Bioresonantie-Therapie, de energetische blauwdruk van je lichaam

pagina verhuist van uitdaging.netBio-resonantie therapie:

Link naar een artikel hierover op de site van www.kwakzalverij.nl
Reactie op meningen en stellingen www.kwakzalverij.nl

 

Overal in de natuur komen trillingen voor, die vele malen sterker zijn dan onze lichaamseigen trillingen, zoals bijv. aardbevingen, atoomtrillingen, geopatische trillingen bijv. van aardstralen, netwerken, electriciteit, zendmasten, radioactiviteit, hoogspanningskabels.. Ons lichaam kan niet meer dan circa 10 Hz aan trillingen verdragen.

Wanneer het lichaam uit balans is, door een overbelasting van bv. verzuring, parasieten schimmels, bacteriën, virussen, stress, zware metalen, toxinen, amalgaan, en/of geopatische storing, kan de energie niet meer doorstromen. Organen werken niet meer zoals het hoort. Er ontstaan klachten en ziektes kunnen het gevolg zijn, doordat de cellen zijn gaan oxideren.

De Bio-resonantie therapie beïnvloedt met haar aangepaste trillingen op energetisch informatief niveau de lichamelijke processen van de individuele patiënt. Het apparaat zendt lichaamseigen trillingen uit die verstoringen in ons lichaam opheft. De Bio-resonantie middelen werken op het trillings- en energieniveau van het lichaam. Ze ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen.

Cellen, weefsels en organen hebben electromagnetische eigenschappen. De electrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie. Met behulp van de Biotensor kunnen deze frequenties worden opgemeten. De Biotensor is in vakkundige handen een gevoelig instrument waarmee het lichaam onderzocht kan worden op verstoringen van fysieke en/of emotionele aard. Hiermee kunnen veranderingen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt en kunnen virussen, bacteriën, toxinen, parasieten, schimmels, zware metalen, allergieën, verzuring en geopatische overbelasting gemakkelijk worden opgespoord.

Duidelijk wordt welk orgaan of welk lichaamsdeel beschadigd, ontstoken of ziek is, nadat de urine-analyse heeft plaats gevonden en er een persoonsgerichte behandeling wordt ingezet.

Als de blokkades (negatieve energie) worden opgeheven, zal het lichaam weer in staat zijn om zich te herstellen. Door het lichaam te prikkelen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen.

Aangezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige vibraties, kan deze therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen, zowel bij acute als chronische aandoeningen en ziektes. Ook voor mensen die een rook, eet of drank verslaving hebben en/of met overgewicht te maken hebben.

De Bio-resonantie therapie is er dus op gericht om het lichaam aan te zetten tot herstel !!!

Het is een patiënt vriendelijke, pijnloze therapie, welke zelfs voor kinderen een ideale behandelmethode vormt.

Eindelijk Erkenning!

Sinds kort zijn we met dit artikel opgenomen bij de kleurrijke bloemlezingen van www.kwakzalverij.nl Eindelijk hebben we van ‘officiële’ zijde de erkenning gekregen ons te begeven op het kwakzalver pad. Een zinsnede uit hun artikel: Er zijn geen betrouwbare studies in de wetenschappelijke literatuur te vinden, die aantonen dat deze behandelwijze bij een van deze ziekten werkzaam zou zijn.

Voor zeer veel zaken zijn nog geen sluitende bewijzen, de wetenschap heeft echter de taak om alles wat men nog niet weet te onderzoeken en niet te veroordelen totdat het bewijs is geleverd. Maakt het echter voor mensen die daarmee geholpen worden wat uit? De stellingen die ik echter tegenkom op de kwakzalvers site over voeding en het nut van supplementen en hun zienswijze daarover geeft mij echter het idee dat het potje verwijt dat de ketel zwart is. Voor aanvullende voeding in de vorm van supplementen zijn al duizenden onderzoeken afgerond. Wetenschappelijke bewijs dat er in Amerika al lang toe heeft bijgedragen dat voedingssupplementen in de US door officiële instanties voor dagelijks gebruik worden aanbevolen. Nog steeds kan men op de kwakzalvers website de stelling vinden dat uit de voeding voldoende bouwstoffen gehaald kunnen worden. In uw termen,…bewijs het maar!