Vaccinatie: Vitale Informatie over Kwik en Aluminium door RIVM onder de pet gehouden?

Save as PDF 

Heeft het RIVM een dubbele agenda?

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Wat mij nu weer ter ore kwam…

Door: Anneke Bleeker

De vele nieuwsfeiten stromen dagelijks binnen en als je alles wilt lezen dan komt er geen einde aan.
Van gezondheid tot politieke fratsen, van bedrog tot slechte voeding en over de rest spreken we dan nog maar niet; er is zoveel! Vaccins, ook daar blijven dagelijks meldingen over binnenkomen, al dan niet belachelijk gemaakt door hen die belangen hebben bij zoveel mogelijk spuiten. Zoveel en zo vaak mogelijk een spuit legen in vele lichamen, daar lijkt het de industrie om te doen. Velen hebben hier al over geschreven, er zijn ontelbare filmpjes te bekijken, er worden hele verhandelingen over gehouden en ook hier lijkt geen eind aan te komen.

Of? — Zal het gezonde verstand het massaal gaan winnen?

Want als je alle verzwegen zaken op een rijtje zet moet je als nuchtere Hollander toch tot de slotsom komen dat er veel schimmig en mis is. Neem nu het volgende gebeuren: Afgelopen week zond ik een artikel rond naar een aantal personen waarvan ik zeker wist dat zij dergelijke informatie wel konden waarderen. Een artikel uit het maandblad ‘Spiegelbeeld’, het februarinummer, met als titel;

‘Inademen of injecteren?
Hoe word je het liefst ziek?’

kwik en aluminium inademen of injecteren

Deze mail ging ook naar een ex-stralingscontroleur. Deze man heeft veel ervaringen, waarover hij mij af en toe de nodige inlichtingen geeft als dat zo te pas komt.

Iets ten noorden van Petten, een plaatsje in de duinen in Noord Holland, staat de beroemde Hoge Flux Reactor, een van de eerste onderzoeksreactoren ter wereld, en inmiddels 50 jaar oud. De naam wordt ook wel afgekort tot HFR en ook staat daar de Lage Flux Reactor, de LFR. De HFR kwam aan de orde in het verhaal dat ik per mail ontvangen mocht na het rondzenden van mijn artikel. Nu wil het ‘toeval’, dat mijn man jaren bij het bedrijf heeft gewerkt dat de HFR beheert en bedrijft, eerst bij ECN, later bij NRG, een dochterbedrijf van ECN. De namen RCN/ECN/NRG zijn allemaal van toepassing op alle activiteiten in de duinen bij Petten. Mijn man werkte op diverse administratieve posten maar door de belangstelling die hij heeft in alles wat er verder gebeurde op dat terrein kwam hij ook met vele verhalen thuis. Dus nu ben ik met deze termen als: LFR en HFR en andere zaken aardig op de hoogte, wat nu handig is om alles snel te begrijpen.
Want wat ik van deze stralingscontroleur kreeg ‘te horen’…

“Tja, je bracht met dit stukje proza mijn geheugen weer eens in beweging. Zal je zeggen waarom… In de HFR werden monsters bestraald in aluminium capsules en wat bleek? Steeds na een bestraling van kwikhoudende monsters werd er steeds veel druk opgebouwd in die capsules. Bij het opensnijden van die capsules, zijn in mijn werkgebied toen, vele capsules ontploft, met als gevolg een gaswolk met actief kripton en xenon gas… Toen is er in dat lab een experiment uitgevoerd, waarvan ik getuige ben geweest. Er werd in een petrischaaltje een stukje capsule(aluminium) naast een druppel kwik gelegd en in een zuurkast geplaatst. De gevolgen waren voor het aluminium rampzalig; er groeiden binnen drie dagen enorme bloemkolen aluminiumoxide op dat aluminium en dat bleef maar toenemen. Door dit experiment werd het later verboden om kwikhoudende monsters in aluminium capsules in de reactor te bestralen. Heel veel onderdelen van een kernreactor zijn van aluminium… Dus kwik kan een complete aluminium buis volledig verwoesten. Goed, dus ik wist al in de jaren 1990 dat aluminium slecht voor de hersenen was. Bij veel dementerenden werd na overlijden sectie verricht en hersendelen werden in de reactor bestraald om te bepalen wat er in zat. Dat bleek een TE grote hoeveelheid aluminium te zijn. Toen al was de uitslag hetzelfde en ik heb die rapporten gelezen… Mensen met veel kwik van amalgaam in hun mond, werden vaak ook veel gevaccineerd, dus toen al was dit verschijnsel bekend. Maar er is toen niets met de resultaten gedaan.
Dus de materie is absoluut niet nieuw voor mij!”


Aha, met proeven is vastgesteld dat kwik en aluminium niet samengaan. 

Wat stopt men in vaccins?
Wat zit er in verzorgingsproducten?

Hoeveel aluminiumpannen zijn er, en worden er nog, wereldwijd dagelijks gebruikt?

Aluminiumfolie, is het slim dit mee te verhitten in de oven?

Kwik in vullingen bij de tandartsen?

Vaccins in een lichaam met kwikvullingen?


Maar de ‘wetenschap’ blijft volhouden dat vaccins er zijn om ons te dienen, dat we niet moeten zeuren en als een huisarts in ons land op een nette manier zijn gedachten uit op de televisie dan sleept men hem voor de rechter met een bodemprocedure.

Tandartsen met een andere visie reageren ook anders dan de meesten die alleen maar dat achterna lopen wat zorgverzekeraars en de (r)overheid bepalen. Wie werkelijk het goede wil, de waarheid wil weten, zal in zijn functie gaan tot het uiterste en zich dienstbaar opstellen voor zijn medemens.
Bij dergelijke tandartsen hoef je niet aan te komen dat kwik veilig is. Nog gekker: op 10 november 2009 vertelde Simone Buitendijk namens de gezondheidsraad in het programma Netwerk dat kwik een lichaamseigen stof is. Daar was ik persoonlijk getuige van; zo ook begin juli van 2010 toen eveneens een lid van de gezondheidsraad onder onze ogen Cola Light bestelde. Daar zit aspartaam in, ook zo’n fijn gifmengertje in ons lichaam wat de hersenen behoorlijk kan verpesten met alle gevolgen van dien, maar goed, als leden van onze gezondheidsraad dit allemaal openlijk vertellen en drinken dan kunnen wij hen toch vol vertrouwen volgen?

Of toch maar niet?
Hoeveel kennis hebben zij over de onderwerpen waar zij de (r)overheid over dienen te informeren?
Wat zijn de persoonlijke belangen? In hoeverre is parate kennis aanwezig?

Zomaar wat gedachten… maar terugkomend op kwik…
Ja, dat zit ook in vis, is de dooddoener van velen. Ons antwoord is dan dat ook vissen geen kwik in hun lijf horen te hebben, dus blijft het punt aan de orde dat kwik of derivaten daarvan schadelijk zijn voor onze gezondheid. Bovendien bewandelt voeding een andere route door het lichaam dan ingespoten ellende via een spuit. Sterker nog: minister Hoogervorst, minister van VWS voor het ‘Klinktijdperk’, of liever gezegd ‘Klonk’, want o, o, o, wat klonken zijn verhalen bizar ten tijde van de door hem bestelde 34 miljoen vaccins; maar minister Hoogervorst schreef eind december 2005 iets heel anders.

Deze toenmalige minister vermeldde dat kwik stilzwijgend uit alle vaccins in ons land was gehaald zodat het lichaam zo niet overbelast kon worden. Tjonge, dat is weer een ander geluid dan wat Simone Buitendijk op 10 november 2009 liep te kwaken. Want in het vaccin tegen die beroemde ‘pandemie’ 2009/2010 zat Thiomersal, een kwikderivaat. Minister Klink, of nu toch maar… Klonk, wilde het teveel aan vaccins verpatsen naar het buitenland. Maar hoe kon dat? In de pesticidenindustrie is kwik verboden en het mag niet in- of uitgevoerd worden. Hoe rijmen we al deze ‘Haagse sprookjes’?

Tweede mail van de ex-stralingscontroleur…
Er kwam al snel een tweede mail binnen van de man met kennis betreffende dat waarover wij zoveel steggelen met hen, waar het belang op de eerste plaats komt en onze gezondheid pas op de laatste. Maar de feiten die ik per mail mocht ontvangen liegen er niet om. Mij werd verteld dat bekende wetenschappers en onderzoekers te Petten (hun namen zijn bij mij bekend) vele proeven en onderzoeken hebben gedaan. De Isotopen Productie Dienst heeft dit uitgevoerd in lab 52 van het Chemiegebouw. De bedrijfsfotograaf heeft vele foto’s gemaakt en al deze zaken moeten in het archief samen met memo’s terug te vinden zijn. Het rapport was niet al te omvangrijk, ongeveer 6 pagina’s.
Er zijn ook foto’s gemaakt van het petrischaaltje waar duidelijk bleek wat kwik en aluminium samen voor uitwerking hebben. Er is tevens onderzoek verricht op hersenweefsel van overleden patiënten, zij die dementeerden. Want er moest toch een oorzaak zijn? Dit onderzoek is uitgevoerd door de groep Gammaspectrometrie. Alle resultaten zijn vastgelegd in memo’s.

Maar wie was de opdrachtgever?
Wie was de opdrachtgever van dit onderzoek? Ook dat weet de man die mij informeert nog haarscherp. Hier zijn reactie:

“Verder weet ik ook nog in wiens opdracht die onderzoeken toen zijn gedaan, en ikzelf ben toen een paar keer naar Utrecht geweest om de monsters op te halen, die bij het RIVM achter in hun tuin lagen, in RCN afval vaten. Deze vaten werden in beton gestort en in de Atlantische Oceaan gedumpt…”

Zomaar gedachten…
Tjonge, kunnen we nu gevoeglijk gaan aannemen dat het RIVM een dubbele agenda heeft?

Zij wisten al lang wat kwik en aluminium samen teweeg brengen in ons lichaam. Na de dood van Freek Hagoort op 9 maart 2009 blijven zij volhouden dat de vaccins, ingespoten drie dagen voor zijn overlijden, geen kwaad hebben aangericht. Maar… de vaten werden gedumpt in de Atlantische Oceaan. Hoe kan het dan zo zijn dat het geen kwaad kan in ons lichaam? Aluminium en andere niet lichaamseigen stoffen gaan een eigen leven leiden, dat moge duidelijk zijn, dat kan iedereen begrijpen.

Overal waar mensen samenwerken, gebeuren bijzondere dingen, zo lijkt het wel. En dat deze het daglicht vaak niet kunnen verdragen is ook geen nieuwtje. De ene mens beduvelt de ander nog meer dan je kunt verzinnen. Nieuwe stromingen worden gretig gebruikt om er zelf beter van te worden. Pas op wanneer je eerst met geld over de brug moet komen bij zogenaamd ‘begaande’ personen. Begaand kan ook betekenen: zeer gericht op de eigen bankrekening via een image van: ‘Ik zal je helpen’…

Want wat mij ook ter ore kwam…

Keshe, .. Mehran Tavakoli Keshe is een Iraniër wiens naam opeens wel overal leek op te duiken.
Eerlijk gezegd trok zijn hele verhaal mij niet zo, noem het een natuurlijk ‘afweersysteem’ wat werkt wanneer je diep van binnen ‘voelt’ dat het onderwerp je niet raakt. Toch kan ik niet hard maken dat zijn onderwerp mogelijk niet interessant is voor anderen. Maar we kunnen ons ook niet overal in verdiepen. Dat zei ik al het begin van dit verhaal, er komt veel te veel binnen via de mail en via andere wegen. Onze dagen zijn net als bij allen ook maar 24 uur min slapen en andere zaken en verplichtingen. De maand januari is alweer voorbij, één twaalfde deel van het jaar is om! Voorbij! ‘De tijd gaat snel, besteed haar wel’, is een gezegde dat vaak naar voren komt. Dus het verhaal Keshe, ik hoorde er over, las een klein beetje en wist net genoeg om te weten waar het om draait.

De essentie ligt op: energie gebruiken uit je omgeving. Keshe wil laten zien dat je apparaten en auto’s ook op andere manieren kunt laten functioneren dan de energie te gebruiken die wij krijgen aangeleverd via het lichtnet of de brandstof bij de benzinepompen. Klinkt mooi en het zou een goede oplossing betekenen voor alles waarmee we nu de aarde ontdoen van haar bronnen, deze te duur betalen en enkelen er met gigantische winsten vandoor gaan, een slagveld achterlatend. Denk eens aan Shell en Nigeria. Zo kunnen we meer voorbeelden opnoemen waar het faliekant mis is gegaan, maar daar draait het nu even niet om.

Keshe geeft ook aan dat hij MS patiënten mogelijk kan helpen. Via filmpjes wil hij aantonen dat men beter kan lopen, weer zoals in het begin van een mensenleven, stapje voor stapje maar steeds een beetje beter. Via, via vernam ik dat een ME patiënt naar een lezing was geweest van Keshe. Tijdens die bewuste lezing werd veel verteld maar de Engelse taal was enigszins gebrekkig en doorspekt met vaktermen. Daardoor was het niet altijd even goed te volgen. Bewuste ME persoon kon in de pauze even persoonlijk spreken met Keshe; deze inventariseerde de fysieke klachten, kneep wat in de spieren en vertelde dat hij een goede kandidaat zou zijn voor de therapie. Deze patiënt bleek al jaren zoekende te zijn en was benieuwd naar de kosten die hier aan verbonden zijn. Dat bleek tussen de € 3000,- en € 6000,- te zijn, wat in termijnen betaald kon worden op een rekening bij de ABN-AMRO bank. Het antwoord was dus een indicatie, geen vast bedrag. Tevens moest er een bloedonderzoek plaatsvinden. Deze meneer die heel graag geholpen wil worden heeft geen idee wat Keshe met dit bloedonderzoek zou willen doen, daar hij geen arts is. De vraag die volgde was ook wat het eindresultaat zou zijn wanneer zou blijken dat de therapie niet dat had uitgericht wat men beloofde.

Maar wie bepaalt of het werkelijk niet heeft geholpen? Wanneer je met klachten na vaccinatie aanklopt bij de (r)overheid, is het antwoord ook dat dit je vrijwillige keuze is geweest. Wie bepaalt?
Welke waarde hecht men aan de bevindingen van een patiënt? Wie heeft het laatste woord?

Het bezwaar dat om de hoek komt kijken bij het verhaal van Dhr. Keshe is, dat men in eerste instantie heeft verteld dat het om ‘No Cure, No Pay’ zou gaan waardoor je als patiënt in elk geval geen risico loopt. Maar als dan blijkt dat je op voorhand betalen moet, worden die gevoelens wel anders. Waar zijn de genezen patiënten? Dit is ook van toepassing op de ziekte MS. Mij is ter ore gekomen dat men in Nederland graag via de MS vereniging ‘voet aan wal’ wil krijgen. Men zoekt vrijwilligers. Dat is op zich absoluut niet verkeerd wanneer men dan eerst dergelijke patiënten belangeloos gaat helpen met de gewenste resultaten als gevolg. Zij zijn dan letterlijk wandelende reclames en wanneer er dan bedragen voor behandelingen gevraagd worden is dat een ander beeld dan gretig willen binnenvallen maar eerst te laten betalen. Via vrijwilligers kan men zakelijk gezien ook meer bereiken, want resultaten verspreiden zich snel. Maar het ware verhaal is dat deze ‘vrijwilligers’ eerst wel moeten betalen, tja… en dat is iets wat mij nu tegenstaat, het feit dat men eerst moet betalen en er mogelijk duizenden euro’s later achter komt dat het niet heeft gewerkt.

De premies van de ziektekostenverzekeringen rijzen al de pan uit. Wat een gezin elke maand betaalt, letterlijk wegbrengt voor allen die zich ‘gratis’ laten vaccineren, vol laten lopen met antibiotica, pillen en poeders voor allerlei klachten en kwalen, is te bizar voor woorden. Wanneer je dan voor een alternatieve manier direct al minstens € 1000,- moet betalen om te starten, zoals bij MS patiënten en wellicht te eindigen… meer in de richting de 8 á 9.000 euro is mij ter ore gekomen, dan is het wel zuur als men ook nog eens niet kan garanderen dat deze wijze de verwachte resultaten kan opleveren.
Een bijzonder experiment, maar we kunnen in dit stadium niets anders dan Keshe het voordeel van de twijfel geven. Hoewel ik daar zeer veel moeite mee heb. Bezint eer gij begint, is een uitspraak die ook hier goed van pas kan komen. Wie vrijwillig meedoet aan een experiment zou eigenlijk een vergoeding moeten krijgen in plaats van eerst zelf diep in de buidel te tasten, maar dat zijn mijn ‘gedachtekronkels’.

Keshe… wie meer wil weten kan meer vinden. Aluminium en kwik in combinatie met het RIVM. Zij weten dus echt meer dan zij doen voorkomen. Wat is hun insteek? Waarom onderzoeken verzwijgen? Waarom een huisarts voor de rechter slepen? Het goede nieuws is dat deze huisarts de rollen heeft omgedraaid en het RIVM en minister Schippers nu voor de rechter daagt!

Kijk dat is een goed begin. Aluminium en kwik, onthoud de reactie die in de praktijk in Petten, in de Noord Hollandse duinen zichtbaar werd. Denk aan het veelvuldige aanwezig zijn van aluminium om ons heen in vele producten. Ook in blikjes en potjes. Maar inspuiten via vaccins is helemaal uit den boze. Maar dat kunnen wij niet weten aldus het RIVM. Nee, zij verzwijgen onderzoeken, dat weten wij wel! Bezint eer gij begint! En welke agenda volgt het RIVM, hand in hand met onze (r)overheid?
Het is 2012. Het jaar van de waarheid, zeggen velen. We gaan het mogelijk beleven!

Anneke Bleeker
Bergen NH
6 februari 2012

Bron verontrustemoeders


Goed verhaal Anneke. Vanuit de homeopathie kan ik er nog aan toevoegen wat een overdosis aluminium zoal kan veroorzaken in een mensenlichaam: Alzheimer, ernstige constipatie, dementie, depressie, eczeem, MS, myopathie, progressieve verlamming, Parkinson, urineretentie, duizeligheid. Dit zijn de belangrijkste klinische verschijnselen, er zijn er meer. — Cor van der Meij