De Okinawa Honderdjarigen Studie

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

De Okinawa Centenarian Study onderscheid zich van vele andere studies door het feit dat het gebaseerd is op de praktijk. Alle data worden nauwkeurig geregistreerd in het familie register wat al functioneert sedert 1870. Deze database toont het hoogste concentratie honderdjarigen ter wereld onder de bevolking van Okinawa.

Met het volgen van meer als 900 inmiddels honderdjarigen tijdens hun 70, 80 en 90tiger jaren komen fascinerende gegevens aan het licht. Ten eerste dat de genetische factoren een rol spelen. (Kom je uit een sterk geslacht) Ten tweede blijkt ook hier weer onomstotelijk vast te staan dat de leefstijl factoren de doorslaggevende factor is voor het bereiken van een hoge leeftijd waarbij mensen gemiddeld tot op hun 92 ste een goede gezondheid ervaren.

In welke mate genetische factoren de gezondheid van een familie bewaken is nog verre van bekend. Een factor die altijd meespeelt is de kennisoverdracht en voedingsgewoonten in elke familie. 

Ook in Okinawa ziet men de jongere generatie zich keren richting Westerse voedingsgewoonten met alle bijkomende ziektes. Aangenomen wordt dat genetische factoren eenderde bijdragen aan de levensverwachting. Een studie uitgevoerd in Zweden onder tweelingen toonde dat de leefstijl de doorslaggevende factor blijft.

De oudjes op Okinawa hebben allemaal zeer schone slagaders een laag cholesterol and een laag homocysteine niveau vergeleken met de Westerse bevolking. Dit resulteert in weinig hart en vaat ziektes en 80% minder risico op bijvoorbeeld prostaat en borstkanker vergeleken met Noord Amerika. Ook bij ziektes als Osteoporosis en dementie scoren de honderdjarigen op Okinawa opmerkelijk beter. De gemiddelde BMI was tussen de 18 en 22 (Body Mass Index

Okinawa_studie.gif (454×311)


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]