lichaam kunnen we even de vergelijking maken met onze auto, als we daar regelmatig verkeerde benzine in gooien  gaat er wat mis, dat snapt iedereen.  Zo gaat het ook met ons lichaam. Het maakt veel uit wat we eten om ons lichaam van de nodige voeding te voorzien.

Heel lang geleden aten de mensen heel anders dan nu.  Ze leefden nog dicht bij de natuur en hun voeding was dan ook heel natuurlijk.  De natuurmensen aten veel fruit, groenten, wortels en zaden en het eiwit- en vetgehalte van hun voeding was veel lager dan van de hedendaagse voeding. ‘Welvaartsziekten” kwamen bij hen niet voor. Geleidelijk aan is de voeding een industrieproduct geworden en de reclame zorgt ervoor dat bij mensen de behoefte wordt gekweekt aan allerlei stoffen die niet nodig zijn om ons lichaam in stand te houden; denk aan snoep, frisdrank, chips, sigaretten en alcohol.

Door het veranderd voedingspatroon treedt ook een verandering op in het evenwicht in ons lichaam. Wij gooien eigenlijk verkeerde benzine in onze tank. Wij vervuilen en langzaam maar zeker worden de gevolgen daarvan zichtbaar in de vorm van ziekten en kwalen.

De Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) was de eerste die de “oververzuring” van ons lichaam als de basis van alle ziekten beschouwde. Wij vinden dat dit niet opgaat voor ziekten die door erfelijke aanleg ontstaan en een aantal ziekten veroorzaakt door bacterie- en virusinfecties, maar dat was in de tijd van Paracelsusnatuurlijk nog niet bekend.

De Zweedse natuurkundige Dr. Ragnar Berg publiceerde al in 1913 zijn theorie over het evenwicht tussen zuren en basen in het menselijk lichaam. Hij ging er vanuit dat wanneer de voeding teveel zuurvormende stoffen bevat in verhouding tot stoffen die basen vormen in het lichaam, slakken worden gevormd die worden afgezet in de weefsels, voornamelijk het bindweefsel. Volgens hem was de goede verhouding 80% basen 20% zuren.   Deze stelling is inmiddels aanvaard door alle deskundigen op dit gebied.Onder zuren worden in dit verband stoffen verstaan die na de omzetting van onze voeding in het lichaam een zure reactie geven.  Het is niet zo dat zuur smakende voeding ook een zuur vormt in het lichaam, het is zelfs zo dat over het algemeen zuur smakende producten zoals b.v. fruit na het omzettingsproces in het lichaam basen vormen.

Welke voedingstoffen vormen zuren in het lichaam? Dat zijn alle granen, bloem, bonen, erwten, brood, suiker (ook verborgen in allerlei producten zoals jam, koekjes, frisdrank), vlees, vis, schaaldieren, ei, kaas en alle noten behalve amandelen. Verder melkproducten en vetten. Ook alcohol, tabak en chemische medicijnen geven een zure reactie.

D
aarbij moet nog worden opgemerkt dat de voedingstoffen met een hoge Ph (zuurgraad) nog onderling sterk verschillen.  De hoogste zuurgraad heeft vlees, het laagste scoren zure melkproducten. Basenvormend in ons lichaam zijn alle vruchten en groenten, wortelgewassen, zuidvruchten, sojaproducten en amandelen. Als we het voedingspatroon van de meeste mensen tegenwoordig bekijken dan moeten we constateren dat bij de meesten de balans doorslaat naar een te zure voeding.

Amerikaanse onderzoeken  hebben nu zelfs aangetoond dat de verhouding zuur-base daar tegenwoordig 80-20 is, het omgekeerde dus van de gewenste 20 % zuren en 80% basen! Een zondvloed van zuurvormende voeding komt tegenwoordig naar ons toe in de vorm van zoetigheid, meelspijzen, snoep, frisdrank, junkfood, alcohol en tabak.

Wat gebeurt er in ons lichaam als er teveel voedsel wordt gebruikt dat zuren vormt?Om onze lichaamscellen te beschermen zorgt het regelsysteem in ons lichaam ervoor dat de zuurgraad (Ph) van ons bloed en het extracellulaire vocht constant tussen 7,2 en 7,4 blijft. Als er teveel zuren worden aangeboden is ons lichaam verplicht om enkele aanpassingen te maken als noodmaatregel om het bloed en het extracellulaire vocht op het juiste peil te houden.

Dat gebeurt door het teveel aan zuren te binden aan lichaamseigen mineralen zoals magnesium, ijzer en zink. Door een te zure voeding verliezen we dus belangrijke mineralen! Deze mineralen worden voornamelijk onttrokken aan haren, huid, botten en tanden.

Mineralen zijn ook belangrijk voor de aanmaak van enzymen.Zinkbijvoorbeeld is betrokken bij de aanmaak van meer dan 80 verschillende enzymen. Als we teveel zuurvormend voedsel eten gaat ook onze enzymproductie achteruit waardoor ons lichaam op tal van punten slechter gaat functioneren. Ook onze nieren en onze ademhaling zijn betrokken bij de afvoer van het teveel aan zuren. Als het om kleine hoeveelheden gaat dan kan ons lichaam dat wel regelen.   Als er echter, zoals tegenwoordig dikwijls het geval is, een overvloed aan zuurvormende voeding wordt geconsumeerd, dan kunnen we in de problemen komen en zijn allerlei ziekten en kwalen het gevolg.

De verbindingen die gemaakt worden om zuren te binden noemen westofwisselingsslakken. Ze worden opgeslagen in de lichaamsweefsels, in eerste instantiein bindweefsel en vet en als dat verzadigd raakt komt het spierweefselaan de beurt. Kleine hoeveelheden bindweefselslakken kunnen afgevoerd worden naar de nieren. Dit proces vind ‘s nachts plaats.  Als er echter meer zure eindproducten van de stofwisseling worden gevormd dan we kunnen afvoeren dan begint een proces van zelfvergiftiging dat zich uit in allerlei ziekten en kwalen.

Door de “verslakking” van het lichaam ontstaan een reeks van klachten zoals b.v.allergieën,infectiegevoeligheid, huidproblemen, haaruitval, jicht, reuma, spierkrampen en hart- en vaatklachten. Ook geven deze lichaamsslakken vermoeidheid en een vergrote pijngevoeligheid. Ons lichaam reageert nu eenmaal met pijn en vermoeidheid om aan te geven dat er iets niet in orde is.Een bekend voorbeeld van verzuring is jicht. Urinezuurkristallen worden dan afgezet op de gewrichten waardoor hevige pijn ontstaat.

Dus: als we teveel zuurvormend voedsel eten, beroven we ons lichaam van een aantal belangrijke mineralen die ook nodig zijn voor de vorming van enzymen en er ontstaan afvalproducten in de vorm van slakken die zich afzetten in onze weefsels, waardoor vermoeidheid en pijn ontstaat. Op langere termijn kunnen zich allerlei ziekten en kwalen gaan ontwikkelen.

C O M B I N A T I E  V A N  V O E D I N G S S T O F F E N

O
ngeveer in dezelfde tijd als Dr. Ragnar Berg (rond 1910) was ook Dr. William Hay bezig met voeding als oorzaak van ziekte. Dr. Hay had ten aanzien van gezonde voeding een aantal principes die overeen komen met de ideeën van Berg. Ook hij ging er vanuit dat voeding zo zuiver en natuurlijk mogelijk moet zijn en weinig zuurvormende producten mag bevatten. Dr. Hay voegde hier nog een nieuw principe aan toe. Hij stelde dat verschillende voedingstoffen voor een goede vertering in de maag een verschillende zuurgraad nodig hebben. Eiwitten en zure vruchten hebben voor een goede vertering een andere zuurgraad in de maag nodig dan koolhydraten. Dr. Hay leed zelf aan de ziekte van Bright, een ernstige nierziekte waaraan volgens de gevestigde geneeskunde niets meer te doen was. Hij genas door zijn theorie over zuivere voeding, de voedselcombinaties en het zuur-base evenwicht op zichzelf toe te passen en hij viel ook 25 kg. af!

Eet men dus tegelijk koolhydraten en eiwitten dan zullen deze allebei niet volledig worden omgezet. Het gevolg is dan dat er niet goed verteerde resten in het  spijsverteringskanaal over blijven die het lichaam toch op de een af andere manier kwijt moet zien te raken. Vooral onvolledig verteerde eiwitfragmenten kunnen voor veel problemen zorgen. Ze uiten zich o.a. als allergieën. Andere onvolledig verteerde voedingsresten worden als slakken gedumpt in het bindweefsel met alle boven beschreven gevolgen. Volgens de theorie van Dr. Hay is het beter dat eiwitten (vlees, vis, ei, zuivelproducten) en zure vruchten niet in dezelfde maaltijd gecombineerd worden met koolhydraten (meelspijzen, suikers).De ideeën van Berg en Hay over het zuur-base evenwicht en de combinatie van voedingsstoffen zijn als uitgangspunten verwerkt  in de brochure 

Optimale Voeding.

Artikel met toestemming overgenomen: Ella Dankaart

Het is algemeen bekend dat wij in de natuur te maken hebben met verzuring. Ook onze voedingsketen en ons voedingspatroon is door de jaren zo verandert dat ook daar de verzuring zijn intrede gedaan heeft. Niet allen het Atkins dieet is om die reden een ongezonde afvalmethode, de balans in onze totale voeding is veelal ver te zoeken. Meten is weten: voor slechts ¤ 12,50 euro kan men 100 strips kopen om uw base~zuren balans te meten.

Groenten
aardappelen + 7
aardperen – 10
andijvie + 5
artisjok – 5
asperges – 1
avocado + 11
bleek selderij + 8
bloemkool + 5
boerenkool + 10
brandnetels + 10
broccoli + 4
champignons + 5
doperwten vers + 3
grauwe erwten + 49
komkommer + 30
knoflook + 10
knolselderij + 11
koolraap + 10
koolrabi + 6
mierikswortel + 3
paardebloem + 19
paprika + 5
pastinaak + 9
peterselie + 9
peultjes + 3
pompoen + 2
postelein + 10
prei + 7
raapstelen + 7
radijs + 5
rammenas + 40
rode biet + 12
rode kool + 4
savooien kool + 3
schorseneren + 2
selderij + 11
sla + 5
snijbonen + 5
spercie bonen + 12
spinazie vroeg + 8
spinazie laat + 27
spitskool + 14
spruitjes – 12
tomaten + 14
uien + 3
veldsla + 14
venkel + 4
witte kool + 10
witlof – 2
wortelen + 10
Vruchten
aalbes + 2
aardbei + 2
abrikozen + 35
ananas + 5
appel + 1
banaan + 5
bessen + 2
bramen + 8
citroen + 10
druiven + 3
framboos + 5
grapefruit + 10
kers + 7
kruisbessen + 6
mandarijnen + 6
meloen + 8
peer + 3
perzik + 8
pruim + 5
rabarber + 10
sinaasappel + 9
vijgen, gedroogd + 28

Zuivelproducten
boter – 5
kaas mager – 5
kaas – 10
kippen eiwit – 25
kippen eigeel – 8
margarine – 7
melk – 5
room – 3
yoghurt – 3

Vlees en vis
aal – 7
haring – 17
kabeljauw – 5
kip – 25
schelvis – 16
vet – 50
vlees – 24
zalm – 3
Graan en meelproducten
brood volkoren – 5
gerst – 9
gerstemeel – 20
gierst – 9
haver – 10
mais + 2
rijst wit – 11
rijst zilvervlies – 18
rogge – 11
roggemeel – 16
tarwe – 8
tarwemeel – 3

Diversen
amandelen – 1
bruine bonen – 4
cacao – 5
cashewnoten – 2
dadels + 9
kapucijners – 4
kastanjes + 12
kiemen + 18
kikkererwten – 3
koffie – 8

Diverse vervolg
kokos + 4
krenten + 5
linzen – 10
olie plant. – 12
olijven – 4
pinda’s – 10
rozijnen + 25
sojabonen + 35
sojakaas tofu + 4
walnoten – 8
witte bonen – 2

Nieuwe inzichten t.a.v de Base en zuur balans

Bij Gezondheid Radio is de Base en zuurbalans al vele uitzendingen een hot item. Hieronder vindt u de laatste inzichten van Mike Donkers:

Elke cel in je lichaam hoort zijn eigen waterstofperoxide aan te kunnen maken. Waterstofperoxide bevat zowel waterstof (verzurend) als peroxide (actieve zuurstof, basisch). Waterstofperoxide onderhoudt dus de balans tussen zuren en basen en grijpt in op talloze processen, waaronder de spijsvertering, stofwisseling, hormoonhuishouding, etc. 

Waterstofperoxide activeert belangrijke enzymen als catalase e.a. die het lichaam kunnen bijsturen richting alkalisch of zuur. Naast acidose (verzuring) bestaat er namelijk ook alkalose (een te alkalische staat). Waarom horen we altijd alleen maar over verzuring? 

Waterstofperoxide kan een overschot aan waterstof (verzuring) wegoxideren en het lichaam in een alkalischere staat brengen. Het mooie is, de peroxide (in werkelijkheid DIOXIDE – O2), indien geintroduceerd in het lichaam in de juiste hoeveelheden, kan geen vrije radicaal zijn die alles maar links en rechts op zijn weg oxideert, zoals zo vaak wordt beweerd (peroxide wordt ook in de alternatieve wereld maar al te vaak als een gevaarlijke vrije radicaal gezien). Let wel: mits de peroxide in de juiste hoeveelheid in het lichaam wordt geintroduceerd. Om therapeutische redenen als ontgifter kan het zinvol zijn om zo’n protocol aan te houden waarbij je opbouwt tot maximaal 25 druppels 35% foodgrade H2O2 3 keer per dag. Bij kanker- en AIDS-patienten zijn er zelfs verhalen bekend van mensen die tot wel 50 of 75 of zelfs 100 druppels per dag zijn gegaan! Voor dagelijks onderhoud is het echter niet zinvol en zelfs schadelijk om zulke extremen aan te houden. 

Peroxide is zo belachelijk effectief dat mensen in deze ‘quick fix’-samenleving niet willen aannemen dat je er uiteindelijk maar heel weinig van nodig hebt, namelijk een maximum van 3 druppels H2O2 per dag (3 maal daags is ook niet meer nodig), minder mag ook. 

We moeten de definitie van verzuring compleet herzien. Het heeft werkelijk NIETS met het eten van verzurende of basische voeding te maken (dit was ook al de bevinding van Weston Price, die volledig gezonde vleesetende en graanetende volkeren bezocht). Het heeft te maken allereerst met een vertraagd metabolisme door consumptie van grote hoeveelheden bewerkte voedingsmiddelen, waarvan vooral de geraffineerde koolhydraten het meest berucht zijn. Deze (en de negatieve emoties die ze opwekken) werken verstorend op de bloedsuiker- en hormoonspiegel waardoor de spijsvertering en het metabolisme eveneens verstoord worden, door te weinig productie van maagzuur en galzouten (of het onvolledig ledigen van de galblaas door vetarme voeding, waardoor er gal overblijft, verhardt en galstenen vormt, die door te weinig maagzuur ook niet opgelost kunnen worden). Het is de zuur-basenbalans van aan de ene kant het zure maagzuur en aan de andere kant de basische galzouten waardoor verteringsenzymen geactiveerd worden. Dit gebeurt niet als die balans verstoord is. 

Gevolg: de ‘vertering’ van achterblijvende voedselresten gebeurt door afbraak bacteriën en andere microben, die door de verstoppende (zuurstofarme) werking van de voedselresten dit doen op basis van melkzuurfermentatie (gisting en rotting). 

Hierdoor raakt alles verstopt: het bloed en de lymfestof raken vervuild en de algehele doorstroming vermindert. Hierdoor kunnen de cellen niet voldoende van voedingsstoffen worden voorzien waardoor zij ook noodgedwongen moeten overschakelen op anaerobe melkzuurfermentatie. Als dit lang genoeg doorgaat noemen we dit kanker, maar lang daarvoor zijn er talloze andere ziektebeelden op basis van exact hetzelfde proces. DIT is verzuring, de zuur-basentheorie is volkomen simplistisch en ongegrond en gaat nog steeds uit van een mens-als-machine-model. Of voeding nu verzurerend is of basisch, het werkt allemaal verzurend en verstoppend als deze niet goed genoeg verteerd kan worden. 

Hoe ga je verzuring en verstopping tegen? 
Zorg dat je spijsvertering en metabolisme weer op orde komen. Werk aan je darmflora, je lichaamstemperatuur, je hormonale balans, een stabiele bloedsuikerspiegel, je enzymenhuishouding, je mineraalhuishouding, je ZUURSTOF huishouding. Is dit allemaal weer op orde, dan kun je werkelijk ALLES eten en verteren, mits het VOLWAARDIGE en HOOGWAARDIGE voeding is. Je hoeft dan NOOIT meer te kijken op je zuur-basentabel of het wel ‘geoorloofd’ is of niet! 

Ozongenerators zijn hier te koop:
link verwijderd 

3% of 35% foodgrade waterstofperoxide is hier te koop:
link verwijderd 

Mike Donkers


De consumptie van melk en melkproducten wordt steeds vaker in verband gebracht met klachten zoals migraine, huidproblemen, astma, bronchitis, voorhoofdsholte-ontsteking, chronische verkoudheid, allergieën en artritis. Amerikaanse onderzoekers hebben twaalf jaar lang de melk consumptie van 77 duizend verpleegsters tussen de 34 en 59 jaar bijgehouden. De vrouwen die twee glazen melk of meer dronken liepen 45% meer kans op een gebroken heup, in vergelijking met vrouwen die één glas of minder dronken. Nog een glaasje melk?

Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven. Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling. Toch adviseer ik patiënten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen. Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde.

Als je op het web zoekt dan vindt je over melk tegenstrijdige berichten. Als je echter de wetenschappelijk informatie bestudeert kan je maar één conclusie trekken: melk is niet erg gezond maar wel erg goed voor de Nederlandse economie.

Hier onder vind je een aantal standpunten, en een aantal wetenschappelijk bewezen feiten over melk en ook over calcium.

Melk vormt een slijmlaag op de ingewanden
De consumptie van melk en melkproducten wordt steeds vaker in verband gebracht met klachten zoals migraine, huidproblemen, astma, bronchitis, voorhoofdsholte-ontsteking, chronische verkoudheid, allergieën en artritis. Melk en melkproducten bevatten lichaamsvreemde eiwitten die eerst door het lichaam moeten worden omgezet naar lichaamseigen eiwitten. Het enzym, lactase, dat nodig is om lactose (melksuiker) af te breken, wordt maar tot ons derde jaar in voldoende mate aangemaakt. Het (gedeeltelijk) ontbreken van het enzym lactase zal bij grote consumptie van melk en melkproducten tot problemen leiden. Melk en melkproducten kunnen een slijmlaag achterlaten op de tere darmslijmvliezen, dat kan een verminderde opname van voedingsstoffen tot gevolg hebben. Zure melkproducten en geiten- en schapenkaas worden beter verteerd en zijn minder slijmvormend.

Te veel eiwitten (melk) veroorzaakt extra verlies van kalk via de nieren 

”U kunt langer blijven leven”
Professor Defares vindt slijmvorming door melk nog niet wetenschappelijk aangetoond. Hij stelt dat melk een bron is van eiwit en calcium en helaas vet. Overmatige consumptie van eiwit leidt, volgens Defares, tot extra calciumverlies via de nieren. Dat betekent dat je nog meer calcium nodig hebt om een goede botopbouw te handhaven. Meer melk helpt hier niet, dat is, vanwege de eiwitten in melk, een vicieuze cirkel. Maar er zijn natuurlijk andere voedingsmiddelen waarin wel calcium maar geen eiwitten zitten. Voorbeelden zijn broccoli (260mg/400gr), boerenkool (180mg/100gr), tahoe (190mg/100gr), vijgen (280mg/100gr) en Bulgaarse yoghurt (180mg/100gr).

Natuurlijk zijn er nog altijd voedingssupplementen. Pas wel op, te veel calcium is niet goed. 

Extra calcium (melk) alleen samen met magnesium 
Calcium suppletie om botontkalking tegen te gaan moet je alleen toepassen in combinatie met magnesium. Als je botontkalking wilt tegen gaan zorg dan dat de calcium / magnesium suppletie verhouding ongeveer 2 / 1 is. Gebruik een magnesium dat gebonden is aan een aminozuur anders wordt het niet goed in je lichaam opgenomen. Gebruik wat extra vitamine D om de absorptie van calcium te verbeteren (er zit vaak al voldoende vitamine D in een goede multi-vitamine).

Met melk meer kans op testis (zaadbal) kanker

Mannen die veel melkproducten gebruiken hebben een verhoogde kans op testis (zaadbal) kanker. Deze conclusie trekt Dr Garner van de Universiteit van Ottawa. Hij onderzocht 601 Canadese manen met zaadbalkanker en 744 gezonde mannen. Uit dit onderzoek bleek dat de mannen die grote hoeveelheden melkproducten consumeerden een verhoogde kans op zaadbalkanker hadden. Als ze veel kaas aten was er zelfs een stijging van 87% voor het ontwikkelen van zaadbalkanker.

Melk kan mogelijk bij sommige kinderen diabetes type I veroorzaken

Diabetes kan worden veroorzaakt door een auto-immuunreactie van het lichaam waarbij, waarschijnlijk door een stoornis van het immuunsysteem de bètacellen in de eilandjes van Langerhans worden vernietigd. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de productie van insuline. Hierdoor ontstaat diabetes type I. 

Erfelijke aanleg (predispositie) voor deze vorm van diabetes kan een rol spelen. Externe factoren bepalen of de aandoening ook daadwerkelijk ontstaat. Als externe factoren worden o,a, virusinfecties en de consumptie van koemelk verdacht. Tegen het albumine (eiwit) uit koemelk kunnen antistoffen worden gevormd die ook kunnen reageren met de insuline producerende beta-cellen van de alvleesklier.

Grote epidemiologische studies geven ook aan dat kinderen een hogere kans hebben op het verkrijgen van diabetes type I als tijdens hun eerste levensjaren worden gevoed met melkproducten zoals in de meeste flessenvoeding aanwezig is.

Het is te overwegen om kinderen uit families waarin diabetes type I voorkomt geen melk te geven.

Programma van TROS RADAR: Naar schatting 30% tot 50% van de melkveehouderijen is besmet met mycobacterium paratuberculosis (MAP), een bacterie die bij koeien na een lange incubatietijd paratuberculose veroorzaakt. Deze bacterie wordt ook wel in verband gebracht met het ontstaan van een chronische darmziekte bij mensen, de ziekte van Crohn. 

Een besmette koe scheidt de bacterie af in de melk. Sinds januari van dit jaar loopt in Nederland een paratuberculoseprogramma, met als doel besmette koeien in een vroeg stadium te traceren. Met bloed- of melkonderzoek wordt gekeken of een koe afweerstoffen heeft. De afweerstof is het voorsignaal dat de koe ziek zal worden. Nog voordat een koe ziekteverschijnselen heeft, kan op deze manier worden vastgesteld of het beest is besmet. Zolang een besmette koe nog geen ziekteverschijnselen heeft, mag de melk gewoon ter consumptie worden aangeboden. Experimenten hebben aangetoond dat de MAP-bacterie pasteurisatie kan overleven. Hermon-Taylor is er zeker van dat de oorzaak van Crohn moet worden gezocht in de aanwezigheid van deze bacterie in melk. 


”Melk moet” — voor de Nederlandse economie!!!!

Bron: De Volkskrant
Amerikaanse onderzoekers stellen dat één glas halfvolle melk net zo slecht voor de gezondheid is als de consumptie van twee speklapjes. Melk is n.l. een belangrijke leverancier van dierlijk, en dus slecht vet. Bovendien bevat melk kleine hoeveelheden dioxinen en pcb”s. Het komt steeds meer voor dat kinderen allergisch blijken te zijn voor melk. Koemelkallergie kan bij kinderen behoorlijke problemen veroorzaken, van ademhalingsproblemen tot en met extreem wild en druk gedrag. Melk bevat grote hoeveelheden kalk. In Nederland krijgen mensen die gezond eten echter al voldoende kalk binnen. De Nederlandse gezondheidsraad heeft daarom eind 1998 geadviseerd geen extra calcium suppletie te gebruiken als preventie tegen botontkalking (dus ook geen Ca+ melk). De raad legt meer de nadruk op vitamine D suppletie die de opname van calcium in het lichaam verbeterd. De Harvard Medical School in Amerika heeft twaalf jaar lang de melk consumptie van 121 duizend verpleegsters tussen de 39 en 54 jaar bijgehouden. De vrouwen die twee glazen melk of meer dronken liepen 45% meer kans op een gebroken heup in vergelijking met vrouwen die één glas of minder dronken. Nog een glaasje melk?

Waarom drinken we dan in godsnaam zoveel melk in Nederland? Is Joris Driepinter wel gezond? Het is diep triest, maar na de Parlementaire Enquête over de Bijlmerramp verbaast niets me meer.

De noodzaak om Nederland aan de melk te krijgen was een economische reden

Begin jaren dertig was er een enorm melkoverschot en er was een crisis, vooral op het platteland ging het slecht. De boeren moesten aan het werk gehouden worden. Daarom werd in 1934 het Zuivelbureau opgericht met als taak Nederland aan de melk te brengen. In de dertiger jaren was de voeding in Nederland zo schraal dat kinderen die melk dronken dikker en langer werden dan kinderen die dat niet deden; in de 50er jaren was er geen verschil meer. De reden dat wij melk drinken is niet om onze gezondheid te verbeteren maar om de economie te verbeteren.

Het Zuivelbureau richtte zich vooral op de jeugd, compleet met http://www.schoolmelk.nl/ gesubsidieerde schoolmelk, ”Melk moet”, Joris Driepinter en de M-Brigade. Wat echter niet iedereen weet is dat het Zuivelbureau gefinancierd wordt door de industrie. Dit is een belangenverstrengeling die anno 2005 ondenkbaar zou zijn. Het is trouwens slecht afgelopen met Joris Driepinter, hij heeft ernstige longproblemen en zit nu in een rolstoel omdat hij zes keer zijn heup heeft gebroken en dat allemaal door die drie glazen melk per dag.

Koemelk door sojamelk vervangen is geen goed idee!!

Soja bevat een groot aantal stoffen die onze gezondheid negatief beïnvloeden. Een van deze zogenaamde antinutriënten blokkeert de werking van enzymen zoals trypsine. Trypsine is nodig voor de opname van eiwitten. Hierdoor kunnen tekorten ontstaan aan eiwitten en daardoor ook tekorten aan aminozuren. Ook bevat soja de stof lectine die het voor de darmen moeilijker maakt om bouwstoffen uit de voeding op te nemen. Hierdoor kunnen tekorten ontstaan aan belangrijke vitamines zoals vitamine A, D, E en B12.

Sojabonen bevatten ook grote hoeveelheden fytaatzuur. Fytaatzuur remt de opname van calcium, magnesium, koper, ijzer en zink. Het fytaatzuur uit soja <a belemmert vooral de opname van zink. Zink is belangrijk voor de ontwikkeling van onze hersenen en zenuwstelsel maar beschermt ook tegen de ontwikkeling van diabetes. Zink is bovendien belangrijk voor een goede werking van het immuunsysteem. Een zink tekort kan dan ook ernstige gevolgen hebben voor onze gezondheid. De negatieve effecten van fytaatzuur zijn in vele wetenschappelijke onderzoeken vastgelegd.Onderzoek in derde wereldlanden waar de bevolking via ontwikkelingshulp programma%u2019s geleerd is om soja te verbouwen en te eten geeft aan dat een groot deel van de bevolking deficiënt is aan bovengenoemde mineralen.

Vegetariërs die hun voeding grotendeels op soajaproducten zoals Tofu, etc baseren lopen de kans op ernstige tekorten aan vitamines, mineralen en aminozuren.

soja waarschuwing 

Programma van TROS RADAR: Melk is goed voor elk, we zijn er allemaal mee grootgebracht en drinken dan ook gemiddeld twee glazen melk per dag. Hiermee behoren we tot een van de grootste zuivelconsumenten van de wereld. In Nederland krijgen we bijna nooit iets te horen over de kanttekeningen die geplaatst worden bij het drinken van koemelk.

Prof. Walter Willett, voedselwetenschapper aan de Harvard University, onderzoekt al sinds1976 de relatie tussen zuivel en osteoporose. Hij zegt dat uit onderzoek blijkt dat er helemaal geen verband is tussen het drinken van veel melk en het voorkomen van botbreuken. Dat druist toch in tegen alles wat wij altijd gehoord hebben. En Willett staat hier niet alleen in. Prof. Colin Campbell, biochemicus Cornell University, deelt deze mening. Hij is zelfs van mening dat door de eiwitten in de melk, een zuur wordt aan gemaakt die juist voor een afbraak van het bot zorgt.

– Roberto

Ik ben 72 jaar en de theorie over de verzuring heb ik november 2006 al gevonden bij de site kruidenvrouwtje.nl Ziektes als reuma, artrose en osteoporose zijn door deze toepassing (niet extrteem) hiermee waarschijnlijk, tot nog toe, aan mij voorbij gegaan. Door het eten van overwegend groenten en fruit heb ik ook een HB-gehalte van 9.3. _ Kolenbrander

Evenals moedermelk is ook rauwe koeienmelk beter omdat deze niet verhit is. Echter hebben we alleen melk in onze eerste kinderjaren nodig. Daarna zijn verzuurde melk zoals yoghurt beter dan gepasturiseerde melk en andere melkproducten welke allemaal zuurvormend zijn. – Billy

Dag Henk,
Enige tijd geleden hebben we contact gehad over melk wat in de lijst op je site als basisch stond. Ik denk inmiddels te weten waar het in zit.
Moedermelk is basisch. Zodra melk verhit/gepasteuriseerd wordt is het verzurend. Ik vond het antwoord in een boek over zuur/base dieet.
Groetjes Collane

Ik ben cvs-er en heb uw artkel met veel belangstelling gelezen. Ik heb echter wel enkele opmerkingen ivm zuur-base evenwicht. Bij metabole acidose is de ph van de urine slechts een indicatie. Het gaat hem eigenlijk over de zuurtegraad van het celvocht en die is niet eenvoudig met lakmoes te controleren. Bij de urine is een ph tussen 6,8 en 7,4 inderdaad de referentiewaarde maar bij de ph van celvocht ligt dit enigzins anders. De normale waarde van celvocht ligt tussen 7,2 en 7,4. Bij ph 7 is er al sprake van licht verzuring  en als de zuurtegraad van het celvocht ph 6,8 is, dan treedt onvermijdelijk de dood in. Dit is in verschillende wetenschappelijke studies en publicaties terug te vinden. Ik hoop u met deze van dienst te zijn. Mvg, Dirk

Uw lijst hebben we gebruikt om de pijn te bestrijden bij de ziekte PMR van mijn vrouw. En het werkt!!!! Bijna alle spierpijn is verdwenen. Hoewel de ziekte nog aanwezig is is ze in ieder geval de pijn kwijt. We gebruiken ph papiertjes om de urine 2x per dag te testen. En het blijkt dat je een hiermee een geschikt dagelijks voedselpakket kunt vinden door goed op de pH te letten. De pijn is verdwenen en de soepelheid in de spieren is terug. We dansen en skien weer. Bertus

Voor acktuele informatie over ph: Google eens op dr. robert young. Zo ook op google video voor een volledige presentatie over ph. op de website…. is er ook een goede overzichtelijke lijst te vinden. Met vriendelijke groet, Sander.