Preventief bloedonderzoek

Nierfuncties:Homosteine:Testosteron gehalte:
Leverfuncties:Bloedsuikergehalte:Schildkier functies:
Alvleesklierfunctie:Eiwitspiegels:Hypofyse functies:
Mineralen:Urinezuur:Cortisol spiegel:
IJzerspiegel en ijzervoorraad:CPK-gehalte:DHEAS spiegel:
Magnesium gehalte:C-reactive protein:Selenium:
Calciumgehalte:Vitamine B12 spiegel:Vitamine A / Beta-caroteen:
Vetspiegels:Prostaatfunctie: 
Risico Stratificatie voor hart en vaatziekten

Waarop dient u jaarlijks gecontroleerd te worden voor optimale gezondheid?

Standaard bloedtesten
Standaard bloedtesten (zoals op deze pagina) voor de vitamine status vertellen u alleen maar wat er in het bloed zit en vergelijken deze informatie met de ‘norm’. Een standaard meting zou goed zijn als uw stofwisseling het zelfde zou zijn als die van elke andere persoon. Echter bij iedere mens is het absorberend vermogen anders. Een serum niveau dat bij een standaard test als normaal wordt gezien verbergt dan veelal gebreken.

Maar ik gebruik gezonde voeding, sport en neem dagelijks een multivitamine! Als dit uw levensstijl beschrijft, lees verder. Veel mensen werken actief aan de verbetering van hun gezondheid toch komen regelmatig tekorten aan het licht. Waarom?

Waarom heb ik een persoonlijke vitamine analyse nodig?

Sinds een aantal jaren ben ik persoonlijk een fan geworden van o.a. de NES scan, een methode die snel een inzicht geeft in je totale gezondheid en waarmee je preventief aan je gezondheid kan werken. Meer info over de NES scan vindt je hier
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Nierfuncties: 
(ureum en creatinine)
beide stoffen zijn afvalproducten uit de eiwit en spierstofwisseling. Ureum is een stof die via ammoniak uit de afbraak van eiwitmoleculen vrijkomt. verhoogde ureumspiegels komen voor bij toegenomen afbraak van voedingseiwitten. (vooral bij eentonig of overdadig eiwitgebruik) Een verhoogd creatinine gehalte ontstaat bij toename van spiercelafbraak (zie ook CPK-spiegel) beide stoffen zijn verhoogd bij een gestoorde nierfunctie, waardoor een verminderde uitscheiding van deze producten ontstaat.Creatinine: µmol / ltr norm 79,7 – 123,7
Ureum mmol / ltr norm tot 8.33

Leverfuncties:
( sgot, sgpt, ggt, alkalische fosfatase, LDH)
Verhoogde waardes kunnen door verschillende factoren worden veroorzaakt, zoals het al of niet regelmatig gebruik van teveel alcohol, bepaalde virale infecties, galstenen, gebruik van bepaalde medicijnen, etc. De onderlinge verhouding tussen de verschillende enzymen zal duidelijk maken wat de oorzaak van eventuele afwijkingen is.SGOT U / Ltr norm tot 37
SGPT U / Ltr norm tot 41
LDH U / Ltr norm tot 480
yGT (GGT) U / Ltr norm tot 49
Alk. Fofat. U / Ltr norm tot 270

Alvleesklierfunctie:
Gestoorde alvleesklier functie ontstaat bij overmatig alcohol gebruik, galstenen, of andere ziekten van het alvleesklier gebied.Amylase U / Ltr norm <100

Mineralen:
Verlaagde spiegels van mineralen komen voor bij personen met een sterk verhoogde behoefte en / of een verminderde toevoer met de voeding zoals:
* Atleten met zeer zware trainingen (vooral als het dieet arm is aan rood vlees en verse groenten)
* Mensen met een specifiek (mineraal arm) dieet, bijv: een vermagering dieet, vegetaries, ouderen.
* Bij sterk verhoogde psychische belasting (stress)
* Bij chronische zieken
* Bij medicamenten gebruikHelaas bevat de moderne voeding te weinig mineralen om te voldoen aan de verhoogde behoeften van bepaalde groepen van de bevolking. Met name zure regen en het overvloedig gebruik van kunstmeststoffen verlaagd het gehalte aan deze belangrijke mineralen, maar ook andere spoorelementen in de landbouwgronden.

IJzerspiegel en ijzervoorraad: 
(ferritine)
Een te laag of laag-normaal ijzergehalte van het bloed kan veel klachten veroorzaken, zoals: vermoeidheid, humeurigheid, verminderde spierconditie, spierkrampen, slapeloosheid, hoofdpijnen, etc.ijzer µmol / Ltr norm 10.5 – 28.2
ferritine ng / ml. norm 30 – 400

Magnesium gehalte:
Het magnesiumgehalte is net als calcium zeer belangrijk voor de spierfunctie. Een laag gehalte gaat gepaard met spierkrampen, verminderde spierconditie, vermoeidheid, humeurigheid, premenstruele klachten bij vrouwen, onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk, nierstenen en hartklachten.magnesium: mmol / Ltr norm 0.70 – 1.05


Calciumgehalte: 

(kalk)
Het calciumgehalte van het bloed wordt door het lichaam zeer nauwgezet binnen bepaalde grenzen gehouden. het is een zeer belangrijke stof voor vele enzymsystemen in het lichaam. Met name de spiercellen van de skeletspieren en het hart. te laag calciumgehalte van de voeding kan, met name bij vrouwen in de overgang, leiden tot verhoogde kans op botontkalking (door verminderde oestrogenen) Bij jonge vrouwen op pre menstruele klachten. (PMS syndroom). Calcium verrijkte voeding kan dan zinvol zijn, eventueel met vitamine D3. De belangrijkste bron voor beide stoffen zijn zuivelproducten. Pre menstruele klachten kunnen bestreden worden met 1000 mg calcium per dag, gecombineerd met 400 mg magnesium. Ter voorkoming van botontkalking wordt geadviseerd 1200 – 1800 mgr calcium met 800 IU vit D3. Dit zorgt voor het op peil houden van de botdichtheid en een 30 – 50% vermindering van de heup fracturen bij oudere vrouwen. Tevens zorgt deze suppletie voor verbeterde afweer functies tegen infecties verbeterde long – en hart capaciteit en verbetering van de zenuwprikkel geleiding.calcium: mmol / Ltr 2.15 – 2.55

Risico Stratificatie voor hart en vaatziekten
* Hoge bloeddruk
* Roken
* Gestoorde cholesterol stofwisseling (hoog LDL en / of laag HDL cholesterol)
* Overmatige stress
* Suikerziekte
* Erfelijke aanleg
* Stofwisselingstoornis zoals van het homocysteineVooral de combinatie van alle factoren bepalen het risico voor het ontwikkelen van hart en vaatziekten. Voorbeeld: een matige verhoogd cholesterol met een rookgewoonte van 5-10 sigaretten per dag zal vooral voor een persoon met familiaire aanlag voor deze ziekten een sterk verhoogd risico inhouden. Als in de familie geen erfelijke aanleg te onderscheiden is, zal dit risico veel lager uitkomen. Het blijft echter belangrijk voor de levensverwachting om alle risico factoren zo veel mogelijk te elimineren. Er lijkt een sterke interactie te bestaan tussen een verhoogd homosteine met roken en hoge bloeddruk, zodat behandeling van deze twee laatste factoren extra belangrijk wordt bij een verhoogde homosteine.

Vetspiegels:

(totaal cholesterol en HDL- cholesterol)
Bij een verhoogd totaal cholesterol is het belangrijk een dieet te volgen, dat arm is aan melk en (rood) vleesvetten. Cholesterol verlagende voedingssupplementen (magnesium met in combinatie met vit. B6, lecithine, visolie capsules, etc) kunnen hierbij van nut zijn. Als echter sprake is van een sterk verhoogde spiegel of een combinatie van andere risico verhogende factoren is het verstandig om de behandeling uit te breiden met cholesterol verlagende medicijnen. (in overleg met huisarts of specialist)Totaal cholesterol mmol / Ltr norm tot 4.91
HDL cholesterol mmol / Ltr norm boven de 1.03
LDL cholesterol mmol / Ltr norm < 2.97
APO-A mmol / Ltr norm 1.10 – 2.06
APO-B mmol / Ltr norm 0.55 – 1.40
Ratio norm 0.40 – 1.20
Triglyceriden (niet N) mmol / Ltr norm <2.03

Homosteine:
In patiënten met bekende hart en vaatziekten komt veelal een verhoogd homosteine voor. een verhoogde spiegel van deze stof gaat gecombineerd met een toename bloedvernauwingen en het risico voor arherosclerose (aderverkalking). De verhoogde spiegel ontstaat door een stoornis in de stofwisseling van het aminozuur methionine en kan erfelijk bepaald zijn of veroorzaakt door andere factoren. Deze factoren zijn: vitamine tekort (B6 – B12 – foliumzuur), gestoorde nierfunctie, geslacht (mannen met 1-2 µmol / Ltr hogere spiegel), vrouwen na menopauze en enkele medicamenten.Homosteine µmol / Ltr norm <18

V o e d i n g s s t o f f e n

Bloedsuikergehalte:

(glucose)
Zowel verhoogde als verlaagde gehaltes kunnen klachten veroorzaken als vermoeidheid, transpireren, duizeligheid, en wazig zien. Sterk verhoogde waardes zijn meestal een gevolg van suikerziekte (diabetes mellitus). Voor stabiele bloedsuikerspiegels is het van belang om niet teveel enkelvoudige suikers (zoals snoep, chocolade, frisdranken, witbrood, witte pasta’s, witte rijst, etc) maar meer volkoren en complexe koolhydraten (pasta’s, rijst. bruin brood) in de voeding op te nemen. Overgewicht kan niet alleen veroorzaakt worden door een te hoge hoeveelheid calorieën, maar met name door een overvloed aan enkelvoudige suikers en / of geraffineerde koolhydraten.glucose mmol / Ltr norm 3.05 – 6.38

Eiwitspiegels:
(totaal eiwit en albumine)
Eiwitafbraak:
(Ureum)
Deze twee waardes geven een globale indruk over de eiwitbalans van het lichaam. In combinatie met het ureum gehalte, wat vrijkomt bij de eiwit afbraak, kan inzicht worden verkregen in de eiwitstofwisseling. Een te hoog gehalte aan ureum wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een forse afbraak (verbranding) van voedingseiwitten, hetgeen niet goed is omdat eiwit een ‘bouwstof’ is en ‘brandstof’. Dit kan klachten veroorzaken van vermoeidheid, hoofdpijn, slechte darmfunctie(met als gevolg frequente dunne ontlasting en gasvorming) afname spierconditie en spierkracht en verminderde eetlust. Bij te lage, dan wel laag-normale eiwitspiegels in het bloed is het verstandig om meer eiwitrijke voeding te nemen. Variatie hierin is echter zeer belangrijk (rood en wit vlees, vis, melkproducten, plantaardige eiwitten).totaal eiwit gram / Ltr norm 66 – 87
albumine gram / Ltr norm 35 – 50
ureum gram / Ltr norm < 8.33

D i v e r s e n

Urinezuur:

het urinezuur is het afbraak product van celkernen en raakt verhoogd bij verhoogde afbraak van cellen en bij een verminderde uitscheiding van deze stof. Dit komt voor bij het gebruik van plastabletten (diuretica).urinezuur mmol / Ltr norm < 0.42

CPK-gehalte:
Dit enzym komt vrijbij de afbraak van spiercellen. Een laag CPK gehalte van het bloed is een normaal verschijnsel. Het neemt verder toe bij toegenomen spierarbeid. Een sterk verhoogde waarde ontstaat bij zware spierarbeid, spierbeschadeging en toestanden van overtrainen. In relatie tot het sporten is de hoogte van het CFK gehalte evenredig met de trainingsintensiteit en dus de spierbelasting.CPK U / Ltr norm tot 190

C-reactive protein:
(CPR)
Dit eiwit raakt verhoogd bij vele ernstige en niet ernstige ziektes. het is een aspecifieke reactie van het lichaam, zodat bij een verhoogde spiegel niet direct duidelijk is wat er aan de hand is. Een verhoogde spiegel kan ook voorkomen bij fors roken en kan dan een voorspellende waarde hebben op de ontwikkeling van hart infarct. Verder onderzoek kan dit dan duidelijk maken.CPK mg% 0.00 – 0.50

Vitamine B12 spiegel:
De B-vitamines zijn in veel lichaamsprocessen onmisbaar. De voeding moet continu een voldoende hoeveelheid bevatten om aan de dagelijkse behoefte van het lichaam tegemoet te komen. Tekorten kunnen vele symptomen en ziektes veroorzaken. Met name bejaarden, sportmensen, mensen die bloot staan aan hoge geestelijke stress en mensen met een onvolwaardig dieet kunnen een tekort aan B vitamines ontwikkelen. (zie ook mineralen) een absoluut tekort is echter tegenwoordig in de West Europese landen zeer zeldzaam, maar relatieve tekorten (te lage spiegels gerelateerd aan de behoefte) komen wel regelmatig voor.Vitamine B12 pmol / Ltr norm 82 – 590

Prostaatfunctie:
(PSA)
het PSA gehalte is verhoogd in het geval van prostaatziekten, zoals ontstekingen of tumoren.PSA ng / ml. norm 0.00 – 4.00

H o r m o o n s p i e g e l s

Testosteron gehalte:
Dit hormoon bepaalt, in combinatie met groeihormonen en insuline, de anabole (spieropbouwende) activiteit van het lichaam. Een hoog gehalte kan gepaard gaan met een hoge trainingsintensiteit, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met verschijnselen van ‘overtraining’. (zeer) Lage spiegels kunnen veroorzaakt worden door overtraining, teveel geestelijke stress en een sterk overgewicht. Het normaalgehalte bij de vrouw is ongeveer 10% van die van de man.testosteron mmol / Ltr norm bij de man 8.19 – 34.56

Schildkier functies:
(FT4 en TSH)
Het schildklierhormoon, thyroxine heeft een belangrijke rol in de stofwisseling. Het activeert de glucose verbranding en de vetafbraak. verschillende ziekten kunnen leiden tot een verhoogde of verlaagde schildklierfunctie. Steeds meer aanwijzingen wijzen op een belangrijke rol van het jodium in de voeding op de schildklierfunctie. Door het verminderde gebruik van Jozo zoet komt er weer meer jodium tekort voor, hetgeen een verminderde schildklierwerking kan veroorzaken. Toch is het verstandig om zo weinig mogelijk zout in de voeding te verwerken, want ook verse groente (met name van de koude grond) bevat jodium.FT4 nmol / Ltr norm 11.6 – 24.5
TSH mlU / Ltr norm 0.25 – 4.20

Hypofyse functies:
(LH en FSH)
In het algemeen zorgt de hypofyse voor regulatie van alle hormoon systemen in het lichaam, zoals die van de geslachtsorganen, de schildklier en de bijnieren. LH en FSH regulieren de geslachtsorganen en kunnen sterk variëren. Zij zijn o.a. afhankelijk van de menstruatie face bij de vrouw en van de stress belasting (zowel geestelijk als lichamelijk). Ook afwijkingen in de hypofyse kunnen afwijkende spiegels van deze hormoon veroorzaken, waardoor de hele hormoonhuishouding in het lichaam verstoord kan raken.LH IU / Ltr norm 1.7 – 8.6
FSH IU / Ltr norm 1.6 – 11.0

Cortisol spiegel:
Cortisol is een hormoon dat door de bijnier geproduceerd wordt. de spiegels kunnen sterk over de dag fluctueren, afhankelijk van de situatie waarin men verkeert. Stress veroorzaakt een verhoogde spiegel, waardoor dit hormoon ook wel een stress hormoon wordt genoemd. Een sterke verhoging of verlaging van de spiegel kan optreden door afwijkingen van de bijnier of de hypofyse en gaat gepaard met zeer veel klachten. Coretisol veroorzaakt spierafbraak (katabolie), waardoor dus bij hoge spiegels spiermassa verlies kan optreden.Cortisol: nmol / Ltr norm 138 – 690

DHEAS spiegel:
(Prasteron)
DHEA is een van de geslachtshormonen dat door de bijnier wordt geproduceerd, zowel bij de man als de vrouw. In Amerika wordt dit hormoon beschouwd als een van de hormonen dat direct samenhangt met de meeste verouderingsprocessen, alhoewel een oorzakelijk verband niet aanwezig is. Na het veertigste levensjaar daalt de productie drastisch – op tachtig jarige leeftijd produceert een mens slechts twintig procent van de hoeveelheid die men op zijn / haar dertigste produceert. belangrijkste effecten van DHEA-suppletie lijken te zijn: afbraak van vetmassa door zowel afname van eetlust als ook door directe afbraak en verminderde aanmaak van vetmoleculen. tevens is het een anabool hormoon (spieropbouwend), verbetert de afweer tegen infecties en mogelijk tegen kankersoorten (is in onderzoek), vermindert depressieve gevoelens, verbetert de geheugenfunctie en verhoogt de libido. Ook is er een verband gevonden tussen op optreden van hart en vaatziektes en lage DHEA spiegels.

Dosering bij suppletie: 50 mg / dag verhoogt de concentratie in het bloed tot de topspiegels van vroege volwassenheid. Welke dosering gebruikt moet worden ter bestrijding van bepaalde klachten of ziektes is nog onbekend. (50 – 1500 mg / dag). Lange termijn studies om de effectiviteit en de veiligheid van het middel bij langdurig gebruik aan te tonen zijn nog niet verricht.DHEAS umol / Ltr norm 1.3 – 12.3

Selenium:
Deze stof heeft antioxidanten activiteiten in de huid (afremmen verouderingsproces) en elders in het lichaam, waarbij nauw samengewerkt wordt met Vitamine E. Selenium heeft belangrijke functies in de bloedstolling, schildklierfunctie, sperma functie, afweer tegen virussen. Selenium toediening leidt te leiden tot een afname van het risico voor kanker met 37% (vooral prostaat, darm en longen) De dagelijkse inname in West Europa is tegenwoordig te laag, waarschijnlijk door de zure regen en het gebruik van veel kunstmest. Landbouwgrond wordt steeds armer. Dosering bij suppletie 200 mcg / dag. De concentratie in het bloed moet tenminste 100µgr / ltr bedragen voor voldoende effect.selenium spiegel µg / Ltr norm 0.42 – 2.34

Vitamine A / Beta-caroteen:
Deze stof komt veel voor in lever en vette vis. het helpt (met Vitamine E en selenium) de celmembramen te beschermen tegen met name giftige stoffen uit de omgeving (lucht, voeding). Uit onderzoek bij hart patiënten is een beschermend effect gebleken. Echter voor zowel vitamine A als vitamine D geldt een maximale dosering bij gebruik wegens het potentiële giftige karakter indien toegediend in hoge doseringen.
beta caroteen spiegel µmol /Ltr norm 0.07 – 0.88
Vitamine A spiegel µmol /Ltr norm 0.69 – 2.79T