Pesticide in onze voeding!

Een overwegend organisch dieet:

Pesticiden.

Pesticiden in de voeding

Vervuiling door meerdere pesticiden; Het cocktail effect.

Pesticiden en kanker

Voeding toevoegingen

Genetisch Gemodificeerde Organismen.

Essentiële vitaminen en mineralen.

Antioxidanten

Essentiële vetzuren

Vruchtbaarheid

Standpunt van voedingsproducenten en de overheid.

Felle strijd over regels pesticiden

 

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Een overwegend organisch dieet:

Reduceert de hoeveelheid giftige chemicaliën die u binnenkrijgt.
Voorkomt GMO’s [genetically modified organisms].
Reduceert het aantal toevoegingen, kleur en smaakstoffen.
Verhoogt de hoeveelheid waardevolle vitamines, mineralen, essentiële vetzuren en antioxidanten.
Verlaagt het potentiële risico op ziektes als kanker, hart en vaatziektes allergieën, chronische ziektes, hyperactiviteit bij kinderen, etc.

Pesticide.

Het routinematige gebruik van pesticide is niet toegestaan bij de kweek van biologisch geteeld organisch voedsel. Momenteel kunnen er meer als 400 soorten verschillende chemicaliën in gebruik zijn in de traditionele landbouwmethodes om onkruid en insecten te verdelgen. Bijvoorbeeld cox appels kunnen tijdens hun groei 16 maal bespoten worden met 36 verschillende pesticide. Slechts 4 chemicaliën daarvan zijn toegestaan onder bepaalde omstandigheden.

Pesticide in de voeding

In recente jaren werden er door de Britse overheid sporen van pesticide bij 1/3 van de voeding. Slechts een klein deel van de voeding wordt hierop getest eens in de drie maanden en het resultaat gepubliceerd door de Pesticide Safety Directorate (PSD).

Vervuiling door meerdere pesticide; Het cocktail effect.

Na druk van niet aan de overheid gebonden organisaties is de PSA pas begonnen aan het testen op meerdere chemicaliën omdat het cocktaileffect tot toegenomen risico’s kan leiden zo wijst onderzoek uit.

Pesticide en kanker

Bij vrouwen met borstkanker was het 5 tot 9 keer meer aannemelijk dat er sporen van pesticide in het bloed werden aangetroffen. Van de groep mensen die beroepsmatig aan pesticide werden blootgesteld werden meer gevallen van kanker vastgesteld. De klaarblijkelijke link tussen hormoon afhankelijke kanker zoals borst en prostaat kan komen via endocrine ontwrichtende chemicaliën zoals 2,4D en Atrazine beide verdelgingsmiddelen die nu verboden zijn of worden. De Royal Society, de voornaamste Britse wetenschappelijke organisatie, beveelt aan dat blootstelling aan ECD’s tot een minimum beperkt blijft.

Effect van pesticide op kinderen.

Speciaal kinderen kunnen vastbaar zijn voor pesticidenresten in de voeding en water omdat ze relatief ten opzichte van hun nog niet volgroeide lichaam meer voeding tot zich nemen. Door hun nog niet volgroeide organen hebben kinderen nog gelimiteerde mogelijkheden giftige stoffen af te voeren.

Tijdens een studie in Seattle onder 2 tot 4 jarigen werden 6 maal hogere pesticide resten aangetroffen bij kinderen die conventioneel fruit en groenten aten vergeleken met diegene die organische voeding gebruikten. Het volledige gezondheidseffect hiervan op de lange termijn is echter nog steeds niet duidelijk.

Voeding kunstmatige toevoegingen

Kleurstoffen, vulstoffen, smaakstoffen, zoetmakers, het zijn toevoegingen die een hele reeks aan gezondheidproblemen kunnen veroorzaken bij zowel kinderen als volwassenen. Bijvoorbeeld tartrazine (E102) en andere toevoegingen worden in verband gebracht met allergische reacties, hoofdpijnen, astma, groeiproblemen in hyperactiviteit bij kinderen.

Alhoewel er 300 toevoegingen toegestaan zijn in conventionele voeding slechts 30 zijn er toegestaan in de Soil Association standaards. Sommige toevoegingen die gevonden worden in organische voeding zijn daar voor legale redenen zoals ijzer, thiamine (vitamine B) en nicotinic zuur (vitamine B3) en allerlei vitamines en mineralen bij verschillende soorten babyvoeding. Alle kunstmatige kleurstoffen en zoetmakers zijn verboden in organische voeding.

Met name genoemde stoffen die verboden zijn in organische voeding zijn: monosodium glutamate, aspartame, phosphoric acid en hydrogenated vet. Deze specifieke stoffen en toevoegingen zijn niet meer toegestaan vanwege bewijzen dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

Genetisch Gemodificeerde Organismen. 

Genetisch gemodificeerde organismen zijn verboden bij organische voeding. De potentiometer gezondheideffecten van GMO voeding zijn niet bekend! Er zijn simpelweg geen systematische klinische of biochemische studies gedaan naar het effect van GMO’s en menselijke consumptie.

Essentiële vitaminen en mineralen.

UK & US overheidstatistieken tonen aan dat het niveau van spoorelementen en mineralen in fruit en groenten tussen 1940 en 1991 met 76% zijn verminderd! In tegenstelling is er meer en meer bewijs dat organisch fruit en groenten meer (maar onvoldoende) waardevolle stoffen bevatten dan niet organische voeding.

Antioxidanten

Bij een hoge antioxidanten inname werd aangetoond dat er een duidelijk minder risico is op hart en vaatziekten en verschillende soorten kanker. Samenvattend: organisch geteelde voeding wordt niet ‘beschermt’ door pesticiden en onderzoek heeft aangetoond dat deze teelwijze 10 tot 50% meer antioxidanten bevatten.

Essentiële vetzuren

Essentiële vetzuren zoals omega 3 en linoleic spelen een belangrijke rol bij de stofwisseling en speciaal bij de preventie van harten vaatziekten, hoge bloeddruk, depressie, ADHD, kanker en de reductie van lichaamsvet.

Vruchtbaarheid

De voortplanting, die gestaag verslechtert bij mannen, wordt gerapporteerd in geheel Europa. Sperma concentraties zijn vermindert en abnormale sperma ontwikkeling werd vastgesteld. Deense onderzoekers hebben de spermaproductie vergeleken van een Organische boeren vereniging met drie verschillende groepen uit de beroepsbevolking. De organische groep hadden een aanmerkelijk hoger aantal zaadcellen.

Standpunt van voedingsproducenten en de overheid. 

Het antwoord van de voedingsproducenten op het rapport van de Soil Association’s “Organic farming, food quality and human health’ (2001) “Op basis van het huidige bewijs is organische voeding niet opmerkelijk beter in termen van voedselveiligheid en voedingswaarde vergeleken met conventionele teelt”.

De reactie van de overheid: “ Opmerkend dat de FSA is duidelijk aangaande de veiligheid van de voeding, moet men ook in ogenschouw nemen dat sommige consumenten minder of geen pesticide resten in hun voeding willen, geen routinematig gebruik van antibiotica en geen gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten. Op al deze gebieden zijn het de leveranciers van Organische voeding die daarmee tegemoet komen aan wat de consument wil”.

Bron en referenties:

Felle strijd over regels pesticiden

STRAATSBURG 21-10-2007 – Voorstellen om gewasbeschermingsmiddelen te beperken, leiden op vrijwel elk onderdeel tot felle strijd in het Europees Parlement dat morgen over het onderwerp moet stemmen. De voorstellen moeten de gezondheid en het milieu beschermen. Pesticiden komen nog te vaak in het water, de bodem en de lucht. Restjes chemische middelen komen met fruit in het lichaam. De plannen behelzen een gifvrije zone van tien meter langs elke waterkant, een verbod op spuit vliegtuigen, een waarschuw plicht voor de buren bij elke spuitbeurt en vele andere zaken.