Vaccins een aanslag op het immuunsysteem van elk kind

Vaccins blazen het immuunsysteem van kinderen op


explosieve vaccinsOp 25 januari 2012 meldde IBN Live dat hoewel het Ministerie van Gezondheid het mogelijke verband tussen de toediening van het vijfvoudige vaccin en het overlijden van de baby ontkende, het autopsierapport had onthuld dat haar dood was veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie.Door: Christina England
Vertaling: Frank Bleeker

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

DISCLAIMERDit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten

(VacTruth) Een paar weken geleden bracht ik het verschrikkelijke verhaal over hoe het ouders in India werd verhinderd om hun verhaal te vertellen nadat hun dochtertje overleed na de toediening van een vijfvoudig vaccin. Ancy was slechts 56 dagen oud toen zij binnen enkele uren na vaccinatie overleed. Haar dood werd echter door de autoriteiten meteen onder het vloerkleed geveegd door haar ouders het zwijgen op te leggen en te beweren dat Ancy overleden was aan apneu.

Deze ongewone en uiterst controversiële zet door de lijkschouwer, door in zijn rapport te noteren dat een overgevoeligheidsreactie de oorzaak van het overlijden was, lijkt het vermoeden van de ouders te bevestigen dat Ancy stierf als gevolg van het vaccin, alhoewel IBN Live het verslag vervolgde met:

“Het autopsierapport laat een aantal mazen open met betrekking tot overgevoeligheid; het rapport is niet specifiek voor wat betreft overgevoeligheid voor welke bron. Terwijl de term ‘overgevoeligheid’ over het algemeen door wetenschappers en artsen wordt gebruikt, verwijzend naar een zeer ongewone allergische reactie op een vaccin. Minister van Volksgezondheid Rajeev Sadanandan zei, dat verdere studies nodig zijn om definitief te bewijzen of het het vaccin was dat de allergie veroorzaakte.”

Ik betwijfel het of de lijkschouwer voor zijn eigen veiligheid nog specifieker kon zijn en gezien de leeftijd van het kind is het zeer wel mogelijk, dat ze overleden is als gevolg van de vaccinatie.

Het pentavalent vaccin is een 5 in 1 vaccin. Dit betekent dat het vaccin een persoon beschermen moet tegen vijf afzonderlijke ziekten, maar in plaats van dat er vijf verschillende vaccins worden toegediend, ontvangt een persoon, in dit geval een baby er één. In het geval van Ancy weten we dat ze een cocktail van vaccins heeft ontvangen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, hepatitis B, Hib of meningitis.

Vaccins bestaan uit verschillende stoffen. Om dit meer tot in detail uit te leggen, zal ik beginnen met een uitspraak van Dr. Viera Scheibner. Zij zegt:

Vaccins bevatten een aantal stoffen die onderverdeeld kunnen worden in de volgende groepen:

1. Micro-organismen, ofwel bacteriën, ofwel virussen, waarvan wordt aangenomen dat zij bepaalde infectieziekten kunnen veroorzaken die door het vaccin tegengegaan zouden moeten worden. Dit zijn hele celeiwitten of alleen de gebroken celeiwit omhulsels; deze worden antigenen genoemd.

2. Chemische stoffen, adjuvants genoemd, die de immuunrespons in een vaccin zouden moeten intensiveren.

3. Chemische stoffen die dienen als conserveermiddelen en weefsel fixatief, waarvan het de bedoeling is dat zij verdere chemische reacties en ontbindingsverschijnselen (ontbinding of vermenigvuldiging) van het levende of verzwakte (of gedode) biologische bestanddelen van het vaccin.

Een basisgids voor ouders over synergetische toxiciteit

Wanneer een baby een vaccin krijgt toegediend, is de gewenste immuun respons daarop de aanmaak van antilichamen. Dr. Scheibner zegt dat dit wordt geïntensiveerd door de toevoeging van bepaalde stoffen aan de vaccins. Deze stoffen, zo legt zij uit, worden adjuvants genoemd. Zij zegt hierover:
“Er zijn verschillende soorten adjuvants. Tegenwoordig zijn de meest voorkomende voor menselijk gebruik: aluminium hydroxide, aluminium fosfaat en calciumfosfaat. Er zijn echter ook een aantal andere adjuvants op basis van olie-emulsies, producten van bacteriën (hun synthetische derivaten en ook liposomen) of Gram-negatieve bacteriën, endotoxinen, cholesterol, vetzuren, alifatische amines, paraffinische en plantaardige oliën. Sinds kort wordt er overwogen om monofosforyllipide A, ISCOM’s met Quil-A en Syntex adjuvant formules (SAF’s) die het threonyl derivaat van muramyl dipeptide bevatten, te gebruiken in menselijke vaccins.

1. Een liposoom is een kunstmatige gesynthetiseerd deeltje dat bestaat uit een door een membraan omgeven inhoud. De membraan bestaat meestal uit een dubbele laag van polaire moleculen die lijken op fosfolipiden, de natuurlijke moleculen die in levende wezens het hoofdbestanddeel zijn van de celmembraan. De inhoud bestaat meestal uit een (waterige) oplossing.

2. Endotoxinen zijn celwandbestanddelen van gram-negatieve bacteriën. Het endotoxine (ook wel lipide A genoemd) is een onderdeel van de lipopolysacchariden (LPS), structuren die voorkomen op de buitenste membraan bij gram-negatieve bacteriën.

3. ISCOM (immuun stimulerend complex). Immuun stimulerende complexen (ISCOMS) zijn bolvormige open kooi-achtige structuren (meestal 40 nm. in diameter) die spontaan worden gevormd bij het ??mengen van elkaar cholesterol , fosfolipiden en Quillaia saponinen onder een bepaalde stoichiometrie.

Veel professionele beroepsbeoefenaren geloven dat het de combinatie van deze gemengde adjuvants is, die zo negatief op kinderen inwerkt. Dit staat bekend als synergistische toxiciteit en kan verergeren wanneer een kind meerdere vaccins krijgt.

Denk eens even terug aan je scheikundelessen op school. Soms, als je twee of meer chemicaliën mengde in je testbuisje, kon, afhankelijk van de chemicaliën die je samenvoegde, hun reactie nogal heftig zijn. Deze zelfde chemische reactie, zo wordt door velen aangenomen, is wat er bij een kind kan gebeuren wanneer het meerdere vaccins in één keer krijgt. Wanneer een kind een vaccinatie krijgt toegediend, krijgt het een mix van micro-organismen, adjuvanten en chemische stoffen die als conserveringsmiddel werken. Als zij een cocktailvaccinatie krijgen, ontvangen zij die stoffen in veelvoud. Samen kunnen zij – wat bekend staat als – synergistische toxiciteit veroorzaken (een heftige chemische reactie).

Veel van de ingrediënten die in vaccins gebruikt worden, worden door velen beschouwd als gevaarlijk; deze ingrediënten zijn onder andere: thiomersal, squaleen en aluminium. We zijn ons ervan bewust dat verschillende vaccins andere ingrediënten bevatten, maar velen zijn zich er niet van bewust dat soms, wanneer deze ingrediënten gecombineerd worden, hun gevolgen zich kunnen opstapelen, waardoor zij mogelijk dodelijk worden. Donald W. Miller beschrijft dit zeer helder in zijn artikel: ‘Mercury on the Mind’. Hij schrijft dat:

“Een kleine dosis kwik, die 1 op de 100 ratten doodt en een dosis aluminium die 1 op de 100 ratten doodt, hebben gecombineerd een enorm effect: alle ratten gaan dood! Doses kwik die een sterfte van 1 procent veroorzaken, hebben een sterftepercentage van 100 als er wat aluminium bij aanwezig is. Vaccins bevatten aluminium.”

Boyd Hayley, arts, heeft ook over dit onderwerp geschreven en herhaalt wat Miller schrijft, door te stellen dat:

“Eén enkel vaccin dat aan een pasgeboren baby van een pond of zes gegeven wordt, staat gelijk aan het geven van 30 vaccinaties op dezelfde dag aan een volwassene van ongeveer 82 kilo. Tel hier de giftige effecten van grote hoeveelheden bij op van aluminium en formaldehyde die sommige vaccins bevatten en de synergistische toxiciteit kunnen tot ongekende niveaus stijgen. Verder is het bekend dat baby’s niet voldoende gal kunnen aanmaken of tot enkele maanden na de geboorte over volwassen niercapaciteit beschikken. Transport via de gal is de voornaamste biochemische route waarlangs kwik uit het lichaam verwijderd wordt en baby’s kunnen dit nog niet goed. Ook missen ze nog de niercapaciteit om aluminium te verwijderen. Bovendien is kwik een bekende remmer van de nierfunctie.”

Door wat deze vakmensen zeggen meer in detail te bestuderen, wordt het al snel duidelijk waarom kinderen overlijden na vaccinatie, in het bijzonder wanneer zij verschillende vaccins, of vaccincocktails op één dag hebben gekregen.

Naar mijn mening resulteert het gebruik van al deze verschillende combinaties van vaccins vanaf zeer jonge leeftijd in mini explosief in het lichaam van kinderen. Chemicaliën stapelen zich na iedere vaccinatie op in het lichaam, totdat de kinderlichaampjes het niet meer aan kunnen. Dit resulteert in vele overlijdensgevallen en handicaps.

Eerder dit jaar heb ik geschreven over verschillende mogelijke overlijdensgevallen in India, Vermont en België, allemaal volgend op vaccinaties. Eigenlijk, als je Googlet op ‘bijwerkingen als gevolg van vaccins’, vind je werkelijk pagina’s vol met rapporten van kinderen en volwassenen die de meest verschrikkelijke bijwerkingen hadden ondervonden na een vaccinatie of na meervoudige vaccinaties.

Toegegeven, niet iedereen heeft last van bijwerkingen, maar niemand weet of hun volgende vaccinatie, of de volgende vaccinatie die zij hun kinderen geven, er één te veel zal zijn.

Met name kinderen die prematuur (te vroeg geboren), ziek, zwak of ondervoed zijn, of die medicijnen gebruiken, zijn vatbaar voor synergistische toxiciteit. Ouders dienen de samenstelling van vaccins te onderzoeken, die zij eventueel aan hun kinderen laten toedienen en afwegen of hun kind gezond genoeg is om het vaccin te ontvangen en of de ziekten waartegen hun kind gevaccineerd wordt, net zo slecht is als de chemische reactie die het vaccin zou kunnen veroorzaken.

Zoals ik het zie, behandelt de farmaceutische industrie onze kinderen als niet meer dan testbuisjes. Zij voegen zo veel mogelijk potentieel dodelijke chemicaliën, giffen en toxines toe als zij kunnen om te zien welke ervoor zorgen dat het testbuisje explodeert. De vraag die ik zou willen stellen is: “Doet de farmaceutische industrie dat met opzet? Als dat namelijk zo is, kan dat gezien worden als eugenetica!”

De meerderheid van de kinderen is gezond genoeg om de meeste kinderziekten op een natuurlijke manier te bestrijden en hoeven niet voortdurend ingespoten te worden met vaccins. Hun lichaam is er voor uitgerust om de ziekte zelf aan te pakken.