De tien grootste gezondheidsrisico’s volgens de WHO (de Wereld Gezondheid Organisatie)


pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Let op: Ontdek op deze site hoeveel leugens er verwerkt zijn in deze top 10


De World Health Organisation (WHO) heeft in een jaarlijks rapport aangegeven wat de tien grootste gezondheidsrisico’s wereldwijd zijn. De risico’s zijn gerelateerd aan het aantal doden en de impact wat dit heeft op een gezond leven. Elk jaar gaan er wereldwijd ongeveer 56 miljoen mensen dood.

1. Hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk kost 7,1 miljoen mensen hun leven wat overeenkomt met 13 procent. Hoge bloeddruk is ook de oorzaak van 62 procent van herseninfarcten en 49 procent van de hartaanvallen. (eenvoudig te controleren met voeding)

2. Roken
De bijdrage die roken veroorzaakte was 4,9 miljoen doden in 2000 dat is 8,5% van alle doden wereldwijd. De WHO voorspeld 8,4 miljoen doden jaarlijks in het jaar 2020 door tabak consumptie.

3. Cholesterol
4,4 miljoen mensen overlijden aan verhoogde cholesterol waarvan 18 procent aan hart en vaatziekten. (fabeltje)

4. Ondergewicht
Gebrek aan voedsel is de doodsoorzaak van 3,4 miljoen mensen. 170 miljoen mensen leiden aan ondervoeding.

5. Onveilige sex
Dit was de doodsoorzaak van 2,9 miljoen mensen in 2000 waarvan de meeste door HIV/Aids. In Afrika is hierdoor de levensverwachting in deze gebieden terug gelopen van 62 naar 47 jaar.

6. Alcohol
Alcohol 1,8 miljoen doden per jaar. Geschat wordt dat bij 20 tot 30 % van bepaalde typen kanker en lever ziekten Alcohol de oorzaak is. Alohol is eveneens in het spel bij een groot aantal moorden, verkeers ongelukken.

7. Onveilig water en sanitair
Slechte waterkwaliteit en sanitaire voorzieningen veroorzaken 1,7 miljoen doden jaarlijks.

8. Koken en verwarming
Brandstof toepassingen als kolen en hout worden nog steeds veelvuldig toegepast in arme landen voor verwarming en koken. De rook die daarbij vrijkomt veroorzaakt 35,7 procent van de infecties aan de ademhalingsorganen, 22 procent van de chronische longziektes en 1,5 procent van sommige soorten kanker.

9. IJzer tekorten
IJzer tekorten dragen bij tot 800.000 doden, Twee miljoen lijden aan deze tekorten

10. Overgewicht
In de hoge- en middel inkomens landen, zijn ruim 1 miljard mensen te zwaar en daarvan zijn 300.000 mensen obesity patiënt. Meer dan 500.000 mensen overlijden jaarlijks in Noord Amerika en Europa aan zwaarlijvig gerelateerde ziektes.


[wp-rss-aggregator exclude=”8566,8259,8242,8222,8220,8218,8213,8211,8209,8207,8205″]