Energetische Geneeskunde Hoe programmeer jij je eigen lichaam?

pagina verhuist van uitdaging.net‘De ‘Blauwdruk’ van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde’ 

Drs. John Consemulder, Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker

Velen van jullie zijn bekend geworden met mijn artikel over de ware effecten en achtergrond van de farmaceutische industrie en (HPV) vaccinaties. Anderen kennen mij mogelijk al van mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ (via mij te bestellen, informatie op mijn website), mijn helende muziek cd’s of de vele lezingen en workshops die ik heb gegeven over diverse onderwerpen zoals de ‘werkelijke werkelijkheid van frequentie, trilling, geluid, licht, water en energievelden (deze interferentiepatronen reageren ook op bewustzijn en intentie!), maar ook nulpuntenergie en antizwaartekracht (het onderwerp van mijn nieuwe boek ‘Science Faction’ die op korte termijn via mij te bestellen zal zijn) en gezondheid. Mijn intentie is om met regelmaat artikelen te schrijven voor de Want To Know website met relevante informatie die ons allen aangaat. 

Mijn eerste artikel is een poging om de essentie van begrippen als ‘coherentie’ (samenhang maakt communicatie mogelijk!) en ‘bio-akoestische en bio elektromagnetische informatie’ (de ware taal van onze cellen en immuunsysteem!) te behandelen. Waarom? Omdat een begrip van deze nieuwe inzichten (en vooral toepassingen ervan in een benodigde non-lokale bio-energetische trillings- geneeskunst) revolutionaire gevolgen zal hebben. Dit zijn de ware principes die ten grondslag liggen aan heling en bewustzijn, maar ook aan ziekte en overdacht van ziekte (maar ook van gezondheid)! 

Licht, (scalair) elektromagnetisme en geluid zijn op te vatten als draaggolven voor bewustzijn. Dit betekent dat, afhankelijk van de intentie achter het beoogde effect, helende overdracht van informatie kan plaats vinden. Dit is het ware principe van heling, maar ook van overdacht van ziekte! Wist u dat dit zonder pillen, spuitjes of genetische manipulatie kan?

Door informatie overdacht

Gratis en moeilijk te patenteren, dus voor sommige mensen niet zo wenselijk om te implementeren in een nieuwe (en werkelijke, werkende en bewezen!) geneeskunde, omdat er moeilijk aan verdiend kan worden. Maar des te belangrijker voor u, omdat dit de onderliggende ‘werkelijke werkelijkheid’ is van gezondheid en ziekte. 

Beseft u zich heel goed dat al de wetenschappelijke studies (Tom Bearden, Robert Becker, Iona Miller, Jaques Benveniste, Nikola Tesla en vele anderen) die ik beschrijf in mijn boek 

‘Blauwdruk’, feitelijk aantonen dat de energetische en ‘elektromagnetische signatuur’ van een stof (of een pil of de inhoud van een spuit!) de ware overbrengers zijn van gezondheid en ziekte stimulerende informatie! 

Een soort ‘informatie handtekening’ van een werkzame stof die als het ware ‘opgenomen’ kan worden en weer kan worden ‘uitgezonden’ (ook weer terug, zoals bij het ‘wissen’ van de ziekte of een ‘elektromagnetische vaccinatie’ met behulp van fase conjugatie!). Hier ligt uiteraard ook de kracht van geluid, licht en energievelden. Aan de drager kan informatie worden gekoppeld, toegevoegd of ingesloten. Deze technieken worden gebruikt voor biologische en bio-elektromagnetische oorlogsvoering, maar kunnen ook op grote afstanden worden gebruikt om heling tot stand te brengen. Met andere woorden: welke informatie wordt aan de draaggolf gekoppeld en op materie losgelaten? Positieve, liefdevolle en helende informatieoverdracht of negatieve, schadelijke, en ziekmakende informatieoverdracht? To be sick, or not to be sick, that is the question! 

Het belangrijke principe wat hier wordt gehanteerd, heet ‘fase conjugatie’. In een volgend artikel zal ik dit zeer belangrijke proces uitgebreider behandelen, omdat het kan leiden tot ongekende en revolutionaire geneesmethoden. Kort door de bocht uitgelegd, zou je kunnen zeggen dat een elektromagnetische golf (maar ook geluid, zoals ‘time-reversed acoustics’!) feitelijk bestaat uit een set van twee elektromagnetische golven. Een van de twee golven (een elektromagnetische golf bestaat dus altijd uit 2 bi-directionele golven) is ‘time-reversed’ en loopt dus exact het pas terug naar de energiebron. Wanneer we dit principe toepassen, spreken we over scalaire golven. We spreken ook over de mogelijkheid van een energetisch gericht wapen, maar ook een werkelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld te dienen als massaal elektromagnetisch middel tegen virussen, de gevolgen van vaccinaties, en welke ziekte dan ook! In principe wordt het ziekteproces ‘teruggedraaid’ naar het kiemmoment. Ware heling dus, ook van AIDS, kanker en welke ziekte dan ook. In geheim Russisch onderzoek wordt dit ‘the information content of the field’ genoemd (ook wel ‘Energetics’ genoemd, Tom Bearden noemt dit scalair elektromagnetisme-zie hoofdstuk 10 in mijn boek).

 

Een ware revolutie zou kunnen uitbreken als deze informatie wordt ‘toegelaten’ tot onze reguliere wetenschap, biologie en gezondheidszorg…Deze signatuur van de ‘Taal van het Licht’ is een soort informatie handtekening van de werkzame stof. Via overdacht van de informatie van die stof (een helende stof, maar ook virussen, biologische wapens en andere ziekteverwekkers dus) van een bepaalde soort naar een andere soort, kunnen genetische veranderingen worden bewerkstelligd! 

Informatie is dus fundamenteel en dus niet ‘stof’ (wat overigens net als alle materie ook weer bestaat of ontstaat uit (nulpunt)energie)! Trilling en frequentie en fase en resonantie zijn de ware begrippen achter heling en ziekte. Er is veel wetenschappelijke literatuur te vinden dat bevestigt dat virussen in staat zijn om onze genetische expressie te wijzigen. In mijn boek toon ik ook aan, dat de ware aard van ons DNA in al onze cellen weinig te maken heeft met proteïne synthese. De ware aard van ons 97% ‘Junk DNA’ in al onze cellen (zo noemt de reguliere wetenschap het, terwijl ze zelf eerder verslaafd is aan het beperkte en onjuiste biochemische verklaringsmodel) is bio-akoestisch, elektragenetisch en elektromagnetisch! Geluid (‘biofononen’), licht (‘biofotonen’) en energetische velden van informatie en trillingen dus (interferentiepatronen en staande golven), daar werkt DNA mee. Begrijpt u nu waarom vreemdsoortig DNA, RNA, virussen en viruspartikels wel degelijk veranderingen teweeg kunnen brengen aan ons DNA? 

Het genetisch gemanipuleerde Cervarix (met gratis olie toevoegingen en vreemdsoortige eiwit afkomstig van een insect!) wat vanaf september dit jaar massaal aan onze kinderen wordt aangeboden (‘vrijwillig’ maar met behulp van een groot marketingsbureau na tegenvallende opkomst en ‘tegen baarmoederhalskanker’ als aangetoond experiment met onzekere afloop op de kinderen van de wereld) zou dus heel goed een perfect sterilisatiemiddel kunnen zijn in de praktijk, omdat het heel goed mogelijk is dat onvruchtbaarheid en kanker het gevolg kunnen zijn (zie mijn artikel op mijn website). 

Het RIVM wil u laten geloven dat de genetische gemanipuleerde virusonderdelen die in Cervarix te vinden zijn geen genetische veranderingen teweeg kunnen brengen. Maar virussen (en virale vaccinaties dus) zijn een soort ‘boodschappers’ die de overdracht verzorgen van een bepaalde genetische ‘blauwdruk’. Deze ‘informatie’  wordt dus van de ene soort overgedragen naar de andere soort. Dit gebeurt letterlijk met informatie, want de ware overdracht gebeurt niet met de biochemische, maar met de elektromagnetische blauwdruk van het virus, zoals ik in mijn boek Blauwdruk aantoon! Hetzelfde geldt voor enzymatische processen, de biochemie van gedachten en emoties, hormonale processen, stofwisseling (ja, voeding dus!) en celdeling en groei. 

Ons lichaam is niet alleen een muzikaal instrument, maar ook een bio-spirituele antenne (zowel zender als ontvanger!) van de ‘werkelijke werkelijkheid van geluid, licht en energie! Ons lichaam is de hardware, maar welke programma’s draaien wij zelf bewust (en onbewust) en met welk doel en effect? En welke programma’s laten wij toe (psycho-neuroimmunologie liefde, compassie, vergeving en andere helende informatie, maar ook angst, conditionering, suggestie, illusies, leugens, pijn en bedrog)? En welke programma’s krijgen wij ‘gratis aangeboden’ (overtuigingen, beïnvloeding, manipulatie, elektromagnetische ‘mind control’, schadelijke straling, chemtrails, schadelijke E-nummers in ons voedsel, schadelijke vaccinaties en onwaarheden)? Informatie, informatie, informatie… 

Liefde of angst? 

Besef goed dat we het inmiddels heel normaal vinden dat we ‘stress’ opvatten als ‘slecht voor de gezondheid’. Maar dit hangt af van de persoon, van ‘coping’ strategieën en identificatie (hoe gaat men er mee om, stress als zegen of stress als een ziekte op een presenteerblaadje). Laten we het los of zetten we het vast in ons lichaam? Reageren we met angst, ontkenning of ongeloof? Of juist met onverschilligheid, onverantwoordelijkheid en gemakzucht. Of juist met liefde, begrip, transformatie en een liefdevolle en gezonde levenswijze en levensopvatting)? 

Al deze ‘psychische’ processen zijn feitelijk (net als stress) bio-energetische draaggolven voor informatie, zowel voor ziekte als gezondheid. Afhankelijk van overtuigingen, intentie, geloof en houding, zal de ene persoon ziek worden en de ander niet. Of een persoon die gemisdiagnosticerend is met AIDS (en in feite dus niet stervende was!) sterft spoedig, terwijl de andere persoon niet sterft (omdat hem niet is verteld dat hij een dodelijke ziekte ‘bij zich draagt’). Wat weten we nu feitelijk van ziekte en gezondheid? Volgens de reguliere geneeskunst genoeg om te ‘behandelen en verzorgen’ met medicijnen, pillen en spuiten. Maar de ware ‘geneeskunst’ is gebaseerd op de onderliggende resonante trilling van de ‘stof’. Op de ‘informatie Blauwdruk’ die los gekoppeld kan worden van de ‘materie’ (lees: gebundelde energie die wij stof noemen). Deze informatie vertegenwoordigt de werkzame energetische overdracht van die stof (of pil of spuit, of intentie of liefde!)  ‘Homa Pathicus’ in plaats van ‘Homo Genetisch Manipulaticus’! 

Helende informatieoverdracht hoeft dus niet exclusief plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen geleverd door de ‘betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde’ farmaceutische industrie, het kan gratis (net als de energie uit uw stop! -contact trouwens) , veilig, spiritueel verantwoord en bio-energetisch! 

Ik noem in mijn boek ook het werk van de Amerikaanse geneticus en Nobelprijswinnaar Barbara McClintock die al bewijs leverde (wat haar niet in dank werd afgenomen) dat onderdelen binnen ons DNA zich kunnen herstructureren (‘jumping genes’). In mijn boek toon ik aan dat geluid en licht ook genen ‘aan en uit’ kunnen zetten. Combineer dit met het feit dat de genetische wetenschapper Joshua Lederberg in 1960 al aantoonde dat “levende virussen bestaan uit genetische boodschappen die als doel hebben om menselijke cellen te programmeren”, dan wordt het beeld duidelijk. Informatie van geluid, licht en energie is de ‘software’ die het lichaam en ons DNA (de ‘hardware’) aanstuurt, onderhoudt en beïnvloedt! 

Met behulp van welk programma wilt u uw hardware besturen? Met leugens, ‘besmette’ informatie, ‘onbekende’ ziektes en ziekmakende virusonderdelen, of liever met liefde, compassie en helende informatie en affirmaties? U heeft een vrije wil. Met die vrije wil komt vrijheid. Die vrijheid houdt echter ook in, dat alleen u verantwoording moet afleggen aan uzelf (en aan uw kinderen, als u eenmaal de ware inhoud en achtergrond van vaccinaties weet), als u tenminste volledig ‘geïnformeerd’ bent en een werkelijke keuze heeft. Angst is een slechte raadgever (en vooral identificeren met angst informatie in plaats van liefdevolle informatie!), interpreteert u deze informatie dan ook als een mogelijke omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt zijn…en kiezen!