Gardasil vaccine, bijwerkingen en …. doden!

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Spanje heeft een partij van 76.000 Gardasil vaccinaties van de markt gehaald nadat twee meisjes binnen enkele uren ernstig ziek werden en in het ziekhuis opgenomen moesten worden. In Amerika zijn er tot op heden al meer als 10.000 mensen gemeld die niet goed reageerden op de HPV vaccinatie en tot op heden alleen in de U.S. al 29 doden. Het HPV vaccine is nu sinds 2006 op de markt. Bron: Mercola.com

Onthullende feiten over de verzwegen bijwerkingen van de HPV-vaccins

Wanneer je baarmoederhalskanker krijgt, dan is dat afschuwelijk, en zou je willen dat er een snelle en veilige manier bestaat om dit te voorkomen. Maar voordat we jonge meisjes inenten met het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is het wel zaak om te weten wat dit voor gevolgen heeft. De producenten van dit vaccin schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren via scholen, universiteiten, kranten, televisie en internet. Ook artsen en ministers nemen deze informatie klakkeloos over en zijn onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden internationale meldingen van ‘bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen. De auteur geeft opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.

Weet wát je spuit! Lees, vóór je spuit.

HPV vaccin baarmoederhalskanker
Medisch researchjournalist Désirée L. Röver beschikt over een breed historisch overzicht van de Westerse patentgeneeskunde. Daarnaast heeft zij via haar wereldwijde contacten met artsen, therapeuten en onderzoekers een gedegen wetenschappelijke onderbouwing verzameld in het fascinerende veld van complementaire en holistische benaderingen van gezondheid. Naast het schrijven van artikelen geeft zij lezingen en workshops, en treedt zij op als dagvoorzitter van (medische) congressen en openbare debatten. 

BAARMOEDERHALSKANKER

HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ door Désirée Röver  —  medisch researchjournalist Met een voorwoord van dr. H.C. Moolenburgh

Uitgever           Ankh Hermes

Formaat           14,5 x 21  cm.

Prijs                 ca. € 14,50

ISBN                978 90 202 0327 1

Talloze artsen en wetenschappers in Nederland hebben artikelen geschreven die onderstrepen dat zij ten zeerste betwijfelen dat veiligheid, beschermingscapaciteit en kosteneffectiviteit van de HPV-vaccins zijn bewezen. Niettemin heeft minister Klink in november 2008 doorgedreven dat Cervarix, het GlaxoSmithKline HPV-vaccin (humaan papillomavirus typen 16 en 18) vanaf september 2009 via het Rijksvaccinatieprogramma gratis wordt verstrekt aan 12-jarige meisjes.

De GGDs van Nederland zijn inmiddels begonnen met de tegelijkertijd door Klink aangekondigde ‘inhaalprocedure’ voor meisjes van 13 tot 16 jaar.

In de begeleidende brief – geconcipieerd door het RIVM en ondertekend door Directeur Centrum Infectieziektebestrijding prof. R.A. Coutinho – worden de misleidende bewoordingen gebruikt van “een inenting tegen baarmoederhalskanker”.

De brief die de GGD Regio Nijmegen richt ‘aan alle meiden die geboren zijn in 1993, 1994, 1995 of 1996’ eindigt met de mededeling dat ‘na de derde prikronde onder alle meisjes die zich hebben laten inenten, vijf iPods worden verloot’…

Goede wetenschap? Of ordinaire koehandel?

De informatie waarop de betrokken meisjes en hun ouders zich kunnen baseren voordat zij toestemmen in deze pijnlijke en ingrijpende 3-voudige HPV-vaccinatieronde, is — versterkt door de onfrisse manipulatie met iPods — op zijn zachtst gezegd eenzijdig gekleurd. Zo worden in de meegestuurde folder de ongewenste negatieve effecten (‘bijwerkingen’) zeer luchtig afgedaan, terwijl er in alle landen waar wordt gevaccineerd, al doden zijn gevallen. Is dat nog een bijwerking te noemen?

Enkele belangrijke feiten uit onderstaand boek op een rij:

–   Dankzij goed bevolkingsonderzoek met periodieke uitstrijkjes is baarmoederhalskanker een hekkensluiter in alle landen waar nu plotseling intensief wordt gevaccineerd…

–   Het verband tussen humaan papillomavirus (HPV) en baarmoederhalskanker is gebaseerd op een wetenschappelijke consensus: in essentie dus niet meer dan een aanname.

–   HPV wordt vaak bij baarmoederhalskanker gevonden. In veel gevallen behoren deze HPVs echter tot andere stammen dan die in de vaccins (Gardasil: 6, 11, 16 en 18; Cervarix: 16 en 18). Er zijn totaal grofweg 100 HPV-typen, waaronder naar men aanneemt, ongeveer 30 kankerverwekkend zijn.

–   HPV-aanwezigheid bij baarmoederhalskanker zegt meer over de gezondheidstoestand van het desbetreffende lichaam, dan over een oorzakelijk verband tussen HPV en baarmoederhalskanker. HPVs zijn in feite dusdanig wijd verbreid, dat het zelfs vreemd zou zijn om deze (evenals andere organismen, zoals bijvoorbeeld schimmels) niet aan te treffen in een lichaam of een orgaan dat zodanig uit balans is qua voedingsstoffen, zuurgraad zuurstofvoorziening en/of emoties, dat dit kanker heeft ontwikkeld.

–   Het HPV-vaccin wordt in de brieven en folders, gericht op meisjes en hun ouders, keer op keer benoemd als een ‘vaccin tegen baarmoederhalskanker’ . Dit is een zeer ernstige misleiding. Er zijn veel meer manieren om baarmoederhalskanker op te lopen. De vaccinproducenten benadrukken niet voor niets: regelmatige uitstrijkjes blijven altijd nodig. 

‘Aan het licht brengen en onder ogen zien: de verzwegen kanten van (HPV)vaccinaties’ 

Laat u kinderen informeren, niet injecteren!

Door Drs. John Consemulder,

Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker 

 “Trust me, I’m a doctor!” De meeste mensen hebben nog steeds een blind vertrouwen in het ‘feit’ dat vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn. Niets is minder waar! (1) Zelfs huisartsen zijn vaak niet volledig op de hoogte (tenzij zij hun kinderen zelf niet laten vaccineren en persoonlijk ook tegen chemotherapie zijn?) De waarheid is soms vreemder dan fictie. Het is dan ook even slikken (beter in de vorm van de waarheid dan in de vorm van een pil) om achter de ware achtergrond van vaccinaties te komen. Ik ben niet ‘tegen vaccinaties’, maar wel voor gezondheid. Als u de ware feiten van vaccinaties weet, is het goed mogelijk dat u uw kinderen nooit meer laat vaccineren. Angst is een slechte raadgever, maar de feiten liegen er niet om.

Vaccinaties zijn levensgevaarlijk en bevatten letterlijk gifEn nu wordt eindelijk toegegeven door wetenschappers en de media dat uw kinderen in principe biologische proefkonijnen zijn, een levend experiment met ziekte als graadmeter. Gelooft u dit niet, zie dan  

De effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen van de HPV vaccinaties zijn nog niet bekend en reguliere wetenschappers ondersteunen mijn conclusie: het is een experiment! Onze kinderen zijn dus per definitie proefkonijnen!!!  Wilt u dit niet? Lees dan verder… 

Vaccinaties bevatten ‘toegevoegde stoffen’ (lees: kwik, aluminium, insecten eiwitten en op olie gebaseerde toevoegingen –zoals in Cervarix- en ander gif voor ons immuunsysteem en hersenen, een soort ‘gratis vaccinatie E-nummers’ (2)) en worden vaak gekweekt met vreemdsoortig DNA (lees: onvoorspelbaar genetisch materiaal van dieren, bijvoorbeeld de fijngemalen nieren van apen). (3)

De ware bio-energetische, elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons DNA en immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig DNA en gif dat in vaccinaties zit. (4) 

Onze kinderen worden nu dus feitelijk gebruikt als biologische proefkonijnen en de resultaten zijn onbekend omdat het een experiment betreft. Maar de toevoegingen hebben geen ‘experimenteel’ karakter: deze zijn bekend! Ze zijn goed onderzocht vanuit de biologische oorlogsvoering projecten waar deze industrie zich ook mee bezig houdt en vanuit een honderdtal wetenschappelijke publicaties. De toevoegingen, fixeermiddelen en conserveermiddelen zijn ‘neurotoxic and immunosuppressive’. Gif voor het brein en het immuunsysteem dus… Dus we hebben het over een experiment met onbekende ernstige ziekmakende effecten op lange termijn en bekende ziekmakende effecten. Waarom het niet noemen zoals het is?  

Het niet melden van deze feiten lijkt sterk op hoe de telecom industrie omgaat met de schadelijke effecten van draadloos Internet, mobieltjes en draadloze huistelefoons (DECT telefoons). Totaal niet objectieve en zeker niet onafhankelijke studies die opgezet of betaald worden door telecom bedrijven kijken alleen maar naar de ‘thermische effecten’ van straling, de warmte die het in ons lichaam produceert. Maar wat blijkt uit meer dan duizenden studies: de niet-thermische effecten van straling zijn kankerverwekkend en neurotoxisch! (5) De manier waarop dit verzwegen wordt lijkt sterk op de eigen (zogenaamd ‘objectieve’ en ‘wetenschappelijke’ maar zeer gekleurde studies die onwaarheden bevatten vanwege de grote commerciële belangen en belangenverstrengeling) studies betaald en uitgevoerd door Merck en GSK (beide producenten van de zogenaamde vaccinatie ‘tegen baarmoederhalskanker’). Het toedienen van vaccinaties heeft ook eenaantoonbaar verband met wiegendood (6) bij baby’s, en de drastische toename in ADHD, autisme, kanker en (auto)immunologische ziektes en hersenziektes! (7) 
 
Worden natuurlijke kinderziektes vervangen door bewust verborgen sterilisatie in de vorm van Gardasil (van fabrikant Merck, Cervarix is van GlaxoSmithKline), de nieuwste poging om baarmoederhalskanker ‘tegen te gaan’? (8) Het middel (de nieuwe vorm van DES?) (9) is niet alleen schadelijk en gevaarlijk (het vaccin kan het risico op kanker juist verhogen!), het is zelfs niet effectief en onnodig. (10) Is het nu wederom de beurt aan onze kinderen om als proefkonijnen te dienen? Het antwoord is JA! Vele wetenschappers geven in artikelen maar ook op tv toe dat dit een experiment is…Dit betekent dat de uitkomst onbekend is en veel wetenschappers tonen aan dat kanker juist veroorzaakt kan worden, omdat de andere infectie stammen juist naar voren kunnen komen na vaccinatie! 
 
Het is nu onbekend dat het middel werkt. De bijwerkingen zijn vaak vreselijk. Gardasil en Cervarix zijn niet getest op de leeftijdsgroep van 9 tot 15 jarigen en ook niet is getest op een termijn langer dan 5 jaar (11), terwijl juist kanker zich sluimerend kan ontwikkelen. Feitelijk weten we de effecten van deze vaccinatie pas na mogelijk dertig jaar! Wilt u dat uw kinderen zo lang een biologisch experiment zijn, waarbij zelfs insecteneiwit en olie toevoegingen gebruikt worden? Wat ook niet wordt vermeld is dat er ondertussen vele kinderen zijn gestorven (zeker meer dan 20 sterfgevallen door de vaccinatie en minstens 9.000 ongevallen, en bedenk dan dat er maar zo, n 10 % van de ongevallen wordt gerapporteerd) (12) en kanker juist veroorzaakt kan worden door de vaccinatie zelf! En nu is het zo dat gevaccineerde personen de populatie niet-gevaccineerde personen kunnen besmetten (ook als zij zelf niet ziek zijn!). (13)  

Wat weinig mensen namelijk weten, is Merck oorspronkelijk betrokken was bij o.a. nationale veiligheid en biologische oorlogsvoering projecten, waarbij juist het creëren van virussen als wapen met onvoorspelbare en mogelijk gevaarlijke eigenschappen en het uitschakelen van het immuunsysteem door verborgen “stealth” virussen en mutaties centraal staan! Ook is Merck in verband gebracht met het leger, de CIA en ‘national security’ projecten. Daarnaast was Merck verantwoordelijk voor de hepatitis B vaccinaties in de jaren 70 die hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot het ware ontstaan van AIDS! (14) 

Merck drukt het mogelijk ‘biologische onvruchtbaarheidwapen’ Gardasil er werkelijk door heen met fanatieke campagnes en marketing en dat terwijl de lange termijn effecten niet bekend zijn en uitstrijkjes nog steeds nodig zijn! Sterker nog: Gardasil is niet eens getest op de carcinogene en genotoxische effecten. (15) Lees: het kan ‘mogelijk’ kankerverwekkend en giftig zijn en schade brengen aan het DNA, maar zeker is dat er niet getest is of kanker daadwerkelijk bestreden wordt!

Een schandalig en misdadig biologisch experiment dus en dit wordt toegegeven door allerlei wetenschappers. Uw kinderen zijn toch geen proefdieren? 

Het genetisch gemanipuleerde Cervarix (met gratis olie toevoegingen en vreemdsoortige eiwit afkomstig van een insect!) zou dus heel goed een perfect sterilisatiemiddel kunnen zijn in de praktijk, omdat het heel goed mogelijk is dat onvruchtbaarheid het gevolg is. En ons RIVM, patiëntenorganisaties en de Gezondheidsraad (maar ook de WHO, UN, FDA en CDC) hebben soms verschillende petten op, zij worden voor het overgrote deel betaald door de industrie. Verwacht dus niet altijd objectieve steun van deze organisaties, want er is sprake van veel belangenverstrengeling, sponsoring, manipulatie en druk vanuit de farmaceutische industrie.  

In toonaangevende medische tijdschriften staan regelmatig artikelen die niet zelf door gerenommeerde ‘Prof. Dr. Door de Industrie Betaald’ Hoog-leraren geschreven zijn. Dit noemen ze ‘Ghostwriting’. Maar de arts gelooft natuurlijk wel de ‘wetenschappelijkheid’ van ‘zijn uitspraken’! Zelfs veel leden en ‘adviseurs’ van de Gezondheidsraad hebben banden met deze industrie. Maar het ‘advies’ van deze Gezondheidsraad is wel overgenomen door onze Minister Klink, die de Klink-klare onzin als zoete vaccinatiekoek heeft geslikt! Maar slikt u het ook?  Zie ook: tros radar

 Vertrouwt u de zakelijke plannen van de Gezondheidsraad? De fabrikant krijgt jaarlijks zo, n 65 miljoen, terwijl de marketingkosten door ons via de ziektekostenpremie (en torenhoge geneesmiddelen prijzen) worden betaald. Ziektes die we niet willen voor onszelf en onze kinderen betalen we dus ook nog eens zelf!  U, de belastingbetaler, werkt mee met uw toestemming. 

Weet u dat U NEE kunt zeggen? 
Dat vaccinaties vrijwillig zijn en er absoluut geen haast is?  

 Deze vorm van kanker is zeer zeldzaam (wat dacht u van 8 gevallen op 100.000 mensen, Bron: CDC-U.S. Cancer Statistics), een mogelijke infectie geneest meestal vanzelf en via uitstrijkjes is de ziekte goed te behandelen en voorkomen. En misschien moeten we ons ook afvragen hoeveel van de vrouwen die uiteindelijk wel deze zeldzame vorm van kanker krijgen wel eens een uitstrijkje hebben laten maken. Geen uitstrijkjes maar wel deze spuit, houdt eerder in dat U uw kinderen bloot stelt aan allerlei ernstige gevolgen die zich zelfs nog na 30 jaar kunnen manifesteren. En dat terwijl de vaccinatie zelf hooguit een paar jaar ‘bescherming’ biedt! En zelfs de ‘causale relatie’ tussen HPV infectie en het krijgen van baarmoederhalskanker berust in principe op een aanname (een beetje als de aanname die eeuwen heeft gezegevierd dat de aarde plat zou zijn). Wat een leugens… 

 En er wordt ook niet over ware preventie gesproken: veilig vrijen, uitstrijkjes, gezonde voeding (let op de E-nummers!), niet roken, geen drugs en een gezonde levensstijl. Gelukkig zijn, je goed voelen, positieve intenties, oprechte passie en liefde ervaren, als u niet gelooft dat dit allemaal helpt, kijk er dan eens de psycho-neuroimmunologische literatuur op na!  

Er wordt gemanipuleerd, artsen en wetenschappers hebben vaak financiële banden met de industrie en de nascholing van artsen wordt meestal betaald door de farmaceutische industrie. En de kosten van geneesmiddelen wordt kunstmatig hoog gehouden, want ziekenhuis apothekers krijgen de middelen meestal gratis, zodat de arts uiteindelijk de medicatie van de ontslag specialist in het ziekenhuis automatisch overneemt! Studie resultaten worden veranderd naar de marketing agenda van de farmaceut en er worden dus zelfs wetenschappers betaald om hun naam onder een artikel van de fabrikant te zetten, wat vervolgens wordt geplaatst in toonaangevende medische tijdschriften (waardoor de artsen denken dat het wel goed zit met het geneesmiddel)! (16) Om nog maar te zwijgen over de uiterst agressieve vormen van manipulatie die ‘artsenbezoekers’ hanteren om de middelen ‘in de pen van de arts’ te krijgen. 

 Sommige artsen hebben speciale stichtingen opgezet om alsnog de geldstroom vanuit de industrie te garanderen. Gewoon vaak een bepaald middel noemen levert zo, n slordige 60.000 euro per jaar extra op (naast de gratis pennen en notitieblokjes via de artsenbezoeker). Teveel pennenlikkers, hielenlikkers, pillenslikkers, maar te weinig verklikkers? Gelukkig komt de waarheid steeds meer ‘aan het licht’. Maar zien wij het wel onder ogen, willen wij weten ()? Angst is een slechte raadgever, wij mensen bezitten gelukkig ook een gezonde dosis humor, intuïtie, levenslust, liefde en een ongelofelijk krachtig zelfhelend vermogen. Maar onnodig lijden uit onwetendheid zou iedereen bespaard moeten blijven, zeker als het om onze gezondheid en onze kinderen gaat! Laat uw kinderen informeren, niet vaccineren… 

 Het middel ‘tegen baarmoederhalskanker’ is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het programma. (17) En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep (en nee, ook geen griepprik halen dus, want daar zit ook kwik en aluminium en ‘DES’-infectering- en verdelgingsmiddelen in, zoals in zoveel vaccinaties…) En ook betekent het hebben van een HPV infectie niet automatisch dat kanker zich zal gaan manifesteren. Ook is deze vaccinatie slechts gericht op maar twee tot vier van de vele mogelijke (meer dan 100!) stammen die tot een infectie kunnen leiden. Maar juist al die andere stammen kunnen door de vaccinatie dominant worden en uiteindelijk kanker juist veroorzaken! (18) 

 Maar ondanks ernstige bezwaren is het vaccin nu zelfs vervroegd opgenomen, en wordt meisjes bij sommige GGD’s zelf een gratis Ipod voorgehouden om toch vooral die drie vreselijke prikken te ondergaan (19) (altijd lastig die halsstarrige en wispelturige jeugd, moeilijk onder controle te brengen blijkbaar). Was het niet voldoende om de ouders emotioneel te chanteren? Nu worden onze kinderen direct aangevallen. Laten we het andersom doen: voor elk 1000e kind wat zich niet laat vaccineren, verloot ik een gratis Ipod! “Be the Ipod you want to see in the world”, zei Gandhi al geloof ik. Of zoiets. Er is goed nieuws. De zogenaamde ‘Indianenverhalen” die te vinden zouden zijn  

Het verplicht stellen van het vaccin wordt GSK en Merck’s belangrijkste winstmaker. Liever een Ipod dan gezondheid? Liever kankerverwekkende E-nummers handel dan de Eed van Hippocrates (“Gij zult geen schade berokkenen”?) te handhaven? De farmaceutische industrie is niet ‘objectief’ en ‘wetenschappelijk’. Het is geen industrie die ‘VIT’ is (Verantwoordelijk, Integer en Transparant). Het is een leugenachtige, manipulerende en zelfs criminele organisatie. Ze handelen ‘schikkingen’ van vele miljoenen en belastingschulden van 6,4 miljard met het gemak af en geven zelfs toe dat de ‘baten’ sterk opwegen tegen de ‘lasten’ (en als je meer dan 600 miljoen euro per jaar krijgt en staatsbescherming kun je heel wat maken, nietwaar?).

  Deze industrie wordt ook nog eens door de politiek (en dus door u, trouwe belastingbetaler) ‘beschermd’ tegen aansprakelijk bij ernstige ziektes en doden na vaccinatie. Schande. Deze industrie is zelf ziek, en al zeker niet VIT. Gelukkig heeft het hoofdgerechthof in Amerika onlangs deze ‘valse immuniteit’ (overigens de enige ware definitie van het effect van een vaccinatie!) verworpen, de industrie kan weer aansprakelijk worden gesteld. Hoe zit dat in Nederland? 

 Misschien moet u overwegen om u kinderen niet te laten vaccineren, ze ontvangen al genoeg kankerverwekkende voeding en onzichtbare straling van hun mobieltje en uw DECT-telefoon en draadloos Internet in huis, vindt u niet!? Gezondheid is uw geboorterecht, onnodig lijden komt voort uit onwetendheid, onnodig leiden komt voort uit de leugen van ‘nationale veiligheid’ en ons gebrek aan de vrijheid van een heldere keuze. ‘Spuiten en slikken’, of liefde, zelfbeschikking en het zelfhelende vermogen van het lichaam aanspreken? Ver-trouwen? De politiek was u voor en koos verslaafd voor de sluipmoordenaar die spuit heet. De keus is nu aan U… 

 Ik heb onlangs mijn artikel naar een veelheid aan instanties, wetenschappers en overige betrokken instituten gestuurd. Het bleef verbazingwekkend stil nadat ik vele belangrijke wetenschappers, overkoepelende artsenorganisaties, apothekenorganisaties, patiëntenorganisaties, kanker onderzoeksinstituten, de politiek, pers en kranten, industrie, ons RIVM, ministerie van volksgezondheid en anderen heb gemaild. Werkelijk maar 1 felle reactie van een wetenschapper (waarvan ik weet dat hij zelf een farmaceutisch bedrijf heeft in Bilthoven en betaald wordt door de farmaceutische industrie als adviseur…). 

 Voor alle duidelijkheid: ik heb dus geen reacties mogen ontvangen dat het allemaal wel meevalt of niet klopt, geen reactie dat ik onnodig onrust veroorzaak, geen reactie dat ik gek ben, geen reactie om te weerleggen wat ik schrijf….alleen maar stilte…Eigenlijk een zeer bedroevende stilte, maar ook een veelzeggende. Stilte voor de grote ‘bewustzijnstorm’ misschien? Ik hoop het, want ik vermoed dat wij het uiteindelijk zelf voor het zeggen hebben. ‘We are the ones we’ve been waiting for’ zeiden de Hopi indianen al. We hebben namelijk het recht om ziekte te weigeren en gezondheid te wensen. De politiek, de wetenschap, onze patiëntenorganisaties, allemaal worden ze beïnvloed en/of betaald door de industrie die het niet zozeer om onze gezondheid gaat. Het is tijd voor verandering en het is tijd dat we collectief ons recht op gezondheid weer terugeisen.   

 De heer Coutinho en het RIVM hebben niet gereageerd op mijn artikel, maar ze vinden het wel noodzakelijk om er ‘positieve’ aandacht aan te geven bij Paul en Witteman (10 maart, toevallig precies terwijl ik een lezing over de ware effecten van HPV vaccinaties gaf in Heemstede!), nadat zij eerst hun website hebben aangepast op al deze “Indianenverhalen”. Ik ken trouwens menig Sjamaan die hier anders over denkt en heb overigens ook bewijzen dat het juist Native Indians zijn die zonder ‘Informed Consent’ (toestemming) vergiftigd zijn door de farmaceutische industrie in een gedocumenteerd biologische vaccinatie experiment, maar dat terzijde. Een ‘Tipi’-sch voorbeeld van een organisatie die niet met tegenstanders om de tafel durft te zitten, maar alleen de ‘Tomahawk’ van een oprechte Indiaan wil afpakken. Ik zoek weliswaar geen strijd, ik ben op zoek naar ware genezing van een zieke industrie, die veel ‘medestanders’ op haar loonlijst heeft staan. Ik wil voorkomen in plaats van onnodig genezen. 

 Inmiddels is het duidelijk geworden dat de “Indianenverhalen” werken! Er worden plaatselijk opkomsten gemeld van 22 tot 30%, in plaats van de beoogde 75 % opkomst…Het RIVM gaat ineens ‘nieuwe informatie verstrekken’, duidelijk een teken dat zij op zoek zijn naar verdere beïnvloeding om ‘zieltjes te winnen’. Dus mijn advies is: stuur deze informatie door als je om je kinderen geeft. Ik zoek ook steun voor een landelijke actie, mijn inziens is elk kind dat zich laat vaccineren er een teveel. 

 De farmaceutische industrie denkt hier duidelijk anders over.
Dit is een citaat van de voormalige Wereldbank President en
Staatssecretaris van de USA Robert McNamara:

“Voor de begrenzing van de demografische explosie moeten drastische
maatregelen, ook tegen de wil van het volk, genomen worden.
De reducering van het geboortepercentage is als onmogelijk of ontoereikend
gebleken.

Aldus moet het sterftecijfer worden verhoogd met natuurlijke middelen
zoals honger en ziekten” 

En dit is een citaat uit het voorwoord van het boek ‘Selling Sickness’ (zie alle andere boekverwijzingen onderaan in dit artikel): 

“Thirty years ago the head of one of the world’s best-known drug companies made some very candid comments. Close to retirement at the time, Merck’s aggressive chief executive Henry Gadsden told Fortune magazine of his distress that the company’s potential markets had been limited to sick people. Suggesting he’d rather Merck to be more like chewing gum maker Wrightley’s, Gadsden said it had long been his dream to make drugs for healthy people. Because then, Merck would be able to “sell to everyone.” Three decades on, the late Henry Gadsden’s dream has come true.”

  Ik las ergens dat de Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken (NVKP) ook zegt dat het vaccin onvruchtbaar kan maken. Het RIVM zou een brief hebben gestuurd aan de Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken (NVKP) om een eind te maken aan de verspreiding van “fabels” over het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Ik heb zojuist het NVKP een serieus aanbod gedaan om samen te werken, omdat het mijn inziens goed zou zijn dat zij een onafhankelijke biomedische wetenschapper aan hun zijde hebben staan, die samen met hen juist een einde kan maken aan de werkelijke fabels die naar buiten worden gebracht. Ik hoop oprecht dat deze samenwerking spoedig en positief van start kan gaan, want het gaat om echte levens van echte kinderen…  

Onlangs ware wij in de tempels van Egypte en daar ontvingen wij (voorspeld door multidimensionaal trance-medium Judith Moore nota bene) een soort ‘new gospel’ die wij spontaan doorkregen en zongen. Dit is de mijn inziens zeer toepasselijke tekst die ik nu met jullie deel (muzikale versies zijn in de maak, ook plannen met een koor en groepen kinderen in diverse talen!)… 

 “I Pray for The Children

 I Pray for The Child

 I Pray for my Inner Child

 I Pray for My Child”

 Toegevoegde informatie (20):

De ware rol van ons DNA is niet biochemisch, maar bio-akoestisch en elektromagnetisch en speelt een belangrijke rol in het optimaal functioneren van ons lichaam (vooral de energetische omgeving waarin DNA zich bevindt)! De ‘werkelijke werkelijkheid’ van cellulaire regulatie en communicatie binnen (en non-lokaal ook buiten!) het lichaam vindt plaats in de wereld van trilling, frequenties, biofotonen, geluid, licht en energiepatronen. Deze sturen biochemische veranderingen op een fundamenteel niveau aan, niet pillen of stoffen. Onze huidige farmaceutische (70 procent placebo) pillen industrie zou feitelijk de ‘alternatieve geneeskunde’ moeten zijn, werkelijke en ware genezing vindt namelijk plaats op het fundamentelere bio-energetische, bio-akoestische, elektragenetische en bio-elektromagnetische niveau! De wereld van geluid, licht en energie dus, de wereld van frequenties, resonanties en activaties dus…Helende informatieoverdracht hoeft niet plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen geleverd door de ‘betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde’ artsenbezoeker in dienst van de farmaceutische maffia, het kan gratis (net als de energie uit uw stop! -contact trouwens) , veilig, spiritueel verantwoord en bio-energetisch! En vergeet niet, liefde overWINT alles, maar strijden voor uw recht mag en is geen overbodige luxe. Maar angst is een slechte raadgever, interpreteert u deze informatie dan ook als een omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt zijn…en kiezen! 

 Noten: 

 1: Zie de boeken van Dr. Leonard Horowitz: ‘Emerging Viruses, AIDS & Ebola. Nature, Accident or Intentional?’, Tetahedron Publishing, 1999 en ‘Death in The Air’, Tetrahedron Publishing 2001, vooral pagina 255-299 en ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’, Tetrahedron Publishing, 2004.
Zie ook het boek van Neil Z. Miller: ‘Vaccines, Are They Really Safe & Effective?’, New Atlantean Press, 2008, vooral ook pagina 67-72 over HPV (cervical cancer, baarmoederhalskanker).
Zie ook het boek van Lynne McTaggart: ‘Wat artsen je niet vertellen, over de gevaren van moderne geneeskunde’, Lemniscaat, 2005, pagina 140-186.
Zie ook de belangrijke DVD’s van Leonard Horowitz: ‘Emerging Viruses and Vaccinations’, New Science Ideas, 2006 en ‘Anthrax-Smallpox vaccinations and the Mark of the Beast’, New Science Ideas , 2006.
Zie ook het boek ‘Vaccination, a Medical Assault on the Immune System’, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra Scheibner.
Zie verder ook de artikelen ‘Vaccinaties, waan, of waarheid?’ (2006), ‘Vaccinatie…Het failliet van een mythe’ (2007) en ‘Vaccins, kwik en autisme’ (2005) en het artikel‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.
En zie ook het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen. 
2: Corinne Gouget, Wat zit er in uw eten?, Uitgeverij Bouillion Bilthoven, 2008. Zie ook ‘Inside the FDA, The Business and Politics Behind The Drugs We Take And The Food We Eat’ van Fran Hawthorne. Zie ook het boek ‘Excitotoxins, The Taste That Kills’ van Russell L. Blaylock en de boeken ‘Food Additives: A Shoppers Guide To What’s Safe & What’s Not!’ Van Christine Hoza Farlow en ‘Crazy Makers: How the Food Industry Is Destroying Our Brains and Harming Our Children’ van Carol Simontacchi. 
3: Zie 1 en zie het boek van David Kirby: ‘Evidence of Harm, the mercury in vaccines’, ISBN 0-9578007
 4: Zie voor de ware aard en werking van ons DNA het boek ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’ en het boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ van John Consemulder, Ankh-Hermes, 2008. 
5: Zie het boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ van John Consemulder, Ankh-Hermes, 2008 en het boek ‘Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk’, deel 1, The Cross in the Circle of Light, 2008 van Karel & Caroline van Huffelen voor inzicht in het natuurlijke elektromagnetisme in het lichaam en de gevolgen van onnatuurlijk elektromagnetisme. 
6: Zie het boek ‘Vaccination, a Medical Assault on the Immune System’, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra Scheibner. En zie haar boek ‘Behavioral Problems in Children, the Vaccination Link’, ISBN 0-9578007-0-3. 
7: Zie 6 en 3 
8: Zie voor dit soort misdadige wanpraktijken het werk van Horowitz, die aantoont dat er machtige geheime groeperingen wereldwijd bezig zijn met het verminderen van de wereldbevolking, onder andere met hulp van sommige abortusklinieken en ‘population control’ klinieken, Zie onder andere in ‘Emerging Viruses’ en ‘Death in the Air’ en zijn DVD’s. 
9: Voor de achtergronden, zie 8. Ook in het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ , van Henk Trentelman, wordt deze vraag gesteld. In dit boek vindt u ook een discussie over Gardasil. 
10: zie 1, vooral het werk van Henk Trentelman en het werk van Désirée Röver. 
11: Zie het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen. Zie ook het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman en het artikel over Gardasil (en haar aankomend boek over baarmoederhalskanker) van Désirée Röver.Z
ie ook de artikelen ‘Wacht met vaccin baarmoederhalskanker’ (Bron: frontpage.fok.nl)en ‘’Massavaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes, uitgebreide info’  (Bron: Grenswetenschap.nl) en ‘Miljoenenstrijd om de Baarmoederhals wegens Gigantische Afzetmarkt’ en de diverse links die hier genoemd worden, te vinden op de website …..l . Google ook eens op Gardasil, Cevarix en zoek naar video’s op YouTube. 
12: Voor de onderrapportage, zie het boek en de DVD ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz. Zie verder ook 1. 
13: Zie 1. 
14:
Voor de ware achtergrond van Merck, zie het boek ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz, pagina 334-346 en zie 363-366 en hoofdstuk 22 ‘The special virus cancer program’’. Met betrekking tot Merck en het AIDS virus, zie pagina 494-502.

Voor nog meer informatie over de ware geschiedenis van Merck (van Merck, Sharp and Dome), zie het boek: ‘Cutting Edge, A History of Fort Detrick, Maryland 1943-1993’ van Norman M. Covert, hoofdofficier public relations voor het United States Army garnizoen in Fort Detrick (veel informatie wordt bevestigd in de boeken van Horowitz)


Zie ook het stuk over vaccinaties (en populatiecontrole) in het boek ‘Worden Wij Wakker’ van Marcel Messing, Ankh-Hermes, 2007, vooral pagina 203-211.

Voor de geschiedenis van Merck en de relatie met biologische oorlogvoering en nationale veiligheid, zie het boek ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz, maar ook het Nederlandstalige stuk ‘ken uw geschiedenis’ in het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

 15 In een FDA report, zie het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver en de eerder genoemde artikel op, hier vindt u ook weer verwijzingen naar andere specifieke literatuur. 
16 Zie punt 8 en het boek ‘Slikken, hoe ziek is de farmaceutische industrie van Trouw journalist en onderzoeker Joop Bouma, maar ook de Engelstalige boeken ‘Big Pharma: Exposing the Global Healthcare Agenda’ van Jacky Law, ‘The Truth About the Drug Companies’ van John Hoey, ‘Selling Sickness’ van Ray Moynihan & Alan Cassels, ‘On The Take: How Medicine’s Complicity With Big Business Can Endanger Your Health’ van Jerome P. Kassirer, ‘The Whistleblower, Confessions of A Healthcare Hitman’ van Peter Rost en ‘Inside the FDA, The Business and Politics Behind The Drugs We Take And The Food We Eat’ van Fran Hawthorne, ‘Medical Mafia, How Top Get Out Of It Alive And Take Back Our Health and Wealth’’ van Guylaine Lanctot. Zie ook de artikelen in het speciale dossier baarmoederhalskanker op ….
17: Zie het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen. 
18: Zie het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver. Zie voor het gevaar dat er zo juist kanker wordt gevormd door de andere stammen die dominant kunnen worden door de vaccinatie:  (rond 01.10 hoor je de wetenschapper Joseph de Soto uitleg geven over de infectie subtypen die juist door de ‘onderdrukking’ door deze vaccinatie dominant worden, waardoor de vaccinatie in principe eerder kankerverwekkend te noemen is!. Ook hij bevestigt dat juist voor de doelgroep waar het voor bedoeld is (9-12 jaar) niet goed getest is! 
19: Dit artikel van Frederiek Weeda vond ik als artikel op, op 19 februari 2009, directe aanleiding tot dit schrijven en het besluit om hier op 03 maart en 07 maart 2009 lezingen over te geven in Heemstede, zie agenda op. Inmiddels gaan er ook Kamervragen gesteld worden over de ‘Ipodgate affaire’ vernam ik op de VARA website bij het programma Zembla (die hier al eerder aandacht aan heeft besteed). 
20: Een uitgebreide uitleg over de ‘werkelijke werkelijkheid’ van gezondheid en lichamelijk functioneren, vindt u in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’. Ook het belangrijke werk van Dr. Leonard Horowitz komt hier aan de orde (in het Nederlands). Ook vindt u hier een goede uitleg hoe medicijnen, vaccinaties en biochemische actie feitelijk werken in ons lichaam. Het boek bevat veel revolutionaire inzichten en implicaties voor ware gezondheid, heling en een nieuwe geneeskunde die gebaseerd is op energetisch genezen met geluid, licht en energievelden! Op mijn website vindt u meer informatie. Het boek is ook rechtstreeks via mij te bestellen. 
Voor meer informatie, zie mijn website en mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie, Ankh-Hermes bv, 2008 en de boeken ‘Death in the Air’ , Emerging Viruses’ en DNA, Pirates of the Sacred Spiral’ van Dr. Leonard Horowitz. Voor specifieke informatie over Gardasil raad ik u het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman en artikelen en het aankomende boek over baarmoederhalskanker van Désirée Röver aan. Daarnaast zijn er veel boeken die aantonen dat de farmaceutische industrie niet zozeer gericht is op het optimaliseren van uw gezondheid, eerder het afzwakken ervan. Vitamine C is net als vrije energie niet te patenteren, en helaas blijkt ‘kankerbestrijding’, het ‘genezen’ van ziekten en de verkoop van pillen een ongelofelijke hoeveelheid geld op te leveren en dus een uiterst lucratieve zaak te zijn.

Lees over de belangenverstrengeling, omkoperij, beïnvloeding van artsen en ‘patiëntenorganisaties en politieke besluitvorming in boeken als: ‘Big Pharma: Exposing the Global Healthcare Agenda’ van Jacky Law, ‘The Truth About the Drug Companies’ van John Hoey, ‘Selling Sickness’ van Ray Moynihan & Alan Cassels, ‘On The Take: How Medicine’s Complicity With Big Business Can Endanger Your Health’van Jerome P. Kassirer, ‘The Whistleblower, Confessions of A Healthcare Hitman’ van Peter Rost en ‘Inside the FDA, The Business and Politics Behind The Drugs We Take And The Food We Eat’ van Fran Hawthorne, ‘Medical Mafia, How Top Get Out Of It Alive And Take Back Our Health and Wealth’’ van Guylaine Lanctot en het Nederlandse boek ‘Slikken: hoe ziek is de farmaceutische industrie’ van Trouw journalist Joop Bouma. Vraagt u zich dan na al deze dubieuze en agressieve marketing, belangenverstrengeling, omkoping, sponsoring, ‘ondersteuning’ van patiëntenorganisaties en ‘nascholing’ van artsen (zelf mensen binnen de gezondheidsraad en vele wetenschappelijke experts binnen de universiteiten worden betaald door de farmaceutische industrie!) af aan wie u uw gezondheid overlaat…Zie het dossier baarmoederhalskanker op voor een snelle indruk hoe ‘betrouwbaar’ onze gezondheidszorg en ‘Big Pharma’ werkelijk zijn! 
Ik wil hierbij mensen uit ons netwerk bedanken voor hun steun en de mensen van wil ik bedanken voor het ondersteunen van dit soort belangrijke informatie! 
Hieronder vindt u nog belangrijke Internetlinks en literatuurverwijzingen over vaccinaties: 

Bewijzen dat ‘hulpstoffen’ in Cervarix ook vreselijk schadelijk zijn (de nieuwe Anthrax bio-warfare drug? Lees zelf!):  http://www.otherhealth.com/homeopathy-list-discussion/10157-uk-new-as04-adjuvant-cervarix-others-eddawest-vran-canada.html
Belangrijke links voor bij het artikel (zo kunt U het bewijs van vele andere studies, wetenschappers en betrokken mensen nog eens naluisteren en bevestigd krijgen): 

Nog meer weten over de gevaarlijke ‘hulpstoffen en toevoegingen’ in vaccinaties? : 
1.Viera Scheibner, Ph.D, The Adverse Effects of Adjuvants in Vaccines, Nexus Magazine Dec. 2000 vol.8, No.1

2. Aluminum Toxicity notes from Dr. Boyd Haley Toxic Test Foundation website:

3. Boyd E. Haley, Professor of Chemistry: Thimerosal Containing Vaccines and Neurodevelopment Outcomes:
4. Brain, Vol. 124, No. 9, 1821-1831, September 2001, 2001 Oxford University Press
5 Vaccine Adjuvants: current state and future trends, Volume 82: Issue Immunology and Cell Biology
6.Gary Matsumoto, Vaccine A-The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims
7.Gary Matsumoto Press Release and biography: 
8 Vijendra K Singh, Ph.D, Abnormal Measles Serology and Autoimmunity in Autistic Children – Journal of Allergy & Clinical Immunol, 109 (1): S232, January 2002
9. Vijendra Singh – lecture at ATEDM Conference:
10. Institute of Medicine Meeting (IOM) on Vaccines and Autism, February 9, 2004
11.. Bonnie Dunbar, Ph.D – articles and research proposal – VRAN website:
12..New adjuvant debuts in new hep B vaccine , February 9, 2005,  In-Pharma Technologist.com
13. Corixa weblink to MPL press release on allergy & autoimmune applications: 

Onderzoek naar gelijktijdige toediening van een HPV-vaccin en een hepatitis-B vaccin bij gezonde meisjes van 9 tot en met 15 jaar.
 
Op het moment dat wij contact zochten met het UMC (Universitair Medisch Centrum) St. Radboud te Nijmegen op 1 april 2009 liep het onderzoek richting het eind.
 
Wat is er gebeurd?
 
Gezonde meisjes in de leeftijd tussen 9 en 15 jaar konden meedoen met dit onderzoek en kregen op die wijze gratis het vaccin toegediend. Er werden 756 meisjes “gezocht” die door loting in een groep terecht kwamen. Er waren drie groepen. De ene groep kreeg alleen het HPV-vaccin, de andere groep alleen het Hepatitis-B vaccin en de derde groep kreeg beide vaccins tegelijk, in elke arm een prik.
 
Toen deze “dames” werden gezocht was er helemaal nog niet veel bekend over wat er allemaal uit voort kan komen. En waarschijnlijk zullen velen gedacht hebben: Dan heeft mijn dochter het gratis gehad en “baat het niet schaadt het niet”. Bovendien was de belofte dat wie mee deed in een groep met het ene of het andere vaccin, zij na afloop toch de niet gekregen vaccinatie ook gratis zou krijgen. Dus uiteindelijk kregen al die meisjes allebei de vaccinaties.
 
Ouders konden beslissen of ze hun dochter hieraan mee wilden laten doen en meisjes vanaf 12 jaar moeten zelf ook tekenen. Er werden een aantal richtlijnen aangegeven waar een ieder zich aan diende te houden. Elk meisje kreeg totaal € 100,00 vergoeding. Dat was € 20,00 per keer, want men moest 5 keer komen. En dat bedrag was inclusief reiskosten. Vijf bezoeken waren nodig en wel in maand 0, maand 1, maand2, maand 6 en maand 7. Daarna was er telefonisch contact in maand 12.
 
GlaxoSmithKline betaalde de vergoeding.
En zo werd ook het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en de GGD Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam betaald door GSK, die gezamenlijk het onderzoek uitvoerden.
 
Wat ons zeer bevreemdt is dat er in de overeenkomst het volgende staat, waarvan de ouders en meisjes op de hoogte dienen te zijn. Er is een verzekering maar daar vallen veel zaken buiten waar men later niet meer op terug kan komen, zoals: “Schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling”. En zo staan er meer zaken genoemd, maar wij “grillen” een beetje bij deze genoemde eventuele gevolgen.
 
Wij leggen steeds een verband tussen Des, indertijd in de jaren 60, van de vorige eeuw. Maar dat is nog niet zo lang geleden en het is inmiddels al heel lang gebleken dat er veel mensen schade hebben ondervonden van het zo op het eerste ogenblik onschuldig lijkende middel. Een middel voor zwangere vrouwen om miskramen te voorkomen. Toen was ook de stelling: Baat het niet schaadt het niet. En het middel is “appels en peren vergelijken”, maar niet het feit dat men ook nu niet weet wat het gaat doen op langere termijn. 

Dit is wat wij een ieder duidelijk willen maken.
 
Als je naar je huisarts gaat om je te laten vaccineren, vraag of hij een verklaring wil tekenen dat hij er voor in wil staan dat je schadevergoeding krijgt als het mis gaat. Wil hij dat niet? Dan is hij ook niet zeker van de zaak…. Want als ze allemaal zo stellig beweren dat het geen kwaad kan, dan moet een verklaring geen probleem zijn.
 
Je kunt meer lezen over het onderzoek met de 756 meisjes in bijgaande link. Daar staat het proces in omschreven en de voorwaarden. Dat is voor de meer geïnteresseerden want het geheel is te uitvoerig om dit allemaal te verwoorden! Onze bedoeling is allen aan het denken te zetten.
 
En bedenk wie hierbij gebaat is….. Wie verdient eraan? En is je lijf het waard om mee te laten experimenteren? Die vraag kunnen wij niet voor wie dan ook beantwoorden. Mogen we ook niet. Maar bezint eer ge begint.

Veel wijsheid gewenst.
 
Anneke Bleeker
Bergen NH.

De juridische immuniteit (..) is door de farmaceutische industrie onder druk afgedwongen, met het argument dat zij anders geen vaccinaties meer zouden ontwikkelen, wanneer ze schadeclaim-risico’s zouden lopen bij het op de markt brengen van vaccinaties. Zij ontwikkelden en produceerden immers vaccinaties voor de gezondheid van de bevolking en niet voor zichzelf… (Zie ook ons WantToKnow-hoofdartikel van deze week, wanneer je hier meer over wilt lezen. HIER.)  De Amerikaanse overheid heeft zich destijds dus zwaar onder druk laten zetten en heeft reeds 20 jaar geleden ingestemd met deze immuniteit. Maar vorige week is deze opgeheven door de Hoge Raad van de VS.

Ik vind het niet normaal, dat onze kinderen in principe als proefkonijnen worden gebruikt, en de folder geeft geen fatsoendelijke uitleg over bijwerkingen, en dat terwijl er al doden zijn gevallen, en hoe zit het met meisjes die niet willen en gedwongen worden door hun ouders, zoals vriendinnen van mijn dochters, en ik merk ook dat veel vriendinnen helemaal niet op de hoogte zijn van de ernstige bijwerkingen, en denken dat het moet, voor al het goud in de wereld mijn dochters krijgen geen prik!!! – Brigitte

Het is zeker niet zinvol om te vaccineren, het is een actie die iedereen over een kam gaat scheren. Ieder mens is zo verschillend in aanleg. Daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Daarnaast nog het feit dat we ons niet kunnen beschermen tegen zoveel ziekten die er in de toekomst zullen zijn. Na deze komen er weer meer. Wanneer houdt het enten op? Over 2 jaar is er weer een nieuwe mutatie en deze kinderen zitten nog met de afbraak van deze produkten. Terwijl het nog niet bewezen is dat er geen bijwerkingen zijn. Denk aan Softenon etc. !!! Janny Schoenmakers-Wigboldus

“Het is zeker niet zinvol om te vaccineren, het is een actie die iedereen over een kam gaat scheren. Ieder mens is zo verschillend in aanleg. “U heeft gelijk, vandaar ook dat ziekten als difterie, polio, typhus, kinkhoest, tetanus, Hib-ziekten, pneumokokken, meningokokken C en hepatitis B, rodehond en de mazelen nog veelvuldig voorkomen in Nederland …Ben benieuwd of de Nederlandse bevolking van voor de jaren 50 uw mening zou delen inzake inentingsprogramma’s. Ik deel hem in ieder geval niet. – Jan Ruud Schutrups

Ik ben niet tegen vaccinaties en vaccins tegen difterie, polio, typhus, kinkhoest, tetanus, Hib-ziekten, pneumokokken, meningokokken C en hepatitis B, rodehond, de mazelen etc. hebben zich bewezen. Hoe zit het met vaccin tegen HPV is nog de vraag. Er krijgen 600 vrouwen in Nederland per jaar baarmoederhalskanker (waarvan 200 overlijden). Als er 700 meisjes ernstig ziek na de inenten zouden worden, dat weegt toch niet tegen de voordelen op? – Olga P

Ik ben het volledig eens met Olga, er zijn zelfs al overledene gemeld! Voor nog geen 10 miljoen stel ik mijn dochter bloot aan ‘t hpv vaccin! Laten ze eerst maar eens goed onderzoek doen naar alle bijwerkingen en daar eerlijk over zijn. Nu moet je als ouders zijnde enge verhalen horen wat nog waar blijkt te zijn ook, zelf uitzoeken. Ik krijg een beetje ‘t idee dat onze dochters als proefkonijnen worden gebruikt! Jolanda

Ik heb de ggd gebeld en gevraagd of mijn diochter de vaccin 1 jaar mag uitstellen (zij is net 12) omdat er nog zoveel onduidelijk is Dit mag wel maar dan zijn de kosten van 375 euro voor jezelf. Dit is belachelijk. Je word gewoon voor het blok gezet. – Marleen

Kinderen van 12 , meisjes, injecteren bevorderd de losse sexuele contacten..denkend dat ze geen baarmoederhalskanker krijgen.. Injecteer de Jongens/Mannen …dat zijn de verspreiders van Baarmoederhalskanker, geslachtsziektes etc. Mevr. C. Fornara

Wij hebben vier jongens. Geen haar op mijn hoofd om mijn jongens te laten inenten. Zowel jongens en meisjes kunnen elkaar infecteren. Als je gezond bent, ruimt je lichaam dit virus vanzelf op. Bij mijn nichtje is twee weken geleden lymfeklierkanker geconstateerd, nadat ze twee gezwellen in beide eierstokken hebben gevonden. Zij had 2 van de 3 inentingen gekregen. Wil ik er nog even bijzeggen dat dit meisje altijd gezond en nooit ziek was. Dan rijzen bij mij de vraagtekens. – Maria