De krant brengt de leugens in het land

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Omega 3 margarine ‘studie’:  Denken journalisten dat iedereen dom is?
Alweer een reden om de krant maar op te zeggen!

Een studie in Nederland over met Omega 3 verrijkte margarine is in de media overgenomen door journalisten die de kopiëren en plakken methode gebruikten en vergaten hun hersenen te gebruiken. Dit is steeds vaker een methode die schering en inslag is en mij steeds meer doet twijfelen aan de nog aanwezige hersencapaciteit van de mensen die zich journalist durven te noemen. Journalist is toch gelijk aan onderzoeken en rapporteren in plaats van de moderne methode copy and paste methode?

Er werd eenvoudig weg gerapporteerd dat Omega 3 vet zuren niet zo bevorderend voor de algemene gezondheid waren als voorheen werd gedacht. (Met kromme tenen zit ik de laatste zinsnede terug te lezen, ‘zoals voorheen werd gedacht’. Denken terwijl de hersenen uitgeschakeld waren?)

Margarine is, zoals veel mensen niet weten, een kunstmatig gehydrogeneerd synthetisch product wat nog niet eens in aanmerking komt voor de naamgeving van ‘voeding’. Margarine bevat transvetten die hoogst schadelijk zijn voor de gezondheid. Margarine voldoet precies aan de vereisten om hart en vaatziekten te veroorzaken en verder bijdragen aan artritis en kanker. Het is sowieso al een dwaling om zo’n product tot onderdeel van een ‘gezondheid’ studie te maken. Een zeer groot deel van de ongezonde transvetzuren inname komt voor rekening van margarines. Dus, …. door de toevoeging van een klein beetje gezonde Omega 3 vetzuren kan een voor het lichaam giftige margarine niet ineens een gezond product worden genoemd.

Mijn conclusie was begin 2010; “Ik stop met het überhaupt lezen van al die onzin en zeg mijn abonnement van de krant op”. Dit voorbeeld wordt door meer mensen gevolgd en niet alleen vanwege economische redenen!

Ironisch genoeg, een studie onder vrouwen die vier of meer theelepels margarine gebruiken hebben 66% meer kans op hart – en vaatziekten ten opzichte van vrouwen die slechts  een enkel theelepeltje per dag gebruiken. Met andere woorden, margarine gebruik is op zich al verantwoordelijk voor een groot deel van de hart en vaat ziekten!

Deze feiten waren echter geen aanleiding om te pogen om de minder goed geïnformeerde consumenten verder op een dwaalspoor te leiden. Moeten we dan deze media voor het gerecht gaan slepen voor de leugens die ze willens en wetens (verder) verspreiden? Dat kost een hele berg negatieve energie. Energie die we ook kunnen steken in het voorlichten van de consumenten via de alternatieve media.

Steeds meer mensen zullen uiteindelijk ook inzien dat het abonnement op ‘hun’ krant voor hen ook geen toegevoegde waarde meer heeft waardoor dit medium voor een groot deel aan een zachte dood zal sterven. (En al aan het sterven is!)

bron: Natural News


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]