Gezondheidszorg of alleen maar Zorgelijk?

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Manipuleren… Kijken we in ‘van Dale’ dan zien we dat er bij de omschrijving staat: ‘handig of slim beïnvloeden’… 

Als we dat weten en we regelmatig opnoemen dat we op allerlei gebied gemanipuleerd worden, dan probeert men ons dus op een handige en / of slimme manier zover te krijgen dat we doen wat men wil of dat wij geloven wat ons wordt verteld.

Reclame is een slimme manier ons van alles voor te schotelen! Er wordt handig gebruik gemaakt van beelden die velen aanspreken zodat zij het getoonde product graag willen bezitten of de bijbehorende emotie willen beleven. Als je meegaat in de beelden en niet nuchter nadenkt kun je zelfs het gevoel krijgen dat je iets mist, dat je leven onvolledig is zonder dat wat geboden wordt.
Deze vorm van handig inspelen op emotie zien we ook terug in de gezondheidszorg. Zorg? Is het zorg te noemen als men de meisjes van 12 jaar via een reclamebureau richting de vaccinatiepost probeert te krijgen om het HPV-vaccin te laten inspuiten? Of is dit zorgelijk? Als jonge ouders het gevoel hebben dat zij de vrijwillig aangeboden vaccinaties liever niet in hun kindje laten spuiten worden zij op het consultatiebureau toch dusdanig aangesproken dat het lijkt of zij roekeloos zijn. 

Is dit oprechte zorg of zorgelijk te noemen?

Men gaat er altijd maar vanuit dat de vaccins alleen maar goed zijn, een positieve bijdrage leveren en veilig zijn. Veilig en effectief! Kunnen wij klakkeloos aannemen dat dit waar is?
Als je een postmarketingonderzoek (PMO) mag geloven dan was er jaren lang bijna niets bekend wat het DTP- en BMR-vaccin werkelijk kon veroorzaken. In 2008 en 2009 gingen drie dames, Riet Jongerius, Rudy Burgmeijer en Ilja Rodermans, zich bezig houden met een onderzoek (PMO).
Er werd gekeken naar de bijwerkingen van het DTP- en BMR-vaccin geproduceerd door het NVI, (Nederlands vaccin instituut). Dat onderzoek werd in september 2008 doorkruist door de recall (terug roepen) van het BMR vaccin en op 10 februari 2009, door de beslissing van de Overheid om het NVI niet langer vaccins te laten produceren. Het NVI produceerde vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma. Om die redenen werd het onderzoek vroegtijdig gestopt.

En dat is nu weer één van de minpunten in dit hele verhaal. Doen ze eindelijk onderzoek naar de bijwerkingen van vaccins… worden er weer spaken in de wielen gestoken! Wat in mijn beleving schokkend is in dit verhaal is de opmerking dat dit het eerste PMO was van beide vaccins. Het DTP-vaccin was al op de markt sinds 1962 en het BMR-vaccin sinds 1987.

Het summiere onderzoek vond plaats in 2008 en 2009. Tussen 1962 en 2008 zitten 46 jaren. Zij geven dus toe dat er 46 jaar geen onderzoek is gedaan! Al 46 jaar wordt klakkeloos aangenomen, verteld, dat de vaccins veilig en effectief zijn. Kunnen wij dit maar ongestraft laten gebeuren?

Riet Jongerius vermeldt dat er wel bijwerkingen bekend waren maar deze waren nog niet eerder uitvoerig in kaart gebracht. Voor nieuwe vaccins is een dergelijk onderzoek wel verplicht en toch vonden zij het een goede zaak om voor beide vaccins een gedegen veiligheidsprofiel te maken.

Veilig? Gedegen? 
Hoe gedegen is gedegen als het onderzoek ook weer net zo gemakkelijk wordt afgebroken? Men was van mening dat na onderzoek eventueel artsen- en patiëntenbijsluiters moesten worden aangepast.

Het DTP- vaccin kon dus ongestoord 46 jaar worden ingespoten bij ontelbare kinderen als we deze dames mogen geloven. Want een gedegen onderzoek was er niet eerder geweest, hoewel het in dit geval ook is onderbroken. De BMR -vaccinaties konden 21 jaar ingespoten worden voor het eerste PMO werd gedaan.

Hoe hebben wij ons laten manipuleren met de woorden… veilig en effectief? De dames pakten het groots aan naar eigen zeggen. Ze benaderden drie doelgroepen. Kinderen van veertien maanden (BMR-vaccin), kinderen van negen jaar (BMR- en DTP-vaccin) en volwassenen die in het kader van een reis of beroepshalve (militairen o.a.) het DTP-vaccin kregen. Iedere deelnemer kreeg een inlogcode om zo online een dagboek bij te houden.

Om een lang verhaal kort te maken: de eindconclusie was dat de bijsluiters moesten worden aangepast. Er moest onderscheid gemaakt worden in de leeftijdsgroepen: kinderen reageren weer anders dan volwassenen. Ook bleek dat er meer bijwerkingen voorkwamen dan de bijsluiters vermeldden.

Kortom… hoe lieten wij ons jarenlang manipuleren? Werden we voorgelogen? Wisten ze dit echt niet? Waarom zoveel jaren klakkeloos inspuiten van lichaamsvreemde stoffen in gezonde lijfjes met de gedachte: zo beschermen wij ons kind?

Als ik deze vermeldingen lees dan krijg ik de ‘kriebels’ van het feit dat onze twee kinderen alles tot zich hebben gekregen vóór dit beknopte onderzoek. Wij wisten het niet en vertrouwden dat wat werd aangeboden. 

Als wij toen wisten wat wij nu weten…

Gelukkig worden er steeds meer ouders ‘wakker’, getuige een mail die ik vandaag kreeg van een moeder uit Limburg. Deze moeder vroeg aandacht te schenken aan datgene wat zij als ouders/verzorgers van een 6-jarige zoon kregen toegestuurd. In de brief werd gevraagd een korte internetvragenlijst in te vullen over de gezondheid van de het zoontje. Het onderzoek was gericht op luchtwegenklachten bij kinderen van 6-16 jaar in Zuid Limburg, genaamd ‘MIKADO onderzoek’. Wie de vragenlijst had ingevuld kon een reactie achterlaten. Deze moeder die zich ook niet laat manipuleren was niet tevreden over de inhoud van de vragen. Te onvolledig!

Haar motivatie om een aanvullende versie te maken was bedoeld voor ouders die een mogelijk klachtenpatroon konden herkennen ten aanzien van hun kinderen. Ook dacht deze moeder aan gedupeerden om zo een bijdrage te leveren aan de erkenning van eventuele klachten als gevolg van vaccinatie. Medici wilde zij graag aanzetten tot het nemen van een bredere visie ten aanzien van oorzaken van gezondheidsklachten. Ook bedacht deze moeder dat het zo misschien een aansporing kon zijn voor medici om meer gedegen onderzoek te doen naar gevaccineerde, gedeeltelijk gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen/volwassenen.

Onderstaande vragen zijn van de moeder uit Zuid Limburg nadat zij de vragen had doorlopen die bestemd waren om luchtwegklachten nader te bekijken: 

Enkele zeer belangrijke vragen ontbreken naar mijn mening in deze vragenlijst, n.l.:

1. Heeft uw kind wel eens een antibioticakuur gehad? Zo ja : Hoe vaak?

Zo ja : Voor welke aandoening(en)?

Zo ja : Op welke leeftijd(en)? 

Zo ja : Was dit binnen 2-3 weken na een vaccinatie? 

Zo ja : Kunt u zich de naam van deze medicatie (antibiotica) herinneren? 

Zo ja : Hoeveel dagen duurde deze kuur/kuren? 

Zo nee : Gebruikt u een alternatief voor antibiotica?

Zo ja : Welk alternatief?

2. Heeft uw kind volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma? 

Zo ja : Bent u volgens het reguliere schema gestart met de vaccinaties? 

Zo ja : Ontstonden er (blijvende) klachten kort na vaccinatie? 

Zo nee : Welke vaccinaties zijn op welke leeftijd toegediend? 

Zo nee : Indien gedeeltelijk gevaccineerd: Ontstonden er (blijvende) klachten kort na

vaccinatie? 

Zo nee : Wat was de reden van het geheel of gedeeltelijk afwijken van het Rijksvaccinatieprogramma?

Ik denk dat deze vragen niet alleen een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan uw onderzoek, maar tevens de beeldvorming behoorlijk zullen kunnen gaan beïnvloeden. Om maar direct de vragen te beantwoorden. We zijn op latere leeftijd begonnen met vaccineren omdat we op deze manier de natuurlijke immuunrespons van onze zoon beter konden leren kennen. Hij heeft uitsluitend de volgende inentingen gehad: HIB; Tetanus.

Op de derde en laatste tetanusvaccinatie heeft onze zoon (op een leeftijd van 1 jaar en 6 maanden) erg slecht gereageerd met blijvende gezondheidsklachten als gevolg. Een antibioticakuur was destijds onvermijdelijk. Onze dochter is mede om deze reden geheel niet gevaccineerd en er is steeds een duidelijk verschil waarneembaar tussen zoon en dochter in de wijze van het doormaken van ziekte. Het ziektebeeld van onze dochter kan steeds worden geduid als kort en krachtig. Daarentegen kost het onze zoon altijd meer tijd en moeite een ziekte te overwinnen.

Onze ongevaccineerde dochter die inmiddels 5 jaar is, heeft overigens nog nooit een antibioticakuur nodig gehad en ze verkeert in een uitstekende gezondheid. Hopelijk neemt u deze informatie uiterst serieus; ik ken namelijk nog enkele andere ongevaccineerde kinderen die in vergelijking met (wèl gevaccineerde) kinderen duidelijk over een sterker immuunsysteem beschikken. Toeval? Het is naar mijn mening een onderzoek waard.

Hoogachtend,

Deze aanvullende informatie kan nu juist de spijker op zijn kop zijn. Halfbakken onderzoeksresultaten zijn geen resultaten! Zonde van de tijd en het geld! Als je iets doet moet je het goed doen! Deze moeder had meteen in de gaten wat er ontbrak aan de gestelde vragen.

U allen bent gewaarschuwd met al die moeders die zich niet laten manipuleren! Zij zijn niet eerder stil dan dat er werkelijk van alles zal veranderen. De feiten liegen er niet om. Komen we terug op het PMO ten aanzien van de BMR- en DTP- vaccinatie… Jarenlang dachten velen dat er meer onderzoek gedaan was dan dat de drie dames vertelden.

Het onderzoek naar de luchtwegklachten laat ook duidelijk te wensen over als een ‘gewone’ moeder al in de gaten heeft dat dit niet gaat werken. Wat kan het resultaat zijn van dergelijke onderzoeken als je vragenlijsten moet invullen? Je kunt via de gegeven antwoorden in een circuit terecht komen waar je liever niet in verzeild raakt. En als er halfbakken onderzoeken gedaan worden is de kans groot dat er ook verkeerde diagnoses gesteld worden met als gevolg dat er onterecht medicijnen uitgeschreven kunnen worden. Waardoor persoon in kwestie juist nog meer achter de wagen raakt! 

Als dit proces zich blijft voortslepen zal er nooit een verbetering optreden. Dat is het gevaar van vragen beantwoorden voor zogenaamde onderzoeken die hoogstwaarschijnlijk goed en oprecht bedoeld zijn door de bedenkers. Wanneer de vragen bedacht zijn door de farmacie dan is het zaak om op je hoede te zijn. Waarom zal een fabrikant van medicijnen vragen bedenken?

Een ander voorbeeld wat ook te denken geeft is het feit dat iemand anders mij een folder mailde waarin omschreven staat waarom het raadzaam is in de gezondheidszorg vooral het Hepatitis B-vaccin te accepteren.

Die folder vertelt de lezer waarom dit van belang is en welke mogelijke gevaren je allemaal loopt als je ‘eigenwijs’ bent. Deze folder had deze persoon gekregen van haar nieuwe werkgever. Maar waar niemand echt op let is wie de folder heeft uitgegeven! Dit was dus ook een alerte moeder, want het feit dat zij van baan verandert staat los van het moederschap. Zo heeft zij al vaker bewezen alert te zijn en met ons mee te denken.

GSK, of te wel… GlaxoSmithKline was de opdrachtgever tot het maken van deze folder. Laat dit nu ook de fabrikant zijn van het vaccin! Laten wij ons langer manipuleren? Blijven wij massaal geloven wat wij lezen zonder verder te kijken dan onze neus lang is?

Hoeveel tijd en ruimte geven wij de fabrikanten nog om artsen te beïnvloeden? Werkgevers te bespelen? Werknemers bang te maken? Ziektes te verzinnen? Kleine kinderen jong aan de medicijnen te krijgen? Als nu een meubelfabrikant je zou vertellen dat je nodig je meubels moet vervangen… Dan zal je reactie zijn: ‘Dat bepalen wij zelf wel!’

Of… als de plaatselijke bloemist je vertelt dat het super goed is voor je humeur als je wekelijks een mooi boeket koopt… positieve energie! Dan zal ook een reactie kunnen zijn: ‘Waar bemoeien jullie je mee?’ Maar als een farmaceut je vertelt dat het beter is een vaccin voor dit te nemen, voor dat te nemen en eventueel ook nog voor die andere mogelijk ziekte die je eventueel kunt oplopen… Dan is dat anders?

In mijn beleving is dat het zelfde. Dan ‘trap’ ik liever in dat boeket bloemen!

Denk je nu… ‘dat zal allemaal wel meevallen? Zo erg is het allemaal niet! Men heeft toch het goede met ons voor zonder winstbejag?’ Ben je echt zo goedgelovig? Lees dan het boek ‘Bijwerkingen’ van John Virapen. Een ex-farma topman die letterlijk een boekje open doet over dat waar hij ook op grote schaal aan heeft meegewerkt… namelijk het manipuleren van artsen, het omkopen van personen om de schatkist van de farmacie te vullen.

Zo ook de verhalen van een arts, Dr. Gábor Lenkei. Deze man schreef het boekje… ‘Censuur – wat u niet mag weten over uw gezondheid’. Wie na het lezen van deze beide boeken nog steeds alle vragenlijsten gelooft en de zogenaamde onderzoeken die zeer kort zijn en pas na jaren worden uitgevoerd normaal vindt…, wie dan werkelijk niet tot andere gedachten is gekomen… zal met geen enkel boek verder komen! Zo overduidelijk en overtuigend.

Wij geven alleen maar door wat wij waarnemen. Wij verzamelen feiten met de gedachte dat eerlijkheid het langst duurt en het recht zal zegevieren! Manipuleren… handig of slim beïnvloeden, dat staat er in ‘van Dale’!

Anneke Bleeker Bergen NH 12 juni 2010 verontrustemoeders

Links naar de ‘onderzoeken’ van BMR- en DTP-vaccinaties.

Boeken, te vinden via de boekenlink op onze website:

Bijwerkingen… waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. John Virapen. ISBN: 9789079872138 

Censuur – wat u niet mag weten over uw gezondheid. Dr. Gábor Lenkei. ISBN: 9789081411110