Onze politiek heeft zijn houdbaarheidsdatums al lang overschreden.

D-dayIs er onder mijn lezers nog iemand die oprecht en vol vertrouwen zijn stem gaat uitbrengen op de VVD, D66, Groen Links etc bij een volgende verkiezing? Neem nu de VVD “leider” Mark Rutte die in juni nog druk bezig was om leugenaar Halbe Zijlstra een topfunctie te bezorgen bij de wereldbank. Deze actie straalt natuurlijk ook af op de betrouwbaarheid van zijn eigen persoonlijkheid. Op de schaal van + 10 tot -10 is dat het laatste cijfer een min tien wat ik Rutte toeken. Lager kan ik het vertrouwen van deze beroepsleugenaar en bedrieger niet geven!


Verleden week werd mijn aandacht getrokken door een statement van Jon Rappoport; “De waarheid heeft geen houdbaarheidsdatum”. Wie heeft het ooit bedacht dat een misdaad kan verjaren? Verjaring: De vordering dooft niet uit, maar is niet meer opeisbaar. Gelukkig zijn grote misdaden zoals moord en zedenmisdrijven niet onderhevig aan deze verjaringstermijnen. Er zijn dus geen houdbaarheidsdatums aan deze misdaden.


Statements

Lees jij de krant (nog)? Dan ben je echt dom. Ten eerste omdat kranten bol staan van de leugens, nep nieuws en echt belangrijke zaken daarin worden verzwegen. Ten tweede; Omdat je hiermee een in en in verrot systeem financieel ondersteund.

Hoe ga jij ons eveneens in en in verrotte politieke systeem ondersteunen of juist verwerpen?


Laat ik het beestje maar eens bij de naam noemen. Wat is jouw EIGEN belang om deze leugenaars en bedriegers in het zadel te houden?


En bedenk dat mensen dit niet ongestraft kunnen blijven doen, een politieke partij blijven ondersteunen als de waarheid eenmaal aan de grote klok wordt gehangen zullen veel mensen zich nog de raamposters van vroeger herinneren of je oude berichten op Facebook. Jij wordt dan persoonlijk aangesproken net als de NSBers na de oorlog. De grote jongens zijn niet bereikbaar in het Haagse maar jij zou wel eens prachtig voor stootblok kunnen fungeren als zich de woede gaat ontladen.


Waarom moet dit duidelijk worden? Heel duidelijk !!


Ik hoorde deze week iemand zeggen bij een onderwerp over pedofilie op de landelijke radio: “Het zijn ook maar mensen”. Ik kan mij echter goed voorstellen dat een vader die net heeft ontdekt dat zijn kind hiervan het slachtoffer is geworden in staat is om ter plaatste het gezicht van zo’n persoon grondig te verbouwen na zo’n wellicht onnadenkende opmerking?

Wat zou er zich zomaar kunnen gaan openbaren de komende tijd op het front van politieke beslissingen uit het verleden? Beslissingen die maken dat een ieder moet maken uit de frontlinies weg te komen als de volkswoede zich gaat uiten.

Hoezo de volkswoede zich gaat uiten?

Nou neem van mij aan dat je daar vergif op kan innemen.

Niet iedereen ziet zaken aankomen en heeft daar de tijd voor gekregen om daar rustig over na te denken. Komen er teveel zaken ineens aan het licht dan is de maatschappij licht ontvlambaar en wat er dan eventueel allemaal kan gebeuren ga daar maar eens grondig over nadenken.

Wellicht heb je het nieuws de laatste jaren al een beetje in een bepaalde richting zien draaien?

Meer en meer komen er berichten over pedofilie die het nieuws halen. Koppel daaraan ook nog eens Satanisme en verbaas je niet als daar ineens namen aan gekoppeld gaan worden. Namen van TV en filmsterren, namen van artiesten, van hoogwaardigheidsbekleders in de kerk, de financiële wereld, de gerechtelijke macht, de bobo’s uit de internationale zakenwereld, uit werkelijk alle geledingen van de maatschappij waar de woorden macht en aanzien een belang spelen zullen de verhalen en beschuldigingen aan het licht blootgesteld worden en een van de grootste rotte appelen zal men vinden op het politieke pluche. Niet dat die mensen belangrijker waren maar omdat ze zich altijd ontpopt hebben als aandachtsschreeuwers.


De wereld staat niet meer op een kruispunt, ….

…. omdat we het kruispunt reeds lang gepasseerd zijn en op deze eenrichtingsweg een punt of “no return” was.


De Q Anon beweging heeft vele mensen over de gehele wereld aan het puzzelen gezet met miljoenen volgers die het naadje van de kous nu ook wel eens wilden weten.

Het kan niet anders meer dan dat dit tot een disclosure, een openbaring gaat leiden. Als de eerste namen openbaar worden en de andere vogeltjes gaan zingen om het hachje nog enigszins te redden. Dan zal de waarheid in een ongekende stroomversnelling gaan komen.

En … hoe snel gaat dan het nieuws wat altijd al op internet vindbaar was over onze giftige voeding, ons corrupte gezondheidssysteem, de chemtrails, 9/11 en andere valse vlag aanslagen, ons illegale piramide geldsysteem en de rol van de politiek in deze. De aanknooppunten met elkaar verbinden wordt dan een stuk makkelijker en geloofwaardiger voor de massa.


En ………

Als deze Tsunami, deze vloedgolf op je af gaat komen, …. waar sta jij dan?


Krijg je bijval en waardering voor je inspanningen, je woorden en daden uit het verleden. Of wordt je ook voor het gemak op een hoop gegooid met de daders en meegesleurd door het geweld?


Jouw acties, jouw woorden en gedachten zijn bepalend voor je directe toekomst.