Mark Rutte: Een daad van oorlog in Syrië, hoe kan het dat dit kabinet nog niet ter verantwoording is geroepen, … voor een militair tribunaal … of gaat dit nog gebeuren?

Het financieel steunen van rebellen, terroristen die tegen het gevestigde orde van Asad vechten en moorden is een daad van oorlog tegen het wetmatige en door de bevolking breed gedragen bewind van Syrië. De media koppen: “Het kabinet gaat ‘heel goed uitzoeken’ wat er mogelijk is misgegaan met de steun aan de gematigde gewapende oppositie in Syrië”. Maar is de minister en leider van de drie opeen volgende kabinetten daar niet ten alle tijden hoofdelijke verantwoordelijk voor?

Dient die leider dan niet op voorhand gearresteerd te worden waarna het proces van “heel goed uitzoeken” een aanvang kan nemen?

En mocht dit allemaal niet zo zijn in “onze” rechtspraak, zouden we dan als HET VOLK niet aan massa alle steun moeten opzeggen aan dit oorlogskabinet? Zouden dan alle politici in de landelijke en lokale politiek die ook het VVD vaandel, de oorlogsvlag dragen zich daar niet van de distantiëren, duidelijk te maken dat zij niet met dit beleid geassocieerd willen worden?


WIJ, HET VOLK, HADDEN NU AL LANG IN OPSTAND MOETEN KOMEN.


Massaal het lidmaatschap op moeten zeggen van de VVD, je stem laten horen op internet, de niet zo sociale media, de verantwoordelijke politici van deze partij persoonlijk aanschrijven, massaal. De media bestoken met ingezonden brieven, bumper stikkers met niets aan duidelijkheid te wensen statements. en meer …

Wij het volk zijn echter al lang << lamgeslagen >> door de politieke spelletjes van de VVD kopman Mark Rutte. De leider van een partij die bekend staat om te grossieren in politieke rellen, misstanden en mooipraterij.

Een klein onderzoekje brengt al snel aan het licht dat er aan veel partijen “smetjes” kleven maar met name de VVD spant wel de kroon. Zie de website; “Is er een VVD er opgestapt

RUTTE ROEPT OP TOT FATSOEN


In een paginagrote open brief roept minister-president Mark Rutte (VVD) de Nederlanders op om normen en waarden te herstellen en zich fatsoenlijk te gedragen … oorlogsmisdadigers financieren valt dat onder de normen en waarden mijnheer Rutte? Is de financier van de misdaden niet de allergrootste misdadiger omdat de plegers vaak nog een religieuze waas voor de ogen hebben?


Maar hoe is het zo allemaal ver kunnen komen vraag ik mij af, …. ?

Daar hadden wij het over op dotcom.radio met mede presentator Mike, hij stelde:


“HET LIGT AAN ONS, “WIJ” HEBBEN STEEDS WEER OPNIEUW ONZE STEM UITGEBRACHT OP DE GEVESTIGDE ORDE. BLIND EN BANG VOOR DE REVOLUTIE”.

 

Bang om te KIEZEN VOOR POPULISME — Populisme = WIJ HET VOLK !!


alweer de vvdWij hebben steeds weer opnieuw Mark Rutte in het zadel geholpen, steeds weer kwam hij weg met     zaken die het daglicht niet konden verdragen. Hij kreeg internationaal aanzien en mocht binnentreden in de wereld van Europese politici, de smetteloze Bilderberg club om tenslotte ook oorlogsmisdaden te financieren om daarmee een rode lijn, een bloedrode lijn te overschrijden. En de Nederlandse bevolking, de partijgenoten, ze zwijgen en kijken toe, onthutst, sprakeloos, … maar wel MEDEPLICHTIG aan oorlogsmisdaden!!


Wikipedia: Een oorlogsmisdrijf (in Nederland) of oorlogsmisdaad (in België) is een ernstige schending van de wetten en gebruiken die van toepassing zijn tijdens gewapende conflicten, ook wel het internationaal humanitair recht genoemd, die aanleiding geeft tot individuele aansprakelijkheid onder internationaal recht. Juridisch worden oorlogsmisdrijven onderscheiden van andere misdrijven onder internationaal strafrecht als misdaden tegen de menselijkheid, genocide en agressie (misdrijf tegen de vrede). Het verschil met de eerste twee is dat het bij misdrijven tegen de menselijkheid en genocide altijd om misdrijven in een specifieke context gaat, bovendien kunnen zij ook in vredestijd worden gepleegd. Bij de laatste gaat het om de vraag of het voeren van oorlog gerechtvaardigd was.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsmisdrijf


Mark Rutte: “We hebben in Nederland heel strenge wetgeving op het gebied van mensen die terroristische motieven hebben”. Is het heus Mark, en wat als ik het ondersteunen van “gematigde gewapende oppositie in Syrië” die ook moord en doodslag plegen op een en dezelfde lijn stel met de “Nederlanders” die zich hebben aangesloten bij deze groeperingen? “Mijnheer Mark Rutte”.


Conclusie

Maar ik heb hoop op gerechtigheid uiteindelijk. Als in de VS de eerste schandalen aan het licht gaan komen in oktober van dit jaar, en stukje voor stukje het moeras, de swamp komt droog te liggen en de misdaden een voor een aan het licht gaan komen dan is het bijwonen en deelnemen aan de Bilderberg club een garantie dat ook voor Mark Rutte de onderste steen boven gaat komen.

#SluitHemOp


Waar zijn jouw normen en waarden Mark, als je denkt uit onze naam oorlog te kunnen voeren in een ander land tegen een wettig en legitiem regiem ??? Een oorlogsmisdaad in mijn ogen !!!


Lees ook: VVDers in opspraak
https://www.elsloo.info/nieuws/politiek/2550-lijst-vvd-ers-in-opspraak


Het is dinsdag D-Day voor minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD). Vanaf 16.00 valt dan het debat over ‘Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië’ in de Nationale Vergaderzaal te aanschouwen. 

02-10-2018 Interne brief uit 2015 met het besluit om terroristen te ondersteunen wordt niet openbaar volgens minister Blok vandaag.


03-10-2018 De Post Online: De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de hulp aan gewapende groepen in Syrië. Naast de coalitiepartijen steunen ook PvdA, GroenLinks en SGP dit verzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken.


Noot: dat is het enige wat ik heb kunnen vinden over deze zaak. De politiek is in mijn ogen inderdaad zo DOOD ALS EEN PIER. Belangrijke vraagstukken worden totaal onder tafel geveegd. Rutte heeft nu een vrijbrief gekregen en kan zelfs wegkomen met het aanzetten tot moord en doodslag van terroristen betaald met geld van de Nederlandse belasting betalen. Schande. 


… zijn de Witte helmen ook onderdeel van Rutte’s oorlogskas ?