Chemtrails, hoeveel mensen zijn nog onwetend? Wat kun je doen? Detox!


pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Al een paar jaar geleden hoorde ik van het fenomeen Chemtrails, sporen in de lucht die niet door condensatie van warme lucht uit vliegtuigmotoren (contrails) maar het opzettelijk in de lucht verspreiden van chemische stoffen.

Mijn eerste gedachte; 

“Dit kan toch ook al niet waar zijn?”

Ook al niet waar zijn, … omdat ik al jaren midden in de ontdekkingsreis zit van een grotere bewustwording naar schandalen op het gebied van giftige kunstmatig gefabriceerde voeding, GMO, … schandalen op medisch gebied en 9/11. Zie mijn artikel over; “Nadenken over vrijheid

Chemtrails, kan dit waar zijn?

Zo af en toe als ik weer eens ergens iets tegenkwam over Chemtrails las ik dat bericht in ongeloof. Kan dit waar zijn en … wat is het doel hiervan? Een van de berichten die mij bereikte was van een voormalige burgemeester uit België Peter Vereecke die bij een onderzoeksrechter in Gent een klacht neergelegd heeft wegens het systematisch en doelbewust in de atmosfeer brengen van chemische en biologische stoffen, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Dat was in augustus 2009.

De persoon van Peter was mij al opgevallen aangaande allerlei misstanden waar ik mij ook mee bezig hield en het feit dat hij nu ook Chemtrails onderzocht en deze stappen had ondernomen zette mij op scherp.

We zijn nu inmiddels weer een jaartje verder en Peter heeft niet stil gezeten. Samen met de Belfort Group heeft hij een symposium georganiseerd over dit onderwerp in Gent. Op dit symposium presenteerde hij een lijvig wetenschappelijk rapport waarvan u de eerste 71 pagina’s hier kan downloaden: Chemtrails

08-06-2010: Tijdens een ontmoeting deelde Peter mee dat het van het grootste belang is dat iedereen dit te weten komt. Er wordt met de gezondheid van de gehele wereldbevolking gesold met goedkeuring van en onder geheimhouding van alle wereldleiders en onze regeringen waar we zo braaf op gestemd hebben!

De afgelopen weken heeft Peter dit rapport persoonlijke afgegeven aan veel internationale ambassades en vervolgens aan de resterende ambassades per eMail verzonden. De volgende stap is om een reactie te vragen van al deze landen.

Hoe moet dit nu verder is de vraag?

Kunnen en mogen wij lijdzaam toezien dat er stoffen in de atmosfeer uitgestrooid worden die alle leven op aarde mogelijk kan beïnvloeden. Dieren. planten en mensen!

Het is in dit licht gezien ook niet zo vreemd dat problemen aan de luchtwegen steeds groter worden. In 2005 werden in Nederland al 35.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met luchtweginfecties, 6.109 mensen overleden hieraan, zeven maal zo hoog als het aantal verkeersslachtoffers. (cijfers RIVM) Hoe zijn die cijfers nu anno 2010?

Mijn eerste vraag aan de aanwezige deskundige was; Wat kunnen we NU doen om onze gezondheid te beschermen”

 

Voeding als Chlorella staat bekend om zijn ontgiftigende werking van het lichaam. Een sauna nemen eveneens waarbij goede resultaten gehaald worden met Far infrarood sauna. Colloïdaal goud / zilver schijnt ook goed te werken. Goed voeding, boordevol met vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen zijn meer en meer super belangrijk!

We stelden deze vraag aan Mike Donkers op gezondheid radio aflevering: 15-06-2010

– Jodium (zeemineralen) + vitamine A (wortelen + dierlijke verzadigde vetten)

– Kruiden als koreander, basilicum, Thijm, Oregon

– Hulda Clark zapper

– Vlierbloesem thee

Het is belangrijk om regelmatig een lichaam ontgiftiging te doen. (detox)

Het beste is om dagelijks een vorm van detox toe te passen.

– Henk Mutsaers

Dinsdag 22 juni live op gezondheid radio Peter Vereecke over Chemtrails 21.00 uur

Zeer geachte heer kabinetschef,

Ik heb u de gevraagde tijd gegeven om mevrouw de minister bij te staan in haar electoraal intermezzo.

Terug over nu naar de orde van de dag.

In bijlage stuur ik u een Nederlandstalige samenvatting van het rapport Case Orange, dat u moet in staat stellen binnen kort tijdsbestek kennis te nemen van de essentie : we worden wereldwijd en in toenemende mate door zowel militaire als burgerlijke vliegtuigen besproeid met stoffen, die zeer schadelijk zijn voor mens, dier en natuur.

Dat dit laatste het geval is moge blijken uit onderstaande mail, die ook u kreeg van een Belforter, die al dertig jaar werkt in de boom- en sierteeltsector. Hij is op een internationale bijeenkomst geweest waar het werkelijk dramatische probleem is bevestigd en waar men besloten heeft om ook in (re)actie te komen.

Het spijt mij u te moeten meedelen dat uw uitspraak van begin november ‘de natuur in Vlaanderen stelt het heel goed’ fundamenteel wordt tegengesproken door de ervaring van mensen ‘te velde’.

Ik nodig u hierbij uit om er samen iets aan te doen. Ik voeg in cc

* de heer Ivan Van Parijs, die het strafrechterlijk dossier nu behandelt onder gezag van onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys
* uw collega, de heer Dewolf, van het kabinet van minister Vandeurzen vanwege de implicaties op de volksgezondheid

Hoe pakken we dit aan ?

In eerste instantie door het fenomeen klaar en duidelijk te onderkennen. Dit kan o.a. gebeuren door de luchtkwaliteit te monitoren via de bestaande meetpunten. Ik vraag dat men dus zou nagaan wat de evolutie is voor stoffen als aluminium, barium, cadmium maar ook zwavel en zwaveldioxide, waarover in internationale rapporten steeds meer gesproken wordt.

Ik vraag u ook naar de mogelijkheden om hetzelfde te doen van de grond en het water. Kunnen ook hier op regelmatige basis staalnames gebeuren ?

Ik stel u ook voor om een bijeenkomst te organiseren op uw kabinet, liefst in aanwezigheid van mevrouw de minister. Ik zou met een Belfort-delegatie komen, samengesteld uit mensen die weten waarover ze  spreken en eveneens wetenschappelijk onderlegd zijn.

Ook het item van de zogenaamde ‘global warming’ zouden we graag met u behandelen want dit is een van de grootste hoaxen van deze tijd. Wij kunnen u dat met zeer feitelijke argumenten duidelijk maken.

Dit alles is van groot belang gezien het feit dat België ( en dus ook Vlaanderen ) vanaf 1 juli het Europees voorzitterschap heeft. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om een aantal problematieken op de wereldkaart te zetten en de noodzakelijke omslag in onze manier van denken en handelen in te zetten.

Het zou toch fantastisch zijn mocht Vlaanderen hierin een voortrekkersrol vervullen ?

Eenmaal de vaststelling door een voldoende breed draagvlak is aangenomen, dient er zo vlug mogelijk druk uitgeoefend te worden om dit fenomeen – waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat en waartoe niet in democratische openheid is beslist op het internationale politieke forum –  te doen stoppen.

Liever vandaag dan morgen.

Geachte heer kabinetschef,

Ik besef dat u het druk hebt. Ik besef ook dat u vanuit uw manier van denken niet direct geneigd bent om in te gaan op wat wij onder uw aandacht willen brengen. Maar wij doen dit omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat we dit moeten doen.

Om het wat dramatisch te formuleren : 

de toekomst van deze planeet en de mensheid hangt ervan af.

Ik wil eindigen met de oprechte hoop dat we in wederzijds respect hiervoor kunnen samenwerken.

Met hoogachtende groet vanwege de Belfort-group,

Peter Vereecke