Propaganda is een makkie in een apathische maatschappij.

megafoon propagande en fake newsBetekenis propaganda:

Een poging om [vaak misleidende] informatie te delen om aanhangers en steun te winnen en daarmee op grote schaal gedachten en gedrag te beïnvloeden.


“Niemand begreep beter dan Stalin dat het ware doel van de propaganda niet is om je over te halen of zelfs te overtuigen, maar om een uniform patroon van publieke uitingen te produceren waarin het eerste spoor van onorthodoxe [afwijkende] gedachten zich onmiddellijk openbaart als een schokkende dissonantie [conflict].”


Een voorbeelden is het gebruik van RoundUp (glysofaat sinds 1974) Na vele tientallen jaren van wel / niet gebruiken wil Frankrijk Glysofaat verbieden [2017] Minister Kamp meent echter dat de Franse keuze onwetenschappelijk is (?) Blijkbaar zijn er dus twee soorten wetenschap mijnheer Kamp. Voor gemeenten en particulieren zijn de middelen verboden, dat klinkt wel heel tegenstrijdig deze propaganda van onze minister ten tijde en dan voor 10 jaar willen verlengen (?).

Glyphosate has been the subject of regular assessments by national and international regulatory agencies (JMPR 2006; Williams et al. 2000). All had established that glyphosate has a relatively low toxicity in mammals. However, a recent report from the International Agency for Research on Cancer (IARC) concluded that the herbicide and its formulated products are probably carcinogenic in humans (Guyton et al. 2015a, b; IARC 2015).


Glyfosaat is het onderwerp geweest van regelmatige beoordelingen door nationale en internationale regelgevende instanties (JMPR 2006; Williams et al. 2000). Allen hadden vastgesteld dat glyfosaat een relatief lage toxiciteit bij zoogdieren heeft. Een recent rapport van het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde echter dat het herbicide en de geformuleerde producten waarschijnlijk kankerverwekkend zijn bij mensen.


Dit kan dus elke LEEK vinden op de gerenommeerde wetenschappelijke website van Pubmed.

Het gebruik van op glyfosaat gebaseerde herbiciden (GBH’s) nam van 1974 tot 2014 ~ 100-voudig toe. Het gebruik zal nog vele malen toenemen nu de natuur zelf terugvecht en immuun wordt voor deze gifstoffen.


“De blootstelling van de mens aan glyfosaat stijgt en een aantal in vitro en in vivo onderzoeken dragen de basis uit voor de huidige veiligheidsbeoordeling van glyfosaat en GBH’s. We concluderen dat de huidige veiligheidsnormen voor GBH’s verouderd zijn en de volksgezondheid of het milieu mogelijk niet beschermen. Om de veiligheidsnormen te verbeteren, zijn de volgende zaken dringend nodig:

(1) Menselijke bio monitoring voor glyfosaat en zijn metabolieten;
(2) Prioritering van glyfosaat en GBH’s voor risicobeoordelingen, met inbegrip van toxicologische onderzoeken die gebruikmaken van de modernste benaderingen;
(3) Epidemiologische studies, met name van beroepsmatig blootgestelde landarbeiders, zwangere vrouwen en hun kinderen
(4) Evaluaties van GBH’s in commercieel gebruikte formuleringen, in het besef dat herbicidemengsels waarschijnlijk effecten hebben die niet worden voorspeld door alleen glyfosaat te bestuderen.”

Eveneens een Pubmed publicatie uit 2017.


Als sinds 1974 is er geen deugdelijk onderzoek geweest over de veiligheid van glysofaat wat volgens een ander onderzoek “mogelijk” bij langdurige blootstelling aan glyfosaat verantwoordelijk is voor vele chronische ziekten (waaronder kanker, diabetes, neuropathieën, obesitas, astma, infecties, osteoporose, onvruchtbaarheid en aangeboren afwijkingen).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5705608/


En onze toenmalige minister Kamp vond dat er eerst nader onderzoek dient plaats te vinden terwijl de gehele wereld sinds 1974 als proefkonijn blootgesteld worden op industriële schaal aan combinaties van deze en andere gifstoffen.


Dank-je-wel aan onze minister Kamp, beter bekend als een industrieel marionetten pop, waarheid prostitutie en propaganda. Ik ken zelfs mensen op de volkstuin die nu RoundUp in Belgie gaan halen omdat het veel werk scheelt en het wel veilig zal zijn, anders had het nooit zo lang op de markt geweest zijn.


Hoe dom kun je zijn, volgens mij zijn er nog nooit zoveel ziek mensen geweest als de laatste 50 jaar. Rolstoelen en rollators waren echt een zeldzaamheid in de zeventiger jaren.


Propaganda werkt dus zeer goed en effectief, en deze propaganda vindt overal en over alles plaats.


Zo goed dat het zelfs niet meer doordringt in de vergiftigde en ondervoede hersenen van een zeer groot percentage van de mensheid die apathisch de wereld beoordelen lover dit nog mogelijk is, … ontdek waarom dit komt,