Gaat jij voor de gemiddelde Leeftijd of een bovengemiddelde Kwaliteit?

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

De top 10 gezondheidsclub.

Kennis maakt van Kans een Keuze.

Dit artikel wordt geschreven met in gedachte mensen die het beste uit hun leven willen halen. Gezond oud worden met een bovengemiddelde kwaliteit van leven. Kortom een leven waar geleefd kan worden zonder beperkingen waar tot op hoge leeftijd het woord onafhankelijkheid hoog in het vaandel staat. Dit is voor 80% van de bevolking slechts een kans terwijl ik ervan overtuigt ben dat de resterende 20% dit voor 80% zelf kan beïnvloeden en verantwoordelijk voor zijn.

Wat bedoel ik hiermee?

Naar mijn mening worden mensen onvoldoende voorgelicht via de media en …… de dokter over gezondheid preventie. Sommigen denken daar wel over na en ondernemen actie. Zij investeren in hun gezondheid en worden daar op latere leeftijd ruimschoots voor beloond terwijl anderen gokken en hopen geluk te hebben terwijl ze gewoon doorgaan met hun destructieve leefstijl. Zorgen dat je ver uitsteekt boven de gemiddelde leeftijd vereist een investering in tijd en geld. Tijd omdat je niet afhankelijk kunt zijn van snelle fastfood maaltijden en geld omdat je betere kwaliteit voeding en suppletie gaat kopen.

Nederland telt steeds meer mensen van boven de honderd.

Waren er vijftig jaar geleden nog maar veertig mensen in Nederland boven de honderd, vandaag de dag telt het CBS er maar liefst 1380. Dit zijn vooral vrouwen: slechts een op de zes ervan is man. De gemiddelde leeftijd van de mens ligt veel lager: in Nederland worden mannen zo’n 75 jaar oud en vrouwen rond de 80. Japanners en Zweden worden gemiddeld het oudst van de wereld. Dit heeft veel te maken met voedingsgewoonten (veel vis), en waarschijnlijk ook met minder milieuvervuiling. De laatste 200 jaar is de gemiddelde leeftijd in Europa enorm toegenomen: voor de industriële revolutie lag die op gemiddeld veertig jaar. Dat we steeds ouder worden komt vooral door betere hygiëne en preventie. de bestrijding van infectieziekten en sociale factoren zoals gedaalde armoede en betere werkomstandigheden. Wel worden mensen in rijke landen eerder geveld door welvaartsziekten als kanker en hart- en vaatziekten. Vaak zijn die ziekten een gevolg van weinig beweging, slechte eetgewoonten en luchtvervuiling. Ook sociale en psychologische factoren hebben effect op levensverwachting. Eenzame ouderen die weinig stimulans en waardering krijgen, sterven eerder dan actieve ouderen met een sociaal netwerk van vrienden en familie. Wetenschappers verwachten dat de gemiddelde leeftijd de komende jaren nog iets zal stijgen, maar niet veel: tot circa 83 jaar voor vrouwen en 80 voor mannen. Dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner wordt heeft met name te maken met rookgedrag. Terwijl veel mannen zijn gestopt, zijn de afgelopen jaren juist steeds meer vrouwen gaan roken. Naast stoppen met roken, is door veranderingen in voeding, (minder calorieën, minder vet, meer groenten en fruit), veel beweging en het gebruik van voedingssupplementen, de leeftijd te verhogen. Mensen die erfelijk belast zijn moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen.

Het aantal honderdjarigen is meer dan verhonderdvijftigvoudigd sinds in 1963 een begin werd gemaakt met de statistieken. Toen waren er maar 153 Japanners van honderd jaar of ouder. Het aantal 20.083 werd vorig jaar voor het eerst bereikt. Van de hoogbejaarden is 84,7 procent vrouw. 

Het verhogen van de gemiddelde leeftijd.

Dit betekent vooral dat mensen meer dan ooit persoonlijk verantwoordelijk gesteld moeten worden, gestimuleerd en gemotiveerd voor hun welzijn. Door bijvoorbeeld een gezonde leefstijl nog meer te belonen middels kortingen op de verzekeringspremies. Het vermijden van ziektes is daarbij prioriteit nummer één! De tijdswinst die men zo verkrijgt wordt in de Angelsaksische literatuur treffend “manufactured time” genoemd. Gevreesd moet worden dat de huidige leefstijl van bepaalde bevolkingsgroepen de toename van de gemiddelde leeftijd zullen remmen of geheel tot stilstand zullen brengen terwijl men weet dat er gemakkelijk vele jaren winst te behalen zijn.

Kwaliteit van leven: Gezonde jaren.

De cruciale vraag is, of de toegenomen gemiddelde levensduur ook gepaard gaat met een groter aantal gezonde jaren dan wel met jaren waar het aandeel afhankelijkheid en zorgbehoefte zwaarder doorweegt. De verwachtingen hieromtrent zijn zichtbaar in onderstaande tabel. Naast het stoppen met roken waarvoor de bewijslast overweldigend is, zijn gezonde voeding en voldoende fysieke beweging de twee voornaamste lifestyle factoren die wellicht het verouderingsproces, maar zeker het ontstaan en verloop van de ouderdomsziekten kunnen uitstellen, ook wanneer men start op oudere leeftijd. Hierover is zéér uitgebreide wetenschappelijke literatuur voor handen.

Gezonde voeding.

Personen tussen 70 en 90 jaar zonder chronische ziekten die een mediterraan dieet volgen (groenten, noten, olijfolie), matig alcoholgebruik (1 à 2 glazen per dag), niet roken en voldoende bewegen hebben 50% minder kans dan om te sterven aan hartziekten, kanker en totale sterfte tijdens de studieduur (10 jaar) vergeleken met de controlegroep. Er ontbreekt nog een groot enthousiasme uit de wetenschappelijke hoek voor het gebruik van micronutriënten, vooral de antioxidatieve vitaminen als “anti-aging” of voor de behandeling van specifieke ziekten op oudere leeftijd. Dit wordt veroorzaakt doordat er relatief weinig tot geen onderzoek wordt gedaan op dit gebied terwijl de onderzoeken die wel uitgevoerd zijn duidelijk in de richting wijzen van ondervoeding. (zie tabel) Als vuistregel kan men hanteren dat dagelijks 5 porties groenten en fruit en zo weinig mogelijk verzadigd vet een basis vormt om het ontstaan van moderne ziekten zoals hart–en vaatziekten, kanker, hypertensie en diabetes uit te stellen of te vermijden.

De gezonde Levensverwachting is tot nog toe voor de gehele Nederlandse bevolking berekend in opdracht van de landelijke overheid. Voor provincies en gemeenten, kan de gezonde Levenverwachting voor bevolkingsgroepen berekend worden. Het is daarbij mogelijk de gezondheidstoestand in regio’s en/of van specifieke bevolkingsgroepen te vergelijken met referentiegegevens van de gehele Nederlandse bevolking. Bron: RIVM

levensverwachting

leeftijd gezondheid