Q Anon is een PSYOP! Stel dat dit waar is, schiet men dan niet zichzelf in de voet?

Q anon quantumWant als de Q Anon beweging een PSYOP is, dan nog heb ik en miljoenen andere mensen daar een hele berg waardevolle informatie uit verzameld. En ja ze weten nu exact wie er allemaal wakker is en de volgers zijn. 300 miljoen plus mensen en groeiende is een massa beweging op zichzelf geworden en totaal uit de hand gelopen om te managen voor de (mogelijke) PSYOP uitvoerders. Het aantal wakkere mensen is daarmee onbeheersbaar uit de hand gelopen voor de Deep State wat zich gaat vertalen in een bewuste deelname van de Midterm verkiezingen in de Verenigde Staten.


Voor de duidelijkheid een PSYOP is een Psychologische operatie (PSYOP) een operatie om geselecteerde informatie en indicatoren aan het publiek over te brengen om hun emoties, motieven en objectieve redeneringen en uiteindelijk het gedrag van regeringen, organisaties, groepen en individuen te beïnvloeden.


Als er een goede PSYOP moet worden uitgevoerd moet de uitvoerende organisatie (bijvoorbeeld maar niet noodzakelijk de CIA) in controle zijn van de beoogde onderwerpen om sturing te kunnen geven aan de beoogde misinformatie.

Zoals de afgelopen 12 maanden de praktijk uitgewezen heeft is de Q Anon beweging uitgegroeid tot een openbaar netwerk van burgerjournalisten vergelijkbaar met de CIA maar dan in de volledige openheid.


Iedereen zou wel eens in het bezit kunnen zijn van een stukje onbelangrijke informatie die tezamen met andere info een puzzelstukje kan vormen wat kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van belangrijke informatie voor het grote geheel.


Dit kan toch niet het doel zijn bij het organiseren van een PSYOP, mensen te organiseren en te leren via de Q Anon beweging om zich te organiseren? Nu we dit kanaal hebben om dit binnen no-time naar elkaar te kunnen uitdragen en misstanden recht te zetten. De waarheid aan de kaak te stellen. Je kan geen miljoenen waakzame onderzoekers, burger journalisten voor de gek houden.


We hebben nu als nooit tevoren in de geschiednis een kanaal om met elkaar onafhankelijk van gedachten te wisselen op internet en Q Anon is de naam geworden waarmee wij elkaar kunnen vinden waarbij de input onbeheersbaar is geworden en daarmee ook de uitvoer.


Daarmee hebben we in feite niet eens meer een uitvoerder (politicus) nodig die voor ons opstaat om de kooltjes uit het vuur te gaan halen. Als we immers door de waarheidsvinding en specifieke gebeurtenis massaal getriggert worden op een bepaald moment in tijd dan is alleen het totaal uitschakelen van het internet nog de laatste redmiddel om een totale volksopstand te voorkomen. En dan nog is het een ieder duidelijk dat er poep aan de knikker is.

Waar de massale volkstoorn toe kan leiden voor de “leiders” van de wereld is bekend en net als een guerrilla oorlog nooit te winnen door de minderheid. Zelfs een vreedzame massale wereldwijde staking zou de zaken al opschudden. Dit is — wereldwijd —  nog nooit vertoond in de geschiedenis.


Waarom? Kennis is macht.


Omdat het verdeel en heers principe niet meer meetelt, dan is het allen tegen een. De wereldbevolking tegen de Deep State


Wij met zijn allen zijn dan het grootste en meest effectieve “spionage netwerk”. Er zijn dan geen plaatsen meer ter wereld te vinden om je te verbergen. De “vijand” —“wij” —- liggen dan op de loer op elke hoek. Wij hebben geen loyaal personeel nodig om al die camera’s te bewaken.

Ik denk dan ook dat wel of niet een PSYOP helemaal niet (meer) belangrijk is. Dat neemt niet weg dat ik persoonlijk niet meega in de PSYOP (doem)denkers die zichzelf daarmee beroven van de laatste restjes hoop en ook zichzelf in de voet schieten. Immers — hoop — zet mensen aan tot actie !!

Noot Mike [co-host dotcom.radio; “Misschien is QAnon toch een psyop, een POSITIEVE psychologische operatie om de massa wakker te schudden in plaats van in slaap te sussen!”