Een kijkje in de wereld van Oosterse Geneeswijzen

pagina verhuist van uitdaging.netOosterse Geneeswijzen Inzichtelijk Gemaakt
Internationaal seminar met Dr.Korotkov
Menselijke Energievelden


Dit internationaal seminar is geheel gewijd aan de studie van de energievelden van het menselijk lichaam en materie. Er is 25 jaar aan onderzoek besteed door vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers aan de wijsheden van het menselijk energieveld en de verbindingen van lichaam, de ziel en de interactie met de omgeving.

De eindresultaten van deze integrale onderzoeken van de menselijke psychofysische en energetische staat zijn geheel uitgevoerd onder leiding van Dr. Korotkov.

Tijdens dit seminar heeft u een geweldige kans om kennis te maken met een van de belangrijkste ideeën van de toekomst. Hier wordt een brug gemaakt tussen de westerse wetenschap en de oosterse wijsheid. 

Speciale aandacht wordt besteed aan de moderne verworvenheden in Electrophotonics op basis van gasontladings visualisatie techniek (EPC/GDV). De GDV Camera, ontwikkeld door Dr. Korotkov, is gebaseerd op het zogenaamde kirlian-effect, die met de GDV camera geheel digitaal wordt afgenomen en wordt vastgelegd. Een nieuw digitaal systeem voor de stimulatie, registratie en verwerking van electro-fotonische beelden. 

Deze belangrijke bevindingen kunnen behandelaars in de gezondheidszorg en/of coaches in de topsport, als ook onderzoekers naar energievelden belangrijke inzichten verschaffen in een snelle en nauwkeurige beoordeling van energievelden van mensen, materie en niet levende materie. Met de GDV camera kan u in uw praktijk snel inzicht krijgen van het menselijk energieveld en wat de effecten zijn van de verschillende therapieën. 

Dr. Korotkov verdient veel wereldfaam en wordt op dit moment voor veel congressen en seminars wereldwijd gevraagd om te komen spreken over zijn onderzoeken en de GDV camera welke hij heeft ontwikkeld. Tegenwoordig is de EPC/GDV Camera methode over de hele wereld een bekend fenomeen en we zijn dan ook vereerd om hem als spreker te te mogen ontvangen. 

GDV training

De New Health Academy organiseert de GDV training, om met deze camera te kunnen werken. Deze training is uitermate zinvol voor elke behandelaar en onderzoeker welke interesse toont in het menselijk energieveld en energievelden van levende- en niet levende materie. 

Tijden de training worden de effecten van de therapie, welke is ingezet bij de cliënt, zichtbaar gemaakt . Op basis van de metingen kan men de juiste therapie bepalen. Tijdens de training wordt de GDV camera uitgebreid gedemonstreerd en leert u de diverse onderzoeksmogelijkheden. Ook het onderscheidt tussen de verschillende energieën komen aan bod. Zowel op het seminar als tijdens de trainingen komen de bewijzen aan bod dat energievelden bestaan. Dat ze meetbaar zijn en dat ze uitermate zinvol zijn voor, tijdens en na behandelingen en voor analyses van materie.

Meer info : New Health Academy