Acupunctuur Specialist – Hightech Computeranalyse voor de gezondheid

pagina verhuist van uitdaging.netDit systeem stelt bij klachten vast welke meridianen (energiebanen) verstoord zijn, waardoor dit is ontstaan en waarmee deze storing op te heffen is. Het is een unieke combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse logica. We ‘weten door meten’ via Prognos, met behulp van moderne computertechnologie en microchips. Doel ervan is het opsporen van de oorzaak van klachten en deze vervolgens te behandelen, waardoor ze definitief verdwijnen.

Naast het opsporen van de oorzaak, waardoor we gericht middelen kunnen gegeven, kunnen we van tevoren ook vaststellen of een middel het gewenste effect heeft bij jou. En dat is wél zo handig. Vaak wordt namelijk gedacht dat we het over de oorzaak hebben, terwijl het in werkelijkheid om een gevolg gaat. De diagnose is dan veelal een omschrijving van wat we zien, terwijl dit niets over de oorzaak zegt.


Deze pagina is verhuist van Uitdaging.net en samengevoegd met Gedachtenvoer.nl
Gepubliceerd voor 2012:


Daardoor kan de behandeling niet anders zijn dan symptomatisch, zodat klachten niet definitief verdwijnen. Dankzij Prognos kunnen we vóóraf bepalen hoe alle organen en systemen reageren op een middel. En is een behandeling dus veel effectiever.

Prognos® stelt bij klachten vast welke meridianen verstoringen hebben, waardoor deze zijn ontstaan en waarmee deze storingen te verhelpen zijn. Meet in 1 minuut nauwkeurig en reproduceerbaar de energietoestand van de meridianen. Maakt het mogelijk om oorzaken en gevolgen te onderscheiden, waardoor de oorsprong van de klachten behandeld wordt en er geen symptomen bestreden worden. Geeft alle geregistreerde meetwaarden duidelijk weer in grafiek. Is ontwikkeld door het combineren van wetenschappelijke feiten uit de ruimtevaartgeneeskunde, moderne computertechnologie & praktijkervaringen met acupunctuurkennis. Is ontwikkeld in de ruimtevaartgeneeskunde en onderging een extreme duurzaamheids- en kwaliteitstest tijdens de 438 dagen durende ruimtevlucht van Prof. Dr. Med. Valery Polyakov. Is een objectief meetsysteem waarvan de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid wetenschappelijk is bewezen.

Als we weten welke meridianen een storing hebben, is de volgende stap opsporen waardoor deze verstoring opgetreden is. Door specifieke signalen (Diagnose Frequentie Spectra) toe te voegen die corresponderen met oorzaken van klachten en vervolgens de reactie van de meridianen op dit signaal vast te stellen, kunnen we bepalen waardoor deze verstoring opgetreden is.

Vervolgens wordt in de grafiek afgelezen welke organen en systemen hierdoor de meeste storing ondervinden. Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, toxische belasting, psyche, gebit, geopathie/elektrosmog, miasmes, littekens, storingen van hersenkernen, hormonen, vitamines/mineralen, matrix en chakra’s

Soms zijn oorzaak en gevolg nauw verbonden. Zo zijn een vitamine/mineralentekort of een hormoonbalansstoring veelal een gevolg, maar kunnen ze ook primair optreden. Een allergie kan het gevolg zijn van een darmdysbiose, wat het gevolg kan zijn van een parasietbelasting, die weer is ontstaan door een verzwakt immuunsysteem wegens een longmeridiaanstoring die is ontstaan door onverwerkt verdriet. (niet-verwerkte/ongeïntegreerde) Emoties en virussen zijn niet te onderschatten oorzaken van verstoringen. Langdurig bestaande emoties kunnen veranderingen in de hersenkernen geven, die met bepaalde middelen omkeerbaar zijn. Zolang deze veranderingen bestaan, heeft dit invloed op ons gedrag en onze gezondheid. Virussen kunnen als einzelsegmenten (kleine fragmenten aan het DNA/RNA), hangen en daar continu storen. Dit is essentieel om een structurele verbetering te realiseren.

Welke oorzaken zitten achter symptomen?
Oorzaken en gevolgen zijn niet altijd strikt te scheiden. Een tekort van vitaminen en mineralen of een hormoonbalansstoring zijn vaak een gevolg van een andere oorzaak, maar kunnen ook als primaire oorzaak aanwezig zijn. Zo is een allergie ook vaak het gevolg van een storing van het immuunsysteem door een andere diepliggende oorzaak.

Korte beschrijving van de 15 oorzaken:
1.Schimmels
2. Virussen
3. Bacteriën
4. Parasieten
5. Toxische Belasting
6. Geopathie/Elektrosmog
7. Littekenstoring
8. Gebit
9. Psyche/Emoties
10. Nucleï
11. Miasmes
12. Chakras
13. Hormonen
14. Vitaminen/Mineralen/Aminozuren
15. Matrix

Toelichting:
1. Schimmels
Het diagnose-signaal schimmels geeft informatie over de aanwezigheid van pathogene schimmels schimmelsporen en gisten, die geleid hebben tot mycosen (schimmelziekten). Het aantal schimmelsoorten dat voor de mens pathogeen is, is relatief gering. Veel voorkomend zijn dermatomycosen, die klachten van huid en nagels geven. Andere schimmels, zoals Zygosporium, Penicillium, Aspergillus en Fusarium kunnen ook inwendig klachten veroorzaken. Frequent voorkomende gisten (gisten zijn schimmels die uit één cel bestaan) zijn van het geslacht Candida, waarvan Candida albicans de bekendste is. Deze kunnen het Candida syndroom veroorzaken.

2. Virussen
Het diagnose-signaal virussen toont aan of er sprake is van pathogene virussen, viroïden (voorstadia van virussen) en infectieus RNA/DNA (programmeringen van virussen in het erfelijk materiaal). Naar schatting zijn er minstens 5000 virussen, die allemaal in meer of mindere mate klachten kunnen geven. Veel voorkomende virussen, die pathogeen kunnen worden en zeer langdurig restklachten geven zijn: Cytomegalie, Epstein-Barr, Coxsackie, Hepatitis, Influenza, Adeno, RS (respiratoir syncytieel), Polio, Rubella en Herpes. Virussen worden met name pathogeen als er ook een parasietbelasting is, die dan tegelijkertijd behandeld moet worden.

3. Bacteriën
Het diagnose-signaal bacteriën toont aan of er pathogene bacteriën aanwezig zijn. Veel voorkomende ziekmakende bacteriën zijn: Salmonella, Streptococcen, Staphylococcen, Enterococcen, Campylobacter, Helicobacter, Coli, Chlamydia, Shigella, Haemophilus Influenza B, Legionella, Pseudomonas, Pneumococcen, Tetanus en Borrelia. Bacteriële infectieziekten moeten veelal met antibiotica bestreden worden. Blijven er langdurig restverschijnselen aanwezig, dan kan de energetische geneeskunde deze verder verhelpen.

4. Parasieten
Het diagnose-signaal parasieten toont aan of er sprake is van pathogene parasietbelasting. Tot de parasieten behoren alle micro-organismen, die zich ten koste van de gastheer voeden. Veel voorkomende parasieten zijn: platwormen (lint- en zuigwormen), rondwormen (spoel-, draad- en mijnwormen), waarvan de meest voorkomende Fasciolopsis Buskii(zuigworm) is. Regelmatig voorkomende andere parasieten, die allemaal tot chronische klachten kunnen leiden zijn; Malaria, Dientamoebe Fragilis, Entamoebe Histolytica, Giardia Lamblia, Blastocystis Hominis Cyclospora en Toxoplasmose.

5. Toxische belasting
Het diagnose-signaal toxische belasting toont aan of er sprake is van pathogene toxische belasting. Toxines zijn alle niet levende stoffen, die in een bepaalde concentratie verstoringen geven. Zo kunnen ook nuttige stoffen toxisch worden. Veel voorkomende ziekmakende toxines zijn: oplosmiddelen (zoals benzeen en propylalcohol), zware metalen (zoals kwik, lood en cadmium), chemische stoffen (zoals CFK, arsenicum en formaldehyde), vaccinaties en mycotoxines, die door schimmels afgescheiden worden. Uiterst giftig is het meest voorkomende mycotoxine, aflatoxine, bij patiënten met een mycose. Veel toxische problemen worden veroorzaakt door metalen in het gebit, zoals palladium, titanium en amalgaam.

6. Geopathie/Elektrosmog
Het diagnose-signaal geopathie/elektrosmog toont aan of er een storende geopathische en/of elektromagnetische belasting is. Geopathie is storende natuurlijke straling van wateraders, kosmische straling en aardstraling. Elektrosmog is de storende invloed door kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden, zoals hoogspanningslijnen, zenders, radar, mobiele telefoons en allerlei elektrische apparaten en bedradingen. Met name in liggende positie en in rust is de mens ontvankelijk voor deze storingen.

7. Littekenstoring
Het diagnose-signaal littekenstoring toont aan of er sprake is van storende littekens. Littekens in de huid en andere weefsels en organen kunnen een storende invloed hebben op de energiestroom in de meridianen. Littekenweefsel heeft een grotere weerstand dan het oorspronkelijke weefsel, waardoor de energiestroom beperkt wordt. De met een meridiaan corresponderende weefsels, organen, functies, gebitselementen, wervels, chakra’s en emoties kunnen hiervan hinder ondervinden.

8. Gebit
Het diagnose-signaal gebit toont aan of er sprake is van storende gebitsinvloeden. Veel voorkomende gebitsstoringen zijn: Gingivitis, Kieferostitis, Paradontose, Pulpitis, storingen van Wortelkanalen, Gingival Sulcus, Tandfollikel en Tandwortelgranulomen. Ieder gebitselement correspondeert met een bepaalde meridiaan, waardoor er in weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s en emoties die met de desbetreffende meridiaan verband houden klachten kunnen ontstaan. Sluimerende gebitsstoringen komen bij chronische klachten frequent voor.

9. Psyche/Emoties
Het diagnose-signaal psyche/emoties toont aan of er storende onverwerkte, niet geïntegreerde emoties aanwezig zijn, die een meridiaan en eventueel de met die meridiaan corresponderende weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s, gebitselementen en gedrag storen. Iedere meridiaan correspondeert met een bepaalde emotie. Veel voorkomende storende emoties zijn: Verdriet, Starheid, Bezorgdheid, Gebrek aan Zelfvertrouwen, Gekwetstheid, Besluiteloosheid, Angst, Frustratie, Zwaarmoedigheid, Schuldgevoel, Verbittering en Boosheid.

10. Hersenkernen
Het diagnose-signaal hersenkernen toont aan of er sprake is van pathologische veranderingen in de hersenkernen. Hersenkernen zijn zenuwcentra in de hersenen die het verwerken van stress, het omgaan met langdurige hevige emoties en het gedrag regelen. Chronisch stress en ernstige emotionele trauma’s kunnen leiden tot veranderingen in deze hersenkernen. Deze veranderingen zijn omkeerbaar. Er zijn 13 hersenkernen, ook wel Nucleï genaamd. Veel voorkomende chronische storingen t.g.v. veranderingen in de nucleï zijn: PTSS (Posttraumatisch Stresssyndroom), Neurose, Psychose, Angst, Fobieën, Boulimia, Anorexia, Slaapstoornissen en Depressie.

11. Miasmen
Het diagnose-signaal miasmen toont aan of er sprake is van overgeërfde storende signalen in het DNA. Veel voorkomende diepe storingen in het DNA t.g.v. vorige generaties zijn: Gonococcinum, Luesinum, Psorinum, Tuberculinum en Metallum (miasmatische storingen door zware metalen). Dit kan aanleiding geven tot de meest uiteenlopende chronische klachten.

12. Chakra’s
Het diagnose-signaal chakra’s toont aan of er storingen zijn in de 14 chakra’s, zoals die in het aquarius tijdperk (2000-4000) aanwezig zijn. Chakrastoringen leiden tot energetische verstoring in de meridianen. Het zijn energieknooppunten, die de meridianen van spirituele energie voorzien. Elk chakra correspondeert met een bepaalde meridiaan. Chakra’s zijn de verbindingspoorten die de staat van het bewustzijn van de mens energetisch transformeren naar het lichaam. Chakrastoringen kunnen alle mogelijke klachten geven. Gezond zijn is bewust zijn, doordrongen van geest, zonder stagnerende energieën in de chakra’s.

13. Hormonen
Het diagnose-signaal hormonen toont aan of er sprake is van storingen in de endocriene klieren, die hormonen afscheiden. Het is een indicatie voor storing van de Hypothalamus, Hypofyse, Bijnieren, Schildklier, Bijschildklier, Pancreas, Thymus, Testes en Ovaria.

14. Vitaminen/Mineralen/Aminozuren
Het diagnose-signaal vitaminen/mineralen/aminozuren toont aan of er een tekort of een verstoring is in de vitaminen/mineralen/aminozuren huishouding. Door onder andere de toenemende verschraling van de bodem, vervuiling, fast food, bewerking van voedsel, toenemende stress, onrust en chronische klachten is er vaak sprake van tekorten van vitaminen/mineralen/aminozuren. De juiste suppletie kan dit eenvoudig opheffen.

15. Matrix
Het diagnose-signaal matrix toont aan of er sprake is van een matrixstoring. Matrix is het weefsel, dat zich om alle cellen bevindt en wordt ook wel het basis-bio-regulatie-systeem (BBRS) genoemd. Alle stoffen die van en naar de cel gaan passeren de matrix. Bij veel chronische aandoeningen is er sprake van een pathogene vervuiling, stapeling van ziekteverwekkers en veranderingen in de matrix. Dit leidt tot verstoring van het immuunsysteem, orgaan-, weefsel- en celfuncties, verzuring en een gebrekkige celcommunicatie.

Overzichtelijk, snel en diep

Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met mathematische algoritmes in grafieken omgezet. De basis van de PROGNOS software zijn 12 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patiënten, geslachts- en leeftijdspecifiek is gedefinieerd. Op het beeldscherm is dan zeer nauwkeurig te zien welke meridianen aan de normen voldoen en welke te veel of te weinig energie hebben. In de loop van het traject kunnen alle grafieken over elkaar geprojecteerd worden en met behulp van de controle van PROGNOS heeft u dan een permanente bewaking van het verloop.
Dit houdt in dat u met PROGNOS beschikt over een concreet zichtbare kwaliteitscontrole van de vitaliteitscan.

Voor meer info, raadpleeg: Prognos

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties. Vitaal-Frequenties zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong toegediend worden. De patiënt ontvangt aan het eind van de behandeling van de behandelaar een flesje van 30 ml met vloeistof, die deze Vitaal-Frequenties bevat. Deze druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te bewerkstelligen. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

De informatie betreffende deze testmethode is op deze site opgenomen om u op het belang te wijzen van de diverse analyse methodes die er momenteel zijn en waarvan u niet altijd op de hoogte wordt gesteld. Meer Informatie: Praktijk Steenbergen Internet; inside out