Hoe schoon is ons drinkwater? In de VS komt er nu een uniek onafhankelijk onderzoek!

Mike Adams Natural News GEZOND WATER: DE NORM v/d OVERHEID IS NIET MIJN NORM
Het drinkwater in Nederland voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het water is schoon en veilig om te drinken. Dit blijkt uit metingen door drinkwaterbedrijven. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen en de beschikbaarheid te waarborgen. Zodat er altijd voldoende drinkwater is van goede kwaliteit. Dit meldt onze overheid |

Hoe schoon [ veilig ] is ons drinkwater?

Wat kan er zoals misgaan bij de waterkwaliteit?. Het kan gaan om vervuiling met lood (loden leidingen), vluchtige organische stoffen (bodemvervuiling in combinatie met kunststof leidingen), nitraat en legionella. Bovendien kunnen er resten van genees- en bestrijdingsmiddelen in het drinkwater achterblijven.

schoon vitaal en veilig drinkwater

 

De normen van de overheid zijn niet mijn normen !

We hebben het over de normen die de overheid stelt aan het drinkwater. Maar zijn de normen van de overheid wel hetzelfde als de normen die ik stel? Het antwoord was; Nee. Reeds een aantal jaren geleden plaatste ik op mijn andere website dit artikel met als statement: Drinkwater in Nederland heeft van oudsher het imago schoon, helder en gezond te zijn. Zo hoort het eigenlijk wel, maar in werkelijkheid hebben de drinkwaterbedrijven de grootste moeite om aan de minimum kwaliteitseisen te voldoen. De toenemende verontreiniging van grond- en oppervlaktewater is daar de voornaamste oorzaak van. Zie [ hier ]

Persoonlijk heb ik al vele jaren zowel een waterfilter voor het drinkwater (pH 7,5) en een vitalizer op de hoofdleiding. (pH 8.0) Schoon water (pH 7.0) is namelijk nog geen levend water! [ lees hier ]

Het probleem ligt echter nog niet eens bij de waterbedrijven en de mogelijk vervuilende bedrijven en bedrijfstakken zoals de landbouw die royaal met de gifspuit een bedreiging vormen. Wat te denken van de enorme vervuiling door chemtrails die nog steeds een vernietigend spoor trekken op de volksgezondheid. Over de gehele wereld werden metingen verricht op dit gebied.

Mike Adams van Natural News heeft in Amerika nu een unieke actie opgestart en gevraagd aan de vele bezorgde lezers van zijn website(s) om vanuit minimaal 100 steden verspreid over geheel Amerika drinkwater monsters op te sturen en te laten controleren in het onafhankelijk Natural News Lab. Zijn oproep luidt: “Join the citizens’ revolt for clean water” – “Maak deel uit van de burger opstand voor schoon drinkwater”

Ik heb al een donkerbruin vermoeden dat de uitkomst verre van schoon zal zijn.

— Henk Mutsaers

Artikel Natural News over schoon veilig water