Vervuiling Drinkwater Ernstiger dan gedacht blijkt uit verbeterde meetmethoden

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Wetenschappers in Canada hebben twee soorten nitrosamines (kankerverwekkende stoffen) ontdekt in het drinkwater die 100 tot 10.000 maal carcinogeen (kankerverwekkend) zijn dan trihalomethanes (THMs). THMs, een groep van potentiële kankerverwekkende stoffen die een bijproduct zijn van de water reinigingsproducten zijn een grote zorg voor de volksgezondheid. Sommige studies hebben al een link gemaakt naar een verhoogt risico op blaaskanker. De meeste water zuiveringsbedrijven houden de hoeveelheid THM nauwlettend in de gaten. In Canada worden nu veel betere en nauwkeurige meetapparatuur gebruikt die aantoont dat het gehalte kankerverwekkende stoffen veel hoger is dan werd aangenomen en verwacht. Hoe langer de pijpleidingen waren waardoor het water getransporteerd werd naar de eindgebruiker hoe hoger de schadelijke concentraties waren.
Bron: … verwijderd

Nevenproducten van chloor – desinfectie in drinkwater

Gedurende desinfectie van drinkwater, reageert chlorine met natuurlijk voorkomend organisch materiaal en produceert het veel nevenproducten van desinfectie, waaronder de trihalomethanen (THMs) chloroform, bromodichloromethaan, dibromochloromethaan, and bromoform, die bekende dierlijke carcinogenen zijn. Gebaseerd op een risicobeoordeling van niertumoren bij ratten die chronisch blootgesteld waren aan hoge dosissen chloroform, besloot Health Canada dat het kankerrisico voor de menselijke levensduur dat geassocieerd is met drinkwater dat THMs aan 100 µg/l bevat (de huidige Canadese THM drinkwater richtlijn) verwaarloosbaar zou zijn. Nochtans heeft een recente samengevoegde analyse van zes epidemiologische studies van menselijke blaaskanker met meer dan 8.000 subjecten aangetoond dat mannen die blootgesteld zijn aan THM niveaus hoger dan 1 µg/l een 24% gestegen risico hadden op blaaskanker vergeleken met minder blootgestelde mannen, wat overeenkomt met een surplus van kankerrisico over de menselijke levensloop van ongeveer 7 per 1.000. Dit risico is veel hoger dan wat gewoonlijk onder verwaarloosbaar begrepen wordt. Bijgevolg, kan een risicobeoordeling van de THMs gebaseerd op carcinogeniteit van chloroform bij dieren het menselijk kankerrisico zwaar onderschatten.

Onderzoek naar inname van lood in het drinkwater en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]

[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7712″]