Zuiveringszout blijkt nog steeds een effectieve behandeling van kanker

pagina verhuist van uitdaging.netEen medewerker van de Universiteit van Arizona, Dr. Mark Pagel, ontvangt een beurs van twee miljoen dollar van de National Institutes of Health om de effectiviteit van gepersonaliseerde zuiveringszout therapie voor de behandeling van borstkanker te onderzoeken. Met andere woorden: klinische tests naar het gebruik van oraal natriumbicarbonaat bij de behandeling van borstkanker staan op het punt te beginnen! Uiteraard zijn er mensen op de hoogte, die hebben begrepen dat natriumbicarbonaat (zuiveringszout), hetzelfde spul dat iemands leven op de afdeling spoedeisende hulp in een oogwenk kan redden, een van de belangrijkste, veiligste en meest effectieve alternatieven van de behandeling van kanker is.


Door: Dr. Mark Sircus / Activist Post
Vertaling: Frank Bleeker


Natuurlijk voel ik me in mijn gelijk gesteld voor alles wat ik schreef in Sodium Bicarbonate – Rich Man’s Poor Man’s Cancer Treatment, dat nog steeds geldt als de enige volledige medische beoordeling over het onderwerp van het gebruik van simpel zuiveringszout in de uitoefening van de geneeskunde.

Als het oraal wordt ingenomen met water, en dan met name water met een hoog magnesiumgehalte, of wanneer het transdermaal wordt gebruikt in medische baden, wordt natriumbicarbonaat een eerstelijns geneesmiddel voor de behandeling van kanker, nierziekten, diabetes en zelfs influenza of een gewone verkoudheid. En, belangrijker nog, het is ook een krachtige buffer tegen de blootstelling aan straling, dus iedereen zou haast moeten maken met het gebruik ervan. Een ieders fysiologie staat bloot aan een zware nucleaire aanval van de sterke radioactieve wind die op het noordelijk halfrond circuleert.

Het is eigenlijk geen verrassing dat een onderzoeker van de Universiteit van Arizona deze beurs ontving omdat daar in de loop van de jaren heel veel kankeronderzoek is gedaan. Robert J. Gillies en zijn collega’s hebben al aangetoond dat voorbehandeling van muizen met natriumbicarbonaat leidt tot een basisch gebied rond de tumoren. Dezelfde onderzoekers meldden dat bicarbonaat de tumor pH verhoogt en ook de spontane uitzaaiingen bij muizen met borstkanker remt . [2] Het vermindert ook de mate van de betrokkenheid van de lymfeklieren.

Ik heb onlangs een stuk geschreven over schimmelinfecties. Borstkanker wordt in verband gebracht met een verhoogde frequentie van de consumptie van schimmel-gefermenteerde kaas . Schimmels produceren giftige metabolieten die mycotoxinen genoemd worden. Deze kunnen kanker veroorzaken. Aflatoxine is een mycotoxine met carcinogene potentie. Deze wordt aangetroffen in inferieure pindakaas en andere noten- en zuivelproducten. Onderzoekers bestudeerden in 1993 menselijk borstkankerweefsel en ontdekten aanzienlijke hoeveelheden carcinogene aflatoxine in het kankerweefsel, wat duidt op aflatoxine en dus schimmel als een oorzaak van borstkanker .

De pH-waarde van onze interne vloeistoffen beïnvloedt elke cel in ons lichaam. Een chronisch te hoog zuurgehalte tast lichaamsweefsel aan, en als er niets aan gedaan wordt zal het alle cellulaire activiteiten en functies hinderen. Met andere woorden: een te hoge zuurgraad verstoort het leven. Het ligt aan de basis van kanker.

Medische behandelingen met natrium bicarbonaat zijn aloude methoden om het bicarbonaatniveau van het lichaam sneller naar de normale waarde terug te brengen. Natriumbicarbonaat is toevallig een van onze meest bruikbare geneesmiddelen omdat het de basis zuur-base verhouding behandelt van de menselijke fysiologie.

De pH-waarde van onze weefsels en lichaamsvloeistoffen is cruciaal en centraal, omdat het van invloed is op de staat van onze gezondheid of onze innerlijke reinheid, en deze ook weerspiegelt. Hoe dichter de pH bij de 7,35 tot 7,45 ligt, hoe hoger ons niveau van gezondheid en welzijn. Als men binnen dit gebied blijft, vergroot dit aanzienlijk ons vermogen om acute ziekten zoals verkoudheid en griep te weerstaan, maar ook het ontstaan van kanker en andere ziekten. Om onze pH binnen de gezonde waarden te houden, omvat tevens noodzakelijke aanpassingen van onze levensstijl en veranderingen in ons voedingspatroon die ons op de lange termijn zullen beschermen, terwijl het gebruik van natriumbicarbonaat ons een vliegende start geeft in de richting van verhoogde alkaliteit.

De pH schaal is vergelijkbaar met een thermometer, met stijgingen en dalingen in het zure en alkalische gehalte van vloeistoffen. Afwijkingen boven of onder het pH-bereik van 7,35 en 7,45 in streng gecontroleerd bloed kunnen potentieel ernstige en gevaarlijke symptomen of toestanden van ziekte signaleren. Wanneer het lichaam de zuren niet meer effectief kan neutraliseren of elimineren, worden ze verplaatst binnen de extracellulaire vloeistoffen en bindweefselcellen, wat direct de cellulaire integriteit compromitteert. Omgekeerd, wanneer het lichaam te basisch wordt als gevolg van te veel bicarbonaat in het bloed, treedt metabole alkalose op, wat tot ernstige gevolgen kan leiden indien dit niet snel gecorrigeerd wordt .

Jon Barron presenteert een manier van kijken naar pH die de weg opent naar een van de grote voordelen van alkalisch water:

Waterstofionen binden zuurstof. Dat betekent dat, naarmate de vloeistof zuurder is, deze minder zuurstof bevat. Elke cel in ons lichaam heeft zuurstof nodig om te leven en een optimale gezondheid te onderhouden. Combineer dat gegeven met wat we weten over waterstofionen en we zien dat hoe zuurder het bloed (hoe lager de pH-waarde), hoe minder zuurstof beschikbaar is voor gebruik door de cellen. We gaan hier niet heel diep in op de chemie die hierbij betrokken is; je hoeft eigenlijk alleen te begrijpen dat het proces hetzelfde is als wanneer zure regen een meer ‘vermoordt’. De vissen stikken letterlijk, omdat het zuur alle beschikbare zuurstof bindt. Het is niet zo dat alle zuurstof verdwenen is, het is alleen niet langer meer beschikbaar. Omgekeerd, als je de pH-waarde van het meer verhoogt (wanneer je het meer basisch maakt), is de zuurstof weer beschikbaar en komt het meer weer tot leven. Overigens is het vermeldenswaard dat kanker gerelateerd is aan een zuur milieu (zuurstoftekort). Hoe hoger de pH (hoe meer zuurstof er in de cellen van ons lichaam aanwezig is), hoe moeilijker het is voor kanker om te gedijen.

Om twee redenen is het belangrijk dit te begrijpen:

  1. Het onthult een van de belangrijkste voordelen van basisch water – meer zuurstof voorradig in je systeem, en
  2. Het verklaart waarom basisch water helpt bij het tegengaan van kanker.

De oceaan, moeder van al het leven, heeft een gemiddelde pH-waarde van 8,1. De ideale pH van bloed ligt op ongeveer 7,4, licht basisch, niet zuur – Jon Barron.

Barron concludeert:
Als je gezond eet en leeft, dan wil je uiteraard water drinken met een natuurlijk voorkomende pH die iets boven neutraal ligt. Als je echter het typisch westerse voedselpatroon volgt (veel vlees, granen, frisdranken en suikers), dat het lichaam verzuurt, heb je een probleem. Je pH balans is dan zo verstoord, dat je drastische maatregelen moet nemen om dit tegen te gaan. Mijn aanbeveling is om dagelijks water te drinken waarvan de pH tussen de 7,5 en 8 ligt, afhankelijk van hoe zuurvormend je voedingspatroon is. Langdurige consumptie van water met een hogere pH-waarde zou moeten worden voorbehouden voor special omstandigheden. Het beroemdste water ter wereld dat uit de bergen afkomstig is en bekend staat om zijn genezende eigenschappen, zijn hoog basisch. Ik doel hier op het water dat omlaag komt uit de Himalayas en dan met name het water uit de Hunzavallei, die een pH-waarde hebben van tussen de 9 en 11.

Je hoeft geen arts te zijn om de pH geneeskunst te beoefenen. Iedere beoefenaar van heelkunst en iedere moeder en vader zou moeten weten hoe hij of zij natriumbicarbonaat gebruiken moet. Tekort aan bicarbonaat is een echt probleem dat erger wordt naarmate je ouder wordt; het werkt dus in je voordeel als je begrijpt en waardeert waar het bij zuiveringszout om gaat.

Marc Sircus is een expert op het gebied van natuurlijke gezondheid en pleitbezorger van zelfredzaamheid. Hij is de auteur van diverse boeken die iedereen gelezen zou moeten hebben, waaronder Survival Medicine For the 21st CenturyWinning the War on Cancer, en Humane Pediatrics
Je kunt alle artikelen van Mark vinden op zijn website IMVA.

Bronnen:

Baking Soda Might Have Potential Against Cancer:

Zuiveringszout zou potentie kunnen hebben tegen kanker

One sample study is by Le, et al. (1986), in a French case-control study of 1,010 breast cancer cases and 1,950 controls with nonmalignant diseases, found that breast cancer was found to be associated with increased frequency of mold fermented cheese consumption.

Een specimenstudie door Le et al.. (1986), in een Frans case-control studie* (patiënt-controle-onderzoek) van 1.010 gevallen van borstkanker en 1.950 controles met niet-kwaadaardige ziekten, vond dat borstkanker bleek te zijn geassocieerd met een verhoogde frequentie van schimmels gefermenteerde kaas consumptie.

*Patiënt-controle-onderzoek (case-control-onderzoek, Fall-Kontroll-Studie) is een observationele epidemiologische onderzoeksvorm. Het wordt gebruikt om omstandigheden te herkennen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een duidelijk beschreven medische aandoening. Dit gebeurt door een groep patiënten die de aandoening heeft, te vergelijken met een groep patiënten die deze niet heeft.

Going, et al. (1990) found that weddellite (calcium oxalate) crystals are present in calcifications found in the breast tissue of patients with breast cancer. Calcium oxalate crystals are formed when calcium binds with oxalic acid. Oxalic acid is a mycotoxin that can be produced by a number of different fungal species. Some fungi produce such large amounts of oxalic acid that they are used for commercial production of chemicals. Aspergillus niger fungal infection in human lungs produces large amounts of oxalic acid. Going, et al. (1990) ontdekten dat weddellite (calciumoxalaat) kristallen aanwezig zijn in verkalkingen die gevonden werden in het borstweefsel van patiënten met borstkanker. Calciumoxalaat kristallen worden gevormd wanneer calcium bindt met oxaalzuur. Oxaalzuur is een mycotoxine dat door een aantal verschillende schimmelsoorten kan worden geproduceerd. Sommige schimmels produceren zulke grote hoeveelheden oxaalzuur dat ze worden gebruikt voor commerciële productie van chemicaliën. Aspergillus niger, een schimmelinfectie in de menselijke longen, produceert grote hoeveelheden oxaalzuur.

Researchers examined human DNA from a variety of tissues and organs to identify and quantify aflatoxin DNA-adducts. Such adducts are considered to be proof of the mycotoxin’s presence in a particular tissue. Their finding? “Tumor tissues had higher aflatoxin-adduct levels than did normal tissue from the same individual.” Wetenschappers onderzochten menselijk DNA uit verschillende weefsels en organen om aflatoxine-DNA-adducten te identificeren en kwantificeren. Dergelijke adducten worden beschouwd als bewijs van de aanwezigheid van de mycotoxine in een bepaald weefsel. Hun bevinding? “Tumorweefsels bevatten hogere aflatoxine-adduct niveaus dan normaal weefsel van hetzelfde individu.”