Speciale opvang na Herseninfarct van levensbelang

pagina verhuist van uitdaging.netHerseninfarct – Beroerte

Jaarlijks kan het leven van honderden mensen die getroffen worden door een beroerte gespaard worden, als ziekenhuizen worden ingericht met een gespecialiseerde afdeling voor de eerste opvang van deze patiënten.

Stroke units

Het percentage patiënten dat aan de gevolgen van een herseninfarct overlijdt of invalide raakt daalt van 67 naar 62 procent als de kwaliteit van de zogeheten stroke units worden verbeterd en hun aantal wordt uitgebreid. Concreet gaat het daarbij om 1800 mensen die de dood of een ernstige handicap bespaard wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Hartstichting. Momenteel beschikken 67 van de 100 Nederlandse ziekenhuizen die daarvoor in aanmerking komen over een dergelijk gespecialiseerde afdeling. In Nederland worden ieder jaar 30.000 mensen voor het eerst door een beroerte getroffen. Een snelle diagnose en start van de behandeling binnen drie uur na de beroerte zijn voor hen van levensbelang. Bron: de Telegraaf 20-01-2000 pagina T6

* Toen mijn vrouw op vrijdag 14 November 1997 een herseninfarct kreeg moest ze ruim drie dagen wachten.(er was feest in het Ignatius ziekenhuis Breda) Nadenken over deze zaken ga je meestal pas als het je persoonlijk treft. Voorlichting over preventieve gezondheid is nog steeds een dogma: Eet gezond en veel bewegen. Belangrijk voor u om te weten is dat onderzoeken, ook in Nederland, aantonen dat voeding-suppletie geen luxe is maar bittere noodzaak. Dit is te lezen in het blad Medisch Dossier van maart 2003: “Desastreus mismanagement van onze landbouwgrond en intensieve landbouwmethoden hebben ertoe geleid dat ons voedsel van dermate povere kwaliteit is dat vitaminesupplementen geen overbodige luxe maar een bittere noodzaak zijn voor een goede gezondheid”. Biologische landbouw en verbouwen in eigen tuin ten spijt, beiden zijn slechts weinig beter af. – 

Soms is het moeilijk om te zien dat het om een hersenaandoening gaat. Helaas, het resultaat is een ramp. Het slachtoffer kan ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders niet in staat zijn om de symptomen te herkennen.

Lees dit en leer het van buiten!!

Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten te geven:

P : Praten; laat de persoon een simpele zin uitspreken 
L : Lachen; Vraag het slachtoffer te lachen 
A : Armen omhoog; laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken 
T : Tong; vraag om de tong uit te steken.

Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrachten bel dan onmiddellijk 112 en beschrijf de symptomen aan de telefonist(e).

Magnesium vermindert schade hersenbloeding.

Sterfte kwart lager dankzij gebruik goedkoop middel.

Magnesium red levens van patiënten die een hersenbloeding hebben gehad. Patiënten die na een hersenbloeding magnesium krijgen toegediend hebben maar liefst 25 procent minder kans om te overlijden. Ook lopen ze aanzienlijk minder risico op zware handicaps.

Dit blijkt ui een onderzoek van Walter van den Bergh, neuroloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarvan de resultaten vandaag worden gepubliceerd in het medisch wetenschappelijk tijdschrift Stroke. Magnesium verkleint de kans op een herseninfarct door zuurstof gebrek in de hersenen na een hersenbloeding met ruim 30 procent. Hierdoor daalt het aantal patiënten dat drie maanden na de hersenbloeding is overleden met een kwart. Een belangrijk deel van de hersenschade ontstaat vaak pas na de bloeding. “Een deel van de hersenvaten vernauwt zich als reactie op de bloeding. Zo ontstaat zuurstoftekort wat tot extra hersenschade leidt”, legt van den Bergh uit.

Ieder jaar krijgen ruim 7000 mensen in ons land een hersenbloeding. Bij 1500 van deze patiënten is sprake van een hersenvliesbloeding, een type dat vooral relatief jonge mensen treft. Hun gemiddelde leeftijd is 55 jaar. De helft van deze mensen overlijdt binnen drie maanden. Van diegene die blijven leven kampt de helft met zeer zware handicaps waardoor men veelal in een verpleegtehuis terecht komt. Het veilige en goedkope middel magnesium kan deze ernstige schade enorm beperken. Uit het onderzoek blijkt dat magnesium de schrikreactie van de bloedvaten in het hoofd tegengaat waardoor een belangrijk deel van de schade wordt beperkt. “Achttien van de 140 patiënten die magnesium kregen herstelden zelfs volledig”, zegt de neuroloog. Op dit moment loopt een internationaal onderzoek om te kijken of patiënten dit na een hersenbloeding standaard toegediend moeten krijgen. Bron: de Telegraaf 02-05-2005 door Miriam Brinks

Magnesium gehalte:

Het magnesiumgehalte is net als calcium zeer belangrijk voor de spierfunctie. Een laag gehalte gaat gepaard met spierkrampen, verminderde spierconditie, vermoeidheid, humeurigheid, premenstruele klachten bij vrouwen, onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk, nierstenen en hartklachten.

magnesium: mmol / Ltr norm 0.70 – 1.05

Verschil herseninfarct en een beroerte

Een hersenbloeding en een beroerte zijn niet hetzelfde. Bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat en stroomt er bloed in de hersenen. Een bloedvat kan knappen als gevolg van een aanlegstoornis, een ongeval of doordat het vat in een slechte staat is door bijvoorbeeld te hoge bloeddruk. Door een bloeding kan er zich bloed ophopen in het hersenweefsel. Hierdoor kan de zuurstofvoorziening van de hersenen in gevaar komen. Zo kunnen dezelfde verschijnselen optreden als bij een beroerte. Maar een bloeding kan ook andere verschijnselen veroorzaken zoals plotselinge hoofdpijn, gevolgd door braken en sufheid.

Bij een beroerte is er sprake van een onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen. Met als gevolg zuurstoftekort.

Onderzoek Zegt: ‘Neem Dagelijks Uw Multivitamines’

Een onderzoek dat in juni 2002 in het ‘Journal of the American Medical Association’ gepubliceerd werd heeft uitgewezen dat ‘Alle volwassenen elke dag multivitamines moeten nemen.’ Volgens dit artikel is deze aanbeveling gebaseerd op onderzoek dat ‘het nemen van multivitamines de kans op een aantal chronische ziekten waaronder hart- en vaatziekten, sommige soorten kanker en osteoporosis vermindert.’ De markt is verzadigd van eendags vitaminen. Wat moet u dus kiezen? Maakt uw beslissing eenvoudig. Onze antioxidant bevat een mengsel plantaardige voedingsstoffen zoals die in sommige fruit- en groentesoorten gevonden wordt. Deze stoffen verhogen nog meer de antioxiderende effecten. Daarbij komt ook nog aangetoond is dat deze stoffen een gezonde celactiviteit te bevorderen, terwijl andere stoffen het hart- en vaat systeem helpen.Volg het advies van ‘The American Medical Association’ en neem uw multivitamines elke dag in.