BMI Body Mass Index BEREKEN UW GEWENSTE GEWICHT

bmi.jpg (370×596)BMI (Body Mass Index)

Uw gewicht staat in relatie tot uw lengte. U kunt dit berekenen en komt dan tot een cijfer genaamd de Body Mass Index. Hoe berekend u dit?

Lengte X Lengte :
gewicht : gewicht = BMI
De World Health Organisation definieert overgewicht aan de hand van de BMI: boven de 25 is er sprake van overgewicht, boven de 30 van obesitas (vetzucht) en boven de 35 van ernstige overgewicht. Deze classificatie komt voort uit epidemiologisch onderzoek: de kans op een aan overgewicht gerelateerde ziekte neemt toe met het stijgen van de BMI.

Reken voorbeelden:
85 kilogram lijkt een gezond gewicht maar zet je dit af tegen iemand zijn lengte dan komt men aan de volgende getallen


48 procent Nederlanders te zwaar

Overgewicht komt in Nederland veel vaker voor dan tot nu is aangenomen. Naast de Nederlanders die op basis van de zogenaamde Body Mass Index (BMI) te dik zijn (48 procent), blijkt een kwart van de mensen met een ‘goede’ BMI te zwaar. Daarmee lopen ze gezondheidsrisico’s zoals het krijgen van hart- en vaatziekten.Onder de geteste deelnemers komt fors overgewicht (obesitas) op basis van de buikomvang veel vaker voor dan obesitas op grond van de BMI. Eenderde van de deelnemers wordt vanwege de buikomvang in een hogere risicogroep geclassificeerd en slechts 7 procent in een lagere. Dit betekent dat zowel de BMI als de buikomvang van belang zijn om de gezondheidsrisico’s die samenhangen met overgewicht vast te stellen.

Bij de Nationale Gezondheidstest wordt de fitheid van de deelnemers gemeten, maar ook lengte, gewicht en buikomvang. Daarnaast vullen de deelnemers een vragenlijst in over hun leefstijl. Op basis hiervan ontvangt de deelnemer direct na afloop het resultaat van de metingen en een op de persoon toegesneden leefstijl- en beweegadvies. In totaal hebben in 2002 ruim 5000 mensen tussen de 16 en 65 jaar aan de Nationale Gezondheidstest meegedaan. Bron TNO Arbeid / Nederlandse Hartsichting

Gewicht delen door Lengte X Lengte = BMI
85: 1.85 X 1.85 = 24,83
85: 1.75 X 1.75 = 27,75
85: 1.70 X 1.70 = 29,00
85: 1.65 X 1.65 = 31,22
85: 1.60 X 1.60 = 33,20

65: 1.65 X 1.65 = 23,87
70: 1.65 X 1.65 = 25,71
80: 1.65 X 1.65 = 29.38
100: 1.65 X 1.65 = 36,73
110: 1.65 X 1.65 = 40,40
120: 1.65 X 1.65 = 44,07


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]