Intraveneus Vitamine C toedienen (rechtstreeks in de bloedbaan injecteren)

Save as PDF 

pagina verhuist van uitdaging.netHet FDA opent de jacht op Vitamine C


04-01-2011: De FDA heeft een notificatie uitgevaardigd aan kleine farmacie bedrijven dat het niet langer toegestaan is dat ze injecteerbare vitamine C mogen produceren ondanks de opmerkelijke kracht die deze methode heeft op het helen van condities die voor de traditionele westerse geneeskunde zelfs ondenkbaar zijn.

Laten we dit even rechtzetten: De overheden overal ter wereld waarschuwen voor een griep pandemie (terecht of onterecht) Ze erkennen dat conventionele medicijnen daar geen enkele garantie op geven om dit te voorkomen. Ze erkennen dat vele bacteriën resistent zijn geworden voor antibiotica en nu doden veroorzaken! Ze erkennen dat er een risico is op een wereldwijde TB pandemie vanwege medicijnresistentie.

Ondanks de erkenning van dit al dringt men nu aan op het tenietdoen van het meest potentiële middel voor deze condities en daarbij mogen we kanker zeker niet vergeten!

En, … waarom wordt dit gedaan?
Omdat het … gevaarlijk is?

Nee het kan niet gepatenteerd worden en daarom kan het niet door de standaard FDA goedkeuring procedure gehaald worden. Ondanks dat vitamine C een van de minst giftige producten is, zelfs in megadosissen en het veilig gebruikt en toegepast wordt sinds decennia.

Tussen haakjes, wat niet veilig is zijn thuisgemaakte vitamine C oplossingen die je als ‘food grade’ vloeistof gaat injecteren. Het FDA moet verantwoordelijk gesteld worden als het verkeerd gaat hier omdat men de veilige procedure wil gaan verbieden!

De overheid zou in plaats van intraveneus toedienbare vitamine C te verbieden dit moeten ondersteunen met onderzoek naar meer toepassingen. Nu weigeren ze al jaren pertinent om studies in die richting te financieren. Er zijn privé gefinancierde studies die nu onderweg zijn maar die kunnen natuurlijk niet afgerond worden als de afgekondigde maatregelen doorgaan.

Met minstens één farmacie schijnt het zo te zijn dat het FDA eveneens injecteerbare magnesium chloride en injecteerbare vitamine B complexen wil verbieden. Deze twee worden routinematig gecombineerd met injecteerbare vitamine C om de ‘Myers cocktail’ te maken voor condities als chronische vermoeidheid en infectieziekten als hepatitis, AIDS en de griep. Het FDA gaat dus niet direct achter de ‘Myers cocktail’ maar valt de levering van de ingrediënten aan die gebruikt worden om deze geneeskrachtige cocktail samen te stellen en gaat vervolgens mogelijk achter elke injecteerbare vitamine die het gereedschap vormen van gekwalificeerde artsen.

Iedereen die dit leest zou zich moeten realiseren dat injecteerbare vitamine C op een zekere dag JE EIGEN leven zou kunnen redden. Als er iets verkeerd gaat met je dan is de enige oplossing nog een zelfgemaakte solutie. Zie bijgaande YouTube video’s op deze pagina:

Sinds 2004 volg ik de nu Codex Alimentarius op de voet. Een net dat beetje voor beetje dichtgetrokken wordt om zo min mogelijk mensen ‘wakker’ te maken. Dat Codex Alimentarius verhaaltje was dan ook volgens velen inclusief de politiek een broodje aap verhaal. Die woorden galmen nu nog in mijn oren!

P.S. Onderzoek toonde dat 87% van alle burgers in de VS een vitamine C gebrek hadden.

Bron: ANH USA

Vertaling: Henk Mutsaers

ANH: An Important Update on IV Vitamin C
“In our discussions with the acting director of the Compliance Branch of the FDA, ANH-USA confirmed that the FDA.s determination of intravenous vitamin C as an unapproved drug is completely unrelated to other issues raised in the warning letter. We mention this because widespread rumors are circulating that this particular firm was targeted for reasons that would not relate to other firms, and that other manufacturers of IV C would not be affected. This is simply not true. According to the acting director, the FDA has gone through an internal process whereby they determined injectable vitamin C to be an unapproved drug.” 

O Henk, wat word ik hier boos om.
Ik heb 2x per week, 4 maanden lang een cocktail gehad van Vitamine C, Selenium en Magnesium en dat is intraveneus toegediend, nu krijg ik het 1 x per maand en ben kankervrij. Mensen, wat moeten we hiermee? Actie!!!!!! Stem allemaal!!!!! Ik vergelijk dit echt met mafiapraktijken. – Jacqueline

Geachte heer Mutsaers, Ik heb U al gemaild maar ik vrees dat die mail niet is aangekomen daarom nogmaals. Over die vitamine C wil ik heel graag mijn stem laten horen. Maar het www adres dat U gaf en dat ik aanklikte kan ik op die site niet vinden waar ik moet tekenen. Wel staan er andere onderwerpen op om op te reageren. Kunt U iets duidelijker zijn zodat meerdere mensen kunnen tekenen want het is wel ontzettend belangrijk.Ik ben er erg van geschrokken dat de codex nu echt in beeld komt. Dank voor al uw werk. groet Marianne Amsterdam 

Ben helemaal mee eens. Actie actie. Henk dat de mensen hun ogen eens geopend worden. Als we geen gordel in de auto om hebben wat wordt er een drukte door de overheid over gemaakt. Maar hier laten ze alles maar toe. – T