Multinationals, de slavendrijvers van de 21 ste eeuw.

Informeer jezelf, de afnemers / klanten / consumenten zijn immers de directe oorzaak dat dit KWAAD in stand gehouden kan worden. De vraag, is de slavenhandel verboden en opgehouden of woekert dit kwaad als nooit tevoren? STOP en denk eens even na.


Vroeger werden mensen ontvoerd en verplaatst naar de landen waar men deze slaven nodig had om goedkope arbeid te verrichten en daarmee werden de lokale burgers buiten spel gezet om ook goedkoper hun arbeid aan te bieden. Ook hun leven werd daarmee onder druk gezet.

Bedrijven verplaatsen nu hun arbeid naar goedkope landen en daarmee worden in veel gevallen arbeidsvoorwaarden, veiligheid en milieuvoorschriften terzijde geschoven. Arbeiden in de voormalige Europese fabrieken worden gedumpt wat aan alle kanten verliezers oplevert.

Dan zijn er ook nog de economische vluchtelingen die in andere landen werk komen zoeken, verbroken van hun natuurlijke familiebanden en bereid om elke arbeid tegen elke conditie aan te nemen om te OVERLEVEN. De thuisblijvers zien met lede ogen aan dat hun kinderen en echtgenoten vertrekken voor slavenarbeid naar het buitenland.


Dat wordt slim gedaan door de multinationals, ze hoeven geen slaven te gaan zoeken en te ontvoeren maar ze komen vanzelf in grote getallen.

De moderne 21 ste eeuw Multinationals zijn dus geen haar beter als de barbaarse middeleeuwse slavendrijvers !!


De mensen die vervolgens de goedkope producten van deze moderne 21 ste eeuw slavendrijvers kopen worden via de media reclame campagnes VERLEIDT om de SPOT goedkope producten te kopen. Zij zijn het die door de door de voedingsindustrie in een STAAT van APATHIE gebracht zijn, een gedragsstoornis van onnadenkend handelen.

WIJ, JIJ en IK zijn dus mede verantwoordelijke dat deze slavenhandel in stand gehouden kan worden, wij zijn de onnadenkende helers. Wij kopen de producten die tot stand gekomen zijn door diefstal. De multinationals die mensen beroven van hun familiebanden een waardig leven, beroven van een normale menswaardige levensstandaard.

Voor diegene die de Q Anon beweging volgen weten dat “onze” verguisde president Donald J Trump die multinationals bezig is aan te pakken. Hij verplicht deze criminele bedrijven de arbeid terug te brengen naar de bron, in dit geval Amerika. Zo niet dan krijgen ze torenhoge import tarieven voor de kiezen. Daar gaat deze handelsoorlog onder andere over.

Vindt je het gek dat deze bedrijven moord en brand schreeuwen via hun volgzame media kranten, radio en TV die jou Trump laten afschilderen als een onnadenkende gek.

Wordt wakker, stop en denk na. Trump is op deze manier de kooltjes uit het vuur aan het halen voor de wereldbevolking die echter ook al lang een vuist << hadden kunnen maken >> als ze tenminste niet zo apathisch leefden.