Stop met Ritalin opdringen aan ouders en kinderen

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Hoewel velen (bezorgde burgerbewegingen, diverse websites, kinderrechtenorganisaties, europarlements- en kamerleden) op de achtergrond bezig zijn en danig aan de weg timmeren om het inzicht aangaande het verontruste gebruik van de Ritalin / Rilatine- medicatie te veranderen, komt hiervan nauwelijks iets in het nieuws en dit is bijzonder zorgwekkend, want intussen laat men wel al die mensen in de kou staan, die wanhopig op zoek zijn naar alternatieven, die voelen dat het aan alle kanten niet klopt, maar intussen constant tegen een muur van onmacht aanlopen bij doktoren en onderwijzend. 

Die immense druk op ouders vanuit het schoolsysteem 
zouden we bijna misdadig kunnen noemen !

Enkele tips om per ingang van vandaag uit deze impasse / neerwaartse spiraal te komen:

– een verwijzing naar het door magnesiumboek van een franse kinderarts die wonderbaarlijke (binnen 2-3 maanden !) resultaten heeft geboekt bij de behandeling van hyperactieve kinderen (én volwassenen) met magnesium :

– laat de behandelend arts begeleidende brief aan het ministerie van gezondheid zien en vestig zijn / haar aandacht dan vooral op het volgende : “… laat artsen, alvorens tot het voorschrijven van medicatie over te gaan (kost geen tijd extra), een foldertje/A4tje aan de ouders meegeven met nuttige aanwijzingen met betrekking tot het veranderen van het voedingspatroon (70% van ADHD aandoeningen schijnt hieraan gelinkt te zijn), dus een testperiode zonder E-nummers (glutamaten, kleurstoffen….), daarnaast extra magnesium- en vitaminensuppletie aanbevelend….”

En dan vooral de nadruk leggen op dit, toch positieve, zinnetje uit het uitgebreide antwoord dat we onlangs van het ministerie van VWS ontvingen : Uw tip op de tweede pagina van uw brief betreffende de rol van de arts, vind ik zeer waardevol. Dank voor uw signalement.

– ALLE toevoegingen, e-nummers, kleurstoffen, aspartaam (bv frisdranken/kant-en-klare maaltijden/soep in blik of pak / snoepgoed) vanaf vandaag ABSOLUUT en voor 100% te vermijden. Zal misschien een hele omschakeling zijn en in eerste instantie enige weerstand van het kind opwekken, maar wel degelijk de moeite waard om dit uit te testen.

– denk ook eens (en niet in de laatste plaats) aan de, ongemerkt erin sluipende stralingen in huis (mobieltjes, internet, DECT-telefoons, magnetron….) en lees het overzichtje “ADHD- Electrosmog” 

– probeer via de dokter een briefje te krijgen waarin staat dat je zoon / dochter voorlopig op een alternatieve behandeling van magnesium gezet is + aangepast voedingspatroon, met het dringende verzoek dat de school in afwachting van de resultaten hiervan GEEN extra druk zal uitoefenen om jou en / of het kind  de weg naar een Ritalinbehandeling te wijzen (en dit volgens de rechten van het kind !)… Artsen hebben tenslotte de Eed van Hippocrates afgelegd, met als voornaamste punten :

Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. 

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. 

Ik zal aan de patiënt geen schade doen. 

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ellen Vader

ADHD & Straling

Straling, met Wi-Fi als grootste boosdoener, is zo goed als zeker de nummer 1 oorzaak van (straling-)ADHD en onnodige toediening aan kinderen van het zeer omstreden middel Rilatine/Ritalin


Het aantal kinderen bij wie ADHD is vastgesteld is sinds 2003 elk jaar toegenomen, vooral bij jongens en in mindere mate bij meisjes, blijkt uit een verschenen publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap. 

Jongens krijgen veel vaker de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan meisjes, maar bij zowel jongens als meisjes is die diagnose de laatste jaren vaker gesteld. NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk vindt het opvallend dat steeds vaker meisjes de diagnose krijgen.

Impulsief
Het gedragsprobleem ADHD uit zich erin dat een kind moeilijk kan stilzitten, impulsief reageert en meestal veel praat en rent. Volgens het onderzoek stijgt het aantal meisjes met ADHD-medicatie gemiddeld per jaar met 25,5 procent en het aantal jongens met 14,1 procent. ”Door het veel grotere aantal jongens met ADHD blijft het absolute aantal jongens sterker stijgen”, aldus Van Dijk. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen bleek in 2007 dat 34 procent meer medicatie voor deze aandoening is voorgeschreven dan het jaar daarvoor.

Al meer dan 200 leukemieclusters bij scholen
In een recent interview met ex Brits geheime dienstagent en stealth en microwave warfare specialist
Barrie Trower vertelt Trower over 130 leukemieclusters bij Franse scholen waarbij in elke cluster
minimaal 11 kinderen of meer leukemie hadden. Hier kwamen enkele jaren daarna nog meer clusters bij die het totaal rond 2005 op meer dan 200 brachten. In alle gevallen stond er een zendmast of Wi-Fi bij en in die scholen.

ADHD stijgt explosief en simultaan met de invoer van Wi-Fi-modems.
Simultaan met de massale overstap op draadloze modems door providers steeg het aantal kinderen met ADHD in 2007 met 25% en in de eerste helft van 2008 met 40%.

ADHD-verschijnselen ontstaan in relatie met straling doordat de cholinesterasespiegel tot 70% kan dalen. Cholinesterase houdt acetylcholine in balans. Daalt de cholinesterasespiegel dan raakt het zenuwgestel overvoerd met prikkels. De effecten zijn vergelijkbaar met blootstelling aan neuropesticiden en een lichte dosis militair zenuwgas als Sarin. Dit is gewoon meetbaar. “Zonder enige twijfel hebben elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren. Zij vertragen onze hersengolven en beïnvloeden op lange termijn onze geestelijke helderheid. We moeten blootstelling zoveel mogelijk reduceren om het niveau van neurotransmitters te optimaliseren en verslechtering van gezondheid te voorkomen.” Uitspraak van Eric Braverman, Arts, Hersensonderzoeker, Auteur van ‘The Edge Effect’, en directeur van Path Medical in de stad New York en van de PATH Foundation. Deskundige m.b.t. de algehele invloed van de hersenen op ziekte en gezondheid. nb. Zie ook in onze bibliotheek het stuk ‘Microwaves immitate pesticides).

ADD / ADHD of hyperactieve kinderen
Kinderen met ADD/ADHD blijken in steeds meer gevallen een te hoog Elektrosmog-gehalte in hun slaapkamer te hebben. Deze kinderen hebben meer moeite om in slaap te vallen. Zij kunnen zich overdag slecht en kort concentreren wat zich uit in hyperactief gedrag. Denkt u hierbij aan kleine kinderen die te laat naar bed gaan en steeds drukker worden. Juist voor deze groep mensen is het belangrijk om elektrostress te verminderen door een gezonde slaapplek te bieden. Zij zijn vaak chronisch vermoeid en gewoonweg uitgeput. Het behandelen met medicijnen, zonder de oorzaken van ADD of ADHD te onderzoeken en te verhelpen is naar onze mening geen oplossing. 

De symptomen zijn consistent; hoofdpijn, woordkeusproblemen, tinitus, slapeloosheid, hartritmestoringen, ADHD en kanker. Vooral het hoge aantal tumoren bij jeugdige patiënten tussen de 19 en 24 jaar baarde Dr. Jandrisovits grote zorgen.

Electrosmog wordt gelinkt aan verschillende gezondheidsproblemen zoals; chronische vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen, hoofdpijn en concentratieproblemen, hyperactiviteit en agressiviteit bij kinderen, verzwakte immuniteit, vruchtbaarheidsproblemen, storingen van het centraal zenuwstelsel, oorsuizen en duizeligheid, mogelijke verergering van bestaande ziektebeelden, … 

Overzichtje oprukkend digitaal onderwijs Nederland/België/UK

Nederland 

Enquête in België

BRUSSEL – Het marktonderzoeksbureau Futuresource Consulting verwacht dat in 2011 één op zeven klaslokalen in Vlaanderen een interactief schoolbord zal hebben. Voorlopig zijn er nog geen exacte cijfers.   

‘We schatten dat er vandaag 11.000 borden in 2.200 Vlaamse scholen gebruikt worden’, zegt Ben Jochems van VSV België. ‘Volgens het onderzoeksbureau DTC zijn er in totaal 13.000 digitale borden op de Belgische markt.’ In Nederland zijn de borden al meer ingeburgerd. ‘Daar schat men het aantal op 25.000. Nederland volgt daarin de Angelsaksische trend. In Groot- Brittannië hebben nu al zeven op de tien klassen een interactief bord.’ digiborden-in-vlaamse-scholen

Waarschuwing LCD-schermen en/of digi- smartborden:
De vloeibare kristallen hierin zijn giftig. Als een lcd-scherm om de een of andere reden stukvalt, kan men het beste handschoenen gebruiken om deze giftige produkten te vermijden/verwijderen. 

35.000 Onderwijzers protesteren tegen Wi-Fi in de klas
In 2007 protesteerden 35.000 Britse onderwijzers tegen Wi-Fi in scholen, mede omdat veel
onderwijzers zelf ziek werden in de klas van draadloze laptops, WLAN en draadloze schoolborden
(cynisch ‘smartboards’ genaamd).

Het Bioinitiative Report legt helder uit hoe stralings-ADHD is gerelateerd aan de schade die straling aanricht aan de frontaal cortex waardoor de cholinesterasespiegel dramatisch daalt en er een verstoring optreedt in de balans cholinesterase-acetylcholine. Een Zweeds herhaalonderzoek van eerdere Russische studies ‘Microwaves imitate pesticides’ door Grant toonde al eerder het gevaarlijke effect van straling op deze neurotransmittors.

Het lijvige rapport (610 blz) van Bioinitiative.org met een uitgebreid overzicht van wetenschappelijke artikelen aangaande stralingsrisico’s (te downloaden tegen betaling van 2 $) :

Enkele relevante opmerkingen en adviezen hieruit :

“It appears it is the INFORMATION conveyed by electromagnetic radiation (rather than heat) that causes biological changes – some of these biological changes may lead to loss of wellbeing, disease and even death”.

“Health agencies and school districts should strongly discourage or prohibit cell towers on or near (within 1000’ of) school properties, should delay any new WLAN installations in school classrooms, pre-schools and day-care facilities; and should either remove or disable existing wireless facilities, or be required to offer classrooms with no RF exposure to those families who choose not to have their children involuntarily exposed”.

Wetenschappelijk rapport uit 2007 :

6 kleurstoffen oorzaak van ADHD (hyperactiviteit)

De FSA (Food Standards Agency) verzocht al in 2008 om tegen eind 2009 zes (6) kunstmatige kleurstoffen te verbieden. Ook ging er een waarschuwing uit naar de ouders m.b.t. de gevaren van deze E-nummers.

Met name deze kleurstoffen (zie overzicht) + Natriumbenzoaat worden in verband gebracht met hyperactiviteit (ADHD) in een £ 750.000 kostende studie door de Southampton Universiteit (2007).
De onderzoekers schatten dat ADHD met 30% zou kunnen worden teruggebracht wanneer producenten deze toevoegingen zouden weglaten uit hun produkten.
Overzicht “Southampton Six” :

E-110 : Zonnegeel FCF 
E-122 : Azorubine 
E-102 : Tartrazine 
E-124 : Ponceau 4R 
E-104 : Chinolinegeel 
E-129 : Allura rood AC 
+
E-211 : Natriumbenzoaat 

Benzoaat is opgenomen in de lijst met additieven waarvan medisch onderzoek aantoonde dat ze hyperactitivteit in de hand werken. Een studie van de Universiteit van Southampton concludeerde dat benzoaat in combinatie met andere additieven de hyperactiviteit van kinderen verhoogde. Zo verhoogde de hyperactiviteit van 3 jarige kinderen tot 20% nadat ze drankjes met benzoaat dronken. 

Benzoaat in drankjes die vitamine C bevatten kan omgevormd worden tot het kankerverwekkende benzeen. Daarnaast kan benzoaat leiden tot hyperactiviteit, celstructuren beschadigen en de natuurlijke darmflora ontregelen. 

Bevatten (nog) benzoaat: Cola Everyday, Boxer Cola, Danone Vitalinea, Sprite, Sprite Zero, Orangina en Gini Lemon. 

Let vooral ook op het bekende, bij kinderen o zo geliefde, snoepgoed van HARIBO (HAns RIegel aus BOnn) : “bomvol” met e-nummers (verschillende soorten zelfs meer dan 12 dubieuze toevoegingen, waaronder de 6 hierboven genoemde)

Aan: Minister Edith Schippers
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Faxnummer: (070) 340 78 34

cc: Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Faxnummer: (070) 340 78 34

4 november 2010

Geachte mevrouw de Minister,

Graag wil ik wil u hierbij als onze nieuwe minister van Volksgezondheid uw aandacht vragen voor een zeer zorgwekkende ontwikkeling, die we bij de hedendaagse jeugd vaststellen, niet alleen in Nederland, maar in de gehele westerse wereld.

Almaar meer van onze jongeren worden gediagnosticeerd als hyperactieve of ADHD kinderen. Als oplossing krijgen ze steeds jonger en steeds vlugger door artsen medicijnen voorgeschreven en met name Ritalin van de Zwitserse farma gigant Novartis.

Echter weinigen beseffen wat dit werkelijk is . Ritalin, een methylfenidaat, staat bekend als een amfetamine, valt onder de Nederlandse en Europese wetgeving onder drugs en maakt het hyperactieve kind « rustig » en/of « beter handelbaar » thuis en op school. Ritalin staat dan ook algemeen bekend als « kiddy-coke ».

Er zijn meerdere verklaringen voor het hyperactief of onhandelbaar worden van kinderen : ouders die geen tijd en zin hebben om ze op te voeden, onderwijzend personeel, die deze kinderen met gedragsstoornissen maar lastig vinden en hun onderwijsschema op die manier danig verstoren, onze drukke tijd die eivol met activiteiten en verplichtingen zit …

Maar een ander belangrijke en wetenschappelijk bewezen oorzaak is de moderne voeding, dan wel « junk-food » genoemd, voeding met veel voedingsstoffen uit het E-nummer boekje met als belangrijkste en meest verslavend de glutamaten (E-620 t/m 626)

Deze glutamaten aanwezig in chips, hartige snacks en zogenaamde minute-soepen (“snackautomaten” op scholen), maken vooral kinderen hyperactief, zodat na een tijdje Ritalin voorgeschreven dient te worden en deze toevoegingen kunnen ook hevige migraine veroorzaken, waarna dan weer naar ergotamine of sumatriptanen (ook van Novartis) gegrepen moet worden.

We hebben hier dus te maken ( al dan niet opzettelijk zo bedoeld … ) met een vicieuze cirkel : bepaalde voedingsmiddelen bevorderen hyperactief gedrag en om dat op te lossen wordt Ritalin, een (te) veel gebruikt amfetamine, aangeboden.Gevolg : jongeren dreigen hun hele leven aan die synthethische rotzooi of troep vast te zitten.

Om u een idee te geven van de problematiek, vindt U in bijlage een overzicht van een aantal, vaak schrijnende, getuigenissen/reacties naar aanleiding van een afgelopen week verschenen artikel over Ritalin geplaatst op verschillende websites.

Vaak hoor je van goedwillende ouders: onze kinderen hebben vandaag het fundamentale recht niet meer om echt nog kind te zijn! Hetgeen duidelijk in strijd is met « De Rechten van het Kind »

Artikel 33 Bescherming tegen drugs
Het kind heeft recht op bescherming tegen drugsgebruik. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij het maken of in de handel van drugs.

en:

Artikel 24 Gezondheidszorg
Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. De overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden……
De overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, worden afgeschaft.

Dan heeft de EMEA in 2009 een persbericht doen uitgaan betreffende aanbevelingen voor een veiliger gebruik van Ritalin en andere gelijkaardige medicijnen in de Europese Unie.

Vaststelling : DEZE AANBEVELINGEN WORDEN NIET OPGEVOLGD !

We spreken hier dus over een werkelijk zeer zorgwekkende evolutie, die moet omgebogen worden daar het om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen gaat. 

Als minister en als moeder moet u het toch met ons eens zijn dat het niet de bedoeling kan zijn van onze kinderen en kleinkinderen gedrogeerde zombies te maken. Dit streven staat dan ook lijnrecht tegenover de Rechten van het Kind.

Ons voorstel aan U is om samen met uw departement een grondige en kritische bestudering te maken van bovengenoemde problematiek en met andere Europese landen een eerlijke dialoog op te starten om de ADHD problematiek onder de jeugd, maar ook onder volwassenen de nodige aandacht te schenken.

Mijn persoonlijke tip: laat artsen, alvorens tot het voorschrijven van medicatie over te gaan (kost geen tijd extra), een foldertje/A4tje aan de ouders meegeven met nuttige aanwijzingen met betrekking tot het veranderen van het voedingspatroon (70% van ADHD aandoeningen schijnt hieraan gelinkt te zijn), dus een testperiode zonder E-nummers (glutamaten, kleurstoffen….), daarnaast extra magnesium- en vitaminensuppletie aanbevelend (ik heb zelf recentelijk een boek uit het frans vertaald van een kinderarts die verbazende resultaten heeft bereikt met het in een korte tijdspanne genezen! van hyperactieve kinderen met magnesium (“Magnesium, dé oplossing”) 
Ons voorstel aan U is een grondige bestudering te maken van bovengenoemde problematiek en de hoop uitsprekend dat uw departement met andere europese landen zal trachten een eerlijke dialoog op te starten om tenminste de ADHD problematiek onder de jeugd, maar ook onder volwassenen de nodige aandacht te schenken.

En nogmaals: het gaat hier om de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen. Laat ouders (én overheid) ervan doordrongen worden dat dit deze middelen gewoon DRUGS zijn..

Wij danken U voor de gegeven aandacht aan ons verzoek en hopen op korte tijd bericht van U te mogen ontvangen betreffende de mogelijkheden die U en uw collegae zien om deze problematiek aan te pakken.

Met vriendelijke groet,

Een meer dan bezorgde moeder/grootmoeder en mede namens vele bezorgde landgenoten en ouders,

Ellen Vader

Een kopie van dit schrijven is eveneens gestuurd aan alle Leden van het Europees Parlement