De toekomst van geneeskunde is een leuze die je NU al zelf maakt, …

pagina verhuist van uitdaging.netDe blauwdruk

 Is het mogelijk om zonder medicijnen, drugs, vaccinaties of andere werkzame stoffen te genezen? Is het mogelijk om te helen door medicijnen te vervangen met middelen die informatie overbrengen, zelfs op afstand? Kunnen onze ziektekosten premies drastisch omlaag? Kunnen we in principe gratis genezen zonder een origineel farmaceutisch middel steeds weer opnieuw voor te moeten schrijven voor elke persoon en elke ziekte? Het antwoord lijkt een overduidelijke JA te zijn!

 In mijn artikel ‘De blauwdruk van medicijnen, vaccinaties, bewustzijn en liefde’ en ook in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ ga ik in op de rol die non-lokale energetische en holografische informatieoverdracht speelt bij ziekte en gezondheid. De nadruk ligt hier dus niet op de ‘stof’ en ‘materie’ (enzym, hormoon, neurotransmitter, medicijn, drug of spuit), maar op de onderliggende elektromagnetische blauwdruk van die stof of materie. Deze blauwdruk is gebaseerd op trillingen, frequenties, resonantie en interferentiepatronen. De wereld van dynamische en organische energievelden die materie aanstuurt en in stand houdt, zou je kunnen zeggen. Feitelijk de ware vorm van communicatie binnen en tussen alle cellen van ons lichaam.


De Toekomst van Geneeskunde?

Over de kracht van bewustzijn, het placebo-effect, het geheugen van water, digitale biologie en elektromagnetische homeopathie: de toekomst van genezing?
Door: Drs. John Consemulder, neuropsycholoog, onderzoeker, auteur en muziekproducent, 


De rijke leegte

 In feite is minder dan 1 % van de totale ruimte in atomen ‘lege’ ruimte. Dit betekent dat meer dan 99 % van de ruimte in al onze cellen (en alle overige ‘materie’ in de wereld, inclusief tanks, voeding en lichamen) bestaat uit energetische krachtvelden en subatomaire ‘materie’ en niet de deeltjes zelf. Atomen zijn regulier wetenschappelijk gezien voornamelijk energie gevulde lege ruimte! Is het dan niet logisch dat we op het meest fundamentele niveau kunnen ingrijpen en helen (of vernietigen, afhankelijk van de intentie en het beoogde effect) met dezelfde energetische velden waar alles uit bestaat?

 In mijn boek Blauwdruk komen de Aether en het nulpuntenergieveld uitgebreid aan bod. Even kort door de bocht gezegd is het nulpuntenergieveld een alles verbindend en doordringend veld van levensenergie. De essentie is dat ‘atomen’ en ‘materie’ niet zonder nulpuntenergie en ‘onzichtbare’ energetische velden van geluid, licht en energie tot stand kunnen komen. Ze worden er door in stand gehouden. In mijn nieuwe boek ‘Science Faction: the truth about antigravity and free energy’ komt dit onderwerp nog uitgebreider aan bod: de reguliere ‘pop physics’ is in feite oppervlakkig, omdat de ‘Aether physics’ de ware fysica is die alles doordringt en met elkaar verbindt. Fysieke materie is ’slechts’ een verlengstuk van energie. En de dichtheid van gebonden energie is juist het hoogst in dit ‘vaccuum’ (nulpuntenergie/aether.) De onzichtbare microwereld schept niet alleen nucleaire wapens, maar ook de ware communicatie en regulatie tussen en binnen onze cellen. De energievelden van onze cellen reguleren onze volledige fysiologie, inclusief de chemische reacties, die feitelijk maar een ‘gevolg’ zijn van deze fundamentelere principes. Wij zeer zelfs wetenschappelijk gezien eerder lichtwezens (en geluid en andere energetische coherente vibraties), dan biochemische en ’stoffelijke’ wezens! Als je een tank ziet, zie je niet makkelijk de ‘werkelijke werkelijkheid’ van bij elkaar gehouden energetische velden. En toch is dat de echte realiteit, dezelfde als die voor biochemische acties en het lichaam geldt Wat ik de ‘werkelijke werkelijkheid’ noem werkt op een fundamenteel niveau energetisch, via de wereld van interferentiepatronen en staande golven, de wereld van geluid, licht en energie.

 De energetische informatieoverdracht bij gezondheid en ziekte

 Nu de vaccinatie ‘propaganda’ weer op volle toeren draait, de Codex Alimentarius verder doorgevoerd wordt en de ‘alternatieve’ gezondheidszorg steeds meer onder druk lijkt te komen staan (toevallig allemaal om en nabij dezelfde periode) begint ook de discussie over homeopathie en producten als colloïdaal zilver op gang te komen. Ook al is het laatste woord hier nog niet over gezegd, opvallend is dat inmiddels bekend is dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, deze bacteriën doodt.

 Maar nog wezenlijker vind ik het belangrijke feit dat de non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver (en alle andere stoffen, medicijnen, en werkzame substanties!) ook gebruikt kan worden om hetzelfde effect te verkrijgen! Als je namelijk hetzelfde colloïdale zilver in een nabije buis plaatst die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je de elektromagnetische emissies van deze buis vervolgens richten op de beker gevuld met water en bacteriën. En wat zien we tot onze verbazing gebeuren? Hetzelfde resultaat, de uitstraling (in de vorm van door het lichaam geproduceerd licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof) geladen met de energetische ‘informatie signatuur’ van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën! Even voor alle duidelijkheid: niet het zilver zelf, maar de blauwdruk van de ‘stof’ zilver, de ‘uitstraling’ van deze stof in de fundamentele wereld van frequentie, vibratie en trilling, doodt de bacteriën…

 Dit voorbeeld wordt nog interessanter wanneer we kijken naar de specifieke frequentie emissies (uitstraling) van hetzelfde colloïdaal zilver. Wanneer je de optische elektromagnetische emissies benadert (en eigenlijk dus nabootst) en deze via een elektromagnetische straal weer uitstraalt (zonder colloïdaal zilver überhaupt te gebruiken dus!), dan…gebeurt precies hetzelfde! De frequentie uitstraling van een werkzame stof die is ‘nagebootst’ en gebruikt in deze opstelling doodt de bacteriën zonder dat de ‘originele’ substantie zelfs aanwezig is! Je zou dit proces bijna magie of alchemie kunnen noemen, zij het niet dat het hier feitelijk om de ware reguliere wetenschap van de toekomst gaat! Een wetenschap die al meer dan een eeuw wordt aangetoond door talloze wetenschappers. Het jarenlang systematisch onderdrukken van het vele wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat deze bio-energetische informatieoverdracht werkt, is dan ook niet alleen zeer onwetenschappelijk te noemen, maar in feite ook immoreel.

 De Grote Biochemische Leugen

 Dit is dan ook de reden waarom ik in mijn lezingen en boek spreek over de Grote Biochemische Leugen (of de halve waarheid van de reguliere geneeskunde.) Gezondheid, ziekte en de behandeling en genezing van ziekte worden op het meest fundamentele niveau niet tot stand gebracht door drugs, farmaceutische middelen, spuiten of vaccinaties in stoffelijke zin! Ik las ergens zoiets als “God geneest, maar de arts schrijft de factuur uit”. Ik wil de integriteit van de meeste artsen niet in twijfel brengen, maar het is opmerkelijk dat een arts of een medicijn feitelijk niemand geneest. Het werkelijk genezend mechanisme (wat uiteraard wel gesteund kan worden) is het bewustzijn van het immuunsysteem en in bredere zin het zelfgenezende vermogen van het (licht) lichaam. Hierbij spelen ook intentie, bewustzijn en psycho-neuroimmunologische processen (als suggestie, conditionering, verwachting, humor, liefde en bewustzijn in brede zin) een sterke rol. Deze belangrijke rol van (auto) suggestie en bewustzijn en intentie worden gereflecteerd in het feit dat zo,n  70 % van de ‘reguliere’ farmaceutische middelen berust op een placebo-effect (we bestaan toevalligerwijs ook voor ongeveer 70 % uit water.) Dit houdt niet in dat er geen werkzame delen kunnen zitten in farmaceutische middelen, maar het is de bio-energetische vibratie blauwdruk van deze middelen die het lichaam ‘informeert’ en beïnvloedt!

 Het placebo-effect

 Als een geneesmiddel in de ‘alternatieve’ hoek een werking heeft, wordt vanuit de ‘reguliere’ hoek vaak geroepen dat de werking hooguit berust op het placebo-effect (en de extra aandacht voor de patiënt, indien juist iets waar de reguliere geneeskunde nog wat van kan opsteken trouwens.) Bij een homeopathische remedie is er na vele verdunningen in feite geen atoom van de werkzame stof meer aanwezig in de wateroplossing. Maar nu volgt de reden waarom homeopathische middelen juist effectief en veilig ingezet kunnen worden bij zelfs zeer ernstige ziekten: de fundamentelere energetische ‘afdruk’ of blauwdruk van de originele stof neemt juist bij herhaalde verdunningen en ‘schudden’ toe, terwijl de hoeveelheid opgeloste stof steeds meer afneemt! Vanuit de reguliere opvatting lijkt het alsof het om ‘suggestie’ zou gaan en de homeopathische (of ander energetische) remedie niet een ‘echte’ werking zou hebben. Het is alsof de genezen persoon puur mazzel heeft gehad vanwege zijn naïeve geloof in iets onwerkelijks.

 Allereerst moet duidelijk gesteld worden dat de placebo juist een van de belangrijkste aanwijzingen zijn voor een energetische overdacht van informatie die blijkbaar in staat is tot genezing en die materie en biochemische processen blijkbaar kan beïnvloeden. Ten tweede is het ronduit onwetenschappelijk en lichtelijk hypocriet en arrogant om te stellen dat iets op het placebo-effect berust, terwijl juist veel van de farmaceutische middelen hun werking ontlenen aan dit effect!

 Allemaal suggestie!

 Het placebo-effect staat juist aan de basis van al het bewijs dat suggestie, intentie, bewustzijn, hypnose, conditioneringen, overtuigingen en verwachtingen centraal staan in het uiteindelijke effect. En aan de basis van al het bewijs dat vaak alleen suggestie, visualisatie en focus al tot zelfheling kunnen leiden, zonder drugs! Placebo’s dienen eigenlijk als wetenschappelijk ‘controlemiddel’ bij echt onafhankelijke studies (om te zien of de uitkomst aan het geteste middel ligt, of aan een andere variabele.) Overigens is het bekend dat bij vaccinatie studies niet een echt placebo (’niet werkzaam’ middel volgens de ‘reguliere’ definitie) wordt gebruikt, maar een ander giftige stof of een andere vaccinatie. Niet echt integer en wetenschappelijk, maar daarom niet minder waar helaas. Het is een ernstig misverstand (misbruik) om te denken dat helende effecten alleen plaats vinden door medicijnen. Het menselijk lichaam kan namelijk ook beïnvloed worden door bewustzijn en niet chemische agenten, zoals energetische krachten (die opvallend genoeg in alle wetenschappen worden geaccepteerd, maar niet in de reguliere geneeskunde) die op het energielichaam inwerken. Ook medicijnen, drugs en vaccinaties werken op dit fundamentele niveau met deze energetische velden, alleen dan helaas vaak minder specifiek en dus ook met ‘bijverschijnselen’.)

 Biochemie en farmacie = homeopathie?

 En ook al kan het lichaam geholpen worden met medicijnen die biochemisch werken, in feite zijn het dus de bio-akoestische, elektromagnetische, elektra-genetische en bio-energetische processen die de biochemie aansturen. Geluid, licht en energetische velden dus, in plaats van de ‘stofjes’ en ‘materie’ zelf! De ‘reguliere’ geneeskunde komt zo wel erg dichtbij de ‘alternatieve’ geneeskunde als we dit doorzien en in zien… Zelfs vaccinaties en homeopathische middelen baseren zich in feite beide op het ‘gelijksoortigheidsprincipe’ (een ziekte genezen door hoeveelheden te slikken of spuiten – een groot verschil – van een stof die dezelfde symptomen als de ziekte genereert.) Het is dan ook volstrekt logisch dat de werking met behulp van bio-resonantie principes (de blauwdruk herstellen met hetgene waar de blauwdruk in feite uit bestaat, via frequenties en resonanties dus) tot stand wordt gebracht. En het ironische feit is dus dat medicijnen en vaccinaties feitelijk ook op deze elektromagnetische en bio-energetische manier werken. Maar dan wel met de extra ‘bijwerkingen’ en ‘risico’s’ vanwege de nog sterk aanwezige hoeveelheid stoffen in het geval van een regulier medicijn of vaccinatie. Een vereniging van beide ‘richtingen’ is dus mijn inziens mogelijk, maar zolang de farmaceutische industrie dit niet toelaat vanwege commerciële motieven, raad ik niemand aan de adem in te houden.

 De psycho-neuroimmunologie van ziekte en gezondheid

 Suggestie en placebo-onderzoek (zo riep ik al tijdens mijn literatuurstudie naar psycho-neuroimmunologie en de rol van suggestie in 1995, maar toen nog als ‘roeper in de woestijn’) dienen juist aan de basis te staan van al het belangrijke onderzoeksgeld. Even kort over PNI: het is gebleken uit onderzoek dat intentie, geloof, verwachtingen, conditioneringen, suggestie, liefde, compassie, humor en emoties een enorm krachtig effect kunnen hebben op het lichaam. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze ‘psychische’ processen allemaal in kunnen werken op het hart, het immuunsysteem en de interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht en energie die feitelijk alle biochemische processen vormen en in stand houden. En wat blijkt? Net zo goed als deze processen helend kunnen zijn, kunnen ze andersom ook ziek maken! Het is dus zeer goed mogelijk om je ziek te denken, wensen en voelen. Maar dus ook andersom bij positieve, hartverwarmende, mooie en liefdevolle suggesties, visualisaties en affirmaties!Bewustzijn is centraal en stuurt alle processen in het lichaam aan.

 Het is gebleken dat het lichaam luistert naar ‘de waarheid’, maar ook naar ‘leugens’(bewust of onbewust, intern of extern ‘gevoed’ aan het lichaam.) Het voert de ‘ingevoerde boodschap’ bio-energetisch uit in veranderingen in ‘de hardware’, waarbij afhankelijk van de intentie (of de eigen of externe aangeboden leugen of manipulatie die wel/niet wordt herkend door het bewustzijn) een ander resultaat wordt ‘gevormd’. Een ziekmakende of helende boodschap dus, afhankelijk van vele factoren. Het inzicht dat je zelf krachtig je eigen lichaam ziek kunt maken was (als een soort ‘psycho-somatische zelfmutilatie’ die vaak zelfs onbewust op iemand anders kan zijn gericht) geeft een enorm belangrijk inzicht: de kracht van (onder) bewustzijn, emoties en intenties! Dit geeft wederom aan hoeveel we feitelijk niet weten en uit handen hebben gegeven. 

“Gezondheid? Mijn verantwoordelijkheid niet! 

Zelfbeschikking? Geen tijd voor!”

 ‘In je kracht staan’ wordt alleen maar moeilijker met ‘medische verzekeringsmaatschappijen’ zoals vaccinatie en medicijnen aanbieders die juist op de angst en onzekerheid dat we iets nodig hebben, inspelen. Maar juist dan is het meer dan ooit nodig en vraagt het moed om toch nee te kunnen zeggen. Iets (regulier) niet doen betekent zeker niet ‘niets ‘ doen. Ook je ‘intuïtie’ kan hierbij van groot belang zijn bij het waarschuwen door het lichaam. Ook dit is een (wetenschappelijk) onbegrepen instrument van het lichaam die signalen afgeeft over de totale balans in het lichaam (net zoals we dit nu wel van stress en angst toegeven, maar feitelijk nog niet fundamenteel begrijpen hoe dit werkt.)

 Géén stof, géén rekening?

 Even terug naar de farmaceutisch georiënteerde reguliere geneeskunde. Het blijkt dus ook nog eens zo te zijn dat we de ‘hulpstoffen’ in de vorm van medicijnen niet eens nodig hebben. Het is voldoende (en effectiever, doelgerichter en met minder mogelijke ‘bijwerkingen’) dat we de werkzame ’informatie’ van de stof gebruiken. Je kunt deze informatie zien als de elektromagnetische blauwdruk van die stof of biochemische actie, als de frequentie ‘handtekening’ die de stof vertegenwoordigt. Denk eens na wat dit betekent voor vaccinaties, pillen, spuiten, medicijnen, enkosteneffectiviteit met betrekking tot de geneeskunde en de gezondheidszorg. Geen peperdure farmaceutische middelen meer en enorme besparingen omdat er energetische ‘gekopieerd, gedistribueerd en uitgezonden’ kan worden, zelfs via een e-mail of internetverbinding. Sterker nog, zelfs via een radio- of tv- signaal! Dat geeft een andere ‘dimensie’ aan de uitdrukking ‘aan de buis gekluisterd zitten’, nietwaar? Geen transportkosten, milieuvervuiling, minder tot geen farmaceutische vervuiling en een enorme besparingen op wereldwijde energiekosten! Deze energetische informatie overdracht noemen de Russische wetenschappers overigens ‘energetics’, een soort ‘elektromagnetische homeopathie’ zonder de stof zelf fysiek in contact te laten komen met een lichaam, non-lokaliteit (overbrenging van ziekmakende of helende informatie op afstand dus!)

 Het failliet van de farmaceutische industrie of de doorstart van digitale biologie, elektromagnetische homeopathie en een lagere ziektekostenpremie?

 De digitale biologie, elektromagnetische homeopathie of energetische informatieoverdracht van een blauwdruk van een stof is de meest fundamentele laag die geldt (in de fysische uitdrukking van deze energie althans.) Wanneer we een ruimteschip naar de maan sturen, vindt iedereen energie processen nog wel logisch en begrijpelijk, maar stel je eens voor dat biochemische en materiële acties ook energetisch zijn (wat dus inderdaad aantoonbaar het geval is!). Maar nu komt het grote ‘probleem’ (vergelijkbaar met de oplossingen voor de ‘geldcrisis’, ‘energiecrisis’ en de ’milieucrisis’): het levert machtige belanghebbenden in de status qua weinig tot niets op… Sterker nog, het is een enorme bedreiging voor de machtige en heersende farmaceutische industrie. Weg dure medicijnen, pillen en spuiten…

 Want wie wil er nu niet een lagere ziektekostenpremie, ware immuniteit, echte gezondheid zonder ‘bijverschijnselen’ en heling op het meest fundamentele niveau (dus preventie en echte oorzaken aanpakken in plaats van ’symptoomaanpak’ die vaak weer lijdt tot nieuwe drugs.) In de fysica en biofysica is het energetische principe alom aanvaard, maar het kan leiden tot het inzicht dat onze gezondheidszorg gebaseerd is op een ernstig fundamenteel gebrek of fout, en datgenezing in principe bijna gratis zou kunnen. Tja, logisch toch, die weerstand? Niet voor het overgrote deel van de mensheid die gewoon gezond en gelukkig wil zijn zonder al te veel financiële belemmeringen. De ‘alternatieve’ wetenschap (de feitelijke wetenschap) is niet zozeer bang om in een bepaalde vorm samen te werken met de ‘reguliere’ (oppervlakkige drugs symptoom gerichte wetenschap) wetenschap, het is juist de reguliere wetenschap die op geen enkele wijze wil samenwerken met de nieuwe energetische wetenschap.

 De waarheid over drugs die niet meer nodig zijn

 De waarheid is namelijk dat we nu voor elke ziekte en de gehele wereldbevolking een aparte pil, spuit of vaccinatie nodig hebben om ‘biochemisch’ te ‘genezen’. Maar als we de energetische informatie blauwdruk van de stof kunnen meten, opslaan en zelfs digitaal kopiëren en distribueren via het net en e-mail, om uiteindelijk weer ‘uit te stralen’ en te genezen (hetgeen dus mogelijk is), dan gaat het beeld van de huidige geneeskunde er ineens drastisch anders uit zien!. Zeldzame of peperdure medicijnen zijn ineens voor iedereen (in principe gratis, het grote ‘probleem’ dus) beschikbaar! Over ware gezondheidszorg en te hoge ziektekosten premies gesproken. Uw premie gaat nu zelfs weer omhoog door de ongewenste, ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccinaties die u als belastingbetaler heeft betaald – evenals de ‘immuniteit’ die de Staat der Nederlanden de farmaceutische industrie al heeft vereend tegen wettelijke aansprakelijkheid bij ziekte na vaccinatie trouwens.)

 Deze ‘nieuwe’ vorm van genezing (al experimenteel bewezen vanaf het einde van de 19e eeuw) dient wereldwijd te worden toegepast, maar vanwege patenten (en geen patiënten!) wordt deze al jaren systematisch onderdrukt. Maar de studies zijn er en de techniek bestaat, vergist u zich niet.

 Helen met gif?

 Net zoals er vele homeopathische en bio-energetische bewijzen zijn van heling van ernstige ziekten, is er ook zoiets als ‘Hormesis’. Weinig mensen zijn op de hoogte van dit interessante onderzoeksgebied, of van het begrip ’sufficient challenge’. Het is namelijk niet juist zoals in de toxologie (de wetenschap van giftige stoffen) vaak wordt gesteld, dat alleen hoge doseringen een effect hebben en lage doseringen niet.Juist bij lage doseringen blijken zelfs sommige giftige stoffen een heilzaam effect te hebben! Net zoals bij de bio-energetische vorm van genezen (waar rekening gehouden dient te worden met de elektromagnetische emissies van specifieke bandbreedte, frequentie, amplitude en fase) is hier dus ook de dosis bepalend voor een bepaalde uitwerking. Het gaat hier dus wederom om zeer verdunde oplossing van stoffen, net zoals bij homeopathie. En net zoals de zeer effectieve effecten van homeopathie worden stilgezwegen door de farmaceutische invloed (het was in feite zelfs – naast elektrische en elektromagnetische vormen van genezing – de geldende vorm van genezing aan het eind van de 19e eeuw!), wordt hormesis stilgezwegen binnen de ‘reguliere’ toxicologie. Je zou kunnen zeggen dat alleen de energetische blauwdruk van de stof overblijft, zodat er geen schade optreedt, maar wel een gelijksoortigheidsprincipe optreedt wat weliswaar het immuunsysteem voldoende prikkelt, maar niet ‘hondsdol’ maakt of de ziekte zelf opwekt (zoals dit vaak het geval blijkt te zijn bij vaccinaties.)

 Belangen en belangen

 In feite dienen zowel colloïdaal zilver, andere metalen, bekende toxische stoffen en alle medicijnen langdurig longitudinaal getest te worden op schadelijke effecten en gezondheidseffecten (maar dan wel met echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en herhaalonderzoek waar geen financiële belangen mee gemoeid zijn.) En uiteraard is colloïdaal zilver niet de enige oplossing (letterlijk), maar de ‘aanval’ van de reguliere wetenschap lijkt wel degelijk gericht te zijn op het feit dat er methoden zijn die tot genezing leiden die niet of nauwelijks te patenteren zijn. Medicijnen, pillen en alle farmaceutische middelen zouden in feite overbodig zijn als de bio-energetische wetenschap (homeopathie, hormesis, elektromagnetische heling, digitale biologie, etc) werkelijk zijn intrede doet! Wat al zo vaak is aangetoond over de vaccinatie industrie en de farmaceutische industrie (geld en macht en belangen in plaats van ‘bezielde geneeskunde’), geldt ook voor de voedselindustrie: Monsanto’s  patenten in plaats van biologisch voedsel zonder chemische en kunstmatige ‘toevoegingen’. Ook de testen van de kwaliteit van voedsel berusten op een ‘halve waarheid’. Als de menselijke en dierlijke biofotonen emissies zouden worden gehanteerd als uitgangspunt bij kwaliteit onderzoek van voedsel, zou het heel goed mogelijk zijn dat veel ‘voedsel’ van de markt af gehaald dient te worden, omdat het dan ineens niet meer voldoet aan de echte kwaliteitseisen voor gezond voedsel. Van handel naar gezondheid belangen.

 De effectiviteit van energetische geneeskunde

 Er is een overweldigende hoeveelheid studies die aantoont dat je de ‘elektromagnetische blauwdruk’ of ‘informatie handtekening’ van de werkzame stof kunt gebruiken. Niet alleen verdund (homeopathie), maar ook materialistisch gezien ‘afwezig’ (door de emissies/uitstraling/frequentie spectrum van die stof te gebruiken.) Ook is het helemaal niet nodig om de stof fysiek in contact te laten komen, juist vanwege deze energetische vibratiepatronen die voor de overdracht zorgen. Dit geldt dus ook voor de ‘oppervlakkige’ medicijnen die we nu gebruiken, die niet specifiek op de diepste energetische laag inwerken en daarom ‘bijwerkingen’ hebben en alleen gericht zijn op symptomen, niet de ware oorzaken.

 De WHO neemt homeopathie (en dus wetenschappelijk bewijs) niet serieus

 Misschien is het interessant om de kritiek die de World Health Organisation nu uit op homeopathie eens te ‘googlen’ (“WHO rejects homeopathy for serious diseases”) Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI) hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1) Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2). Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’ homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3). De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist!

 Waarom refereert de WHO niet naar al deze studies? Naar welk bewijs zoek je en met welk motief is vaak de vraag en zo ook hier. In het boek ‘The emerging science of homeopathy, complexity, biodynamics and nanopharmacology’ van de auteurs Paolo Bellavite, M.D. en Andrea Signorini, M.D. is een fascinerende discussie te vinden over de biofysica van water, de biologische effecten van elektromagnetische velden, chaos theorie en ‘fractals’. Het boek levert een solide theoretische basis voor de werking van homeopathie en levert een berg aan bewijs dat deze wetenschap een aantoonbare werking heeft en zeer effectief is bij de behandeling en genezing van ziekten.

 Homeopathie en bio-energetische genezing

 Hier volgen een aantal zeer interessant feiten over homeopathie (en bio-energetische heling) die vaak niet vermeld worden. In het geval van een homeopathische remedie met de hoogste verdunningstoestand en hoogste potentie, is er juist sprake van een (bijna) afwezigheid van de originele toegevoegde stof! Maar de energetische ‘imprint’ of blauwdruk blijkt juist toegenomen te zijn na veel ’schudden’ (door toevoegen van kinetische energie!). Het bijzondere is dat we denken aan ’stoffen’, maar een homeopathische remedie kan ook bestaan uit ‘immateriële’ (maar ook materie is energie) zaken als zonnestralen, röntgen stalen, elektrische of magnetische velden en ioniserende straling…

 De blauwdruk van ‘materie’ is voldoende (en geeft zelfs een aangetoond langduriger effect zonder bijwerkingen, omdat de ‘afwezige’ stof biochemisch niets verkeerds kan aanrichten!) De ’stof’ kan dus in feite non-lokaal (op afstand, zonder fysiek contact in de vorm van drugs, medicijnen of spuiten) inwerken, zelfs wanneer deze fysiek zelf niet meer aanwezig is (maar de energetische velden die de ware werking van alle biochemie en fysiologische functies vertolken dus juist wel!). Al deze processen werken energetisch en daarvoor is chemie en biologie te beperkt en incorrect: een energetische biofysica is hier vereist, een hele andere wetenschappelijke discipline die een overweldigend bewijs levert dat deze energetische blauwdruk van geluid, licht en energie communicatie in het lichaam fundamenteel is.

 Bio-energetische principes zijn voordeliger en kennen een langdurig effect op een fundamenteel niveau en werken in principe zonder ‘bijverschijnselen’. Dit staat in schril contrast met de huidige dure drugs die goedkoper kunnen en dienen te zijn. De huidige farmaceutische medicijnen kennen ernstige bijverschijnselen en creëren vaak een ongewenste afhankelijkheid door een aanpak gericht op de symptomen en een ‘oppervlakkig’ werkingmechanisme, wat weer tot de noodzaak van nieuwe drugs kan leiden.

 De wetenschap van homeopathische oplossingen en gestructureerd water: enkele belangrijke conclusies uit onderzoek

 Fysica Professor Cyril W. Smith van Salford University maakt duidelijk dat homeopathische oplossingen actieve energetische agenten zijn die coherente(samenhangende, maakt communicatie mogelijk!) en specifieke oscillaties bevatten. Ook hier zien we dus weer het principe van een energetische blauwdruk. In de fysica liggen dus de antwoorden, niet in de biochemie. Het homeopathische principe is blijkbaar in staat om energie en informatie over te dragen vanuit het subatomaire domein van de originele substantie naar de homeopathische oplossing.

 Overigens zijn er vele studies (zie ook mijn boek) die inderdaad aantonen dat water energetisch een geheugen heeft. Water is een uitstekend medium voor informatie overdracht binnen en tussen cellen. En hier komen de bevindingen van Masuro Emoto en andere ‘gestructureerd water’ wetenschappers weer aan bod. Dit is in feite wat er gebeurt: ook al is de samenstelling van water misschien niet anders, de structuur van water is wel veranderd! Water bevat elektrische lading en genereert elektromagnetische golven (4) Aangetoond is dat herhaald verdunnen en schudden van de homeopathische oplossing zorgdraagt voor het ontstaan van een hoge mate van georganiseerde clusters van water moleculen (vandaar de naam ‘gestructureerd water, ‘geclusterd water’, of ‘geïnformeerd water’!). Deze globale georganiseerde structuren in water lijken op kristallen! Ze zijn daarom ook in staat om de informatie van de originele substantie (de blauwdruk) te bevatten en bewaren.

 Water zou je dus als de tweede belangrijke eigenschap van de energetische homeopathische dynamiek kunnen zien. De eerste eigenschap is, dat tijdens het homeopathische ‘productieproces’ de materiële (de stof hoeveelheid) en de energetische component (de hoeveelheid van de energetische blauwdruk van die stof) in tegenovergestelde wegen lopen. De energetische lading neemt bij toenemende verdunning en schudden alleen maar toe, terwijl de stoffelijke variant steeds meer afneemt.

 Of misschien moeten we zeggen: water is beter in staat om met een diepere energetische laag op microniveau in contact te komen die de natuur en het nulpuntenergieveld wel kent, maar onze beperkte meetmethoden en beperkte zintuiglijke waarneming niet. In ieder geval is het zeer interessant dat ratten ‘voor de gek’ gehouden kunnen worden met geclusterd water (geïnformeerd water, water die een blauwdruk van een stof bevat, maar niet meer de stof zelf), in dit geval zelfs met de blauwdruk van de stof morfine. Het effect van de ‘imprint’ (bio-energetische blauwdruk afdruk in water) zorgt ervoor dat de ratten net zo gedragen alsof zij werkelijk morfine toegediend hebben gekregen! Het bijzondere is dat je zelfs naloxone kunt gebruiken om dit effect terug te draaien (naloxone is een opioide receptor antagonist, deze stof ‘blokt’ dus bepaalde drugs, waardoor je in experimenten goed kunt meten of een bepaalde drug wel of niet aanwezig is). Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone) kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!

 Daarnaast blijken de resonante frequenties van gestructureerd water anders te zijn dan gewoon gedestilleerd water. Gestructureerd water (en homeopathische oplossingen dus!) is dus in staat om biologische, fysieke en chemische eigenschappen te ‘laden’ en ‘door te geven’. Precies dus als Jaques Benveniste’s experimenten met ‘niet meer fysiek aanwezige’ antilichamen al aantoonden (en al die studies die hier boven al genoemd zijn die dit resultaat hebben bevestigd) Om zelfs nog wat verder te gaan hebben onderzoekers nog een extra laagfrequent signaal toegevoegd aan geclusterd water (aan een deel wel, het andere deel niet), waarna meerdere frequentie ‘pieken’ ontstonden in het nieuwe ‘ge-imprinte’ geclusterde water! (zie:

 Ook van belang om te vermelden, is dat allergieën elektromagnetisch opgewekt kunnen worden bij het gebruik van specifieke frequenties (zie studies van Smith et al, 1985, 1988, 1989, 1994 en Monro, 1987)! Nog interessanter is het feit dat allergieën ook elektromagnetisch kunen worden geneutraliseerd… Deze studies tonen ook aan dat deze frequenties ook overgedragen kunnen worden aan mineraalwater, wat vervolgens dezelfde therapeutische frequenties overneemt! Dit effect bleek enkele maanden te blijven bestaan in het water (vandaar dat Hahneman ook alcohol gebruikte met water, omdat de oplossing in dit geval stabieler bleken en wel tot een jaar ‘energetisch houdbaar’ bleven!) Daarentegen bleek uit deze studies van Smith en Monro dat het ook mogelijk is de frequenties die de allergische reactie opwekken over te dragen aan dit water… De interessante maar zorgwekkende vraag dient zich aan of dit principe nu al mogelijk wordt toepast in de flesjes drinkwater in de supermarkt of zelfs in ons drinkwater (of onze radio- en tv- signalen, die deze frequenties dus ook zouden kunnen bevatten.) Het belangrijkst om te beseffen is echter dat wij deze informatie (letterlijk) kunnen gebruiken om zelf mee te helen en de zelfbeschikking van het geboorterecht dat gezondheid heet, terug te brengen bij onszelf.

 Koppel deze informatie aan het feit dat in de psycho-neuroimunologie bekend is dat de lichaamscellen van mensen ‘bedrogen’ kunnen worden bij allergie tests waarbij juist de allergische stof wordt omgewisseld met een neutrale stof. De proefpersoon reageert allergisch bij de werkelijk ‘neutrale’ stof en reageert neutraal (geen allergische reactie!) bij de stof waar de proefpersoon echt zeer allergisch op reageert in het dagelijkse leven. Mijn afstudeeronderzoek betrof een studie naar het Dissociatieve Identiteits Syndroom (voorheen Multiple Persoonlijkheids Stoornis). Ook in dit vakgebied van dissociatie is bekend dat een ‘alter’ of identiteit allergisch kan zijn voor ene bepaalde drug, terwijl de andere alter (in een andere dissociatieve staat) juist verslaafd is aan dezelfde drug! Dezelfde drug, dezelfde persoon…

 Gedachten, intenties en bewustzijn zijn (net als drugs, medicijnen, ziekte, gezondheid, allergieën etc) ook ‘elektromagnetisch’ van aard en kunnen daarom de blauwdruk waar alles uit bestaat dus beïnvloeden (net als intentie, verwachtingen, conditioneringen en geloof). Medische parapsychologie of nieuwe wetenschap? Oude esoterische en occulte alchemie of werkelijke geneeskunde?

   Prof. Cyril Smith en Dr. Christian Endler verkregen via hun studies specifiekefrequentie metingen van de onderzochte homeopathische oplossingen. De frequentie (de snelheid van de vibraties dus) nam toe en bleef stijgen bij elke opeenvolgende ’schud’ cyclus! (5)

 De experimenten van Professor Wolfgang Ludwig bevestigden het feit dat specifiekefrequentie emissies opgenomen konden worden die bij homeopathische middelen werd gevonden. (6)

 De uitgestraalde energie emissies van een homeopathische oplossing behouden zelfs hun invloed wanneer ze zich in gesloten glazen bevinden. De gesloten glazen met homeopathische middelen bleken de groei van dieren te bevorderen (ook al bleven de glazen dicht dus!) (7)

 Onderzoek van Professor William Tiller toont aan dat homeopathische preparaten twee energetische lagen bevatten die op water hun blauwdruk achter laten: een wat ‘oppervlakkiger’ elektrische energetische laag en een diepere subtielere vooral magnetische laag! (8)

De geschiedenis van bio-energetische informatie overdracht ten behoeve van genezing

 Aan het einde van de 19e eeuw toonde de Duitse chemicus Baron von Reichenbach al aan dat het mogelijk was om lichtgevende (bioluminiscentie, biofotonen van Professor Popp dus in feite of de ‘mitogene straling’ van de Russische wetenschapper Gurwich!) uitstraling van levende mensen en dieren en planten weer te geven of een fotografische plaat.

In 1923 was het de Russische engineer Georges Lahkovsky (Multi Wave Oscillator) die de diverse oscillaties (trillingen, elektromagnetische emissies) van levende organismen aantoonde (in de radio golven en kleuren frequenties.) De menselijke cel lijkt op een batterij. Chromosomen en andere cel structuren die vet en proteïne bevatten gedragen zich als isolatoren. En mineraal rijke intracellulaire en extracellulaire vloeistoffen genereren elektrische ladingen! Elke groep cellen heeft een eigen specifieke frequentie emissie patroon. Maar kanker cellen (en toxische stoffen) stralen een afwijkend, abnormaal patroon uit (zoals Professor Popp en vele andere bevestigen, en de aanpak van kanker ligt dus in het frequentie/resonantie domein)!

 Gezondheid is dus feitelijk niets anders dan een staat van elektro-magnetisch (en bio-akoestisch) equilibrium (balans/evenwicht/homeostase) van alle lichaamcellen. Ziekte en dood vertegenwoordigen het omgekeerde: een verbroken energetische balans. Prof. E. W. Nordenström uit Zweden heeft de ideeën van Lakhovsky ingezet bij een succesvolle behandeling van terminale kanker patiënten.

 In 1920 fotografeerde Alexander Gurwitsch de energetische oscillaties van de hetultraviolette licht spectrum die de cellen van planten uitstralen tijdens celdeling.

 In 1927 publiceerde Astronoom Albert Nodon zijn metingen van de elektrische ladingen die menselijke cellen, insecten en planten uitstralen. (9)

 Professor Guido Cremonese publiceerde in 1930 ook al een wetenschappelijk artikel met foto’s van straling afkomstig van menselijk bloed en speeksel (10)

 De Russische wetenschapper Gurwitsch toonde overigens ook al aan dat deze oscillaties (de energetische blauwdruk trillingen) in staat waren om andere cellen (zelfs op afstand) te beïnvloeden. Het oog, het bloed en zenuwen bleken uitstekende ‘uitstralers’ te zijn van deze energetische processen (denk ook aan het werk van Harold Saxton Burr, Voll, Becker, Gariaev, Popp, Oschmann en andere wetenschappers die ik allemaal behandel in mijn boek Blauwdruk.)

 Harold Saxton Burr bevestigde overigens het verschil in uitstraling van specifieke frequenties die bepaalde cel groepen normaal uitstralen en de abnormale emissies wanneer deze ziek zijn! Overigens is ook deze bevinding weer bevestigd door George Crile, MD en vele andere wetenschappers.

 Nobelprijs winnaar Albert Szent Gyorgi had ook al ontdekt dat proteïnen (de hoofd onderdelen van cellen en DNA!) in staat zijn om elektriciteit te geleiden.

 In 1979 presenteerde de Britse biofysicus P.E. Rapp een samenvatting van 450 (!) wetenschappelijke experimenten die bevestigden dat de energetische eigenschappen van cellen een cruciale rol spelen in de belangrijkste fysiologische processen en functies! (11)

 En Professor Robert Becker vond onder andere dat het mogelijk was om weefsel en bot schade te genezen bij hopeloze patiënten door kleine ladingen elektriciteit te geleiden door het weefsel. (12) 

En Professor Herbert Fröhlich concludeerde al dat elke structuur in het lichaam (inclusief alle biochemie in het lichaam, tot aan DNA niveau toe!) werkt via energetische processen en aangedreven wordt door elektromagnetische velden die geproduceerd worden door (lichaamseigen) stromingen van geladen ionen. Net zoals Professor Popp later bevestigde dat cellulaire communicatie en regulatie worden veroorzaakt door coherente oscillaties. (13)

 Chemische processen worden dus veroorzaakt en in stand gehouden en/of beïnvloed door elektromagnetische communicatie binnen en tussen cellen. Dit verklaart de snelle reacties binnen het lichaam die zijn aangetoond, biochemische overdracht is hiervoor veel te traag.

 De celmembraan wordt door de farmaceutische industrie belaagd met chemische receptor functies invloed maar receptoren in celmembranen bevatten ook een elektrische lading en kunnen direct worden beïnvloed door een kleine elektromagnetische signalen (vergelijkbaar met homeopathische oplossingen.)

 De ironie is dat ook de binding met hormonen, neurotransmitters en antilichamen van het immuunsysteem (de stoffelijk wereld waar de drug industrie zich met patenten op blijft focussen) tot stand worden gebracht door elektromagnetische communicatie tussen en binnen cellen. (14)

 Professor del Giudice spreekt over energetische codes, signalen en frequenties die onze complete biochemie en fysiologie beheersen en produceren.

 En dan is er nog een belangrijke studie van Roel van Wijk (destijds afdeling Moleculaire Cel Biologie Universiteit Utrecht, waar ik hem en Professor Popp ontmoette jaren geleden.) Dit betreft een overzichtstudie naar 81 (!) wetenschappelijke studies naar de biofotonen emissie bij het reguleren van cellulair metabolisme. Dit overzicht bevestigt de belangrijke rol van elektromagnetische communicatie bij cellulair functioneren. (15)

 Geluid, licht & energie: de blauwdruk van genezing

 Een ieder die hier goed het bewijs heeft gelezen over de bio-energetische informatie overdracht, zal doorhebben dat er geen dichotomie reguleer/alternatief hoeft te bestaan. De ironie is namelijk dat de reguliere wetenschap in feite alternatief is en andersom. Alle bewijzen tonen namelijk aan dat alle biochemie en alle belangrijke fysiologische functies op een fundamenteel niveau voorafgegaan worden en aangestuurd blijven door bio-energetische, bio-elektromagnetische en bio-akoestische informatie. Trillingen, frequenties, uitstralingen, emissies, geluid, licht, straling, biofotonen, biofononen. Geluid, licht en energie dus, precies zoals ik beschrijf in mijn boek Blauwdruk.

 De essentie van bio-energetische heling

 Dus de essentie is feitelijk heel simpel: de grote leugen is dat alle heling biochemisch moet. Pillen, medicijnen, drugs hebben allemaal een werking (en bijwerking), maar we hebben deze middelen dus niet nodig! Letterlijk niet. Nog niet eens omdat ze in feite alleen het zelfhelende vermogen van het lichaam activeren (want ik zou het inderdaad ook moeilijk vinden om mijzelf te opereren met slechts intentie, ook al zou ziekte preventief bestreden kunnen worden door ware immuniteit en gezondheid eerst te bevorderen), maar om een andere reden. Op dit moment moet bij een ‘pandemietje’ iedereen zogenaamd aan de spuit of de pil, voor elke zieke een behandeling en gepatenteerde oplossing (en geen homeopathische).

Maar als er maar één oorspronkelijk middel nodig is waar we de bio-energetische blauwdruk van meten, opnemen en weer uitstralen in een remedie of oplossing, spreken we in feite alleen over de R&D kosten, kosten van de apparatuur en de flesjes waar de informatie (keer op keer!) naar kan worden gekopieerd! Al de studies die ik heb genoemd tonen aan dat dit mogelijk is en met succes wordt toegepast.

 Maar het grote probleem is dat we de farmaceutische industrie dienen te overtuigen dat wij liever een oorspronkelijk geneesmiddel willen (liever homeopathisch, die werken alleen bio-energetisch zonder de stoffelijke en schadelijke bijwerkingen die drugs dus allemaal wel hebben) die we vervolgens gewoonweg kunnen kopiëren door de bio-energetische werkzame trillingen (elektromagnetische emissies of coherente oscillaties, energie velden dus die de biochemie produceren en in stand houden en sturen!) en aan de wereldbevolking aanbieden. Tja, begrijpt u nu de weerstand? Verkopen we liever miljarden drugs (elke keer weer, voor allerlei ziekten) of slechts eenmalig? De reguliere biochemische, farmaceutische methode werkt dus ook alleen maar omdat de bio-energetische component de informatie overbrengt.

 Er is dus geen verschil met de homeopathische en bio-energetische methode, behalve de schadelijke stoffelijke ‘bijverschijnselen’ die weer zorgen voor nog meer ‘hulp’, afhankelijkheid en schade op de lange termijn in het geval van de reguliere middelen. Maar het werkingsprincipe is op het fundamentele niveau dus hetzelfde. Dus laat u niet misleiden door de ‘illusie’ van dualiteit tussen de twee methoden. De wetenschap kent geen dualiteit, alleen wetenschappers en andere mensen. In mijn boek spreek ik letterlijk over dat we in feite naar zoiets als ‘cognitieve resonantie’ zouden moeten in plaats van dissonantie. Harmonie, afstemming, uitlijning, resonantie en ware heling zonder belangen. Inderdaad zit de tegenstrijdigheid niet zozeer in de wetenschap, maar in de belangen binnen de wetenschap en wetenschappers die belangen hebben los van het belang van heling en gezondheid op zich zelf.

 En als alle biochemie in feite berust op zeer geavanceerde, moderne, technologische principes van trilling, vibratie, interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht & energie, dan kunnen we dit ook niet echt ‘zweverig’ of ‘alternatief’ noemen, toch? Een ‘oppervlakkige’ symptoomgerichte drugindustrie is een alternatief voor het overweldigende ‘reguliere’ bewijs dat alles wat met heling, gezondheid en ziekte te maken heeft, een bio-energetische grondslag heeft. Geen dualiteit dus, gewoon de nieuwe kennis integreren met het oude. Als er geopereerd en gedrogeerd moet worden in bepaalde gevallen dan zij het zo, maar als het nieuwe bio-energetische paradigma zou worden omhelst en er dus preventief aan gezondheid wordt gewerkt in plaats van achteraf aan ziekte, vermoed ik dat ook dit minder aan de orde zal zijn.

 In het geval van het bio-energetische principe is er geen tot weinig ’stoffelijke’ invloed, zodat er geen ‘bijverschijnselen’ hoeven op te treden en specifieker kan worden genezen. Dat zijn geen theoretische studies meer, dat zijn voorbeelden die een wereldwijde implementatie verdienen, de praktijk dus! Het goede behouden, maar dan op basis van de bio-energetische uitstraling van de werkzame stof. Engericht op preventie en een benadering van wat gezondheid en immuniteit in houden, niet ziekte behandelen zonder oorzakelijk echt op te lossen. Bijna gratis, geen vervuiling, besparing op allerlei kosten, effectievere heling en de reguliere methoden kunnen altijd nog ingezet worden indien nodig. Als het wetenschappers en artsen werkelijk om ware gezondheid en een optimaal efficiënte gezondheidszorg gaat, dan tonen deze studies de weg naar de ‘toekomst’ van genezing. Een eeuw aan bewijs dat het anders en beter kan noem ik geen ‘toekomstmuziek’. Maar alsnog iets gaan toepassen dat voor ons allen ingrijpend positief is (ook al is het wat laat), noem ik maar even ‘vertraagde vooruitgang’. Maar implementatie van deze bewezen principes zal een ware paradigma verschuiving teweeg brengen, die zeer welkom zal zijn voor de mensheid. “A small step for medicine, a big step for mankind”.

   Noten:

 1: * Luu, C. Etude de Dilutions Homeopathiques pas Spectoscopie Raman-Laser, Essai d’Interpretation de Leur Mechanisme de’Action (Ed. Boirin, Paris 1976)

* Barros, J., Pasteur, St. Omeopatia, Medicina del Terreno. (1984) F. Balombi Editore (original edition: Homeopatia, Medicina del Terreno (1977), E. Bibl. Universitad Central de Venezuela, Caracas).

* Smith, R., Boericke, G.W. (1966) “Modern instrumentation for the evaluation of homeopathic drug structure”J. Am. Inst. Hom. 59:263

*Young, T.M. (1975) “NMR studiess of succussed solutions: a preliminary report.” J. Am. Inst. Hom. 68:8

*Lasne, Y., et al., (1989) “Contribution a l’approche scientifique de la doctrine homeopathique.” De Natura Rerum 3:38

*Smith, R.B., Boericke, G.W. (1968) “Changes Caused by succussion on NMR patterns and bioassay of bradykinin triacetate succussions and dilutions.” J. Am. Inst. Hom 61:197-212

*Sachs, A.D. (1983) “Nuclear magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies” J. Holistic Medicine. 5: 172-175.

* Demangeat, S.L. et al., (1992) “Modifications des temps de relaxation RMN a 4 Mhz des protons du solvant dans les tres hautes dilutions salines de Silicose/Lactose” J. Med. Nucl. Bio-phy. 16 (2): 135 2:

* Sachs, A.D. (1983) “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175 3:

 *Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175 4:

 *Zie o.a. Nobili, R., (1987) “Ionic waves in animal tissues”, Physical Reviews A 35-1901-22.) 5:

 *Smith, C.W., Endler P.C., (1994), “Resonance phenomena of an ultra high dilution of thyroxin.”In: Endler, P.C., Schulte, J., (Eds. ) Ultra High Dilution: Physiology and Physics, Dordrecht, Kluwer Academics, 203-207. 6:

 *Luwig, W. (1986, 1988), Papers presented at seminars of the Brugeman Institute 7:

 *Endler, P. Christian, et al. (fall, 1993)”Effects of Highly Diluted Succussed Thyroxine on Amphibia Development” The Center for frontier Sciences, Volume 3, Number 2.).Zie ook: Del Giudice, E., et al. (1988a) “Water as a free electric dipole laser” Phys. Rev. Lett. 61: 1085 8:

 *Zie de boeken van professor William Tiller en mijn boek Blauwdruk. 9:

 *Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175 10:

 *In Lakhovsky, The Secret of Life, (Clement, M. London: Heinemann, 1939) 11:

 *Rapp, P.E. (1979) “An Atlas of Cellular Oscillators, Experimental Biology”, J. exp. Biol. 81, 281-306, Great Britain 12:

 *Robert Becker, ‘The Body Electric’ 13:

 *Zie mijn boek ‘Blauwdruk’ 14:

 *Zie het werk van Dr. William Adey.

 15:

 *Van Wijk, R., Schamhart, D.H., (1988) “Regulatory aspects of low intensity photon emission”, Experientia 44, Birhauser Verlag, CH-4010 Basel, Switzerland