Fake News Media, het laatste restje geloofwaardigheid gaat het putje in, … nog DEZE MAAND !!

fake newsGeloofwaardigheid: het waard zijn om geloofd te worden, vertrouwen hebben. Vertrouwen opbouwen is als het bouwen van een toren, steen voor steen. Maar hoe hoog of sterk de toren ook lijkt, als je een steen van de bodem verwijdert, stort de toren in. Liegen vernietigt de basis die nodig is voor vertrouwen. Michael Josephson


Dit is exact wat zich nog deze maand Oktober zal gaan manifesteren in de gehele wereld.

 


Met een donderend geweld zal de valse media toren zich openbaren, tot stof vergaan, exact zoals gebeurde met de 9/11 Twin Towers. Het is juist dit gebeuren wat er mede voor zal zorgen dat het Media sprookje van deze geschiedenis vervalsing het laatste restje vertrouwen van de laatste goed gelovigen zal vermorzeld worden.

9/11 update

9/11 update 03-10-2018

Leugens kweken meer leugens. Elke leugen vereist een lijfwacht van andere leugens om ontdekking te voorkomen. – Michael Josephson

 

Het is Show Time voor de media, de leugens zullen zich openbaren een voor een, …


Dit is de fase waarin veel mensen verkeren aangaande de realiteit:

Fase 1 is de ontkenning

Je denkt dat alles wat je ziet en hoort niet waar kan zijn, in termen van samenzweringstheorieën en leugens. Het is in feite een zelf protectiemechanisme van je ego. Niemand wil later bekennen dat ze totaal verkeerd waren, het is dus gemakkelijker om iets te ontkennen dan later toe te moeten geven dat ze fout zaten. Het is veel gemakkelijker om jezelf te verbergen voor het monster in de wereld. Ze geloven dat wat de autoriteiten vertellen de waarheid is. Ze reizen verder met de kudde zodat niemand ze kan beschuldigen van vreemd gedrag en zeggen dat ze gek zijn. Steeds meer mensen gaan echter inzien dat de wind de verkeerde kant op waait en dat ze gedwongen worden de waarheid onder ogen te zien. Je hebt ook de mensen die vechten tegen de waarheid omdat ze er winst putten uit het oude systeem dat ten onder zal gaan. Zij zijn het tevens die de gemoedsrust van de ontkenners geruststellen want als deze mensen geloof en hoop putten in het herstel van de economie…

Fase 2 is woede

Wanneer je gaat ontdekken dat je op grote schaal voor de gek werd gehouden kan je gewelddadig worden. Geweld is echter ineffectief en zinloos en hoogstwaarschijnlijk bevind je je dan in een positie waarin je geen andere uitweg ziet. Woede is echter een natuurlijke uiting maar hoe ga je daar mee om?

Fase 3 is onderhandelen

Wanneer je je kalmte hebt hervonden reik je uit naar iedereen die wil luisteren. Dit is de meest irriterende fase. Je reikt namelijk uit naar mensen die nog steeds in fase 1 zitten van de ontkenning. Je zit op verjaardagspartijtjes te praten over de Nieuwe Wereld Orde, Chemtrails en 9/11 waarbij de mensen je meewarig en vol ongeloof zitten aan te kijken. Met deze acties zoek je zelf in feite bevestiging van je nieuwe wereldbeeld waarvan je nog niet helemaal zeker bent. Dit leidt tot de volgende fase…

Fase 4 depressie

Nu dat je je ontdekkingen hebt gedeeld en er verandert niets word je depressief van deze onvatbare ontwikkelingen. Het is te groot en wat kan ik daaraan doen? Het geluk van mensen komt voort uit vooruitgang maar als je die (nog) niet kunt zien voel je jezelf in een kolk weggezogen worden. Maar angst is dodelijk voor de geest.

Fase 5 is acceptatie

Dit is de fase waar je je op je gemak gaat voelen met de komende realiteit waar je actief gaat handelen om jezelf voor te bereiden op wat komen gaat. Dit proces van slimme keuzes maken voor jezelf en anderen zal je vertrouwen geven waardoor je meer positieve ervaringen zult krijgen. Degenen die nooit naar je wilden luisteren zullen nu openstaan om meer van je te weten te komen.

Ik denk… en daardoor ben ik vrij!


We leven NU eenmaal in een wereld van “wat te denken” in plaats van een wereld van “hoe te denken”. De meeste tijd van ons leven maken we eigenlijk geen beslissingen maar leven we ons leven in een voorgeprogrammeerde routine. De komende revolutie is er een van ideeën dus je moet leren denken voor jezelf. Verdeel en heers moet iets van het verleden worden. Het zijn niet de intelligentste mensen die overleven maar degenen die het beste kunnen omgaan met veranderingen. Om een andere wereld te creëren zal je eerst een nieuw bewustzijn moeten creëren.


Het kiezen voor nieuwe politici om de zaakjes voor je te gaan opknappen is gelijk aan het sturen van maagden naar een hoerenkeet. Er zal niets veranderen met protesten en nieuwe politieke stromingen. Ze zijn belangrijk voor de bewustwording van anderen maar zullen het systeem niet veranderen. Als je echt iets wilt bereiken zal je onafhankelijk van het systeem moeten gaan leven. Eerst jij en dan anderen, en meer en meer …. Je kunt niet de wereld veranderen om gelukkig en vrij te zijn. Je moet jezelf veranderen om gelukkig en vrij te zijn om uiteindelijk deze ervaring door te geven en te zien dat de wereld gelukkig en vrij wordt.


Het is niet belangrijk om kinderen te leren lezen. Kinderen die dat willen zullen dit zelf aangeven. Het is echter belangrijk om kinderen te leren vragen te stellen bij alles wat ze lezen en leren. Kinderen moeten leren vragen te stellen aan autoriteiten. Kinderen moeten leren dat er een hoop ‘bullshit’ op hun weg zal komen. Er is een hoop bullshit dat gedetecteerd dient te worden om het te kunnen vermijden. Tegenwoordig werken beide ouders om in dit slavensysteem te kunnen overleven. Wie verzorgt de opleiding van onze kinderen om deze de normen en waarden bij te brengen.… de staat en de TV?


We krijgen geleerd autoriteit(en) te gehoorzamen maar niemand leert ons onafhankelijk te denken. We krijgen geleerd dat schulden aangaan normaal is (het maakt een loonslaaf van je). We worden simpelweg klaargestoomd voor het systeem.

Onze slavenmentaliteit is een tweestappen proces van input en output. Dit hoort een driestappen proces te zijn. Input, processing en output. Het kritisch bekijken (overdenken) van informatie uit de input is onze vrijheid en de elite censureert onze input door geheimhouding, samenzweringen, het nieuws verdraaien, ons bespioneren waardoor men kennis heeft van onze emoties en deze kunnen bewerken in het nieuws. Voorzieningen waardoor de input corrupt is en wij niet dezelfde beslissingen kunnen nemen als zij omdat de kennis, de input niet compleet is. Bovendien zitten in onze voedingsketen zoveel giftige stoffen die letterlijk het denkvermogen van mensen beperken zodat kritisch nadenken überhaupt al onmogelijk is geworden.


Belangrijk om te weten: Je hoeft het kwaad niet te bevechten alleen te openbaren, bloot te stellen aan het volle licht.


Met de instorting van de wereldeconomie gaan we weer terug naar een fase waar de lokale economie het belangrijkste worden, de spil waar alles om draait. Vertrouwen in elkaar om samen te werken is daarbij de essentiële sleutel. Zij die blootgesteld werden aan de leugens kunnen daarin geen enkele rol meer vertolken en dat weten ze maar al te goed. Het openbaren van de leugen en het kwaad is even effectief als een dolksteek in het hart.

Samenzweringen

Ieder gezin heeft een fase waarin er een financieel plan gemaakt wordt. Elk klein bedrijf maakt een plan om succesvol te zijn/worden. Elk groot bedrijf heeft speciale mensen in dienst om het succes van het bedrijf inzichtelijk te maken en hebben wekelijkse samenkomsten om de cijfers en plannen te bespreken. Maar als wereldomvattende bedrijven hun belangen bespreken kunnen velen niet geloven dat er samenzweringen plaatsvinden terwijl toch met de regelmaat van de klok zaken aan het licht komen als illegale prijsafspraken, importheffingen etc. Elk van deze bedrijven hebben professionals in dienst om te lobbyen op regeringsniveau. In ons belang of het belang van dat bedrijf en hun vaak monopoliepositie. Iedereen kan bedrijven betrappen op grove leugens waar de overheid nooit tegen optreedt of met een schijnboete van enkele miljarden terwijl er vele malen meer verdiend wordt / werd aan de gepleegde fraude. En toch worden mensen die deze schandalen aan het licht brengen door de ‘ontkenners’ bestempeld als “samenzweringsdenkers” waarna ze vervolgens gewoon de leugens van dat bedrijf en de overheid voor waarheid aannemen.

Er tegen ingaan heeft geen zin en totaal geen nut. Alleen medelijden is op zijn plaats als deze mensen uiteindelijk achterhaald door de realiteit wakker schrikken … totaal onvoorbereid.

“Leer mij niet wat ik moet denken maar hoe ik moet denken”.

Op TV zie je maar al te vaak een discussieprogramma waar de voor- en tegenstanders aan het woord komen over een onderwerp. Worden JOUW gedachten daarbij niet in een bepaalde gewenste richting gestuurd of wordt er totale verwarring gesticht zodat je hulpeloos de geboden uitweg kiest die in het belang is van die ander. Kritisch leren denken kan je zelf inzicht verschaffen over de richting die het best is voor jezelf en je familie.

We zijn allemaal slaven in een perfect gecontroleerde samenleving met de illusie dat je keuzevrijheid hebt maar voor echte vrijheid zul je eerst moeten leren kritisch te denken. Pas dan kun je andere keuzes gaan maken.

We hebben overvloed in de supermarkt maar tevens de slechtste en ongezondste voeding uit de geschiedenis van de mensheid. Voeding die mensen overgewicht bezorgt, diabetes, hartinfarcten en kanker. Allemaal ‘ziektes’ die de laatste 100 jaar enorm zijn toegenomen. Men creëert de illusie de beste gezondheidszorg te hebben uit de geschiedenis. Kostbare ingrepen brengen maar al te vaak meer ellende die voorkomen had kunnen worden met eenvoudige gezonde voeding. We zijn geprogrammeerd dat schuld rijkdom vertegenwoordigt maar schulden zijn een blokkade op de weg naar vrijheid. Met alle verborgen belastingen werken we tweederde van onze tijd voor iemand anders zijn voordeel en iedereen lijkt dit normaal te vinden. Nog nooit in de geschiedenis zijn er meer gebroken huwelijken. Het verdeel-en-heers principe slaat toe in elk facet van je leven zodat je geen tijd over hebt om over belangrijke zaken na te denken.


De wereld wordt bestuurd door de happy few en wij laten het met z’n allen gebeuren. Ons probleem begint echter met wat we zelf denken en die gedachten worden op afstand gestuurd, beïnvloed en gehersenspoeld. Men weet precies wat iedereen denkt doordat een ieder zijn identiteit bloot geeft op internet. Een geavanceerde computer kan met al die sleutelwoorden die we intikken op Google, en andere zoekmachines die zo lek zijn als een mandje, al je zoekwoorden bij elkaar optellen en zo een perfect profiel samenstellen, …. maar JIJ hebt niks te verbergen toch?


Deze week werd de aanstaande hoge rechter Brett Kavanaugh door het slijk gehaald met stuk voor stuk valse beschuldigingen. De laatste strohalmen waar de Deep State zich verlaagde om hun hagje te redden. Op het uitkomen van de FISA documenten staat hoogverraad en de doodstraf, daar boven op komt nog het Uranium One schandaal, de pedofilie en satanische netwerken en de 55.000 + verzegelde aanklachten. Niemand in de wereld zal dit schouwspel gaan missen en de TOTALE ondergang van de huidige Media.


Vandaag 04-10-2018 vernam ik nog de laatste beschuldiging aan het adres van Russische inmenging, … nog een strohalm voor de doodstrijd van de media.


Eerlijkheid is de snelste manier om te voorkomen dat een fout in falen wordt omgezet. James Altucher

De media hebben fout op fout gestapeld, nu zijn wij — het volk — aan zet.


Het volk  is ander woord voor de populatie een afkorting daarvan is het woord dat steeds weer negatief in het nieuws wordt gebracht, gevreesd wordt door de Deep State: Populisme