Waarom wordt de een ernstig ziek van stress en een ander niet?

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Chronische stress kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Stress!
Er is een duidelijke link tussen stress en het ontstaan van ziektes, een link die zo sterk is dat het mogelijk is een ziekte te voorspellen aan de hand van de mate van stress. Hans Selye stelde dat stress kan ontstaan door een uitdaging of overbelasting. Verkeerde stress die chronisch wordt kan de weerstand verminderen met een ziekte tot gevolg. Met name emotionele stress kan het immuunsysteem onderdrukken waardoor het natuurlijke afweersysteem van het lichaam uitgeschakeld wordt. Hierdoor hebben ziektes vrij spel om zich te ontwikkelen.

Stress meetbaar.
Jarenlang werd vastgesteld dat ziekten zich makelijker konden ontwikkelen door stressvolle periodes bij mensen en dieren. Vele dokters stelden vast dat emotionele omstandigheden geen goed deden bij hun patiënten. Dr. Thomas H. Holmes deden wetenschappelijk onderzoek naar de mate van stress en stelde een tabel samen waar men een cijfer toekende aan de mate van emotionele stress. In deze tabel staan bijvoorbeeld; dood van levenspartner, echtscheiding, verlies van baan, of andere pijnlijke ervaringen. Er stonden echter ook zaken in als, gezinsuitbreiding, huwelijk, of een persoonlijke promotie. Door mensen te observeren hoe ze reageerden op deze veranderingen in hun leven konden de onderzoekers met een hoge nauwkeurigheid vaststellen in welke mate het risico op een ziekte zich ontwikkelde.

Uitzonderingen bevestigen de regel.
Ook bij stress komen persoonlijke kenmerken in beeld die de uitzondering op de regel bevestigen. Levenshouding bepaald in sterke mate hoe een persoon met stress en daarmee met de kans op ziektes om kan gaan. Bevindingen op dit gebied werden al gerapporteerd 2000 jaar geleden. De eerste statistische studie dateert al uit 1893 (Snow) Van alle oorzaken in elke vorm van kanker spelen neurotische de grootste rol. Emoties, geestelijke stress, zelfbeeld, gevolgd door zware (geestelijke) arbeid op de tweede plaats. Aanhoudende zorgen, gebrek aan hoop en goede vooruitzichten en teleurstellingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een ziekte.

Aandachtspunt!
Wees echter voorzichtig met het vertalen van deze kenmerken naar uw eigen persoonlijke situatie. Dit zijn slechts richtlijnen om goed naar te kijken en aandacht aan te schenken. Een diagnose stellen is ingewikkeld en een objectief zelfbeeld vaststellen is nog moeilijker. Een goed ontwikkelde uitlaatklep voor emotionele stress is echter een uitstekend wapen gebleken. (lees de law of attraction, de zelfvervullende verwachting op resultaat)

Bewustwording.
De meeste mensen die ziek worden door aanhoudende stress en levensomstandigheden waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen zijn zich niet bewust dat de gedachtekracht een belangrijke rol speelt op de achtergrond. Alleen al door bewustwording van deze gedachtekracht kan men de gezondheid positief beïnvloeden. Wanneer men zelf begint in te zien dat er oplossingen mogelijk zijn en invloed kan uitoefenen is stress en daarmee een mogelijke ziekte beheersbaar, afwendbaar of te genezen. De geest, het lichaam en emoties handelen als één systeem. Veranderingen in de mentale staat resulteren in veranderingen in de fysieke staat, zowel negatief als positief.

Veranderen
Het kan sommige mensen jaren vergen om hun geloof (inzicht) te veranderen. Het kan ook jaren duren voor men een ingesleten lifestyle gaat veranderen. Snel verkregen inzichten kunnen mogelijk even snel verdwijnen als ze gekomen zijn. Je moet er wel volledig van overtuigt zijn dat je de juiste weg volgt. Je bent pas echt overtuigt als je niet meer twijfelt en de overtuiging is je hele wezen doen en laten aanwezig is. Het is belangrijk om te weten dat je wel degelijk je persoonlijke instelling kan aanpassen of veranderen. Op het moment dat je begint te ervaren dat een veranderde levenshouding zich begint te vertalen in hoe de wereld om je heen reageert kun je eenvoudiger nieuwe veranderingen aanbrengen.

Vitamine C bij stress.
De mens kan zelf geen vitamine C aanmaken en alles moet dus binnenkomen via de voeding. Omgerekend naar het lichaamsgewicht zou de mens per dag 3000 mg binnen moeten krijgen om goed te functioneren. Bij stress wordt er meer van het lichaam vereist, het motortje moet harder werken en verbruikt dus meer brandstof vitamine C blijkt daarin een belangrijke factor te spelen.

Vitamine B2 of Riboflavine is de stress vitamine. Deze zorgt voor geestelijke veerkracht als er veel van je gevraagd wordt. De B vitamins fungeren echter op zijn best als de verhouding tussen alle B vitamins optimaal is.

Beste mensen,
Stress is de belangrijkste oorzaak van ziekte. Het is zoals een konijn bevroren blijft staan in het licht van jouw auto. Het gevolg is voorspelbaar. In ons huist een kracht en dat heet zelf genezend vermogen. Zodra tegen ons wordt gezegd dat een ander jou wel kan genezen dan weet je dat dat niet waar kan zijn. Zodra anderen je afhankelijk gaan maken van zichzelf, van hun middeltjes en van hun therapieën dan weet je dat dat niet waar is. Afhankelijkheid is killing. Kijk om je heen en zie hoe iedereen en alles probeert jou als onmondige zieke te zien. Jij weet niks en de ander weet alles over jou. Die arrogantie en dat ego zorgt voor de ellende waarin je verzeilt raakt. En onder het mom van zorg worden aan jou stoffen gegeven die zeer giftig zijn. Die de naam medicatie echt niet verdienen. Die vanuit hun aard jou onmogelijk kunnen helpen. Jou hooguit het idee kunnen geven dat het je helpt en dat werkt dan ook soms, maar je lichaam zal het gif toch ook weer moeten opruimen. 

Er sterven in de zorg jaarlijks vele miljoenen mensen. Het kenmerk van het misdadige systeem is dat daarover nooit als kwakzalvers wordt gesproken. Het is misdadig om tegen mensen te zeggen dat ze terminaal ziek zijn. Dat ze kanker hebben. Immers er is aangetoond dat de oorzaak van ziekten stress is. Als je dan nog meer stress toevoegt dan is dat opzettelijk beschadigend. Bij kanker moet je gaan zoeken naar de stressfactor en als dat bijvoorbeeld een ruzie met de chef is kun je die stressfactor nog oplossen. Het is aangetoond dat vervolgens in slechts dagen tijd de kanker verdween. Door een grote hoeveelheid ingewikkeldheid en ernstigdoenerij, door ingewikkelde therapieen en operaties toe te voegen met ingewikkelde termen bezorgt de mens alleen maar extra stress.

IN Liefde
Pieter de Meijer natuurgeneeskundige-levenscoach