Verplichte Griepprik (?)

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Al geruime tijd bekruipt mij een gevoel van onbehagen als ik de berichten lees over de griep ‘pandemie’ die eigenlijk helemaal (nog) geen pandemie is. Wat zit hier achter? Dat is de vraag die een ieder voor zichzelf zal moeten stellen. Nog belangrijker is echter: Mocht het tot een verplichte griep vaccinatie komen, wees dan bewust dat:

Indien de overheid tot verplichte griep vaccinatie zou overgaat,
dan claimt de overheid het eigendomsrecht van JOUW lichaam!
onwetendheid ~ onwetendWat  zouden de Joden gedacht en gevoeld hebben toen ze de laatste meters aflegden op weg naar de gaskamer? Wat zouden ze geweten hebben wat hen te wachten stond? Hoeveel mensen vraag ik mij af zullen er op kort termijn mogelijk voor een vergelijkbare tocht staan, op weg naar de dokter voor een (verplichte) griepvaccinatie. Onwetend dat deze griepprik hun kan doden?Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk

19 jaar geleden heb ik een bezoek gebracht aan het ‘werkkamp’ Auschwitz, een bezoek dat je koude rillingen bezorgt vooral als je in de gaskamer staat. Toen al kwam de gedachte bij mij op hoe het mogelijk was dat mensen zich als schapen in deze ruimte lieten drijven. Juist, onder valse voorwendselen! Dit zelfde dreigt nu opnieuw te gebeuren met een dermate grote groep mensen dat de massa vernietiging uit de tweede wereldoorlog doet verbleken. Ik vraag mij regelmatig af in wat voor wereld wij leven, aan de andere kant wil ik best 100 jaar worden. Ik geloof namelijk dat het kwade de strijd gaat verliezen, met medewerking van jouw bijdrage! JIJ bent er namelijk verantwoordelijk voor dat ook al je vrienden, familie, en relaties deze kennis verwerven. Niet om hen angstig te maken maar juist om hen kundig te maken van de verborgen agenda in deze wereld.

Onwetendheid geeft angst en, …
Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk (Dalai lama)

– Henk Mutsaers


‘Belangstelling voor griepvaccin, of …
belangenverstrengeling bij griepvaccin?’

Door Drs. John Consemulder

 “Vrees voor nieuwe mislukking. Overheid peilt belangstelling griepvaccin. Het kabinet wil voorkomen dat de inenting tegen Mexicaanse griep net zoveel weerstand oproept als die tegen baarmoederhalskanker.” Dit is het kopje van een stuk tekst op de voorpagina van het dagblad Trouw van vandaag. De tekst is geschreven door Sander Becker en Nicole Lucas.

De weerstand tegen de inenting ‘tegen baarmoederhalskanker’ is vooral ontstaan na informatieve en feitelijke artikelen en teksten, geschreven door onder andere onderzoeksjournalist Désirée Röver (zie ook haar zojuist verschenen boek over baarmoederhalskanker) en ondergetekende. Al zeer snel volgden betrokken websites als ……. en ……. (enkele van deze websites volgen al jaren zorgvuldig het ware nieuws met betrekking tot vaccinaties en andere gezondheidsbedreigende en verzwegen feiten.) en Hyves groeperingen met het doorsturen en reageren op de artikelen.

Sneeuwbal effect informatie
Uiteindelijk volgde er direct en indirect een soort ‘butterfly effect’ (een kleine verandering – te vergelijken met het plaatselijke uitslaan van de vleugels – kan een grotere verandering bewerkstelligen), een sneeuwbaleffect die uiteindelijk mede heeft veroorzaakt dat er plaatselijk maar 20 tot 30 % van de kinderen kwam opdagen voor de ‘vrijwillige’ baarmoederhals kankerinentingen.

Enorm succes internet informatie campagne
Een enorm succes, vanuit de gedachte dat vele duizenden kinderen zich nu wel lieten beschermen en niet kozen voor valse immuniteit en gevaarlijk gif, insecteneiwit, immuunsysteem dol makende olie substanties en genetisch gemanipuleerde ingrediënten. Maar geen succes voor het RIVM, dat met de handen in het haar zich moest beraden waarom de beoogde (en verwachte) 70 % opkomst ditmaal niet was behaald.

Het benoemen van deze feitelijke artikelen en teksten als “Indianenverhalen” en “Broodje Aap verhalen” door het RIVM en de media getuigt niet alleen van weinig respect, het geeft ook aan hoezeer deze instanties bang waren geworden dat het volk ‘besmet’ zou worden met de ‘aanstekelijke ziektes die betrokkenheid en feitelijke waarheden heten’. Het is dan ook zeer opvallend te noemen wat het ware doel is van de inlichtingen die de overheid nu wenst te verkrijgen van het volk.

“Het is de bedoeling dat de vaccinatie, die mogelijk al in oktober begint, minder weerstand oproept dan de inenting tegen baarmoederhalskanker”.

Ook kijkt het ministerie van volksgezondheid “nadrukkelijk wat er de vorige keer misging met de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.” Het probleem (of eigenlijk de oplossing) is dat er de vorige keer juist weinig misging, maar voor het eerst in de geschiedenis van vaccinaties eindelijk iets goed ging.

Internet doorbreekt informatie monopolie
Eindelijk wordt een grote groep mensen bereikt met de informatie over de verzwegen kant van vaccinaties, de levensbedreigende ingrediënten en de ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van alle vaccinaties! En is dit misschien niet de ware reden waarom onze overheid strijdt tegen de verhalen van ‘Indianen en – genetisch gemanipuleerde – Apenbroodjes’? Wat Minister Klink van volksgezondheid in ieder geval vanaf het begin al duidelijk heeft gemaakt, is dat vaccinaties vooral ‘kosteneffectief’ moesten zijn. Een lage opkomst hoort vast niet bij het kostenplaatje. Een lage opkomst is ook niet positief voor de te verwachten winst van de farmaceutische industrie, zeker met de griep ‘pandemie’ die nu ons wordt voorgeschoteld. Farmaceut Baxter (ja diezelfde die ‘per ongeluk’ en onbestraft naar 18 landen vaccins verstuurde die het vogelgriepvirus bevatte) staat voor aan de rij om het griepvaccin te produceren!

Destijds is veel te weinig aandacht besteed aan emotie, stelt de Amsterdamse hoogleraar medische publiciteitsinformatie Frans Meijman in de tekst. “Deskundigen hebben er vaak geen benul van wat medische aangelegenheden voor leken betekenen.” Dit is de reden dat burgers nog intensiever worden betrokken bij de voorbereiding dan nu gebeurt, aldus de heer Meijman.

Emoties? En nog meer ‘betrokkenheid’?
Allereerst is het zo dat volledige betrokkenheid alleen kan bestaan bij een industrie en overheid die ‘VIT’ is.

Verantwoordelijk, Integer en Transparant.
Op het gebied van de farmaceutische industrie, de Gezonheidsraad, ons RIVM en de vaccinatie industrie ontbreekt het aan al deze drie randvoorwaarden.

Van belangstelling naar belangenverstrengeling.
En ten tweede lijkt het alsof de overheid de emoties van de mensen ‘het hoofd wil bieden’. Controlemanagement, beinvloedingstechnieken, manipulatie door ‘angst weg te nemen’, is dat het ware doel? Emoties vormen de basis voor gedachten, maar zijn in deze context ineens synoniem met onbetrouwbaar, irreëel en lastig? Dienen onze emoties ‘uitgezuiverd te worden’, is dat misschien het doel? Gelukkig pleit Meijman voor een open dialoog met leken en deskundigen. “Angst laat zich niet beteugelen door feiten, alleen door echte dialoog.”, aldus Meijman.

Maar hier ligt een verraderlijk probleem, waarbij een bizarre vorm van ‘omgekeerde psychologie’ niet wordt geschuwd. Allereerst dienen we ons af te vragen welke angst er ‘beteugeld’ zou moeten worden. Gaat het om de angst voor de spuit, de ingrediënten, of de angst voor de halve waarheid waar de vaccinaties maar mee worden gevuld?

Verkoop in angst en onzekerheid is juist hetgeen wat de farmaceutische industrie zo goed doet. Inspelen op emoties (“U beschermt uw kind toch wel?”) en schuldgevoel aanpraten om ‘compliance’ (lees: als die ‘vrijwillige’ vaccinatie maar wordt genomen, desnoods verloten we via de GGD een aantal i-Pods om die lastige kinderen te ‘lokken’ voor de drie ‘vrijwillige’ prikken) af te dwingen. Komt dat niet dichter in de buurt van de waarheid achter de marketing en voorlichtingsdrang? Waarom scholen waarschuwen en zelfs een agressief marketingbureau inschakelen (wat misschien niet voor niets ‘Combat’ heet) als vaccinaties helemaal niet verplicht zijn?

Hoe vrijwillig is al deze vaccinatie drang en druk?

En hoe ‘neutraal’ is de informatie van ons RIVM die zelf vaccinaties promoot, produceert en verkoopt (laat staan alle klachten na vaccinaties bijhoudt)? Net zo neutraal als de gezondheidsraad waarvan de helft banden heeft met de farmaceutische industrie of adviseur is voor de farmaceutische industrie? En de industrie zelf.

Lees mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ maar op mijn website….. als u daar echt een antwoord op wilt.

Maar laten we even stilstaan bij deze vorige zin. Wilt u inderdaad wel een antwoord? Wilt u echt weten, echt wakker worden? Zijn wij wel ‘VIT’? of accepteren we alles op basis van een uitspraak van een ‘autoriteit’ (zij zullen het wel goed met ons voorhebben, het beste weten). Als neuropsycholoog (en vooral als spiritueel en betrokken mens) begrijp ik de menselijke weerstand, de ontkenning en het niet willen weten gedrag. Mede daarom bespreek ik in mijn lezingen vooral ook het belang van de wetenschappelijke studies die aantonen wat liefdevolle emoties en gedachten aantoonbaar doen in ons lichaam en dat van anderen.

Ware immuniteit werkt niet met angst, maar met positieve affirmaties, visualisatie, intenties en gedachten. Maar veel onnodig lijden komt voort uit onwetendheid. Wat heeft u aan uw vrije wil als u ‘betrokken’ wordt bij een eenzijdig onderzoek van wat er bij u speelt als daar alleen maar gebruik van wordt gemaakt in betere ‘voorlichting’, die als doel heeft u alsnog te ‘verleiden’ om ‘verantwoordelijk’ te zijn en vooral de vaccinaties te accepteren?

Gaan de overheid, het RIVM en de farmaceutische industrie nu dan ook voor het eerst toelaten dat er echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek komt naar vaccinaties?

Gaan deze instanties nu eindelijk inzage geven in de productie, de ziekmakende ‘hulpstoffen’ en overige ingrediënten? Gaan deze instanties u nu ook uitleggen waarom al deze neurotoxische en immuunsysteem vernietigende stoffen in vaccinaties dienen te zitten? Gaan deze instanties ook ‘betrokken’ om met onze wensen om onze immuniteit niet hondsdol te maken, maar op een natuurlijke en veilige manier het zelfhelende vermogen van het lichaam te ondersteunen?

Ik vond helaas geen antwoorden op deze vragen in de tekst… En dan nog iets over die zogenaamde echte dialoog waar Meijman over sprak. Dit is wat ik hier al eerder over schreef: “Ik heb onlangs mijn artikel naar een veelheid aan instanties, wetenschappers en overige betrokken instituten gestuurd. Het bleef verbazingwekkend stil nadat ik vele belangrijke wetenschappers, overkoepelende artsenorganisaties, apothekenorganisaties, patiëntenorganisaties, kanker onderzoeksinstituten, de politiek, pers en kranten, industrie, ons RIVM, ministerie van volksgezondheid en anderen heb gemaild. Werkelijk maar 1 felle reactie van een wetenschapper (waarvan ik weet dat hij zelf een farmaceutisch bedrijf heeft in Bilthoven en betaald wordt door de farmaceutische industrie als adviseur…)

Voor alle duidelijkheid: ik heb dus geen reacties mogen ontvangen dat het allemaal wel meevalt of niet klopt, geen reactie dat ik onnodig onrust veroorzaak, geen reactie dat ik gek ben, geen reactie om te weerleggen wat ik schrijf….alleen maar stilte…

Eigenlijk een zeer bedroevende stilte, maar ook een veelzeggende.

Stilte voor de grote ‘bewustzijnstorm’ misschien?

Ik hoop het, want ik vermoed dat wij het uiteindelijk zelf voor het zeggen hebben. ‘We are the ones we’ve been waiting for’ zeiden de Hopi indianen al. We hebben namelijk het recht om ziekte te weigeren en gezondheid te wensen. De politiek, de wetenschap, onze patiëntenorganisaties, allemaal worden ze beïnvloed en/of betaald door de industrie die het niet zozeer om onze gezondheid gaat.

Het is tijd voor verandering en het is tijd dat we collectief ons recht op gezondheid weer terugeisen. De heer Coutinho en het RIVM hebben niet gereageerd op mijn artikel, maar ze vinden het wel noodzakelijk om er ‘positieve’ aandacht aan te geven bij Pauw en Witteman (10 maart, toevallig precies terwijl ik een lezing over de ware effecten van HPV vaccinaties gaf in Heemstede!), nadat zij eerst hun website hebben aangepast op al deze “Indianenverhalen”. Ik ken trouwens menig Sjamaan die hier anders over denkt en heb overigens ook bewijzen dat het juist ‘Native Indians’ zijn (hetzelfde geldt overigens voor veel Afrikaanse ‘stammen’) die zonder ‘Informed Consent’ (toestemming) vergiftigd zijn door de farmaceutische industrie in een gedocumenteerd biologische vaccinatie experiment, maar dat terzijde.

Een ‘Tipi’-sch voorbeeld van een organisatie die niet met tegenstanders om de tafel durft te zitten, maar alleen de ‘Tomahawk’ van een oprechte Indiaan wil afpakken. Ik zoek weliswaar geen strijd, ik ben op zoek naar ware genezing van een zieke industrie, die veel ‘medestanders’ op haar loonlijst heeft staan.

Ik wil voorkomen in plaats van onnodig genezen.” Deze verbazingwekkende stilte (na leesbevestigingen en hoge prioriteit te hebben toegevoegd aan de e-mail) voelde als de teksten bij een filmfragment, bij een arrestatie: “You have the right to remain silent. Everything you say, can and will be used against you in a court of law”. Vandaar deze onverklaarbare stilte?

Laten we maar niet reageren,want dan komen er nog meer feiten aan het licht? Ik hoop dat uit deze stilte niet alleen is gebleken dat er juist veel angst heerst aan de kant van instanties die vaccinaties wel aan de man willen brengen, maar ook dat een echte dialoog niet word gewenst. Ik weet van Désirée Röver dat ook zij niet wordt uitgenodigd om hierover in dialoog te gaan, en dit geldt voor velen die het werkelijk geprobeerd hebben. Verwonderlijk, nietwaar?

Het gaat toch om instanties die onze gezondheid dienen te waarborgen en verzorgen?
Een echte dialoog bestaat niet uit het negeren van kritische onderzoeksjournalisten of kritische reguliere wetenschappers als ondergetekende. Een echte dialoog is ook niet een eenzijdig gesprek met leken waarvan bekend is dat hun beeldvorming eenvoudig te beïnvloeden is door ‘feitelijke informatie’. U heeft geen vrije wil als u voor een keuze komt te staan die onvolledig is belicht. Een halve waarheid in een spuit (of pil of gentech-voedsel) is nog steeds een niet benoemde halve leugen!

Een echte dialoog is ook niet een gesprek met iemand waarbij de feiten worden ‘weerlegd’ door een zogenaamde ‘wetenschappelijke expert’ die betaald wordt door de farmaceutische industrie om de zaak een positieve (winstgevende) draai te geven. De waarheid een kwartslag verdraaien is nog steeds een volledige leugen als eindresultaat.

Een “burgerdebat als massageolie griepcampagne” is dus misschien wel net zo verraderlijk als de olie dus u op uw huid smeert wanneer u een dagje naar het strand gaat (bescherming tegen verbrandingsangst wordt u ‘aangesmeerd’, maar het resultaat is mogelijk net zo destructief en kankerverwekkend als de ‘bescherming’ die vaccinaties u en uw kinderen feitelijk bieden.

Valse bescherming, valse angst, valse immuniteit en nu ook valse hoop op een echte dialoog? U bent gewaarschuwd, een echte dialoog is een dialoog waar ook alle bewezen gevaren, ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van vaccinaties aan bod komen, en niet alleen worden weerlegd als marketingcampagne om ‘vaccinatiezieltjes’ te winnen bij een griep die een sterk menselijk luchtje bij zich draagt (je handen wassen zonder bacteriedodende zeep te gebruiken is dan nog steeds veiliger dan die 34 miljoen kostende griepspuit in ons land alleen al). Kucht u even? Al eerder schreef ik dit over de griepvaccinaties:

“Het middel ‘tegen baarmoederhalskanker’ is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het programma. En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep.

En NEE, ook geen griepprik halen dus, want daar zit ook kwik en aluminium en ‘DES’-infectering- en verdelgingsmiddelen in, zoals in zoveel vaccinaties…

Sterker nog: als maar 30 procent van de artsen en verpleegkundigen de jaarlijkse griepprik nemen, waarom zult u hen dan niet volgen? (Bron: Associated Press, 9 oktober, 1997) Misschien weten zij dat de griepprik maar 35 % effectief is wanneer toevallig de juiste veroorzaker van griep (er zijn vele variaties en mutaties) gekozen is voor volgend seizoen?

En zelf tot nul % effectiviteit wanneer ‘gegokt’ is op de verkeerde vorm van griep voor het volgende vaccinatie seizoen? (Bron: diverse CDC MMWR’s) En zie ook even de volgende artikelen in als u weer een nieuwe verkoudheid voelt aankomen:

links verwijderd

“De overheid is hard bezig met het opzetten van een voorlichtingscampagne over het vaccin tegen Mexicaanse griep. Het idee is om in ieder geval ouderen in te enten en mogelijk ook kinderen of zelfs de hele bevolking. Maar hoe zorg je dat mensen daar ook aan meewerken”. Aldus de tekst in Trouw van vandaag.

“Je kunt niet zeggen dat de weerstand tegen het baarmoederhalskankervaccin het begin is van een trend dat mensen alleen maar recalcitrant zullen reageren op overheidsadviezen”, aldus de heer Meijman.

Laten we hopen van wel!

Let wel, ik heb het niet over alle overheidsadviezen, maar in beginsel zeker wel de adviezen op gebied van vaccinaties. En wees niet recalcitrant, maar simpelweg verstandig en kies voor een ‘VIT’ bestaan.

Wees verantwoordelijk, integer en transparant voor je lichaam met behulp van je eigen keuzes. Kies met je vrije wil uit volledige informatie, niet alleen uit informatie die wetenschappelijk wordt ‘ingepakt’, vervolgens wordt ‘bestraald’ met informatie die uw zogenaamd onterechte angsten zou moeten wegnemen, met een ‘genetisch gemanipuleerd sausje’ in de vorm van marketingleugens.

De heer Meijman vindt het belangrijk om er achter te komen welke emoties er spelen. Maar de reden hiervoor zit verborgen in een paar woorden die ik voor het gemak even onderstreep. “Zo kom je erachter hoe zo’n vaccin bij verschillende groepen ligt en welke emoties er spelen. Dan heb je ook alvast een instrument in handen om de voorlichting te sturen.”

Nergens lees ik over weigeren van vaccinaties, verstandige keuzes die het lichaam beschermen van schade die toegebracht kan worden door vaccinaties (De eed van Hippocritus?), of over terechte angsten met betrekking tot alle vaccinaties. De overheid zoekt uw ‘belangstelling’ en ‘betrokkenheid’ Maar ziet u ook de belangenverstrengeling en beknoptheid?

Meiman zegt vervolgens weer iets opmerkelijks: “Zo,n debat kun je zien alsmassageolie…met het risico dat je vlekken maakt en de verontrusting juist aanwakkert. Hoe dan ook moet je de discussie zelf initiëren. Dat draagt bij aan degeloofwaardigheid.”

Intersant, nietwaar?
Waarom zou er verontrusting kunnen ontstaan als de vaccinatie volledig betrouwbaar, veilig, onschadelijk en effectief is? Misschien wel omdat dit allemaal niet zo is? En waarom spreken over massageolie? Moeten onze ‘onterechte angsten’ worden ‘weggemasseerd’ als sneeuw voor de zon? Weer rustig verder slapen, want onrust leidt tot inzicht en bewustzijn. En dit leidt weer tot niet vaccineren. Wat zit er eigenlijk allemaal niet in massageolie?

En waarom spreken over geloofwaardigheid? Wat moet er dan extra ‘geloofwaardig’ worden gemaakt dat blijkbaar niet al te betrouwbaar is? Moet de kerk vervolgens ook vaccinaties ‘inzegenen’? Of mag Jomanda of een energetisch therapeut (die werkt met frequentie en resonantie principes die vooraf gaan aan biochemische acties en in feite gratis zijn, in tegenstelling tot alle vaccinaties en chemische medicijnen) ook aan de slag met homeopathische middelen (die aantoonbaar en bewezen werken zonder schade toe te brengen waardoor je ditmaal niet nieuwe medicijnen nodig hebt) werken? Behoort dat ook tot de onderwerpen die bij een ‘echt dialoog’ aan bod mogen komen? We zullen zien.

Meijman vindt het ook niet goed dat “de mensen het gevoel krijgen dat je iets achterhoudt.” Gaat het hier om het aanpakken van ons gevoel (je gevoel is onjuist en dient te veranderen, zodat je daden dit zullen reflecteren) of de ware feitelijke problematiek (het feit dat vaccinaties gif bevatten, onbekende langetermijneffecten hebben en kankerverwekkende en neurotoxisch kunnen zijn voor het lichaam) De discussie zelf initiëren is iets wat ik en vele anderen juist hebben gedaan, de overheid geeft ons nu mosterd na de maaltijd (met gevaarlijke E-nummers er gratis bij), maar zit u hier echt op te wachten?

Ik stel voor dat u liefdevol en gelukkig en vrolijk verder blijft leven (aantoonbaar en bewezen goed voor uw gezondheid), maar dat u af en toe wakker wordt om iets simpelweg te weigeren omdat u WEET dat het niet bijdraagt aan uw gezondheid.

Geen angst, negativiteit of strijd, simpelweg NEE zeggen en doen. Lieve mensen: zoek en onderzoek zelf naar de volledige informatie en weiger welke griepprik of vaccinatie dan ook! Met de hakken in het zand, maar wel ervoor zorgen dat uw zich niet in drijfzand bevindt.

Zie voor de feiten over de verzwegen kanten en achtergronden van vaccinaties en de farmaceutische industrie mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ op mijn website en de vele informatieve artikelen op de eerder genoemde websites. Voor de ‘halve biochemische waarheid’ (of de grote biochemische leugen, het glas is half vol of half leeg tenslotte), zie mijn artikel over ‘De Blauwdruk van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde’. Zie voor teksten en artikel die en goed startpunt zijn tot verzwegen informatie de volgende website links (zie ook de noten en boekentitels onder aan mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ :

links verwijderd

Leef wel en bewust!
Drs. John Consemulder  ps: Hieronder nog een vertaald artikel wat aangeeft hoe argwanend we mogen en dienen te kijken naar de vaccinatie industrie (hetgeen ik en anderen al in eerdere artikels heb aangetoond). Misschien een goed artikel om volledig door te lezen met het oog op de komende HPV- en griepvaccinaties… 

Journaliste klaagt WHO en VN aan voor Bioterrorisme en Poging tot Massamoord
door Barbara Minton
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets Juni 2009

Nu de verwachtte uitgiftedatum in juli nadert van Baxter’s A/H1N1 griep-pandemievaccin, waarschuwt een Oostenrijkse onderzoeksjournaliste de wereld dat de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid gepleegd gaat worden. Jane Burgermeister heeft onlangs aanklachten ingediend bij de FBI tegen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties (VN), en verscheidene hooggeplaatste regerings- en bedrijfsvertegenwoordigers betreffende bioterrorisme en pogingen om massamoord te plegen. Ze heeft ook een gerechtelijk bevel voorbereid tegen gedwongen vaccinatie die in Amerika is ingediend. Deze acties volgen op de aanklachten die zij had ingediend in april tegen Baxter AG en Avir Green Hills Biotechnology in Oostenrijk voor het produceren van besmette vogelgriepvaccins, met de bewering dat dit een opzettelijke daad was om een pandemie te veroorzaken en daar geld mee te verdienen.

Samenvatting van aanklachten en beschuldigingen ingediend bij de FBI in Oostenrijk op 10 juni 2009

In haar aanklachten voert Burgermeister bewijzen aan van bioterroristische handelingen die in strijd zijn met de Amerikaanse wet, door een groep die in de VS opereert onder leiding van internationale bankiers die de Federal Reserve, en ook de WHO, de VN en de NAVO in handen hebben. Dit bioterrorisme is bedoeld om grootschalige genocide te plegen tegen de Amerikaanse bevolking door middel van een genetisch ontworpen griep-pandemievirus met de bedoeling om te doden. Deze groep heeft hoge regeringsinstanties in de VS geannexeerd.

Er is met name bewijs geleverd dat de gedaagden, Barack Obama, president van de VS, David Nabarro, systeemcoördinator bij de VN voor influenza, Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, Kathleen Sibelius, minister van Gezondheid en Hulpverlening, Janet Napolitano, minister van Binnenlandse veiligheid, David de Rothchild, bankier, David Rockefeller, bankier, George Soros, bankier, Werner Faymann, Kanselier van Oostenrijk, en Alois Stoger, Oostenrijkse minister van Gezondheid, en anderen, deel uitmaken van dit internationaal opererende misdaadsyndicaat, dat biologische wapens heeft ontwikkeld, geproduceerd, opgeslagen en ingezet om de bevolking uit te roeien van de VS en andere landen voor financieel en politiek gewin.

In de aanklachten staat dat deze gedaagden met elkaar en met anderen samenspanden om het laatste stadium te onwikkelen en te financieren van de implementatie van een geheim internationaal biowapen-programma waarbij de farmaceutische bedrijven Baxter en Novartis betrokken zijn. Zij deden dit door het ontwikkelen en verspreiden van dodelijke biologische dragers, met name het “vogelgriep-virus” en het “varkensgriep-virus” om een excuus te hebben voor een gedwongen massavaccinatie-programma dat dient om giftige biologische dragers toe te dienen om de bevolking van de VS te doden en letsel toe te brengen. Dit is in strijd met de wet van Biologische Wapens en Anti-terrorisme.

Burgermeister’s aanklachten bevatten bewijs dat Baxter AG, Oostenrijkse dochtermaatschappij van Baxter International, opzettelijk 72 kilo verstuurde van levend vogelgriepvirus, geleverd door de WHO in de winter van 2009, naar 16 laboratoria in vier landen. Burgermeister beweert dat dit bewijs duidelijk aantoont dat de farmaceutische bedrijven internationale regeringsinstanties zelf actief betrokken zijn bij het produceren, ontwikkelen, vervaardigen en verspreiden van biologische dragers die zijn geclassificeerd als de meest dodelijke biowapens op Aarde om een pandemie en massale dood te veroorzaken.

In haar aanklachten van april gaf Burgermeister aan dat Baxter’s laboratorium in Oostenrijk, die wordt verondersteld een van de meest veilige bioveiligheidslaboratoria te zijn in de wereld, zich niet hield aan de eerste en essentiële stappen om 72 kilo van een ziekteverwekker die is geclassificeerd als een biowapen, veilig en gescheiden te houden van alle andere stoffen onder strikte bioveiligheidsniveau-voorschriften, maar toestand dat het werd gemixd met het gewone menselijke griepvirus, en werd verzonden vanuit haar vestiging in Orth aan de Donau.Toen in februari een lid van BioTest in de Tsjechische Republiek de stof als candidaat-vaccin testte op fretten, stierven de fretten. Dit incident werd niet onderzocht door de WHO, de EU, of Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten. Er vond geen onderzoek plaats naar de inhoud van het virus, en er zijn geen gegevens over de genetische code van het virus vrijgegeven.

Als antwoord op de parlementaire vragen op 20 mei, zei de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid, Alois Stoger, dat het incident niet werd aangepakt als een bioveiligheidsfout, maar als een overtreding van de veterinaire code. Een veterinaire arts werd naar het laboratorium gestuurd voor een korte inspectie.

Burgermeister’s dossier laat zien dat de verspreiding van het virus een essentiële stap was voor het veroorzaken van een pandemie zodat de WHO een Niveau 6 Pandemie kan afkondigen. Zij somt de wetten en verordeningen op die de VN en de WHO toestaan de VS over te nemen in het geval van een pandemie. Bovendien zou een wet die onderwerping aan verplichte vaccinatie stelt, van kracht worden in de VS als een pandemie is afgekondigd.

Zij beweerde dat de hele “varkensgriep” pandemiezaak is gebaseerd op een enorme leugen en dat er geen natuurlijk virus is dat een bedreiging vormt voor de bevolking. Zij voert bewijs aan leidend tot de overtuiging dat het vogelgriep- en de varkensgriepvirus biologisch zijn ontworpen in laboratoria met financiële hulp van o.a. de WHO en andere regeringsinstanties. Deze “varkensgriep” is een kruising van varkensgriep, mensengriep en vogelgriep, iets wat volgens veel experts alleen uit laboratoria kan komen.

De bewering van de WHO dat deze “varkensgriep” zich verspreidt en dat een pandemie moet worden uitgeroepen gaat voorbij aan de fundamentele oorzaken. De virussen die werden verspreid, werden gemaakt en verspreid met de steun van de WHO, en de WHO is geheel verantwoordelijk voor de pandemie. Bovendien zijn de symtomen van de zogenaamde “varkensgriep” precies dezelfde als die van gewone griep of van gewone verkoudheid. De “varkensgriep” veroorzaakt niet méér doden dan de gewone griep.

Burgermeister merkt op dat het aantal gerapporteerde doden als gevolg van de “varkensgriep” inconsistent zijn en dat er geen duidelijkheid is over hoe het aantal “doden” is gedocumenteerd.

Er is geen gevaar voor een pandemie tenzij massala vaccinatie wordt uitgevoerd om de griep te activeren onder het mom van het beschermen van de bevolking.

Er is gerede grond om aan te nemen dat de verplichte vaccins opzettelijk besmet zullen zijn met ziektes die specifiek zijn ontwikkeld om te doden.

Er wordt verwezen naar een gelicenseerd Novartis vogelgriep-vaccin dat 21 daklozen in Polen doodde in de zomer van 2008, en had als “primaire uitkomstmaatstaf” een “ongunstig sterftecijfer”, en voldeed daarmee aan Amerika’s eigen defintie van een biowapen (een biologische drager ontwikkeld om een groot sterftecijfer te veroorzaken) met een overdrachtsysteem (injectie).

Zij beweert dat hetzelfde complex van internationale farmaceutische bedrijven en internationale regeringsinstanties die pandemische stoffen hebben ontwikkeld en verspreid,  proberen te profiteren van het veroorzaken van een pandemie via contracten om vaacins te leveren. Media die worden gecontroleerd door de groep die “varkensgriep-agenda” uitvoert, verspreiden desinformatie om de mensen van de VS (en andere landen Vert.) ertoe over te halen het gevaarlijke vaccin te nemen.

De bevolking van de VS zal enorme en onherstelbare schade oplopen als zij worden gedwongen om dit niet-veilig bewezen vaccin zonder hun toestemming te nemen in overeenstemming met de Model State Emergency Healt ActNational Emergency Act,National Security Presidential Directive/NSPD 51Homeland Security Presidential Directive/HSPD-20, en het International Partnership for Avian and Pandemic influënza.

Burgermeister beweert dat sinds 2008 in de VS, diegenen die worden genoemd in haar beschuldigingen, versneld nieuwe wetten en voorschriften hebben doorgevoerd die zijn bedoeld om de inwoners van de VS hun wettelijke constitutionele rechten te ontnemen bij het weigeren van een injectie.

Deze mensen hebben van kracht blijvende bepalingen opgesteld of laten opstellen, waardoor het een criminele daad is om een injectie tegen pandemische virussen te weigeren. Zij hebben andere excessieve en wrede straffen voorgeschreven zoals het opsluiten en/of in quarantaine plaatsen in FEMA-kampen, en de bewoners van de VS geen recht te geven op compensatie-eisen als gevolg van schade of dood door gedwongen injecties. Dit is in strijd met de wetten die gaan over federale corrputie en misbruik van macht, en ook in strijd met de Constitutie en de Bill of Rights (de eerste tien amendementen op de Amerikaanse grondwet Vert.). Door middel van deze handelingen hebben de genoemde verdachten de basis gelegd voor massale genocide.

Met de “varkensgriep” als voorwendsel hebben de verdachten de massale moord van de Amerikaanse bevolking gepland door middel van gedwongen vaccinaties. Zij hebben een enorm netwerk van FEMA-concentratiekampen opgezet en plekken voor massagraven aangewezen, en zij zijn betrokken geweest bij het ontwerpen en uitvoeren van een plan om de macht over de VS over te dragen aan een internationaal misdaadsyndicaat die de VN en de WHO gebruiken als een front voor georganiseerde misdaadactiviteiten, die in strijd zijn met de wetten betreffende verraad.

Burgermeister beweert verder dat het complex van farmaceutische bedrijven bestaande uit Baxter, Novartis en Sanofi Aventis, deel uitmaken van een buitenlands tweeledig biowapensprogramma, gefinancierd door dit internationale misdaadsyndicaat en ontworpen om massamoord te plegen om de wereldbevolking de komende tien jaar te reduceren met meer dan 5 miljard mensen. Hun plan is om angst te zaaien om te rechtvaardigen dat mensen worden gedwongen hun rechten op te geven, en om massa-quarantaine in FEMA-kampen af te dwingen. De huizen, bedrijven en boerderijen en grondbezittingen van diegenen die zijn vermoord zal dit syndicaat voor het grijpen hebben.

Door de bevolking van Noord-Amerika te elimineren, krijgt de internationale elite toegang tot de natuurlijke bronnen zoals water en onontgonnen olievelden. En door de VS en haar democratische constitutie uit te schakelen door het op te nemen in een Noord-Amerikaanse Unie, zal de internationale misdaadgroep totale controle hebben over Noord-Amerika.

Hoogtepunten uit het dossier
Het complete dossier van 10 juni is een document van 69 pagina’s met bewijzen om alle beschuldigingen te onderbouwen, waaronder:

Feitelijke achtergrond die tijdlijnen weergeeft en feiten die waarschijnlijke oorzaken noemen, VN- en WHO-definities en betrokkenheid, en geschiedenis en incidenten van de april 2009 “varkensgriep-uitbraak”.

Bewijs dat “varkensgriep-vaccins” door regeringsinstanties zijn gedefinieerd als biowapens, en voorschriften waardoor vaccins geheim en verborgen worden gehouden, en de angst van andere landen dat “varkensgriep” vaccins worden gebruikt voor biologische oorlogsvoering.

Wetenschappelijk bewijs dat het “varkensgriep” virus een kunstmatig (genetisch) virus is. Wetenschappelijk bewijs dat het “varkensgriep” virus biologisch is ontworpen volgens het model van het Spaanse griepvirus van 1918, inclusief citaten uit Swine Flu 2009 is Weaponized 1918 Spanish Flu door A. True Ott, Ph.D., N.D., en een Science Magazine-artikel van Dr. Jeffrey Taubenberger et.al.

De genoom-code van de “varkensgriep”.
Bewijs van het opzettelijk verspreiden van de “varkensgriep” in Mexico.

Bewijs van de betrokkenheid van president Obama dat zijn reis naar Mexico beschrijft die samenvalt met de recente uitbraak van de “varkensgriep” en de dood van verscheidende ambtenaren die betrokken waren bij zijn reis. Er wordt beweerd dat de president nooit was getest op “varkensgriep” omdat hij recentelijk was gevaccineerd. Bewijs voor de betrokkenheid van Baxter en de WHO bij het produceren en verspreiden van pandemische virusstoffen in Oostenrijk bevat een verklaring van een Baxter-medewerker die zegt dat het per ongeluk verspreidde H5N1 in de Tsjechische Republiek van een WHO reference center kwam. Dit bevat omschrijving van bewijs en beschuldigingen van Burgermeister’s aanklachten ingediend in april in Oostenrijk die nu worden onderzocht.

Bewijs dat Baxter deel uitmaakt van een geheime biowapen-netwerk.

Bewijs dat Baxter opzettelijk vaccinstoffen heeft besmet.

Bewijs dat Novartis vaccins gebruikt als biowapens.

Bewijs voor WHO’s betrokkenheid bij het biowapen-programma.

Bewijs voor WHO’s manipulatie van ziektegegevens om het uitroepen van een Pandemie Niveau 6 af te kondigen om controle te krijgen over de VS.

Bewijs voor de betrokkenheid van de FDA bij het verhullen van het biowapenprogramma.

Bewijs voor de betrokkenheid van Canada’s National Microbiology Lab bij het biowapen-programma.

Bewijs voor de betrokkenheid van wetenschappers die werken voor Engeland’s NIBSC, en de CDC om de “varkensgriep” te ontwikkelen.

Bewijs dat vaccinaties de dodelijke Spaanse griep van 1918 veroorzaakte waaronder de overtuiging van Dr. Jerry Tennant dat de het wijdverspreide gebruik van aspirine gedurende de winter die volgde op het einde van de Eerste Wereldoorlog een sleutelfactor kan zijn geweest die bijdroeg aan de pandemie door het onderdrukken van het immuunsysteem en het verlagen van de lichaamstemperatuur, waardoor het griepvirus zich kon vermeerderen. Tamiflu en Relenza verlagen ook de lichaamstemperatuur en zullen naar kan worden verwacht ook bijdragen aan de verspreiding van een pandemie.

Bewijs voor de manipulatie van het stelsel van wetten om straffeloos massamoord toe te staan.

Constitutionele zaken: de legaliteit versus illegaliteit van het in gevaar brengen van leven, gezondheid en algemene welzijn door massale vaccinaties.

De zaak van immuniteit en compensatie als bewijs voor een poging om een misdaad te plegen.

Bewijs voor het bestaan van een internationaal misdaadsyndicaat.

Bewijs voor het bestaan van de “Illuminati”.

Bewijs voor de ontvolkingsagenda van de Illuminati / Bilderbergs en hun betrokkenheid bij het ontwikkelen en verspreiden van het kunstmatige “varkensgriep” virus.

Bewijs dat griep als wapen werd besproken op de jaarlijkse Bilderbergs-vergadering in Athene van 14 tot 17 mei 2009, als deel van hun genocide-agenda, inclusief een lijst van aanwezigen die, volgens een ooit gedane uitspraak van Pierre Trudeau, zichzelf zien als genetisch superieur aan de rest van de mensheid.

Media houden Amerikanen in het ongewisse over het gevaar dat op hen afkomt Jane Burgermeister is van Ierse/Oostenrijkse afkomst die heeft geschreven voor Nature, het Britisch Medical Journal, en American Prospect. Zij is de Europese Correspondent van de Renewable Energy World website. Zij heeft veel geschreven over klimaatverandering, biotechnologie, en ecologie.

Behalve de aanklachten die nu in behandeling zijn die zij heeft ingediend tegen Baxter AG en Avir Green Hills Biotechnology in april, heeft zij aanklachten ingediend tegen o.a. WHO en Baxter betreffende een zaak van ontploffende “varkensgriep” injectieflacons in een drukke IC-trein in Zwitserland, die bestemd waren voor een onderzoekslaboratorium.

Volgens Burgermeister heeft controle over de media door de heersende elite ertoe bijgedragen dat zij ongestoord hun agenda konden uitvoeren terwijl de rest van de mensen niet weet wat er werkelijk speelt. Haar aanklachten zijn een poging om deze media-controle te omzeilen en de waarheid aan het licht te brengen.

Haar grootste zorg is dat “ondanks dat Baxter is betrapt bij het bijna veroorzaken van een pandemie, deze niettemin samen met andere bedrijven doorgaat met het leveren van het vaccin voor pandemieën.” Baxter maakt haast om dit vaccin ergens in juli op de markt te brengen.Voor meer informatie:

lees ook van Drs. John Consemulder: Energetische geneeskunde

Artikel: Drs. John Consemulder, Neuropsycholoog, auteur, spreker en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker