De 5 meest herhaalde mythes … waarvan dokters niet de intentie hebben hun kennis bij te stellen!

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Er worden door de media en de conventionele geneeswijzen meer gezondheidsmythes gepropageerd dan ooit tevoren in de geschiedenis. Dit is mogelijk door de gebrekkige educatie van het publiek en de uitgebreide macht van het bedrijfsleven, die deze mythes creëren om speciale doelen na te streven en extra winst te genereren.

Mythe #1: 
De conventionele geneeswijze en de gezondheidszorg helpen zieke mensen

Waarschijnlijk de grootste gezondheidsmythe vandaag de dag is de misconceptie dat de algemene gezondheidszorg zieke mensen helpt. Niets kan verder van de waarheid verwijderd zijn. De vrijheid van mensen om te kiezen voor alternatieve – natuurlijke -gezondheidszorg en methoden voor ziektepreventie wordt nu al bedreigd door lobbyisten van grote bedrijven die alles zullen doen om de winsten te beschermen ten koste van jouw gezondheid. De promotors van geneesmiddelen claimen dat alle medicijnstudies, goedkeuringen en chirurgische ingrepen gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs. Maar is dat echte wetenschap? Wat doorgaat voor wetenschap heden ten dage is een collectie gezondheidsmythes, halve waarheden, intellectuele oneerlijkheid en frauduleuze rapporten om het hogere doel te dienen.

90 procent van alle ziektes inclusief kanker, hart- en vaatziektes, diabetes, depressie, etc. zijn eenvoudig te voorkomen door goede voeding, zonlicht en beweging. Geen van deze oplossingen wordt ooit op de juiste wijze gepromoot door de conventionele gezondheidszorg omdat daar geen geld mee te verdienen valt. Geen enkel farmaceutisch medicijn geneest of lost echt de onderliggende oorzaak op van een ziekte. Zelfs ‘succesvolle’ medicijnen onderdrukken slechts de symptomen, meestal ten koste van het verstoren van andere lichaamsprocessen waardoor op termijn de bekende neveneffecten zullen ontstaan. Er bestaat immers niet zoiets als een farmaceutisch geneesmiddel zonder ongewenste bijwerking(en). 

Er bestaat geen enkele financiële stimulans voor degenen die werken in het huidige medische systeem (farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen, artsen etc.) om iemand beter te maken. De winst is te behalen in de continuïteit van de ziekte, niet in gezondheid en preventie. Bijna alle preventieprogramma’s die je aantreft, zoals mammogrammen en andere onderzoeken, zijn niet meer of minder dan het rekruteren van nieuwe patiënten. Onderzoeken worden ontworpen om winsten te maximaliseren en ziektes in stand te houden. Ze gebruiken zelfs ‘gratis’ testen om mensen bang te maken om vervolgens onnodige behandelingen toe te passen die maar al te vaak leiden tot meer ziektes.

Niemand heeft er belang bij jouw gezondheid behalve jijzelf. Geen bedrijf, geen dokter en zelfs de overheid heeft niet het verlangen om jou gezond te maken en te houden. Dit alles dient het financiële korte termijn van de grote machthebbers in het westen zeer goed. De enige gezonde, bewuste en kritische individuen zijn allen 100% vrij van farmaceutisch medicijnen en gefabriceerde junkvoeding.

Mythe #2: 
Vaccinaties voorkomen ziektes en versterken de immuniteit. 

De term immunisatie staat voor vaccinatie. Het is een valse veronderstelling en deze zou rechtsgeldig aangekaart moeten worden. Medische onderzoeken hebben onomstotelijk vastgesteld dat de directe inspuiting van lichaamsvreemde en vaak giftige stoffen (zoals o.a. kwik) de ontvanger minder in plaats van meer weerbaar maakt voor wat er bij hem of haar op het pad komt in de toekomst. 

Dit betekent dat vaccinaties het tegenovergestelde bereiken voor het immuunsysteem. De actuele frequentie van gezondheidsproblemen die worden vastgesteld door autoriteiten is waarschijnlijk wel honderdmaal groter dan blijkt uit de rapportages van overheidsinstellingen. Dat verschil komt door een gebrek aan (financiële) aanmoedigingen voor dokters om tegenovergestelde reacties te rapporteren. Nu de anti-vaccinatiebeweging op internet de werkzaamheid aan de kaak stelt, is de medische gemeenschap uiterst alert om hun claims te verdedigen en wordt hen verteld door de vaccinatiefabrikanten dat hun patiënten of ouders nooit het idee mogen krijgen dat de risico’s van vaccinatie groter zijn dan de voordelen ervan. In realiteit echter zijn de risico’s van vaccinatie vele malen groter dan de — mogelijke — voordelen.

Het voordeel-/risico-ratio is een belangrijke afweging voor eenieder die moet beslissen om wel of niet te vaccineren. In tegenstelling tot de populaire aanname en marketing zijn kinderziektes in westerse landen niet zo gevaarlijk als men ons wil doen geloven. Een bepaalde ziekte krijgen wil nu eenmaal niet zeggen dat je daaraan zal sterven. Vaccinaties werden in feite geïntroduceerd op een moment dat ziektes al tot een laag risico niveau waren gedaald. Dat feit is wetenschappelijk vastgesteld. De meest belangrijke zaken in het bestrijden van ziektes gedurende de laatste 200 jaar zijn betere voeding en schoon drinkwater… en niet vaccinaties. Verbeterde sanitaire voorzieningen en betere leefcondities dragen eveneens bij. Dit alles is uitgebreid gedocumenteerd en het is bewezen dat vaccinaties ons niet gered hebben.

Alle vaccins bevatten steriliteits(agenten), stabilisators, neurotoxines, immuuntoxines en kankerverwekkende stoffen. Sommige bevatten formaldehyde, een carcinogeen dat gevonden wordt in bijna elk vaccin, neurotoxines zoals monosodium, glutamine, potassium, chloride, thimerosal, steriliteitsagenten zoals triton, X-100, octoxynol-10, polysorbate 80 en innuuntoxines als neomycine, monobasic potassium, fosfaat en sodium deoxycholete om er enkele van de vele te noemen. 

Het is geen toeval dat hoe beter je geïnformeerd bent, hoe kleiner de kans is dat je nog gebruikt maakt van vaccinaties, hetgeen tegenovergesteld is aan de mening van vele gezondheids ‘professionals’ die menen dat ouders niet vaccineren vanwege een gebrek aan kennis, omdat ze slecht en verkeerd geïnformeerd zijn. Degenen die volledig geïnformeerd zijn over de gevaren van vaccinaties zien deze nooit meer in hetzelfde licht omdat de motieven maar al te duidelijk zijn.

Mythe #3: 
We moeten allen de focus hebben op het verlagen van cholesterol

Waarschijnlijk een van de grootste gezondheidsmythes die gepropagandeerd worden binnen de westerse cultuur is de term “slecht cholesterol” door de media en de medische gemeenschap. Bovendien is een op wetenschappelijk gebied naïef publiek bedrogen met de frauduleuze relatie tussen cholesterol en hart- en vaatziekten. Van cholesterol is nooit aangetoond dat het hart- en vaatziektes veroorzaakt. Integendeel, cholesterol is vitaal om te overleven. Dit cholesterolgehalte kunstmatig te verlagen kan desastreuze effecten hebben op de gezondheid, speciaal op latere leeftijd. 

We zijn een samenleving geworden die zo geobsedeerd is met het eten van cholesterol- en vetarm voedsel, dat vele gezondheidsexperts zich afvragen wat de consequenties zijn. Kunnen we werkelijk een voedingsstijl aanhouden die zo afwijkend is aan die van onze voorouders, zonder ziekmakende effecten op onze gezondheid? Vele wetenschappers en onderzoekers concluderen nu dat het antwoord hierop NEE is! De huidige gegevens duiden er nu zelfs op dat een laag cholesterolgehalte op de ontwikkeling van kanker kan duiden.

De schijnwetenschap, aangeboden door marketingagenten aan het hoofdzakelijk wetenschappelijk naïeve publiek, heeft veel mensen doen geloven dat we bepaalde voedingskeuzes moeten vervangen door speciaal geproduceerde producten die kunnen helpen om het cholesterolgehalte te verlagen. Natuurlijk hebben deze een prijs en degenen die zich dit kunnen veroorloven betalen vele malen meer als wat een origineel natuurlijk product zou kosten.

Het cholesterol zelf, of het nu LDL of HDL, het is exact hetzelfde. Cholesterol is simpelweg een noodzakelijk ingrediënt dat vereist is om het lichaam te ondersteunen in de ontwikkeling, het functioneren en het onderhoud van onze cellen. Het verschil tussen LDL en HDL is de logistieke werkzaamheid om zo effectief mogelijk te kunnen werken. Problemen kunnen echter voorkomen als de LDL-deeltjes zowel klein zijn als een te lage draagcapaciteit hebben om de HDL-deeltjes te kunnen transporteren. Dit kan leiden tot een hogere aflevering door het gehele lichaam van cholesterol met minder capaciteit om overschotten terug naar de lever te transporteren.

Mythe #4: 
Medische onderzoeken en behandelingen voorkomen ziektes.

Zelfs het regelmatig aanprijzen van onderzoeken door de medische gemeenschap voor patiënten, brengt hen weinig voordelen. In feite kan het zelfs schade toebrengen aan de gezondheid. Dit geldt voor vrijwel elk type onderzoek bij kanker en vele andere ziektes. Medische onderzoeken brengen een groot risico op zichzelf mee. Niet alleen door de toegepaste techniek maar zeker ook door de daarop gevolgde protocollen. Deze protocollen moedigen patiënten meestal aan (angst) om verder te gaan met meer ingrijpende technieken/behandelingen die de gezondheid verder kunnen schaden en leiden tot een hoog percentage fatale ingrepen.

Bij een Zweedse studie onder 60.000 vrouwen, was 70 procent van de door mammografie ontdekte tumoren geen kankertumor. Deze vals positieve uitslagen zijn niet alleen financiële maar ook emotionele aanslagen op de gezondheid, die leiden tot onnodige ingrepen.

Een PSA-(prostaat)bloedtest kijkt naar prostaatspecifiek antigeen, een eiwit dat door de prostaatklier geproduceerd wordt. Hoge niveaus worden verondersteld geassocieerd te zijn met prostaatkanker maar dat is niet altijd zo. Het probleem is dat deze associatie niet altijd correct is en wanneer dit wel zo is dan nog is de kankeer niet perse dodelijk. Slechts zo’n 3 procent gaat dood aan prostaatkanker. De PSA-test leidt gewoonlijk tot overdiagnoses — biopsies en behandelingen waarbij de neveneffecten impotentie en incontinentie zijn. Herhaalde biopsies kunnen kanker juist verspreiden in het bloed en het lymfesysteem. 

De nieuwsberichten over de meeste ziekten focussen zich ook hoofdzakelijk op behandelingen en onderzoek naar behandelingen in plaats van op preventie. Dit is een risicovolle trend, speciaal voor de mensen die niet weten en begrijpen hoe ze hun gezondheid preventief kunnen beschermen. 
De meeste verhalen die we in de media horen zijn van mensen die dankzij hun behandeling er weer bovenop gekomen zijn en die mooie (zeldzame) verhalen lenen zich beter voor de media dan mensen die gezond eten en niet ziek worden in de eerste plaats.

Als de huidige aanpak van ‘gezondheidszorg’ zo tot in lengte van jaren blijft doorgaan, zal de mensheid later terugkijken en denken; “Hoe kunnen ze zo primitief zijn geweest en hun ideologie zo verkeerd?”

Welk gebrek aan humane overwegingen bij de overheid heeft de medische industrie zolang toegestaan mensen de dood in te jagen, gedreven door economisch valse motieven en ideeën? Waarom heeft de overheid dit niet gestopt? Waar waren de mensen die de verantwoording hadden om de mensheid te beschermen?

Preventieve voorlichting vergt grotere fondsen voor onderzoek naar nieuwe benaderingen, op het gebied van dieet, fysieke aktiviteiten, gedrag, sociaal-economische, milieu- en medische factoren, voor de preventie van chronische ziektes.

Kinderen die opgroeien tot tieners en vervolgens tot volwassenen, moeten meer verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen welzijn, door gezondheidsbewuste beslissingen ondersteund door kennis van zaken. Ze dienen vooral te weten dat medische behandelingen en farmaceutische medicamenten hun gezondheid niet kunnen herstellen en wellicht ook hun leven niet kunnen redden in de toekomst. 

Elk uitstel of falen om deze zaken in de komende tijd aan te pakken, zal leiden tot verdere achteruitgang van de algemene gezondheid en de gezondheidszorg. Goed leiderschap en effectieve communicatie aangaande preventieve maatregelen kunnen nog steeds de destructieve onderzoeken en behandelingstrend omkeren om te komen tot een gezond ouder wordende generatie..

Mythe #5: 
Fluoride voorkomt tandbederf. 

Het drinken van fluoride in welke hoeveelheid dan ook is gevaarlijk voor de gezondheid! En… er is NOOIT enig bewijs geweest dat fluoride tandbederf heeft voorkomen. Feitelijk is het de grootste wetenschappelijke fraude die ooit gepromoot werd door nationale en internationale overheden. Fluoride is nauw verbonden aan het krijgen van osteoporose (botontkalking), kanker, auto-immuunziektes en zelfs kleine hoeveelheden kunnen de DNA-reparatie-enzymen verstoren met 50%. 
De fluoride die aan ons water (of aan de tandpasta) wordt toegevoegd is een afvalproduct van aluminium en het kunstmestfosfaatproces. En het is niet eens calciumfluoride dat van nature voorkomt in water maar sodiumfluoride, hetgeen een geheel andere zaak is, geladen met slecht nieuws.
In feite heeft natriumfluoride (sodiumfluoride in het Engels) TOTAAL geen goed nieuws, behalve dan voor degenen die het verkopen en er geld aan verdienen. Studie na studie vertelt ons dat sodiumfluoride onze tanden niet beschermt en dat het schadelijk is voor onze botten. Bovendien is het schadelijk voor ons gehele lichaam inclusief de schildklier. 

– Fluoride werd een twijfelachtig carcinogeen bevonden door het National Cancer Institute Toxicological Program. Het drinken van gefluorideerd water verdubbelt het aantal heupfracturen bij zowel mannen als vrouwen op latere leeftijd.

– Onvruchtbaarheid toename werd gevonden bij vrouwen die dit gefluorideerde water dronken, rapporteerden wetenschappers van het FDA, de Food and Drug Administration.

– Fluoride tast ook de pijnappelklier aan. De pijnappelklier regelt onze interne klok, maakt dat we goed slapen, werkt samen met ons adrenalinesysteem om stress te kunnen hanteren en veel meer. Fluoride maakt dat de pijnappelklier zich als een steen gaat gedragen, hij doet niets meer. 

– De overheid heeft natriumfluoride geklasseerd als milieugevaarlijk afval. Iedereen die dit hanteert moet speciale beschermingsmiddelen dragen. Dumpen in een rivier is een criminele handeling.

Veel van het originele ‘bewijs’ dat fluoride veilig was voor mensen in lage dosis was gegenereerd door de atoombomwetenschappers die de geheime opdracht kregen om te voorzien in bewijs. “Bewijs bruikbaar in een rechtszaak” tegen de verdediging voor fluorideletsel aan burgers. De eerste processen tegen de atoombomwetenschappers in de Verenigde Staten gingen niet over straling, maar over schade door fluoride, zo tonen de documenten aan.

Het schijnt dat de gezondste mensen op deze planeet degenen zijn die afgeweken zijn van de normen van de conventionele medische kwakzalverij en zich keerden naar natuurlijke gezondheid. 

The proof is in the pudding (Het leven vormt het bewijs): 

Zoek de 5 gezondste mensen die je kent en je zult ontdekken dat zij zich typisch niet onderwerpen aan de richtlijnen en de gezondheidsmythes van de medische gemeenschap. Jouw gezondheid en toekomstverwachting hangt hiervan af!

Auteur: Marco Torres, hij is onderzoeksspecialist, schrijver en consumentenpromotor voor een gezonde leefstijl. Hij heeft diploma’s op het gebied van publieke gezondheid, milieuwetenschap en is professioneel spreker in bovengenoemde onderwerpen.

Bron: Prevent Disease
Vertaling: Henk Mutsaers