Vaccinatie epidemie: Wat iedere ouder moet weten: Dit vindt plaats vóór de 6-jarige leeftijd van je kind

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Door: Dr. Mercola / Vertaling: Frank Bleeker

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Gezond verstand zou suggereren dat, als wij onze kinderen vanaf de geboorte tot en met hun 18e jaar meer dan zestig vaccinaties geven, wij onze kinderen over-vaccineren!

En toch blijven autoriteiten volhouden dat ‘meer beter is’, als het op vaccins komt, zonder daarbij deugdelijk wetenschappelijk bewijs te leveren dat deze veronderstelling rechtvaardigt.

Als je het door de CDC aanbevolen vaccinatieschema volgt, zal je kind tegen de tijd dat het 6 jaar is, 49 doses van 14 vaccins hebben gekregen.
En rond hun 18e jaar, zo raadt de CDC aan, zouden kinderen 69 doses van 16 vaccins moeten hebben gekregen.

Toen ik in 1985 met mijn medische praktijk begon, kostte het ouders ongeveer 80 dollar om vaccins voor hun kinderen aan te schaffen (plus de kosten van consulten) om zich aan het door de CDC aanbevolen kindervaccinatie schema te houden.
Tegenwoordig betaal je 2200 dollar om voor een kind alle door de overheid aanbevolen en verplichte vaccins te kopen, plus daarbij nog de kosten van consulten, omdat het aantal aanbevolen vaccins in de afgelopen drie decennia verdrievoudigd zijn.

Triest genoeg kunnen de kosten op korte termijn in het niet vallen vergeleken bij de gezondheid van je kind op de lange termijn.
De waslijst van problemen die kleeft aan de huidige vaccins en vaccinpolitiek is lang en van bedenkelijke aard.

Om te beginnen:

1. Kinderen zijn biologisch gezien niet allemaal gelijk. De huidige ‘one-size-fits-all’ – één maat past iedereen – benadering met betrekking tot vaccinaties houdt geen rekening met verschillen in genetische profielen bij kinderen, of reacties van het immuunsysteem, gebaseerd op factoren als leeftijd, gewicht en algemene gezondheidsstatus.

2. Verschillen in het aantal gevallen van kindersterfte per land lijken verbonden te zijn met het aantal vaccinaties dat aan baby’s voor de leeftijd van 12 maanden wordt toegediend.
Meer vaccins kunnen bijdragen aan een hogere kindersterfte.

3. Baby’s krijgen meerdere vaccins tegelijk – zij kunnen 8 of meer vaccins tegelijk toegediend krijgen bij een doktersconsult (tussen de leeftijd van 2 en 15 maanden). Het ‘stapelen’ van vaccins kan het risico van een ernstige vaccinreactie doen toenemen.

4. Vaccins zijn niet voldoende op veiligheid getest volgens methodologisch betrouwbare wetenschappelijke onderzoeken, dus de lange termijn effecten voor de gezondheid zijn onbekend. Tevens zijn de effecten van het toedienen van meerdere vaccins in één keer niet behoorlijk onderzocht. En farmaceutisch bedrijven hebben tot nu toe vrijwel alle vaccinonderzoeken gefinancierd, hetgeen een enorme eenzijdigheid te zien geeft.

5. Vaccins leveren geen volledige of permanente bescherming tegen infectieziekten. Bijvoorbeeld: 75 procent van de kinderen die in 2001 tijdens de uitbraak in Maryland de waterpokken kregen, waren daartegen gevaccineerd. Ook bij uitbraken van kinkhoest en bof was een groot aantal ‘slachtoffers’ gevaccineerd.

6. Vaccins zijn niet altijd steriel maar kunnen besmet zijn met bacteriën, virusdeeltjes en vreemd menselijk en dierlijk DNA.

7. Vaccins kunnen toxische (giftige) additieven bevatten (inclusief aluminium en kwik), dat kan bijdragen aan de toxische belasting van je kind.

8. Sommige vaccins worden in verband gebracht met een groter aantal ernstige gezondheidsproblemen, zowel direct als op latere leeftijd. Toch worden bijwerkingen zelden door medewerkers in de gezondheidszorg gemeld. Ieder jaar worden meer dan 25000 bijwerkingen aan de overheid gerapporteerd, waaronder onomkeerbare schade en overlijden. Geschat wordt dat deze meldingen slechts 1 tot 10 procent van het werkelijke aantal reacties op vaccins vertegenwoordigt, wat betekent miljoenen mensen de afgelopen jaren last moeten hebben gehad van reacties op en verwondingen door vaccins.

9. Vaccins, zo zeggen sommige onderzoekers, kunnen excitotoxinen bevatten die het immuunsysteem van je kind kunnen ontregelen (door overstimulatie van de microglia) en de zich ontwikkelende hersenen kunnen beschadigen, wat zijn of haar risico voor het krijgen van een groot scala aan ziekten, waaronder autisme, leerstoornissen en psychische afwijkingen vergroot.
Nieuw onderzoek zorgt voor bewijzen van de verbinding tussen het grote aantal vaccins en de autisme epidemie.

10. Veel kinderen krijgen zelfs nog meer vaccins dan het vaccinatieschema voorschrijft. Als je kind op meerdere plaatsen onder behandeling is, neemt de kans toe dat het ‘extra’ doses krijgt toegediend. Volgens een National Immunization Survey heeft 10 procent van de kinderen in de leeftijd van 9 tot 35 maanden extra vaccinaties gehad.

11. Het voorkomen van natuurlijke immuunreacties op in de natuur voorkomende pathogenen (ziekmakers) kan zou niet in het belang van je kind kunnen zijn. Gezonde kinderen bouwen een levenslang voordeel op door natuurlijk voorkomende immuunreacties.

Als je mijn nieuwsbrief al een poosje leest dan weet je dat ik al deze zaken in de afgelopen jaren heb behandeld en je op de hoogte heb gehouden als er nieuwe onderzoeken gepubliceerd werden. Er is een enorme hoeveelheid informatie op mijn website, inclusief een vaccin nieuws en informatie pagina. Een andere waardevolle bron van vaccininformatie is het National Vaccine Information Center.

Huidige vaccinbeleid zou hoger kindersterftecijfer kunnen verklaren
In een recent verschenen rapport over Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality (Bijwerkingen van Vaccins: Bewijs en Causaliteit) heeft een commissie van medische experts van het Institute of Medicine (IoM) bevestigd dat er een causaal verband is tussen nadelige gezondheidseffecten en vaccinaties, terwijl er ook bevestigd wordt dat er te weinig methodologisch correcte onderzoeken in de medische literatuur te vinden zijn om de juiste conclusies te trekken over het verband tussen vele andere ernstige gezondheidsproblemen en vaccinaties. Dit rapport werd gepubliceerd nadat meer dan 1,000 vaccinstudies door het Institute of Medicin bestudeerd werden.

Volgens het meest recente National Vital Statistics Report (het Nationale Bevolkings-statistieken Rapport) overleden in 2009 meer dan 26000 Amerikaanse levend geboren baby’s vóór hun eerste verjaardag. Dit zorgt voor een zeer hoog kindersterftegetal voor de Verenigde Staten van zes overleden zuigelingen per 1000 levendgeborenen. In 1960 stond Amerika wereldwijd op de 12e plaats voor wat betreft kindersterfte. In 2005 waren we teruggevallen naar de 30e plaats. Vandaag de dag zijn er in Amerika meer te vroeg geboren baby’s dan ooit tevoren en meer voldragen baby’s sterven voor hun eerste verjaardag dan in de meeste Europese landen.

Het meest recente onderzoek (2011) naar kindersterfte en vaccinatie is misschien wel het meest verontrustend. Tijdens dit onderzoek werd ontdekt dat ontwikkelde landen met de slechtste kindersterftecijfers, zoals de Verenigde Staten, ertoe neigen om hun zuigelingen meer doses vaccins toe te dienen voor de eerste verjaardag. Ter vergelijking: artsen geven Amerikaanse kinderen 26 doses vaccins voor hun eerste verjaardag. Dat zijn twee keer zoveel vaccinaties als baby’s in Zweden en Japan krijgen. Zou het alleen maar toeval zijn, dat het kindersterftecijfer in Amerika tweemaal zo hoog is als in Zweden en Japan?

Natuurlijke immuniteit is superieur aan door vaccins opgewekte immuniteit
Des te meer vaccins er bestudeerd worden, des te meer het duidelijk wordt dat er geen grondig uitgevoerde vaccinstudies bestaan, zoals ook door vaccin expert en kinderarts Larry Palevsky wordt uitgelegd. Er is een groot verschil tussen natuurlijke immuniteit en door vaccins opgewekte immuniteit. Hett verkrijgen van een natuurlijke immuniteit heeft veel grotere voordelen.
Als kinderen geboren worden ontwikkelen zij een natuurlijke immuniteit tegen een groot aantal micro-organismen die zij inademen, opeten en aanraken. De immuunreacties door de cellen die de ‘voering’ vormen van hun luchtwegen, huid en ingewanden, zijn enorm belangrijk voor het creëren van een ‘immuun geheugen’ en de bescherming tegen organismen waarmee zij in aanraking komen. Die primaire defensielijn is een zeer belangrijke stap in de rijping van het immuunsysteem van uw kind – en die wordt overgeslagen wanneer hij/zij een vaccin krijgt.

Met vaccinatie maak je alleen maar antilichamen aan.
Vaccins zorgen op de lange termijn NIET voor immuniteit omdat zij niet het soort geheugen aanmaken zoals dat gebeurt wanneer je het proces van een natuurlijke immuunreactie doormaakt. En een natuurlijke blootstelling hoeft niet te leiden tot infectie – het is mogelijk een natuurlijke immuniteit te verkrijgen zonder daadwerkelijk ziek te worden, als je immuunsysteem maar krachtig genoeg is. Vaccins versterken het gezond functioneren van het immuunsysteem niet, ze kunnen het juist verzwakken.

Een bombardement met vaccincocktails kan de ontwikkeling van de hersenen van je kind beschadigen
Dokter Russell Blaylock is een door de Raad voor accreditatie gecertificeerde neurochirurg en expert op het gebied van vaccins en het zenuwstelsel. Hij kan het centrale mechanisme hebben ontdekt van hoe vaccins kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van neurologische ziekten en heeft een theorie voorgesteld over de oorzaak van autismespectrum stoornissen. De theorie van Dr. Blaylock kan als volgt worden samengevat:

1. Activeren: Het immuunsysteem van je kind wordt ‘geactiveerd’ door blootstelling aan een exitotoxine, zoals een vaccin of een infecterende stof, wat er voor zorgt dat zijn of haar microglia in de ‘paraatstand’ geschakeld worden.

2. Microgliale Activering: Volgende blootstellingen aan vaccins of andere immuunstress gedurende een betrekkelijk korte periode activeren de microglia tot ‘volle gevechtssterkte’, voorbereid om het lichaam van je kind te verdedigen tegen wat zij als een complete invasie zien.

3. Schade aan de Omgeving: Er ontstaan exitotoxinen en vrije radicalen, die ‘schade aan de omgeving’ veroorzaken in een op hol geslagen proces dat niet kan worden gestopt. Dit leidt tot chronische ontstekingen en schade aan hersenweefsels, waaronder mitochondriale dysfunctie, hersenontsteking, toevallen en andere problemen die bij autisme worden waargenomen.

Vaccins verschillen van natuurlijke infecties. Vaccins kunnen de hersenen voor een zeer lange periode stimuleren – het immuunsysteem in de hersenen van je kind worden geactiveerd en gereactiveerd door herhaalde blootstelling. Baby’s reageren niet hetzelfde op vaccins als volwassenen, zelfs niet als zijn een jaar oud zijn. Immuun over-activering kan met name gevaarlijk zijn voor bepaalde delen van de hersenen zoals de amygdalae en het limbisch systeem.

Deze kringloop wordt versterkt door de toediening van meerdere vaccins tegelijk. Vele onderzoeken voeren aan dat dit zeer risicovol is. Wist je dat je 12 tot 15 maanden oude baby volgens het CDC Immunisatie Schema 13 vaccins in één keer mag krijgen? Hoe kan dit GEEN aanval betekenen op het immuunsysteem en de zich ontwikkelende hersenen?

Wanneer nam jij voor het laatst in één keer 13 verschillende medicijnen (op doktersrecept) zonder daarvan bijwerkingen te ondervinden?

Sommige kinderen lijken een groter risico te lopen op het ontwikkelen van chronische hersen- en immuunsysteem stoornissen, inclusief autisme, dan andere kinderen, wanneer hun immuunsysteem makkelijker ‘geactiveerd’ kan worden. Het enige dat dan nodig is, is de schade van nog EEN vaccin of nog EEN infectie en de weg is vrij naar regressie in autisme of de ontwikkeling van andere neuronimmuun stoornissen zoals ADD/ADHD en toevallen. Een van de factoren die de risico’s van vaccins kunnen vergroten is, als je kind met name gevoelig is voor immuun dysfunctie als gevolg van een onbalans van de bacteriën in de ingewanden.

Darmflora kan de gevoeligheid voor vaccinschade vergroten
Dr. Natasha Campbell-McBride ontdekte waarom sommige kinderen gevoeliger zijn voor de ontwikkeling van autisme dan anderen. Ze vond een nauwe band tussen afwijkende darmflora en een afwijkende ontwikkeling van de hersenen – een toestand die zij Gut and Psychology Syndrome (GAPS) noemt.

Het immuunsysteem van je kind begint zijn of haar ingewanden. Pathogene microben in het spijsverteringsstelsel kunnen de darmwand integriteit beschadigen, waardoor allerlei toxines en microben toegang krijgen tot de bloedbaan en daardoor tot zijn of haar hersenen. In het geval van GAPS wordt het spijsverteringsstelsel eerder een bron van toxiciteit dan een bron van voeding.

Tijdens haar onderzoek ontdekte Dr. Campbell-McBride dat 100 procent van de moeders van autistische kinderen een afwijkende darmflora hebben, wat zeer belangrijk is omdat pasgeborenen de darmflora van hun moeder ‘erven’ op het moment van de geboorte. De zorg voor een normale darmflora gedurende de eerste 20 levensdagen speelt een cruciale rol bij de rijping van het immuunsysteem van een baby. Baby’s bij wie zich afwijkende darmflora ontwikkelt, worden geconfronteerd met een gecompromitteerd immuunsysteem, waardoor zij een groter risico lopen op bijwerkingen na vaccinatie.

Als een baby een verminderde werking van de darmflora heeft, kunnen vaccins de spreekwoordelijke ‘laatste druppel’ zijn – de aanzet tot de ontwikkeling van chronische gezondheidsproblemen door het immuunsysteem, met het model van Dr. Blaylock in het achterhoofd.

De beste manier om GAPS te voorkomen is door het geven van borstvoeding en het vermijden van antibiotica, omdat die de balans van de darmflora kunnen vernietigen en de groei van pathogene bacteriën bevorderen. Aanvullend op borstvoeding beveel ik het gebruik van gefermenteerde voeding en probiotica aan voor je baby om het risico op het krijgen van GAPS te vermijden.

Gelukkig is het mogelijk je kind te laten onderzoeken op GAPS voordat hij of zij gevaccineerd wordt, zodat je beter geïnformeerd bent in de besluitvorming omtrent vaccinatie. Dr. Campbell-McBride beschrijft het hele proces in haar boek. Het omvat onder andere het opstellen van een gedetailleerd gezondheidsoverzicht van het gezin ten behoeve van een ter zake kundige gezondheidswerker, in combinatie met ontlasting- en urineanalyses en deze combineren om je een beeld te geven van de gezondheid van de ingewanden en de algehele immuun status van je baby.

Dr. Campbell-McBride stelt:

‘Als je kind een afwijkende darmflora heeft, kunnen we aannemen dat je kind een verminderde immuniteit heeft. Deze kinderen mogen niet worden gevaccineerd met de standaard vaccinaties volgens het protocol, omdat zij hierdoor simpelweg beschadigd kunnen worden. Zij zouden niet gevaccineerd moeten worden.’

Deze niet-invasieve tests zijn nu beschikbaar in de meeste laboratoria over de hele wereld voor zo ongeveer tussen de 80 en 100 dollar per stuk. Deze kosten zijn een schijntje vergeleken bij de gigantische kosten voor de behandeling van een autistisch kind, wanneer eenmaal de schade is aangericht.

Aanbevelingen voor het voorkomen van een overdosis aan vaccinaties
Uiteindelijk is het je eigen verantwoordelijkheid om grondig onderzoek te doen en om zelf te beslissen welke vaccins je jouw kind toegediend laat krijgen. Mijn enige waarschuwing in dit geval is, om niet uitsluitend op de overheid, de farmacie of de informatie van een medische beroepsvereniging te vertrouwen, omdat die bronnen niet het volledige verhaal over de risico’s van vaccins onthullen!

Doe alsjeblieft je eigen, onafhankelijke onderzoek door uit vele bronnen informatie te vergaren, inclusief organisaties die toegewijd zijn aan de preventie van vaccinschade en –doden, in plaats van personen en instellingen die miljoenen dollars verdienen aan het promoten van het ‘one-size-fits all’ opgelegde vaccinatiebeleid.

Besef, dat je op dit moment in de meeste Amerikaanse staten het recht hebt af te zien van vaccins. Houd er echter ook rekening mee, dat de vrijwaring van vaccins in elke staat onder vuur ligt, omdat de rijke en machtige farmaceutische en medische lobby die vrijwaring van je af probeert te nemen.

Hieronder staat een aantal aanbevelingen, die je kunnen helpen om extra doses vaccins en het minimaliseren van de risico’s van vaccins bij jou of je kind te voorkomen:

• Houd ZELF een gedetailleerd overzicht bij van de vaccinaties die je kind heeft gehad en wanneer. Vertrouw niet alleen op de gegevens van je arts of consultatiebureau (in Nederland – vert.). Het zou goed kunnen zijn om je eigen gegevens over de vaccinatie bij de hand te hebben in het geval van een reactie op een vaccin.

• Zorg er voor dat je huisarts of consultatiebureau (in Nederland – vert.) bijwerkingen als gevolg van vaccins rapporteert aan VAERS (Vaccine Adverse Effects Reporting System) of in Nederland aan LAREB (vert.), of stuur zelf een melding.

• Overweeg om, voordat er gevaccineerd wordt, je kind te laten onderzoeken op GAPS, om de risico’s als gevolg van vaccins te minimaliseren.

• Overweeg een persoonlijk vaccinatieschema. Vind een arts die bereid is om met je samen te werken om minder vaccins, of minder vaccins op één dag toe te dienen en/of een grotere tijdspanne tussen vaccinaties.

• Geef je kind borstvoeding. Overweeg hem of haar, als onderdeel van zijn of haar voedingspatroon, natuurlijke, gefermenteerde voeding te geven die rijk is aan natuurlijke probiotica. Vermijd zo veel mogelijk antibiotica.

Ik raad je ook aan om betrokken te raken bij de NVIC, een non-profit organisatie die al meer dan 30 jaar actief is om het wettelijk recht om voor jezelf en je familie goed gefundeerde, vrijwillige keuzen te maken op het gebied van vaccinaties te beschermen.

Wat kun jij doen om een verschil te betekenen?
Hoewel het misschien wat ouderwets lijkt, zijn de enige acties die je kunt ondernemen om het recht te beschermen op een goed gefundeerde beslissing tot toestemming en de uitbreiding van vaccinvrijstellingen, persoonlijke betrokkenheid bij de wet- en regelgevers in jouw staat en de leiders in de gemeenschap waar je woont.

DENK WERELDWIJD, HANDEL PLAATSELIJK.

(In de originele tekst staat nu een passage die uitsluitend van toepassing is op de Verenigde Staten. Deze is door de vertaler weggelaten.)

Neem contact op met jouw volksvertegenwoordigers
Schrijf of e-mail de volksvertegenwoordigers en meld hen jouw bezorgdheid. Bel hen, of misschien nog beter: maak een afspraak om hen persoonlijk te ontmoeten. Zorg ervoor dat je niet vergeten wordt!

Het is zo belangrijk om je stem te laten horen en er voor te zorgen dat je bezorgdheid zichtbaar blijft op het radarscherm van de leiders en besluitvormers in jouw gemeenschap en dan met name diegenen die betrokken zijn bij de vervaardiging van wetsvoorstellen omtrent vaccinatie.
Het zijn tenslotte door jou gekozen volksvertegenwoordigers, dus het je het recht en de verantwoordelijkheid hen te laten weten wat er echt in de samenleving speelt!
Deel jouw ervaringen uit het ‘echte’ dagelijkse leven, of die van mensen die je kent, omtrent vaccinaties.

Ga met jouw verhaal naar de media en mensen die je kent
Indien jij, of iemand in je familie een ernstige reactie heeft gehad op een vaccin, letsel heeft opgelopen, of wanneer iemand is overleden, praat daar dan alsjeblieft over! Als wij die informatie en ervaringen niet met elkaar delen staat ieder op zich, bang om naar buiten te treden. Schrijf een ingezonden brief naar de krant als je een afwijkende mening hebt ten opzichte van het vaccinverhaal in je lokale krant. Bel naar een actualiteitenprogramma op de radio als daar een eenzijdige mening over het vaccinverhaal wordt verkondigd.

Ik moet eerlijk naar zijn: je moet over een portie moed beschikken, want je zult sterk bekritiseerd worden omdat je over ‘de andere kant’ van het vaccinverhaal durft te spreken. Wees daarop voorbereid en geef de moed niet op. Laat je niet overrulen. Alleen door onze zienswijze te delen en dat wat wij als waarheid kennen over vaccinaties, zal tot een open gesprek leiden, waardoor mensen niet meer bang zijn om erover te spreken.

We kunnen het de medicijnfabrikanten en medische handelsondernemingen, die door de medicijnfabrikanten zijn opgericht, niet toestaan om de boventoon te voeren in de discussie over vaccinaties. De door vaccins beschadigde mensen en kinderen kunnen gewoon niet onder het vloerkleed geveegd worden als niet meer dan ‘statistisch acceptabele nevenschade’ als gevolg van de ‘één-maat-past-iedereen’ massavaccinatie politiek die voor veel mensen een dreiging betekent voor gezondheidsschade of dood. We zouden mensen niet als proefkonijn moeten gebruiken, maar hen zien als menselijke wezens!

Internet bronnen waar je meer informatie kunt vinden:
Ik beveel je aan de onderstaande webpagina’s te bezoeken van het National Vaccine Information Center (NVIC) op www.NVIC.org:

I encourage you to visit the following web pages on the National Vaccine Information Center (NVIC) website at …

• NVIC Memorial for Vaccine Victims: Lees verslagen en bekijk foto’s van kinderen en volwassenen die lijden onder vaccinreacties, gezondheidsschade of die daaraan overleden zijn. Indien jij of je kind bijwerkingen ondervindt van vaccins, overweeg dan om je verhaal op deze website te plaatsen en te delen met anderen.

• If You Vaccinate, Ask 8 Questions: Lees hier hoe je reacties op vaccins kunt herkennen en vaccinschade kunt voorkomen.

• Vaccine Freedom Wall: Bekijk of plaats beschrijvingen van tegenwerking door artsen en gezondheidswerkers in verband met het maken van onafhankelijke vaccinkeuzes.

Stem af met je (huis)arts of zoek een andere die wel wil luisteren en behandelen
Indien je kinderarts of huisarts weigert om aan jou of je kind medische zorg te verlenen tenzij je instemt met het geven van vaccinaties die je niet wilt, raad ik je sterk aan de stoute schoenen aan te trekken en een andere arts te zoeken. Pesterijen, intimidatie en het onthouden van medische zorg wordt steeds meer de modus operandi van de gevestigde medische orde in een poging om de verandering van de houding van veel ouders ten opzichte van vaccinaties, nadat zij werkelijk weten over gezondheid en vaccinatie, een halt toe te roepen.

Er is echter hoop!

Ten minste 15 procent van de jonge artsen die recentelijk ondervraagd werden, geven toe dat zij een meer geïndividualiseerde benadering ten opzichte vaccinaties aannemen, als direct gevolg van de bezorgdheid van ouders ten opzichte van vaccins. Het is goed te vernemen dat een groeiend aantal slimme jonge artsen er de voorkeur aan geven om samen met de ouders meer persoonlijke beslissingen te nemen omtrent de vaccinatie van hun kinderen, inclusief het uitstellen van vaccinaties, of het toedienen van minder vaccinaties op de zelfde dag, of die gewoon medische zorg blijven geven aan gezinnen die het toedienen van vaccins afwijzen.

Dus, neem de tijd om een arts te vinden, die je met compassie en respect behandelt en die bereid is met je samen te werken in het belang van je kind.

Bronnen:

• NVIC
• Bottom Line Secrets
• VAERS
• Public Health Rep 2011
• CDC National Vital Statistics Report
• CDC November 2009
• Fox Business April 13, 2011
• Human and Experimental Toxicology 2011
Source:  The Baltimore Sun July 11, 2011