Vaccinatie Journaal: DE NEURO-MARKETING DRAAIT DOOR

 

vaccinaties aan kinderen

 

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Prepandemisch griepvaccin

De Huffington Post publiceerde kortgeleden een opmerkelijk artikel over een revolutionaire « stap voorwaarts » in de ontwikkeling van prepandemische vaccins (in tegenstelling tot pandemische vaccins, kunnen deze preventief vóór het uitbreken van een pandemie worden gebruikt en de eisen voor onderzoek en registratie zijn « aanzienlijk zwaarder »)—> link verwijderd

Bijzonder in dit verband is wel dat GlaxoSmithKline (GSK) in 2008 blijkbaar al een vooruitziende blik had op een eventueel ‘in de nabije toekomst’ te verwachten vogelgriep-pandemie (H5N1) en het European Medicins Agency (EMA) gaf op 19 mei 2008 het groene licht voor hun « Prepandrix » vaccin :

• vaccin MET Thiomersal, MET Squaleen, MET Polysorbate 80
• geschikt vanaf 18 jaar
• waarschuwing : het vaccin mag niet worden toegediend aan patiënten die eerder een anafylactische reactie (ernstige allergische reactie) hebben gehad op een van de stoffen van het vaccin of op een van de bestanddelen waarvan vage sporen in het vaccin aanwezig zijn, zoals eieren, kippeneiwit, ovalbumine (een proteïne in eiwit), formaldehyde, gentamicinesulfaat (een antibioticum) en natriumdeoxycholaat. Als er echter een pandemie is uitgebroken, kan het raadzaam zijn om het vaccin wel aan deze patiënten toe te dienen, mits er faciliteiten beschikbaar zijn voor reanimatie.
• er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen. Dit vaccin niet toepassen bij zwangerschap
• er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar van vaccinatie bij kinderen onder de 18 jaar
• indien u ouder dan 80 jaar bent, kan het zijn dat u twee dubbele injecties krijgt van Prepandrix (=2×2 met een interval van 3 weken)

Enkele aanvullende overpeinzingen :

– GSK’s Prepandrix werd niet geschikt geacht voor gebruik in de VS (http://www.gsk.com/media/pressreleases/2008/2008_pressrelease_0009.htm)
– Waarom niet ? Zou het zo kunnen zijn dat dit vaccin een tweelingzusje is van het nog immer ter discussie staande Pandemrix vaccin (eveneens Thiomersal én Squaleen én Polysorbate 80 bevattend, in de USA met argusogen bekeken toevoegingen), gebruikt tijdens de beruchte Mexicaanse H1N1 griep’pandemie’, met tig-aantal narcolepsiepatiënten als gevolg ? Waarschijnlijk wel, want bij het speuren naar Prepandrix document automatisch verwezen wordend naar Pandemrix : http://www.docstoc.com/docs/71884419/Prepandrix
– De bijsluiters Pandemrix en Prepandrix geven dan ook de indruk van knip- en plakwerk en als 2 bekende druppels water op elkaar gelijkend (alleen de virusstam schijnt aangepast te zijn) :—> link verwijderd
– In 2008 toelating voor Prepandrix (nog te gebruiken) en in 2009 voor Pandemrix (inmiddels gebruikt) ? Vreemd….
– (Voorlopige) conclusie : Prepandrix = Pandemrix, maar met toelating om dit preventief toe te passen, dus in principe zou er niet gewacht hoeven te worden op een door de WHO uitroepen van fase n° zoveel in geval van een pandemie.

In dit verband is het ook interessant nog even de aandacht te vestigen op de voorgeschiedenis die aan de basis lijkt te liggen van het recent in opspraak gekomen gemuteerde vogelgriepvirus van Ron Fouchier van het Erasmus MC in Rotterdam :

Erasmus MONITOR (april/mei 2006)

Hoe verandert een virus dat niet de eigenschap heeft om van mens op mens over te gaan in een virus dat dat wél doet? Dat is volgens dr. Ron Fouchier de ‘million dollar question’ van dit moment.

PANDEMIEVIRUSSEN ONTDEKT IN VRIEZER (2006)
In Erasmus MC is onlangs een opzienbarende ontdekking gedaan. In een vriezer troffen medewerkers van de afdeling Virologie ruim honderd griepvirussen aan, afkomstig uit de laatste twee influenzapandemieën. “Het is materiaal uit de jaren 1957 en 1968,” vertelt moleculair viroloog dr. Ron Fouchier, “dat is overgebleven na onderzoek door prof. Mazurel, voorganger van het huidige afdelingshoofd prof. Ab Osterhaus. We zijn de virussen één voor één aan het ontdooien.”
“Dadelijk liggen de data op ons bordje. We kunnen eruit leren hoe die virussen waren samengesteld en wat hun eigenschappen waren. Na genetische analyses gaan we kijken hoe deze pandemieën zijn ontstaan en hoe het virus van een vogelgriepvirus is gemuteerd tot een humaan griepvirus.” “Ik ben bang dat het wel een vijfjarenplan wordt”, zegt dr. Fouchier.

“Dit soort onderzoek is een beetje naar de achtergrond geraakt door de actuele vraagstellingen rond H5N1-vogelgriep. Maar de komende maanden gaan we er echt mee aan de slag.”

Veterinair patholoog dr. Thijs Kuiken, immunoloog Guus Rimmelzwaan Erasmus : « Je kunt voor de bereiding van het vaccin dus beter de stam gebruiken die ook de pandemie veroorzaakt, maar die heeft zich nog niet geopenbaard. Verder zal alleen met grootschalige vaccinproductie en vaccinatiecampagnes worden begonnen wanneer er sprake is van efficiënte verspreiding van het virus onder mensen ».

Met hartelijke groet,

Ellen Vader

Waar zijn de wetenschappelijke studies die bewijzen dat vaccins veilig zijn ?

Deze studie, gepubliceerd in de British Medical Journal (BMJ), en een vervolg op eerdere rapporten, wijst uit dat het DTP-vaccin dodelijk kan zijn voor babymeisjes (difterie-, tetanus- en poliomyelitisvaccin).

* Babymeisjes die met dit vaccin worden ingeënt, blijken 3x zoveel risico te lopen op overlijden als niet gevaccineerde meisjes.
* In Guinea-Bisseau in Afrika werd een 84% hoger sterftecijfer genoteerd.
* De WHO sponsorde meerdere instanties om de opgedoken resultaten positief te ‘her-zien” door te verklaren dat het DTP-vaccin veilig geacht werd.
* De onderzoekers van deze studie concludeerden echter dat : “we keer op keer worden geconfronteerd met negatieve effecten van dit vaccin bij meisjes in Gambia, Senegal, Ghana, Soedan, Kongo en Malawi”.
* Goed gevoede babymeisjes die het DTP vaccin krijgen lopen zelfs meer risico op voortijdig overlijden dan ondervoede en kinderen uit arme families die het vaccin niet krijgen.

Conclusie : vroegtijdige DTP vaccinatie bij babymeisjes van 2-6 maanden (in de meest gunstige leefomstandigheden) wordt geassocieerd met een 3x hoger sterfterisico.

Aanvullende conclusies :

* Er zijn duidelijke aanwijzingen in meerdere medische tijdschriften dat het DTP-vaccin dodelijk kan zijn. Waar is het officiële antwoord op deze informatie ? Dat is er NIET.
* Schokkend is te lezen dat de WHO (World Health Organization) verklaarde dat het aanbieden van een gezonde watervoorziening en hygiënische sanitaire omstandigheden voor hen GEEN gezondheidsprioriteit heeft.
* De WHO blijkt een belangenverstrengelende band te hebben met Big Pharma, in die mate dat het hun beslissingen beïnvloedt, zie ook hun angstaanjagende pandemiedruk bij het vaccineren tegen de mexicaanse griep.
* De WHO weigert vergelijkende controlestudies uit te voeren met als argument dat het “onethisch” zou zijn om kinderen de “voordelen” van vaccins te onthouden. Dit klopt, de zogenaamde ‘voordelen’, die nooit werden gedocumenteerd en er niet blijken te zijn.
* De nieuwe acellulaire variëteit, DTaP, zou veiliger zijn. Hoe kunnen we hier zo zeker van zijn ? Hoe kan iemand die ervaring heeft met de bijwerkingen van het ‘oude’ DTP vaccin dit onderschrijven, wanneer het toch zonneklaar is dat dit vaccin dodelijk kan zijn in ontwikkelingslanden ? Waar zijn de studies die de veiligheid bewijzen van dit nieuw gepromote DTaP vaccin ? Gebaseerd op dezelfde DTP veiligheidsstudies ?
* De studie vermeldt tevens dat het erop lijkt dat ook gevaccineerde jongetjes een hoger risico lopen op overlijden, maar de onderzoeksresultaten waren op dit punt te vaag om opgenomen te worden.

Beste lezer,

Hierbij doen wij een dringend beroep op de intelligente “gezond-verstand” vermogens van de lezer om het volgende in overweging te nemen, bij zichzelf te rade te gaan en even stil te staan bij het hand over hand toenemende over-vaccineren.

Wereldwijd trachten de gezondheidsautoriteiten naarstig het aantal “risicogroepen” uit te breiden en de vaccinatiegraad naar grote hoogten op te krikken.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat men streeft om tegen 2020 maar liefst 50% van alle zwangere vrouwen in te enten met het gangbare, en elk jaar weer aangepaste (?), seizoensgriepvaccin.

MAAR :
* Tot voor kort was het een gouden regel om zwangere vrouwen NOOIT EN TE NIMMER bloot te stellen aan medicijnen (zelfs een sigaretje en glaasje wijn worden afgeraden). Maar dan wel vaccins met nog niet geteste resultaten op lange termijn ?

* Tot voor het massaal introduceren van vaccins was het een gouden regel onder de geneesheren om NOOIT EN TE NIMMER een ziek of herstellend kind in te enten. Maar dan wel een foetus, waarbij men onmogelijk exact kan bepalen of deze gezond opgroeit in de buik van de moeder ?

Laten we er eens de bijsluiter van een huidig griepvaccin bijpakken, wat lezen we dan ?

Fluarix (GSK)
4.6 Zwangerschap
De beperkte gegevens over vaccinatie bij zwangere vrouwen hebben geen nadelige foetale en maternale gevolgen aangetoond, die toegeschreven werden aan het vaccin. Het gebruik van dit vaccin kan overwogen worden vanaf het tweede trimester van de zwangerschap.

4.2 Dosering en wijze van toediening
Volwassenen en kinderen van 36 maanden en ouder: 0,5 ml.
Kinderen van 6 tot 35 maanden: er zijn beperkte klinische gegevens.

Enkele simpele vragen naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen bijsluiter :
* In het 1ste trimester dus liever NIET vaccineren; maar wie bepaalt wanneer de aanstaande moeder 3 maanden “heen” is en er dus “veilig” gevaccineerd kan worden ? Bijvoorbeeld : tot 30 april 23:59 niét en vanaf 1 mei 00:01 wél inenten ? Wie neemt hier de verantwoording ?

* Baby’s onder de 6 maanden worden NIET ingeënt vanwege het feit dat voor deze leeftijdscategorie het vaccin NIET getest is. Maar mag het vaccin dan WEL aan een FOETUS via de moeder worden toegediend, een nota bene nog niet geboren babietje dat nog in volle ontwikkeling is ?

Is dit dan wel getest ?

* Vaccinatie af te raden vlgs bijsluiter (de arts én de moeder én de ongeboren baby kunnen hier dus blijkbaar moeiteloos op antwoorden…) :

– Als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere ingrediënten zoals voor eieren, voor kippeneiwitten, zoals ovalbumine voor kanamycine- en neomycinesulfaat, voor formaldehyde, voor cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB) en voor polysorbaat 80.
– Als uw kind een ziekte heeft met hoge temperatuur of een acute infectie, moet het geven van de griepprik worden uitgesteld tot wanneer uw kind hersteld is.
– U moet uw arts vóór de inenting vertellen of u of uw kind een slechte afweerreactie heeft (vanwege een verzwakte afweer of gebruik van geneesmiddelen die het afweersysteem aantasten).

En nog maar kortgeleden (2011) stond in het griepdossier van de overheid lezend :
De European Paediatric Influenza Analysis Group (EPIA) onderzoekt momenteel in acht Europese landen de voor- en nadelen van griepvaccinatie bij kinderen.

In België raadt de Hoge Gezondheidsraad geen systematische vaccinatie van gezonde kinderen aan.

Belangrijke vraag voor een ieder die werkzaam is in de Gezondheidszorg: kan ik nog wel “meewerken” aan een dergelijk beleid? Is dit niet in strijd met mijn eigen beroepsethiek? Als verpleegkundige heb ik toch ook mijn verantwoordelijkheid en kan ik niet klakkeloos meedoen aan een manier van werken die de toets der kritiek niet kan weerstaan. Het is niet goed als een verpleegkundige in een dilemma komt : als ik niet meewerk, verlies ik mijn baan… kritische vragen worden hier (medisch circuit) meestal niet op prijs gesteld.

Maar wil je als verpleegkundige goede zorg leveren, dan moet je 100% achter je handelingen kunnen staan, en het kunnen verantwoorden. Zoniet, dan zit je later ook nog eens met een levensgroot schuldgevoel, want stel dat een zwangere vrouw een miskraam krijgt – stel dat jij dat vaccin hebt toegediend, in de functie van de “verlengde arm van de arts” ??

Met vriendelijke, doch bezorgde, groet, Ellen Vader Cathalijne Zoete

Kinkhoest uitbraken hoger onder gevaccineerde kinderen

Het Persbureau Reuters meldt dat nieuwe onderzoeken uitwijzen dat kinkhoest uitbraken hoger blijken te zijn onder reeds gevaccineerde kinderen vergeleken met niet-gevaccineerden. Dit gebaseerd op een studie geleid door Dr. David Witt, specialist infectieziekten bij het Kaiser Permanente Medical Center in San Rafael, Californië. Maar liefst 81 % van de gevaccineerden kreeg toch kinkhoest.

Een woordvoerder van de producent verklaarde : GlaxoSmithKline heeft nooit onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van de vaccins nadat ze aan vier- tot zesjarigen werden gegeven… !
—> link verwijderd

Could swine flu vaccine cause narcolepsy? Scientists probe link between drug and increase in cases
One study found that the incidence rate of narcolepsy among children and teenagers under the age of 17 shot up 17-fold after the vaccinations.

—> link verwijderd

Pneumokokken vaccin Prevenar (opgenomen in vaccinatieschema’s wereldwijd)

Number of side effects reports Prevnar 13 following VAERS 2010-2011 : 3977

—> link verwijderd

Bijwerkingen vaccins

Document van het Franse AFSAPPS dat de bijwerkingen van vaccins kritisch in vraag stelt (voordelen naast onvermijdelijke risico’s = « topje van de ijsberg »). Zie pagina 5 :
—> link verwijderd

Ingrediënt aluminium-hydroxide in vaccins – Aluminium nestelt zich wel degelijk in de hersenen zonder deze ooit weer te verlaten. Zie videotrailer 6 december France 3—> link verwijderd

Open brief van SaneVax aan Kathleen Sebelius, Secretary Department of Health HPV-studie : verhoogd kankerrisico vastgesteld bij gevaccineerden met maar liefst 2,6% – 6,2%
—> link verwijderd

—> link verwijderd

Rotarix (GSK) vaccintesten op premature baby’s
29,3% gemelde bijwerkingen na toediening Rotarix vaccin (2x) en maar liefst 40,7% in de placebogroep. Gegevens resultaat van vragenlijsten voor ouders opgesteld door GSK (categorieën: hoge koorts 39,5°, 6x of meer heftige diarree/dg, 3x of meer overgeven/dg enz. Enz.)
—> link verwijderd

Aantal gemelde bijwerkingen Lareb 1e halfjaar 2011 (meldpunt Nederland)

In het eerste halfjaar ontving Lareb 558 meldingen met in totaal 929 bijwerkingen na vaccinaties in het kader van het RVP. De verdeling over de maanden is beschreven in tabel 1. Van de 558 meldingen waren er 45 ernstig. Er zijn geen meldingen van overlijden geweest. In de database van het Lareb meldpunt is het niet meer mogelijk de meldingen te consulteren, want inmiddels van de website verwijderd.. —> link verwijderd

The ATHENA human papillomavirus study: design, methods and baseline results.Wright TC, Stoler MH, Behrens CM et al, Am.J. Obstet.Gynecol 2012;206:46.e1-11
HPV 16 and HPV 18 found in (Gardasil) vaccinated women:

—> link verwijderd

Pro-Vaccine Immunologist Admits a Shocking Truth About Vaccines

The first was that it is pointless to administer drugs intended to stimulate antibody production to babies who are too young to produce antibodies. Infants in their first year mostly depend on generalized, non-specific immunity, including (hopefully) immunoglobulins from breast milk, to protect their young bodies from infection. They do not produce antibodies of their own until about age one. Despite this basic fact, the medical establishment insists administering a total of 19 shots, containing 24 vaccines, to infants on the 2, 4 and 6 month pediatric visits (Source: cdc.gov). Somehow, the basic facts of human physiology and development do not apply to vaccines.

—> link verwijderd


05-04-2012 H1N1 vaccin en het eventuele verband met
Narcolepsie in Europa en « Nodding disease » in Afrika

“Waar is de tijd gebleven toen een ware geneesheer
het niet in z’n hoofd zou halen een ziek kind in te enten” 

Overschotten H1N1 vaccins 2009/2010 :

$200,000,000 (Canada)
$455,000,000 (United States)
$750,000,000 (France)
$250,000,000 (Britain)
$300,000,000 (Germany)
$260,000,000 (Italy)
$150,000,000 (Netherlands)
$250,000,000 (Europe misc.)
—————————————————-
$2,500,000,000
—> link verwijderd

2010 – Start vaccineren H1N1 bevolking in 46 Afrikaanse landen
Togo (1 van de 46 Afrikaanse landen die het vaccin H1N1 “gekregen” heeft), is in april 2010 gestart met een 1e vaccinatieronde. 470.000 doses vaccin zijn hier ter beschikking gesteld door de WHO. Opmerking : er werd niet één geval van mexicaanse griep gemeld in Togo.
—> link verwijderd

Narcolepsie slachtoffers vanaf 2010 (Finland e.a. landen)
—> link verwijderd

Opkomst « Nodding » disease Uganda/Sudan
3.000 kinderen in Uganda – 8000 in Sudan 200 doden (Sudan?)
—> link verwijderd

Overeenkomsten symptomen Narcolepsie en « Nodding disease »
—> link verwijderd

Opmerking : narcolepsie is een slaapstoornis en géén slaapziekte, want deze wordt veroorzaakt door de tseetseevlieg.

Kataplexie (spierverslapping) : Kataplexie is een plotseling optredend kortdurend krachtsverlies (verslapping) van de skeletspieren. Soms beperken deze aanvallen zich tot bepaalde spiergroepen (partiële aanvallen), soms ontstaat een verslapping van alle skeletspieren (complete aanvallen). Bij krachtsverlies in de nek- en/of de gelaatsspieren valt het hoofd voorover en wordt spreken onmogelijk; als de beenspieren verslappen zakt men door de knieën en valt men. Kataplexie is een ongewone REM-slaap manifestatie in de waaktoestand. Ongeveer 60% – 70% van alle patiënten heeft last van deze klachten.
—> link verwijderd

Universiteit Lausanne : Narcolepsie = auto-immuunziekte
Begin 2010 ontdekten onderzoekers van de universiteit van Lausanne dat narcolepsie hoogstwaarschijnlijk een auto-immuunziekte is. Het lichaam reageert tegen het eigen eiwit Trib 2, dat vooral in zenuwcellen zit die het slapen en waken reguleren.
—> link verwijderd

Mysterieuze ziekte doodt 200 kinderen in Uganda :
—> link verwijderd

28 maart 2012 :—> link verwijderd

MAAR : in 2010 is er ook een grote campagne in Uganda van gestart gegaan om zo’n 2 miljoen kinderen te “immuniseren”, gefinancierd door de VN. De WHO/VN/Unicef zijn eerst begonnen met het massaal vaccineren tegen polio van kinderen onder de 5 jaar.
—> link verwijderd

Even stil-staan (want… : “Waar is de tijd gebleven toen een ware geneesheer het niet in z’n hoofd zou halen een ziek kind in te enten”) Turende over de weidse vlakten van Somalië zag ik ze aankomen strompelen; duizenden volwassenen in een stoffige en stinkende lucht met de vrouwen en hun kinderen, die als lappenpoppen doodstil over hun armen lagen; leefden ze nog die kinderen, met hun holle buikjes en nietsziende grote open ogen?

Sommigen kwamen bij ons binnen vallen, hun babies stevig tegen zich aangeklemd, zodat ze er niet op zouden vallen. Liefdevolle handen van verpleegsters gaven de broodnodige ondersteuning om de moeders met hun kinderen op een veldbed te vlijen, waarna ze een half bekertje water kregen. Verder was er doodse stilte, zelfs geen gehuil meer van die energieloze kinderen.

Artsen zonder Grenzen kwamen langs voor een eerste snelle evaluatie, na wat later bleek een vaccinatie tegen mazelen, want dat was door de WHO als urgent voorgeschreven. Een mogelijk mazelenepidemie was op komst, dus direkt de kop indrukken, en ach die kinderen, die gaven nog nauwelijks teken van leven en de ouders, lagen er ook bij, erop vertrouwende dat de Artsen zonder Grenzen wel degelijk beseften wat ze deden.

Zelf dacht ik: er klopt iets niet; zulke doodzieke kinderen geef je een glucose infuus met wat zout en laat ze een maandje bijkomen met wat voedsel en water. Wat is de drang van die Artsen om direkt het doodzieke en uitgemergelde immuunsysteem van die kinderen te belasten met een mazelenvaccinatie ? Neuromarketing van de Bill Gates Foundation en WHO of angst dat straks heel Somalië en Afrika de mazelen zouden krijgen? Voor de media en de statistieken zal het wel niets uitmaken; vast staat dat die hongersnood duizenden slachtoffers (waarvan de meeste kinderen) zal maken. Maar als weldenkend mens stel ik me de vraag: redt die kinderen eerst met eten en drinken en niet met de spuit erin, of droom ik?

Een ieder denkt het zijne ervan, maar kijk eens een halve minuut naar de onderstaande foto denkend aan je eigen kinderen en kleinkinderen… — Ellen Vader

Massive Assault Against the Children

Vrijspraak ouders die kind weigeren te laten vaccineren

De correctionele rechtbank van Doornik heeft een man en een vrouw vrijgesproken die weigerden hun zoon tegen polio in te enten. Het paar vond dat het onvoldoende informatie kreeg over de samenstelling van het vaccin en vreesde dat het bijwerkingen zou hebben. “We zijn niet voor of tegen vaccinatie. Ons kind had allergieën die tot twee keer toe rechtvaardigden dat het niet zou worden ingeënt. We hebben de certificaten van de tegenindicaties die daarvan getuigen”, legde de moeder uit. Ze vroeg informatie over de samenstelling van het vaccin, maar kreeg nooit antwoord op haar vragen.

Patiëntenrechten
De advocaat van het paar verwees naar de wet van 22 augustus 2002 over de patiëntenrechten. De patiënt moet geïnformeerd worden om zijn toestemming te kunnen geven voor een vaccinatie, aldus meester Vanlangendonck. “Vaccinatie is een medische daad. Ze kan niet opgelegd worden”, pleitte de advocaat. De wet van 1996 die de inenting verplicht, deed hij als “verouderd” af. Slechts twee landen leggen het vaccin tegen polio op: Frankrijk en België.

De federale overheidsdienst Gezondheid (België) was met de zaak naar het gerecht gestapt. Volgens het openbaar ministerie moet de wet van 1996 nageleefd worden.

De rechtbank vond dat een prejudiciële vraag gesteld moest worden aan het Europees Hof van Justitie. (belga/vsv)


Ruzie over griepprik duurt voort

De ruzie tussen huisarts Hans van der Linde en RIVM-directeur Roel Coutinho over de griepprik duurt voort. Een bemiddelingspoging door de rechter in Middelburg is mislukt. Van der Linde beschuldigde Coutinho eind oktober in verschillende programma’s van belangenverstrengeling. De huisarts heeft al lang grote twijfels over het nut van de griepprik en publiceert daar regelmatig over.

Verzoenen
Van der Linde verweet Coutinho dat hij als adviseur van de overheid op het gebied van griepvaccinaties banden heeft met farmaceutische bedrijven. Het ministerie van VWS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu pikten dat niet en daagden Van der Linde voor de rechter. De rechter probeerde beide partijen te verzoenen, maar Van der Linde voelt daar uiteindelijk niet voor. De afgelopen maanden is al een paar keer gesproken over een mogelijke verzoening. Van der Linde heeft het ministerie twee weken geleden nog een voorstel gedaan om er uit te komen, maar daar is volgens hem niet meer op gereageerd.
Op 23 mei zal de rechter uitspraak doen in de zaak.
—> link verwijderd

Vaccinatiegekte valt hier nog mee in vergelijking tot …

De lijst van verplichte inentingen in Frankrijk is lang, héél lang !

Schoolgaande kinderen : 3 vaccins (anders géén toegang tot onderwijs) DTP Difterie-Tetanus-Polio
En binnenkort nog 3 erbij : BMR (Bof-Mazelen-Rode Hond) = dringend advies Assemblée Nationale Frankrijk van 13/3/2012

Op te leggen boetes : 3750 euro én 6 maanden gevangenisstraf
Recidivisten : 7500 euro én 1 jaar gevangenis

Naar gelang beroepsgroep : DTP – BCG – Tyfus – Hepatitis B – Leptospirose – Griep
Militairen : DTP – BCG – Hepatitis B et A – Griep – Gele koorts – Rode hond – Meningokokken

Getuigenis van Sophie, mama van kleine Eden (Frankrijk) :

Mijn naam is Sophie en ik woon in Frankrijk. Ik ben de moeder van een 6 maanden oude baby. Tot 2 maanden ging het uitstekend met hem, maar toen werd hij een week na zijn eerste vaccinatie ernstig ziek : bronchitis die niet over ging, een melkallergie en kortgeleden ook een vleesallergie (die de bronchitis nog verhevigde), van kwaad naar erger. Eén maand opgenomen in het ziekenhuis : de bronchitis heeft zijn longetjes beschadigd. Hij leeft nu met extra zuurstof en hoge doses cortisone.

Alle medische onderzoeken waren negatief. Wanneer ik de dokters vraag of de vaccins misschien de oorzaak zouden kunnen zijn, of dat hij misschien gevoelig zou kunnen zijn voor één van de toevoegingen van het vaccin (ikzelf werd ziek na het Hepatitis B vaccin), lachen zij me uit. Erger nog, ze hebben tijdens zjn ziekenhuisopname geprofiteerd van mijn afwezigheid hem zonder mijn toestemming in te enten.

We worden nu opgevolgd door de ziekenhuisdienst (thuishulp) en een verpleegster komt elke 2 dagen langs; hun arts wil pertinent dat mijn zoontje zijn 3e dosis vaccinaties krijgt. Na mijn herhaald weigeren belt hij me nu de laatste week elke dag op om me te zeggen hoé belangrijk het is mijn kind te laten vaccineren om hem te genezen!! Omdat hij niet met mijn weigering akkoord ging, heeft hij dit aan de kinderarts van het ziekenhuis gesignaleerd, die mij op haar beurt elke dag opbelt om me te vertellen in welke mate het noodzakelijk is hem in deze toestand te vaccineren. Vandaag is de verpleegster me komen vertellen dat de dokter een recept naar de apotheek heeft gefaxt om het vaccin Prevenar et Infanrix Hexa af te halen (en alsof hij al niet ziek genoeg is, ook het Hepatitis B vaccin hieraan toegevoegd).

Naast dit hardnekkig bestoken om te vaccineren, staan wij ook onder druk om hem nog meer medische onderzoeken te laten ondergaan (met name een longbiopsie en onderzoek op celweefsel). Voor mij is de oorzaak van zijn ziekte meer dan duidelijk; ik heb vaccinaties geweigerd en word nu door de doktoren als een onverantwoordelijke moeder beschouwd.

Graag wil ik van u weten of er soortgelijke gevallen bekend zijn (ademhalingsaandoeningen ten gevolge van vaccins) en eventueel gezondheidspersoneel die geneigd is mij hierin te ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit bericht. Want ik weet niet meer wat te doen en sta met m’n rug tegen de muur.

NB : even samenvatten in welke mate deze moeder onder druk staat :

– verpleegster die haar om de dag probeert te overtuigen
– dokter die haar élke dag opbelt
– kinderarts idem (élke dag)
– intussen dagelijks zware zorg om ziek kind

Je moet mentaal wel héél sterk in je schoenen staan om hier als ouder niet onder te bezwijken….

PS : Het DTP (difterie-tenanus-polio) vaccin is in Frankrijk verplicht bij toelating onderwijs (crèches, scholen) en binnenkort zal hier hoogstwaarschijnlijk het BMR (bof-mazelen-rode hond) aan toegevoegd kunnen worden = 6 verplichte vaccins.

—> link verwijderd

Verhogen vaccinatiepenetratiegraad

Alle middelen worden uit de kast gehaald (studie van 131 pagina’s). Enkele voorbeelden van aanbevelingen opgesteld door werkgroepen van de overheid die zich intensief bezighouden met “neuromarketing” :

– De algemene pers op regelmatige tijdstippen informeren over vaccinaties (minimaal bij nieuwe (gratis) vaccinaties) en over het belang van een hoge vaccinatiegraad.
– Met “gemotiveerde? media afspraken maken om de kernboodschappen regelmatig onder de aandacht te brengen – bv. ook via entertainment (bv. opname van boodschappen in soaps).
– Kinderen leren waarom ze een prik moeten krijgen (“geen zieke beestjes in mijn lijf? – “kijk eens hoe leuk het is om gezond te zijn? – “het is goed voor mij en voor anderen?).
– Jongeren op een ludieke manier zelf bewust maken van het belang van vaccinaties.

Samenvatting frans artikel dagblad Le Point van 19 maart 2012

Baarmoederhalskanker – Afgevaardigden Parlement plaatsen vaccin onder toezicht

Vaccinatie-studiegroep wil eerst meer onderzoek naar Gardasil alvorens door te gaan met dit vaccin aan te bevelen

* Ze bevelen dringend aan om eerst een diepgaand onderzoek over de doeltreffendheid en veiligheid (bijwerkingen) van het vaccin uit te voeren
* Ze vragen met nadruk de resultaten hiervan af te wachten
* Ze eisen een jaarlijks evaluatierapport over het kosten/baten plaatje
* Volgens Le Point : een duidelijk en verhelderend standpunt wanneer we dit naast de reeds ingeburgerde indringende publiciteitscampagnes leggen
* Ook legt de studiegroep de nadruk op het “niet beantwoorden van een groot aantal van belang zijnde vragen”, zoals – studies wijzen op een na 5 jaar teruglopen van de doeltreffendheid van dit vaccin – welke bevolkingsgroep te vaccineren voor een optimaal resultaat – de vaccinatie van jonge meisjes kan uitgebreid worden naar jongens
* De commissie signaleert tevens de ter discussie staande toevoeging van borax aan dit vaccin, “substantie waarvan wetenschappers nog geen idee hebben van effecten op lange termijn”
* Meisjes krijgen een vals gevoel van veiligheid en denken dat zij met dit vaccin voortaan veilig zijn, terwijl een regelmatig uitstrijkje noodzakelijk blijft
* De vraag over de doeltreffendheid van het vaccin zal met name ook moeten gaan over de enorm hoge kosten die hiermee gepaard gaan

Conclusie : het is dus van het grootste belang en urgent om voorlopig te wachten op meer resultaten voordat men zich laat vaccineren |—> link verwijderd

Flagrante wetenschappelijke INCOMPETENTIE van het ONE (Kind & Gezin) : Directie zal moeten opstappen !

Op 9 februari jl publiceerde het ONE een zoveelste leugen op hun website over vaccins, verklarende dat « vaccins nooit complicaties kunnen veroorzaken van ziektes waartegen deze beschermen ».

Een dergelijke verklaring is WETENSCHAPPELIJK GEZIEN TOTAAL ONJUIST, omdat volgens diverse wetenschappelijke studies, vaccins wel degelijk complicaties kunnen veroorzaken van ziektes waartegen zij geacht worden te beschermen.

Bijvoorbeeld : getuige de wereldwijd beschikbare medische literatuur, kan het mazelenvaccin (of BMR) wel degelijk hersenvliesontsteking veroorzaken; het ONE kent dit slechts door enkele gevallen van natuurlijk verlopen mazelenbesmetting. Ander voorbeeld : het hepatitis B vaccin, opgenomen in de multi-dosis voor baby’s, kan chronische hepatitis en auto-immuunziektes ten gevolge hebben door het vernietigen van levercellen; ook dit kan een gevolg zijn van een natuurlijk verlopen hepatitisbesmetting.

Deze zoveelste leugen van het ONE is niet zo onschuldig als het lijkt, want dit ligt aan de basis van een meer dan verontrustende wetenschappelijke incompetentie bij het eisen van maar liefst 8 inentingen alvorens kinderen toe te laten in opvangcentra (crèches e.a.).

Dit is de reden waarom Intitiative Citoyenne gisteren een aangetekend schrijven heeft gestuurd naar Mevr. Fadila Laanan, Minister van Gezondheid van de Franstalige Gemeenschap, om haar aandacht te vestigen op deze pertinente leugen en haar te verzoeken de medische directie van het ONE de wacht aan te zeggen en hen verantwoordelijk te stellen voor ontoelaatbare desinformatie van het publiek op gebied van openbare gezondheid.

Het promoten van vaccins door de Waals-Brusselse Federatie werd al eerder door de Ethische Reclame Code Commissie als « bedriegelijk » beschouwd en « zij die het publiek verkeerd voorlichten » zullen zich niet geliefd maken.

Initiative Citoyenne vestigt hierbij nogmaals de aandacht op het uitblijven van antwoord door het ONE op de nochtans expliciet duidelijk omschreven vragen, per aangetekend schrijven op 5 december 2011 verstuurd naar aanleiding van een eerdere leugen van het ONE betreffende de « veiligheid » van vaccins.

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om het extreme belang van deze situatie te onderstrepen waarbij kinderen aan de lopende band worden geprikt, terwijl zelfs het zorgpersoneel van het ONE heel recent en anoniem op de RTL-televisie verklaarde dat zij in het geheel niet geïnformeerd worden over de risico’s van de vaccins !

Deze buitensporige vaccinatie-eisen kunnen niet meer getolereerd worden door personen en instanties die maar al te goed op de hoogte zijn van de nefaste gevolgen van deze producten. Het is dus enerzijds dringend noodzakelijk de incompetente personen zo snel mogelijk te vervangen en anderzijds zal er lering getrokken moeten worden uit het feit dat wanneer men nog altijd niet in staat is antwoorden aan te dragen, niet anders kan dan het herstel te eisen van de nog steeds van kracht zijnde vaccinatievrijheid, iets wat perfect aansluit bij de heersende gezondheidszorg in al die andere landen waar dit altijd al regel was.

Initiative Citoyenne,

Marie-Rose Cavalier, Muriel Desclée, Sophie Meulemans

—> link verwijderd

Zeg NEE tegen ‘t HPV-vaccin

Via reclamespotjes, advertenties, tv-reportages, zullen meisjes/vrouwen onder druk worden gezet om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker

MAAR

Ze vertellen je NIET over de nadelen die deze prik (3x) voor je gezondheid kan hebben

Ze vertellen je NIET dat er wereldwijd al tenminste 108 meisjes zijn gestorven kort nà het vaccineren

Ze vertellen je NIET dat dit vaccin een vals gevoel van veiligheid geeft

Ze vertellen je NIET dat dit vaccin de kassa van de farmaceutische industrie doet rinkelen

Wil JIJ ook ‘n proefkonijn zijn ?

Informeer je grondig, ga eens op internet snuffelen, bekijk de vele filmpjes op youtube en neem pas dan een beslissing. Dit videootje zegt àlles (helemaal te bekijken !
→ contrast tussen vaccinpropaganda en schrijnende getuigenissen van slachtoffers) :—> link verwijderd

Praat erover met je vriendinnen, klasgenootjes, ouders, want het gaat hier tenslotte om

JOUW GEZONDHEID, VOOR DE REST VAN JE LEVEN !

De toevoegingen in vaccins horen NIET thuis in het lichaam van een mens. PUNT UIT !

Vervalsen wetenschappelijke studieresultaten
Jonge academici vertelden aan het British Medical Journal (BMJ) dat hen dringend werd geadviseerd om hun twijfels over misleidende testresultaten waar zij getuige van waren, voor zich te houden om hun carrière niet in gevaar te brengen en werden op het hart gedrukt hiermee niet naar buiten te komen op straffe van beëindiging van hun contract.

Aangekondigde vaccins in de aanbieding
− Hepatitis C
− Waterpokken
− Malaria
− Pneumokokken (Prevenar 13) vanaf 50 jr

HPV-vaccin en belang van uitstrijkjes
Jaarlijkse uitstrijkjes worden in de meeste Europese landen vanaf 25 jaar aanbevolen, maar in Noord-Ierland, Schotland en Wales al vanaf 20 jaar . Angstige tendens : « het voorschrijven van deze methode is eigenlijk niet meer nodig, want HPV-gevaccineerd ». Achterliggende oorzaak ook van het overlijden in december 2011 van een jonge vrouw van 23 jr in Engeland, wiens arts het gezien haar leeftijd niet nodig achtte om bij de eerste symptomen van deze ziekte een uitstrijkje te doen, waarmee deze dramatische afloop misschien voorkomen had kunnen worden.

HPV-vaccinatie wetenschappelijk gezien onnodig
Kritische brief van vrouwelijke wetenschapper en gezondheidsdeskundige aan minister van gezondheid van Guyana bij start massale hpv-vaccinaties aldaar

GSK – 14 babies gestorven tijdens vaccintesten in Argentinië
In de Washington Post verklaart deze farmagigant dat de bewuste 14 babietjes gestorven zijn door een placebo en zeker niét door de “veilig geachte” vaccins. Ter illustratie : uit klinische testrapporten uit India (gestopt na de dood van babies) in 2008, bleek dat men daar als placebo de oude versie van het Prevenar-vaccin (PCV-7) had gebruikt.

Malariavaccin – GSK
Meer dan 150 afrikaanse kinderen overleden tijdens testperiode malariavaccin (op de markt verwacht in 2015). Bericht doorgekregen van Franse journaliste Sylvie Simon, gebaseerd op conclusies klinische testresultaten Fase III

Update Aspartaam
Na de grote commotie in Frankrijk eind 2011 en de belofte van minister van gezondheid Xavier Bertrand om het aspartaamgebeuren aan de kaak te stellen (« indien nodig zal ik in december draconische maatregelen nemen »), is het nu, halverwege januari 2012, opvallend stil aan die kant…

Dr. Andrew Wakefield
Klacht neergelegd tegen BMJ en journalist Sunday Times wegens laster en onterechte beschuldiging van fraude studies verband vaccinaties-autisme

Burgermars Brussel 20/1 « Vrijheid voor Vaccinatie en informatie »
Opgevangen signalen : grote opkomst verwacht !

« Cocooning »
Opa’s en oma’s worden moreel gedwongen zich te vaccineren tegen kinkhoest (en dus ook difterie en tetanus) om hun kleinkind in de armen te mogen nemen/koesteren en dit op dringend aanraden van kinderarts

Ongeoorloofde/ bedekte reclame vaccins
Farmaceut Merck betaalde alleen al in de VS 18 miljoen dollar in 6 mnd tijd (2010) aan artsen voor promoten medicijnen

Dr. Hans van der Linde
Kritische uitzending Tros Radar nav zijn proces aangespannen door het RIVM, waarin hij de dubieuze belangenverstrengeling aan het licht bracht.

Griepprik (artikel in het Nederlands)
Publicatie The Lancet : slechts 1,5% volwassenen preventief beschermd tegen griep nà vaccinatie

Bijwerkingen vaccins
De « meldpunt bijwerkingen » sites van het Lareb en/of het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) blijken een doolhof te zijn wat transparantie betreft en worden niet of nauwelijks gebruikt voor vaccinatiemeldingen. Een overzicht van relevante ervaringen/bijwerkingen per vaccin is nauwelijks te vinden voor een kritische bezoeker. Wél blijken intussen deze sites nà ons signaleren van deze tegenstrijdigheid inmiddels aangepast te zijn met aparte meldformulieren « geneesmiddelen » en « vaccins » voor de patiënt.

Gemelde bijwerkingen RIVM na HPV-vaccinatie
Resultaten van de 2010 campagne in Nederland verzameld en uitgebracht door het RIVM. «Bij de spontane meldingen ging het in 23% om een heftige gebeurtenis zoals flauwvallen, migraine en stuipen. Van alle meldingen van mogelijke bijwerkingen van het vaccin werd in 67,4% een oorzakelijk verband met de vaccinatie vastgesteld.

Tourette Syndroom (TS) op college LeRoy (NY)
12 Meisjes vertoonden zorgwekkende tics kort na HPV-vaccinatie. Grondig onderzoek van de autoriteiten wees echter uit dat dit niét gelinkt kon worden aan het vaccin.

‘Ritalin kan kinderen psychotisch maken’ 
‘Artsen moeten kinderen met adhd geen Ritalin en Concerta voorschrijven’, zegt de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck

‘Per jaar krijgen duizenden adhd-kinderen Ritalin en Concerta voorgeschreven. De actieve stof hiervan is methylfenidaat, dat scheikundig gezien een amfetamineachtig product is. Bij langdurig gebruik kan het kinderen psychotisch maken.

Dubbelblind onderzoek
Tegenwoordig zijn de placebo’s in vaccin trials geen neutrale zoutoplossing meer, maar òf een ander vaccin, òf een vloeistof met gelijkluidende adjuvantia als die in het te testen vaccin. Hoewel een RIVM-medewerker mij zei dat de praktijk met een niet-neutraal placebo ‘goede wetenschap’ is, weten wij als logisch denkende mensen natuurlijk allemaal dat dit creatief boekhouden is. Een geladen placebo doet een testvaccin altijd beter uit de bus komen dan een neutrale zoutoplossing…

Wie denken ze dat ze kunnen belazeren?
Ons?
Nee!

Zichzelf?
Klaarblijkelijk wel!

Love, Light & Laughter,
Désirée L. Röver medical research journalist, author, radio host www.desireerover.nl

Over vaccinatie
Gezond verstand zou suggereren dat, als wij onze kinderen vanaf de geboorte tot en met hun 18e jaar meer dan zestig vaccinaties geven, wij onze kinderen over-vaccineren!

Vaccinatie ‘bijwerkingen”(video)
Sinds 2008, na de implementatie van de HPV vaccinatie in een school vaccinatie programma, slaat een mysterieuze ziekte toe in Groot Britannië.

Geheime vaccinaties
Door de farmacie ondersteund wetsvoorstel om in het geheim kinderen te vaccineren zonder de toestemming van hun ouders, staat op het punt om in Californië wet te worden

Vaccinatie schadeclaims
Het Amerikaanse National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) is een slim federaal programma om de vaccinindustrie te ontlasten van de aansprakelijkheid voor extreme vaccinatieschade. De meeste claims zijn afgewezen. Maar voldoende claims zijn toegekend, wat duidt op een geheim bewustzijn van de overheid dat er een verband bestaat tussen vaccins en autisme, terwijl dit in het openbaar nog steeds ontkend wordt.

Gedwongen vaccinatie.
Van iedereen kun je leren, ik was dan ook blij met de mail die ik kreeg die mij duidelijk maakte dat er een duidelijk verschil is tussen verplichte en gedwongen vaccinatie. Bij een gedwongen vaccinatie kun je onmiddellijk een aanklacht indienen omdat dit het basisrecht op zelfbeschikking aantast.

Kwik niet schadelijk …
Minister Klink van Volksgezondheid, Roel Coutinho van het RIVM, virologen zoals Ab Osterhaus van de Gezondheidsraad en nu ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Allemaal namen die garant lijken te staan voor eenzijdige informatie over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties en belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie. Deze personen en de instanties die zij vertegenwoordigen willen u laten geloven dat er geen schadelijke en/of giftige ingrediënten in de vaccinatie tegen de Mexicaanse H1N1 varkensgriep zouden zitten

Ik wil geen vaccinatie
Nienke, een meisje met een onterecht label.

Bijwerkingen HPV vaccinatie
Geen probleem …. het is Gratis!

WHO kan verplichte vaccinatie afdwingen
in 194 landen waaronder Nederland

Vaccinaties of Immuunsysteem?

Dit zijn SLECHTS enkele resultaten die we door de jaren heen verzameld hebben. Op deze website vindt je nog tientallen pagina;s die niet verwerkt zijn in dit overzicht