Hebben we vervuilde genen?

Dirty Genes, Nederlandse editieDr. Ben Lynch denkt van wel. Jaren van studie gingen eraan vooraf voordat hij zichzelf een specialist in genen kon noemen. Dr. Ben Lynch behaalde zijn doctorstitel in de na­tuur­ge­nees­kun­de aan de Bastyr University. Hij heeft wereldwijd duizenden patiënten geholpen en duizenden artsen en ge­zond­heids­pro­fes­sio­nals opgeleid in het gebruik van de inzichten uit de epigenetica voor het op­ti­ma­li­se­ren van de gezondheid van de mens.

Dit boek van 416 pagina’s leest niet als een roman. Voor de meeste mensen is de materie best wel lastig, maar met aan­dach­tig lezen doe je veel kennis op over dit onderwerp.


“In tegenstelling tot wat veel wetenschappers en artsen geloven, ligt ons genetische lot niet vast”, zegt dr. Ben Lynch. Hij vervolgt: “Het kan worden aangepast, herschreven en veranderd. We hoe­ven er alleen maar achter te komen hoe we dat moeten doen. Het werd mijn missie om onze vervuilde genen op te sporen en een protocol te ontwikkelen waarmee we ze kunnen opschonen, zodat we ziekte door gezondheid kunnen ver­van­gen en ons genetische potentieel kunnen ver­we­zen­lij­ken.


Met veel genoegen kan ik je mededelen dat ik na tien jaar onderzoek, studie en succesvolle be­han­de­lin­gen van cliënten uit de hele wereld, het Clean Genes Protocol (Schone genen-pro­to­col) heb ontwikkeld en verfijnd. Dit protocol is een programma waarmee je je gezondheid, en je leven, kunt optimaliseren.

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de vele manieren waarop ons lichaam gezond wil zijn, en ik heb het grootste deel van mijn leven gewijd aan de vraag hoe ik daaraan kan bijdragen. Als student bestudeerde ik de celbiologie en mo­le­cu­lai­re biologie. Daarna werd ik na­tuur­ge­nees­kun­dig arts. Dat is iemand die op basis van wetenschappelijk onderzoek natuurlijke methoden gebruikt om de balans in mensen te herstellen en hun ge­zond­heid te optimaliseren.


Tijdens mijn werk met patiënten besefte ik dat ik ook een specialist op het gebied van mil­ieu­ge­nees­kunde moest worden, zodat ik precies wist hoe chemische stoffen uit onze omgeving onze gezondheid ondermijnen en wat we kunnen doen om ons lichaam te ontgiften.


Via de epigenetica kwamen al mijn studies bij elkaar. Epigenetica verwijst naar de talloze factoren die onze genexpressie beïnvloeden. Ik had altijd al begrepen hoe krachtig genen kunnen zijn. Maar wat was ik enthousiast toen ik ont­dek­te dat we niet voor ons DNA hoeven te buigen en ons eraan hoeven te onderwerpen. We kunnen namelijk met onze genen samenwerken om een optimale gezondheid te creëren, als we maar we­ten hoe.”

Tot slot zegt dr. Lynch: “Ik ben er trots op dat ik de meest geraadpleegde deskundige op het ge­bied van de epigenetica ben, zelfs meer dan art­sen die nationale bekendheid hebben.

Om eerlijk te zijn had ik liever dat ik niet de be­lang­rijk­ste informatiebron was. Ik had liever ge­zien dat iedereen weet wat ik weet en dat elke arts mijn aanpak als standaard aanpak zou ge­brui­ken. Dat is mijn nieuwe doel en de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Ik wil ie­der­een die erin geïnteresseerd is leren hoe je je genen kunt schoonmaken en je gezondheid kunt verbeteren.”


Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat we vervuilde genen weer schoon kunnen maken door wat we eten, door hoeveel we slapen en door an­de­re le­vens­stijl­ge­woon­ten aan te nemen.  Vuile, of meestal vervuilde genen zijn een be­lang­rij­ke factor waarom we geen optimaal niveau van gezondheid bereiken. Ons lichaam heeft gezonde en genen nodig om goed te kunnen functioneren.

Dr. Ben Lynch was 16 jaar oud toen hij voor het eerst ken­nis­maak­te met biochemie op de middelbare school. Hij vond het het beste vak dat hij ooit had gehad, omdat het hem leerde over hoe het lichaam werkt. Omdat dr. Lynch gefascineerd raakte door de manier waarop ons lichaam functioneerde, ging hij verder met het volgen van een medische graad op de uni­ver­si­teit. Maar het duurde niet lang voordat hij zich realiseerde dat standaardgeneesmiddelen en de conventionele route niet voor hem waren.

Dr. Lynch ging zich interesseren voor ‘En­vi­ron­men­tal Medicine’. Hij maakte zich grote zorgen over hoe een slechte omgeving mensen erg ziek kan maken en de genen kan vervuilen. Toen hij ont­dek­te dat genen een significante factor in het hele proces waren, begon hij dieper in genetisch onderzoek te duiken.

“Onze genen hebben hulpmiddelen nodig. De meeste hulpmiddelen zijn afkomstig van het voed­sel dat we eten en de dranken die we drinken. Als we ons lichaam voorzien van gezond, onbewerkt voedsel, krijgen onze genen de hulp­mid­de­len die ze kunnen gebruiken om te functioneren. Zoals eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen, mi­ne­ra­len, water, lucht en zonlicht”, aldus dr. Lynch.

Hij vervolgt: “Een ander hulpmiddel is goed a­de­men, slapen en onze waterinname. Tevens moeten we de dingen vermijden waardoor ze buitensporig werk moeten doen, zoals che­mi­ca­liën eten (!) en che­mi­ca­liën uit onze omgeving inademen, wifi-signalen en vervuilde lucht.”


Velen van ons geloven, misschien door een arts of een familielid, dat we kwetsbaar zijn voor aan­doe­nin­gen en ziekten die zijn gebaseerd op erfelijkheid. Volgens dr. Lynch is onze genetische bestemming echter niet in beton gegoten, maar te herschrijven door eenvoudige aanpassingen in onze omgeving en levensstijl aan te brengen.

Het is algemeen bekend dat genen een enorme impact hebben op onze gezondheid en het dagelijkse welzijn. Wat als we een stap verder gingen en zeiden dat verschillende kenmerken van onze genen ‘aan’ of ‘uit’ konden worden gezet? Het resultaat van onze genexpressie kan variëren van simpelweg traag of energiek zijn tot het ontwikkelen van meer ernstige aandoeningen zoals auto-immuunziekten, hartaandoeningen of zelfs kanker. Als onze genen ‘vervuild’ zijn of niet optimaal functioneren, is onze gezondheid aangetast en worden we ziek.

Na jaren van onderzoek in de nieuwe wetenschap van genafwijkingen en het succesvol helpen van duizenden cliënten, biedt dr. Lynch een ver­fris­send perspectief en een toegankelijke oplossing. In zijn boek Dirty Genes beschrijft hij o.a. een­vou­di­ge testen om erachter te komen welke van de zeven meest problematische vuile genen ons waar­schijn­lijk de gezondheidsproblemen geven. Op basis van jaren onderzoek biedt hij gerichte in­di­vi­du­ele plannen – inclusief voeding, slaap, sup­ple­men­ten en andere leefstijl adviezen – om onze genen weer schoon te krijgen.

De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van ‘vuile genen’, laat staan dat ze zich realiseren dat het een cruciale factor in hun gezondheid is. Daarom kan dit boek zo belangrijk zijn.

Dirty Genes, Nederlandse editie

Het is een bijzonder boek, dat de zeven meest bekende genen behandelt die bij de meeste men­sen vervuild zijn en die voor een optimale ge­zond­heid gereinigd moeten worden. Het heeft weer met leefstijl en voeding te maken.

Dirty Genes Bestel het boek bij succesboeken

P.S. Met Mike Donkers hebben we het in de afleveringen van Gezondheidsradio al verschillende malen gehad over de Genen, dat deze volgzaam zijn aan je leefstijl en niet leidend zoals dokters ons graag willen doen geloven. Je hebt dus geen pech vanwege je genen maar je hebt geluk want op enig moment dat jij beslist gezonder te gaan leven zullen je genen volgen.


Lees ook: Gezonder leven: Aantoonbare voordelen van een gezondere leefstijl  
Lees ook: Het zit in je genen