12 Dingen die men je niet geleerd heeft op school

leren op schoolpagina verhuist van uitdaging.net1. Je bent creatief
Een artiest is iemand die niet speciaal is en iedereen heeft artistieke gaven. Iedereen is geboren met creativiteit. Het enige verschil tussen mensen die creatief zijn en degenen die dat niet zijn is hun geloof. Creatieve mensen geloven dat ze creatief zijn. Op het moment dat je dat zelf erkent ga je pas op zoek naar mogelijkheden om deze vaardigheden en identiteit te verbeteren. Dit is waarom mensen die geloven dat ze creatief zijn ook daadwerkelijk creatief worden. Als je dat dus niet gelooft dan is er geen enkele interne motivatie en word je ook nooit creatief. De realiteit is dat je alleen daardoor al geblokkeerd bent om iets nieuws te proberen.

2. Creatief denken is werk
Je moet een passie hebben en doorzettingsvermogen om jezelf aan te moedigen in het proces van creativiteit en het creëren van andere en nieuwe ideeën. Vervolgens moet je geduld hebben en volhouden ondanks tegenspoed. Alle creatieve personen werken veel en gepassioneerd en produceren vele ideeën, de meeste daarvan blijken niet te werken. Thomas Edison creëerde 3.000 ideeën voor lichtsystemen voor hij tot een bruikbare oplossing kwam. Mozart componeerde 600 muziekstukken waarvan er slechts enkele tot op heden bekend zijn etc etc.

3. Je moet leren omgaan met de voor- en tegenspoed van creativiteit
Wanneer je ideeën creëert dan ben je neurotransmitters aan en uit aan het schakelen in je genen in response van de gedachten die zich vormen in je hersenen. Gedachten die zich vormen naar aanleiding van uitdagingen. Wanneer je hersenen uitgedaagd worden krijgen ze energie door de toename van contacten tussen neuronen. Hoe meer ideeën je krijgt, hoe meer activiteiten zich ontwikkelen in je hersenen en des te meer creativiteit zal er ontstaan.

4. Je hersenen zijn geen computer
De hersenen zijn een dynamisch systeem dat zijn patronen evolueert naar aanleiding van de activiteiten. Het gedijt op de creatieve energie en feedback van echte of fictieve ervaringen. Het menselijk brein kan geen onderscheid maken tussen een echte ervaring en een fictieve, levendige en gedetailleerde gedachte. Dit proces leidde tot het tot leven wekken van de creaties van Walt Disney.

5. Er is geen juist antwoord
De werkelijkheid is dubbelzinnig. De lucht is blauw of niet blauw. Dat is natuurlijk zwart-wit denken want in werkelijkheid is een blauwe lucht een aaneenschakeling van ontelbare blauwe tinten. De enige zekerheid in het leven is onzekerheid. Als je dus ideeën krijgt, ga ze dan niet evalueren en censureren met je huidige referentiekader. Niets is dodelijker dan het zelf censureren van een idee. De wereld is niet zwart of wit, maar grijs.

6. Stop nooit met je eerste goede idee
Probeer altijd een oplossing te verzinnen om je eerste idee te verbeteren, te perfectioneren. Thomas Edison probeerde altijd van het ene idee naar het andere te gaan, van de telefoon (geluid verzenden), naar fonograaf (geluidsopname) en tenslotte naar film (beeldopname).

7. Verwacht dat de expert negatief is
Hoe meer iemand een expert is geworden op een bepaald gebied des te meer zijn blikveld zich aan het focussen is waardoor hij steeds minder ziet buiten dit gezichtsveld. Hierdoor krijgt men de persoonlijke indruk dat wat men gelooft absoluut is. Wanneer zo iemand geconfronteerd wordt met een nieuw idee dan wordt dit aan de hand van het eigen referentiekader al snel naar de prullenbak verwezen. Hierdoor zal een expert zelfs geen poging doen om uit te zoeken of het andere idee beter is.

8. Vertrouw je instinct
Sta niet toe dat je ontmoedigd wordt. Albert Einstein werd in eerste instantie van school afgestuurd omdat zijn houding een negatieve invloed had op de mede- studenten! Toen hij uiteindelijk toch kon gaan studeren vertelde een professor hem dat hij de meest luie student was die er ooit aan de universiteit gestudeerd had. Walt Disney werd ontslagen bij zijn eerste werkgever, een krantenuitgever, omdat hij geen voorstellingsvermogen had.

9. Er is niet zoiets als falen
Wanneer je iets doet en geen succes hebt dan heb je niet gefaald. Je hebt iets geleerd wat niet werkte (op dat moment). Wanneer iemand je dus vertelt dat je een fout hebt gemaakt dan is dat iemand die nog nooit zelf iets totaal nieuws heeft gedaan.

10. Je ziet dingen niet zoals ze zijn maar je ziet dingen zoals je bent!
Interpreteer je eigen ervaringen. Alle ervaringen zijn neutraal. Ze hebben geen betekenis. Jij geeft ze betekenis door de manier waarop jij ze interpreteert (een eigen uitleg geven). IBM observeerde op die manier dat er geen markt was voor een persoonlijke computer (PC) omdat niemand er een had. Twee vroegtijdig gestopte studenten, Bill Gates en Steve Jobs, zagen ditzelfde en daarmee een nieuwe mogelijkheid. Een assistent van Edison vroeg hem waarom hij niet stopte nadat 5000 experimenten voor het construeren van een lamp mislukt waren. Edison antwoordde: “Ik heb 5000 manieren ontdekt die niet werken”. Je construeert je eigen werkelijkheid door de manier waarop je naar zaken kijkt.

11. Benader een probleem altijd op zijn eigen voorwaarden
Vertrouw niet op je eerste perspectief van een probleem want het zal worden beïnvloed door je gebruikelijke manier van denken. Probeer altijd te kijken naar je probleem vanuit verschillende perspectieven. Bedenk dat genialiteit ontstaat door vanuit een ander perspectief te kijken. Vaak kan een simpel idee de oplossing zijn omdat niemand er ooit op die manier naar keek.

12. Leer om niet conventioneel (ouderwets) te denken
Creatieve geesten denken niet analytisch (systematisch ontleden) of logisch. Als je namelijk zo denkt dan sluit je alle zaken buiten waarvan je denkt dat ze geen invloed hebben op de oplossing van het probleem. Op deze manier denk je maar al te vaak in het uitsluiten van mogelijkheden in plaats van alle mogelijkheden te onderzoeken.

Tenslotte: Creatief zijn is paradoxaal (tegenstrijdig). Een creatief persoon moet kennis hebben maar deze ook terzijde kunnen schuiven om onverwachte verbindingen te kunnen zien, moet hard werken maar ook niets kunnen doen om de gedachten de vrije ruimte te geven, moet vele ideeën hebben ook al zijn de meeste nutteloos, moet kijken naar dezelfde dingen als ieder ander maar er toch anders naar kijken, moet succes verlangen maar tegelijkertijd falen omarmen, moet volhardend zijn maar niet koppig en moet luisteren naar experts maar ook weten hoe hun kennis te veronachtzamen.

Bron: Wake Up World — vertaling & noot Henk Mutsaers

Noot: Terug naar de titel van dit artikel: 12 dingen die we niet op school leren. Van wie zouden we dit moeten leren? De Einstein, Gates, Jobs en Mozart creatievelingen staan niet voor de klas. Worden wij op school niet klaargestoomd om in het keurslijf van de samenleving te passen volgens de heersende denkbeelden van de tijd? Ik heb zelf ervaren dat die denkbeelden in slechts een paar jaar 180 procent kunnen veranderen waardoor je de school verlaat met een diploma waarnaar de vraag alweer verdwenen is. De omscholing bleek eveneens maar negen jaar waardevol. In 2004 heb ik Landmark Education gevolgd, een soort cursus waar men de hersenspoeling weer probeert terug te draaien. Dat is en blijft waardevol in alles wat je doet.

In zo’n zelfde molen zit nu nog steeds de meerderheid van de mensen die gekluisterd aan de beeldbuis en trouw hun krantje lezend, onbewust zijn van het feit dat die hersenspoelmachine onverminderd doordraait. Intussen draaien de wetgevers zich in allerlei bochten om het internet de nek om te draaien omdat ze zien dat de vrije nieuwsgaring een grote bedreiging begint te worden nu meer en meer mensen wakker beginnen te worden. Ik denk echter dat ze te laat zijn en dit niet meer kunnen terugdraaien. Ik ken al te veel mensen die bewust in het leven staan en niet alles zomaar meer voor zoete koek aannemen. De geest is al uit de fles.