De ongelimiteerde kracht van bewustzijn en bewustwording

pagina verhuist van uitdaging.netBewustzijn is als het ware een soort vertalingsprogramma dat alle indrukken, berichten, nieuws, geruchten, reclames en (dikke) leugens vertaalt naar de ervaringen die je al opgeslagen hebt op je eigen harde schijf (je geheugen). Dat bewustzijn is gekoppeld aan je bewustwording omdat je dagelijks bijleert. Hoe bewuster je bent des te meer komt de bewustwording in een soort van stroomversnelling. Steeds meer ga je op onderzoek uit om alle zaken aan elkaar te verbinden, hetgeen in het Engels zo treffend “connecting the dots” wordt genoemd.

Dat bewustwordingsproces is nu voor steeds meer mensen een gegeven dat in hun leven opduikt. Het brengt onzekerheid omdat oude denkbeelden van je harde schijf gewist dienen te worden. De nieuwe inzichten kloppen niet meer met de oude denkbeelden. Heb je eenmaal de eerste positieve ervaringen in dit proces dan durf je ook gemakkelijker andere zaken kritisch tegen het licht te houden en op ontdekkingreis te gaan. Niet zomaar, zoals heel veel mensen doen, je snel afmelden voor de nieuwsbrief, maar zelf op onderzoek gaan en de prikkels die daar gegeven worden niet als het ware te verdoven met een medicijn. De beslissingen die je namelijk in je dagelijkse leven neemt en dient te nemen zijn maar al te afhankelijk van je bewustzijn. Ons bewustzijn wordt heden ten dage maar al te vaak voorgeprogrammeerd door de media in het belang van de grote geld-verdien-industrieën, de macht van de politiek en nu de alom zich duidelijk manifesterende Nieuwe Wereld Orde. Door de media wordt namelijk een kunstmatig bewustzijn gecreëerd door op alle mogelijke vragen reeds een voorgeprogrammeerd antwoord te geven wat minder bewuste mensen als het ware in slaap sust, een vorm van letterlijk bewuste hersenspoeling.

Het beste voorbeeld dat ik kan geven komt uit mijn eigen ervaringen. 
Toen ik 15 jaar geleden bij de dokter kwam met een Carpal tunnelsyndroom was zijn oplossing een operatie. Mijn hobby als deejay stond de aangedragen oplossing in de weg want enkele maanden met slechts een hand ter beschikking was nou niet bepaald iets waar ik van stond te juichen. Op zoek naar een alternatief werd er vanuit de voeding, het herstellen van de zuur-base-balans, een oplossing gevonden in slechts enkele weken via de kennis van een alternatieve therapeut. Op mijn bewustwordings- harde schijf stond vanaf die dag een maar al te duidelijk merkteken dat niet in het voordeel was van de reguliere westerse geneeskunst. Alle nieuwe ontdekkingen, berichten, nieuws etc. over medische behandelingen, medicijnen en vaccinaties werden dus bij voorbaat met scepsis gewogen vanaf die dag.

Toen ik als Independent Rep. voor een Amerikaans laboratorium in 2003 / 2004 ruim 400 artsen benaderde voor intracellulaire vitamine-analyses was ik hoogst verbaasd over het matige tot totale gebrek aan interesse in gezondheidspreventie van deze ‘gezondheidsprofessionals’. Zo’n bewustzijnsmerkteken op je harde schijf is veel meer waard dan dat je ergens een ervaring van iemand anders leest of deelt. Je ziet vanaf dat moment ook weer nieuwe wegen en sleutelwoorden waarop je gaat zoeken. Boeken, interviews, internetartikelen en lezingen gaan je dan stap voor stap een ander beeld tonen van hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe mensen dom gehouden worden door het bewust achterhouden van informatie. Hoe mensen regelrecht bewust voorgelogen worden in het belang van de bedrijfswinst. Hoe de wetgeving vorm gegeven wordt om alternatieve berichtgevers de mond te snoeren. Hoe alternatieve geneeskundige stromingen het werken moeilijk of zelfs totaal onmogelijk gemaakt wordt. Hoe natuurlijke geneesmiddelen zelfs totaal verboden worden en alternatieve artsen hun licentie verliezen omdat ze mensen blijven helpen. Hoe de meerderheid van de reguliere artsen gevangen zit in een keurslijf van protocollen dat gevolgd dient te worden willen ze hun licentie en daarmee hun inkomen niet verliezen. Hoe de media slaafs de berichtgevingen van de grote adverteerders publiceren om eveneens hun bron van inkomsten niet te verliezen. 

Alles bij elkaar een samenleving, een systeem, dat verantwoordelijk is voor ziektes, gebreken, menselijk leed en onnoemlijk veel gehandicapten en doden!

Mijn harde schijf zit nu bomvol bewustzijnsreferentiepunten die constant bijgesteld worden en waar de ontdekkingsreis niet stopt bij het thema gezondheid. Na al die persoonlijke ervaringen sta je immers ook meer open voor de ervaringen en kennis van derden. Kennis over onze voedselindustrie die aan de bron staat van veel ziektes en gebreken. Kennis over ons corrupte geldsysteem dat, als de waarheid tot eenieder doordringt, de bodem wegslaat onder onze totale economie. Kennis over de politieke orde waar onze ‘democratische’ stem een sluw spel is geworden van marionettenpoppen die van boven allemaal aangestuurd worden door een en dezelfde speler: De Nieuwe Wereld Orde. Een spel dat zich al eeuwen aan het voltrekken is om de absolute wereldmacht te veroveren door de zich ‘elite’ noemenden. Een spel dat echter meer en meer in het zicht komt door de golf van bewustwording die langzaam maar zeker het kritische punt al heeft bereikt. De gevolgen zijn maar al te zichtbaar voor de oplettende wereldburgers. Regeringen die vervallen in ondemocratische wetgeving, regelrechte onderdrukking, lastercampagnes, afluister- en andere duistere praktijken, dictatuur en het uit de weg ruimen van getuigen.

Dat is de wereld waarin wij vandaag leven.
Dat is de wereld waarin wij leven omdat wij dit tot op heden nog steeds tolereren. Alleen met onze (onbewuste) goedkeuring is het mogelijk om onderdrukt te worden. Omdat er nog teveel mensen zijn die nog in dat bewustwordingproces zitten of nog totaal niet aan deze reis begonnen zijn. Omdat mensen die inmiddels wat meer kennis verworven hebben dit nog niet kunnen vertalen naar de broodnodige acties.

En die actie is heel simpel, super simpel zelfs. 

En dat is… de waarheid durven te vertellen. Elke onwaarheid is namelijk bang voor het daglicht. De totale blootstelling van de waarheid maakt dat anderen dit ook kunnen waarnemen en zelf hun bewustzijn kunnen bijstellen.

Daarna ga je automatisch andere beslissingen nemen, je persoonlijke toekomst proberen veilig te stellen door zelf je eigen voedsel te gaan kweken totdat de totale samenleving weer zijn verstand bij elkaar heeft geraapt. De dokter wantrouwen als ware het de pest, totdat hij of zij onomstotelijk bewijs kan leveren voor de veiligheid en positieve effect van de aangeboden behandeling. Je gaat stemmen met je portemonnee door andere aankopen te doen. Je volgt niet meer blindelings en slaafs het systeem. Je gaat andere mensen waarschuwen, niet bang voor hun reacties en gedachten over jou. Het maakt je niet uit dat iemand je, net als in mijn geval, kwakzalver noemt en dit de nummer één positie inneemt als ze je naam intoetsen bij Google. Het hoort immers bij het grote spel van zwartmaken en de nog slapende massa in verwarring brengen. Voor mij was het een erkenning (een Award) dat ik op de goede weg zit met het verschaffen en aandragen van kennis, want strikt genomen zou ik een medische dienst moeten leveren om zelfs maar in aanmerking te kunnen komen voor de titel kwakzalverij.

Het is mij maar al te duidelijk geworden dat de meerderheid de stap volgend op de bewustwording nog niet aan het nemen is: in actie komen. Als je een protestlied maakt, dat gratis te downloaden is en de link daarna simpel te verspreiden is via de talloze sociale media en je hebt in bijna een jaar nog slechts 9.000 downloads dan durven mensen nog niet uit hun schulp te kruipen. Bang wat hun vrienden en familie wel niet gaan denken van je afwijkende mening.

Maar stel dat je inmiddels overtuigd bent dat chemotherapie niet de weg is die een oplossing brengt en je durft dit niet te vertellen aan een kennis of familielid met kanker. Je moet weten dat de persoon in kwestie zelf die overtuiging ook zal moeten opbouwen door het bijstellen van het bewustzijn en oude referenties. Bij iemand in acute nood kan dit proces echter snel gaan en stel dat jij die persoon als het ware het leven kan redden,

…. hoe zou jij je dan voelen? 

Omdat je simpelweg een e-boek of een link naar een artikel gestuurd hebt met de boodschap: “Ik zou graag hebben dat je kennis neemt van deze informatie”. Nog beter als je dit persoonlijk aan die persoon vertelt. Ik heb het allemaal al meegemaakt met positieve en negatieve resultaten en die positieve resultaten maken dat ik mijn mond niet meer kan houden.

Wanneer ga jij in actie komen om de wereld te verbeteren… een voor een, stapje voor stapje, beetje bij beetje? Wat zou er dan gebeuren als meer en meer mensen hetzelfde gaan doen? Zouden we dan een betere wereld krijgen, eerlijker, mooier, gezonder, met vrijheid, gelijkheid en vrede? Maak ook een einde aan het spel van heers-en-verdeel …. kom (ook) in actie. We hebben je nodig!

Reactie Mike Donkers (gezondheidradio 05-06-2012): 

“Ook dit is weer zo’n onderwerp waarvan ik zeg dat ik het niet bestrijd, integendeel. Ik denk dat de geest de materie kan beïnvloeden: Mind over Matter. Maar waar ik vaak op hamer, wat een stok paardje van mij is geworden, is dat het ook andersom kan. Het lichaam kan ook de geest beïnvloeden en dat wordt helaas maar veel te weinig onderkend. Ik denk dat dit een groot probleem is in onze samenleving dat we veel te veel in ons hoofd zitten en dan ook iedere keer denken dat we het vanuit ons hoofd kunnen oplossen. Dus ik doe helemaal niets af aan de inhoud van je artikel, integendeel, maar bewustzijn is wat we wel moeten beseffen, zit in het hoofd. En als ik het om mag draaien, het onderbewustzijn wat dus van onderuit komt, is vele mate groter en laat zich niet onderdrukken en een van de grootste problemen die we vandaag de dag qua gezondheid ervaren is spijsverteringsproblematiek en dat zit onderin en dat is dus een verkeerd soort gebruik van de geest waarbij de geest de gezondheid onderdrukt. Ik denk ook dat een heel groot gedeelte van de mensen ondervoede hersenen hebben. Dat ze dus gewoon structureer voeding tekort komen en naar mate je de hersenen meer voedt groeit ook je bewustzijn”. 

— Maar ik denk dat het andersom ook weer net werkt, als je bewuster bent dan voedt je het onderbewustzijn ook weer beter:) – HM. 

“Daar ben ik het ook helemaal mee eens. De spijsvertering verloopt daardoor beter waardoor die goede voedingsstoffen weer beter door worden opgenomen die vervolgens weer naar boven naar die hersenen toe gaan” 

— Maar wat ik met artikel aangeef is dat ervaringen die je zelf opdoet daar ben je veel meer mee bezig dan iets van horen zeggen, van tweedehands ervaringen zeg maar:) – HM. 

“Absoluut, dat is geleefde kennis ten opzichte van geleende kennis en daar ben ik een groot voorstander van. We moeten niet leunen op allerlei experts en deskundigen. 2012 is het 100 jaar geleden dat de Titanic is gezonken en die was destijds ook ontworpen door experts. Daar moeten wij het niet van hebben, waar wij het van moeten hebben is onze eigen expertise onze eigen ervaringsdeskundigheid”.