Wortelkanaal behandeling kan je gezondheid negatief beïnvloeden

Door: Hal A. Huggins, DDS, MS
Vertaling: Frank Bleeker
Bron: Dr Mercola 

Korte samenvatting:

pagina verhuist van uitdaging.net• In 1906 heeft de Mayo Clinic in samenwerking met Weston Price DDS, MS, als hoofd research voor de toenmalige tandheelkundige vereniging, aangekondigd dat wortelkanalen een toevluchtsoord zijn voor ziekte veroorzakende bacteriën.

• Onderzoek wees uit dat hartaanvallen vrijwel altijd herleidbaar zijn, wat impliceert dat wortelkanaalbehandelingen als een van de voornaamste oorzaken van hart- en vaatziekten kunnen worden beschouwd – momenteel dè nummer één moordenaar van Amerikanen.

• Toxinen afkomstig van deze bacteriën hebben, samen met kwik uit amalgaamvullingen, de mogelijkheid om je DNA en RNA te veranderen, waardoor de kans op ziekten en/of aangeboren afwijkingen bij de toekomstige generaties groter wordt.

• Ziekten die mogelijk gebitsgerelateerd zijn, zijn onder andere: chronische vermoeidheid, hart- en vaatziekten, meningitis en humaan papilloma virus (HPV).

“Je hebt een wortelkanaalbehandeling nodig!” “Waarom?”

Heb je echt een wortelkanaalbehandeling nodig? 
Wat zijn in de loop van de afgelopen eeuw, de conventionele redenen geweest voor het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling?

• Pijn
• Tandbederf dat de zenuwholte is binnengedrongen
• Trauma (zoals tegen de mond geslagen worden met een baseballknuppel)
• Ongemak door een onbekende reden

Wat krijg je precies voor je geld?
Nog vrij recent, in 1906 heeft de Mayo Clinic in samenwerking met Weston Price DDS, MS, als hoofd research voor de toenmalige tandheelkundige vereniging, aangekondigd dat wortelkanalen een toevluchtsoord waren voor de ziekteveroorzakende bacteriën. Zes artsen, alle Doctors of Philosophy, die al tientallen jaren met Dr. Price samenwerkten, identificeerden, samen met een team microbiologen van de Mayo Clinic, deze bacteriën.

Dr. Price implanteerde deeltjes wortelkanaal onder de huid in de buik van 60.000 konijnen. De resultaten bewezen ondubbelzinnig dat menselijke ziekten, die zich in tanden en kiezen begeven die behandeld zijn met een wortelkanaalbehandeling, in slechts enkele weken, dezelfde ziekten kunnen veroorzaken bij konijnen. Dit impliceert dat wortelkanalen als een van de voornaamste oorzaken van hart- en vaatziekten kunnen worden beschouwd.

Wortelkanalen zijn broedplaatsen van bacteriële toxinen
Verbaast het je, dat tandheelkunde in staat is geweest om dit meer dan een eeuw lang geheim te houden?

Denk eens aan de aansprakelijkheid. Vraag je tandarts hiernaar en zie hem of haar rennen, zich verbergen en jou als patiënt ontslaan. De angst voor het intrekken van vergunningen voorkomt, dat tandartsen in de openbaarheid brengen wat hen wordt verteld. Het bestaat gewoon niet. Dr. Price en Mayo identificeerden tientallen ziekten die gerelateerd zijn aan bacteriële toxinen die worden aangemaakt door bacteriën in wortelkanalen. Als één procent van de mensen met wortelkanaalbehandelingen en de daaruit voortvloeiende ziekten hun tandarts zouden aanklagen, zou al het geld in de wereld in handen van advocaten zijn.

Tandartsen worden door hun eigen verenigingen onwetend gehouden over de tegenstrijdige rapporten. De meeste tandheelkundige verenigingen beweren dat wortelkanaalbehande-lingen voor 97 procent succesvol zijn, terwijl de term ‘succesvol’ niet gedefinieerd wordt. De American Association of Endodontists (AAE – de Amerikaanse Vereniging van Endodontologen) zegt dat slechts 90 procent van de behandelingen succesvol is. Vroeger, in 1925, zei Coolidge dat 95 procent succesvol was. In 1984 meldde het Department of Health and Human Services (Ministerie van Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening) dat er geen manier is om het succes van een wortelkanaalbehandeling te evalueren. Burket publiceerde dat van de tanden en kiezen met wortelkanaalbehandelingen, de wortelkanalen slechts in 42 procent “mechanisch” correct waren gevuld.

Dat was in de Verenigde Staten. Europese tijdschriften over dit onderwerp meldden over ongeveer 30 procent.

Haden publiceerde dat 87 procent van de 1500 tanden die hij microscopisch bestudeerde, besmet waren met bacteriën. En Okabe schreef dat 72,1 procent van de patiënten met wortelkanaalbehandelingen, leden aan bacteriëmie (d.w.z.: er bevinden zich bacteriën in het bloed die identiek zijn aan die in het wortelkanaal van een tand of kies).

De meeste tandartsen zullen je vertellen dat een voortand maar één kanaal heeft. Dr. Price toonde aan dat diezelfde voortand zo veel als 75 extra kanalen vanaf de pulpakamer naar de buitenkant van de tand kan hebben. 75 kanalen reinigen en vullen? Ja, ‘tuurlijk. Helemaal als je je er niet eens van bewust bent dat ze bestaan.

Dus, hoe kan iemand er zeker van zijn wie de waarheid vertelt?

Hoe tandartspraktijken je DNA kunnen veranderen en ziekten kunnen bevorderen
DNA-onderzoek wordt momenteel erkend als een van de meest betrouwbare methoden voor het identificeren van alles wat leeft. Of dood is, wat dat betreft. Van dinosaurussen is het DNA getest. Dat sjabloon is er, dood of levend.

Dan kom ik tot mijn voornaamste zorg. Giftige stoffen uit deze bacteriën kunnen, samen met kwik uit amalgaamvullingen, je DNA veranderen. Deleties, substituties, addities – veel kan gebeuren met je DNA-moleculen, of met je RNA, dat de “exacte kopie” is van het oorspronkelijke DNA. Het is de RNA dat eigenlijk het werk doet van het creëren van eiwitten die deel uitmaken van je lichaam. Rommel met het RNA en je stelt jezelf open voor allerlei ziekten. Maar wanneer je het DNA verandert van “kiemcellen” (sperma of eicellen) en je kinderen, kleinkinderen en zolang je familie zich voortplant, zullen voor altijd veranderd zijn. Veranderingen van dit DNA zijn permanent. En zij zijn niet omkeerbaar!

Met DNA-veranderingen als gevolg van kwik en bacteriële toxinen direct voorhanden, hebben we nu de mogelijkheid om veel nieuwe ziekten, en/of aangeboren afwijkingen te creëren. Er zijn vandaag de dag veel populaire ziekten die duizend – of zelfs 200 jaar geleden – onbekend waren.

Sikkelcelanemie bijvoorbeeld, was er tot 1910 niet. Multiple sclerose was tot (circa) 1832 niet bekend. Leukemie kwam daar dicht achteraan. Diabetes kreeg vlak na 1900 pas een sterke voet tussen de deur. Hart- en vaatziekten werden vervolgens steeds vaker geconstateerd – tot wel bijna 10 procent van de sterfgevallen in 1900. Vandaag de dag wordt gesteld dat zij de nummer één moordenaar zijn! Multiple sclerose kende tussen 1970 en 1975 een gemiddeld aantal van 8.800 gevallen per jaar; toen schoot het aantal gevallen, in 1976, plotseling omhoog naar 123.000.

Zijn er redenen voor deze dramatische toenamen?

Jazeker!

Helaas moeten tandheelkundige procedures bij al deze toenamen worden betrokken.

Zijn alle wortelkanalen geïnfecteerd met bacteriën? Tegenwoordig kunnen niet-invasieve testen van de vloeistof rond een tand waarin een wortelkanaalbehandeling heeft plaats gevonden door middel van DNA aangeven of pathologische bacteriën langs de wortel groeien. Na extractie van de tand kunnen pathologische bacteriën met 100% zekerheid worden geïdentificeerd.

Maar wacht! Er is meer… Onlangs werd ontdekt dat de bacterie zich niet beperkt tot de tand of kies. We testten wortelfragmenten en we vonden vele bacteriën, wat niet al te verwonderlijk is. Vervolgens testten we het parodontale ligament – de bevestiging tussen tand en bot – en vonden nog meer bacteriën. Er is geen enkele manier om bij deze plek te komen om het te steriliseren. Een nog verrassender ontdekking was, dat het bloed om deze tand ook bacteriën bevatte – tot ruim een centimeter rond de tand is zwaar verontreinigd.

Helaas is de chirurgische verwijdering van een element met een pijnlijk wortelkanaal niet alleen een kwestie van deze ‘er uit rukken’. Er is een protocol dat slechts enkele dappere tandartsen – die de voorschriften van de tandheelkundige verenigingen trotseren – kunnen uitvoeren om hun patiënten te beschermen en hen te ontdoen van potentiële ziekteverwekkende omgevingen die wortelkanalen genoemd worden.

Welke ziekten worden in verband gebracht met aandoeningen aan het wortelkanaal?
We hebben in de literatuur 28 bacteriën geïdentificeerd waarvan gerapporteerd wordt dat zij gerelateerd worden aan hart- en vaatziekten, inclusief hartaanvallen, endocarditis, en hartklepinfecties. Neurologische ziekten komen op de tweede plaats met 23 gerapporteerde bacteriën die de oorzakelijke of bijdragende factoren vormen. Aantasting van de lever- en nierfunctie, borstkanker – de lijst wordt alarmerend, dus wordt het tijd om het publiek te informeren over wat tandartsen je niet kunnen/mogen vertellen uit angst voor vergelding door gekwetste patiënten of hun eigen beroepsverenigingen. De American Dental Association zou dalen van de meest gerespecteerde, naar een van de minst gerespecteerde verenigingen.

Hoeveel mensen zijn getroffen en hoe?

Hoewel ik in dit artikel geen volledig overzicht kan geven, blijkt uit onze cijfers dat meer dan 90 procent van de patiënten die hulp zoekt voor tandheelkundige problemen lijden aan chronische vermoeidheid, en dat is slechts één voorbeeld. 

Hoe vermoeiend kunnen bacteriën zijn? 
Eén groep kan daar zeker toe bijdragen. Ze heten “porinen.” Weinig artsen en nog minder mensen hebben ooit gehoord van porinen. Het woord is afkomstig van “poriën”. Deze bacteriën boren gaatjes in de rode bloedlichaampjes – poriën – die het hemoglobine mogelijk maakt om te ontsnappen in het omringende bloed waar de bacteriën op de loer liggen om het ijzer op te zuigen. Deze bacteriën, de poriën producenten, hebben een zeer grote trek in ijzer en hemoglobine levert een nooit eindigende voorraad. Zodra er een aantal poriën in een rood bloedlichaampje zijn geboord, worden er in die poriën ook hulsjes geplaatst, zodanig, dat het rode bloedlichaampje niet kan genezen en uiteindelijk doodbloedt. Nu moet de lever al dat hemoglobineafval, dat van zijn ijzer is ontdaan, verwerken en het lichaam tot rust brengen na de irritaties als gevolg van de inhoud van het rode bloedlichaampje, daar waar het niet thuis hoort.

Een andere nieuwkomer die met tandheelkunde in verband kan worden gebracht is meningitis, een groeiende epidemie. Bij het lezen van een artikel in de krant over de noodzaak van een ander meningitisvaccin, herinnerde ik me dat meningitis werd genoemd als een gevolg van een aantal verschillende bacteriën die goed gedijen in wortelkanalen en tandholten: Capnocytophaga ochnacea; Gemella morbillorum, Klebsiella oxytoca, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, en nog enkele.

Ter verduidelijking: bacteriën in caviteiten en wortelkanalen worden in onze test van meer dan 400 monsters gegroepeerd, omdat zij tegelijkertijd worden geëlimineerd. Caviteiten zijn benige gaten die bijna altijd (4999 van de 5000 gemeten), overblijven na extractie van verstandkiezen. De holten genezen zelden en worden gecoat met pathogene anaerobe bacteriën. Deze krant meldde dat het noodzakelijk is, tieners te vaccineren tegen meningitis, omdat dit een potentieel dodelijke ziekte is die snel om zich heen grijpt. Is er een verband te leggen tussen deze bacteriën die voorkomen in de holten waar verstandskiezen zijn getrokken en het feit dat het trekken van verstandskiezen bij jongeren zo populair is?

Hier, je hebt de keuze: ofwel vaccineren, ofwel voorkomen!

Het schoonmaken van een caviteit is een lastige procedure en in veel staten zal een kaakchirurg die dit doet zijn licentie verliezen, ‘omdat caviteiten niet bestaan’. ‘Tuurlijk. Probeer maar eens in zo’n echoput van een centimeter of twee groot te vallen en me dan te vertellen dat hij niet bestaan! Algemene tandartsen kunnen dit zonder zo al te veel dreiging wel doen.

Een andere nieuwkomer is het humaan papilloma virus (HPV). We hebben onlangs in tandheelkundige implantaten twee bacteriën geïdentificeerd die in verband worden gebracht met HPV.

Pas op: Antibiotica zijn het antwoord NIET
Waarom geef je niet iedereen gewoon een heleboel antibiotica? Omdat de meeste antibiotica zogenaamde ‘bactericiden’ zijn, wat betekent dat zij de bacteriën opblazen, waardoor nog meer narigheid ontstaat voor je immuunsysteem. In plaats van dat je systeem maar één bacterie op moet ruimen, moet je systeem zich nu misschien wel van honderd kleine stukjes, ‘endotoxinen’ genaamd ontdoen. Bovendien bestaan er ook andere bijwerkingen bij het grootschalig gebruik van antibiotica, zoals de vernietiging van nuttige darmbacteriën, maar ook het dempen van het immuunsysteem.

Het is inmiddels meer dan honderd jaar geleden sinds Dr. Price en Mayo hun bevindingen naar buiten brachten, maar je hoeft niet nog eens honderd jaar te wachten om jezelf, je RNA, of het toekomstige DNA van het menselijk ras te beschermen. Dit is een serieuze aanklacht. Een die heel logisch is en bewijsbaar door de huidige DNA wetenschappen. Wetenschappers weten dat het mogelijk is. Nu weet jij dit ook!

Meer informatie (alleen in de Verenigde Staten):
Voor verwijzingen naar tandartsen met verschillende gradaties aan opleidingen op dit gebied, kun je bellen met het gratis nummer: 866-948-4638. We proberen problemen van patiënten te matchen met de mate van opleiding en ervaring in tandheelkundig herstel. Je kunt ook meer informatie hierove vinden op de volgende websites:

• Huggins Applied Healing
• Dental DNA: Etiology Disclosed
• Toxic Element Research Foundation

Over de auteur
Dr. Hal Huggins is al bijna 50 jaar praktiserend tandarts en heeft 2500 dagen colleges gegeven in 14 landen en 46 staten van de Verenigde Staten. Als pionier in het blootleggen van het probleem van de uitloging van kwik uit amalgaamvullingen, is Dr. Huggins een nogal omstreden persoon geworden omdat hij zich hard maakt voor wetenschap en gezondheid. Wortelkanaalbehandelingen zijn een nieuwe heilige koe. Hij deed vier jaar over een post doc masters degree aan de Universiteit van Colorado, met het accent op immunologie en toxicologie. Hij studeerde af in 1989. Hij ontwikkelde een systeem dat veel auto-immuunziekten terug dringt, tot groot ongenoegen van de stichtingen die betaald krijgen om te zoeken naar een oorzaak, niet om er een te vinden. Hij is momenteel toegewijd aan het ontwikkelen van het bewustzijn bij het grote publiek over de gevolgen van het hebben van dode tanden – ook wel wortelkanaalbehandelingen genoemd – in hun mond. De ziekten die zij veroorzaken zijn al erg genoeg, maar de onomkeerbare schade aan het DNA is een ernstig probleem dat niet de aandacht zal krijgen die het verdient, totdat geboorteafwijkingen standaard worden.