Deep State: Wat de globalisten zeggen; en … wat ze echt bedoelen,


“[De] natiestaat [Nederland, Belgie, Duitsland etc] als een fundamentele eenheid van het georganiseerde leven van de mens is niet langer de belangrijkste scheppende kracht. Internationale banken en multinationale ondernemingen handelen en plannen in termen die ver vooruit zijn op de politieke concepten van de natiestaat. “(Zbigniew Brzezinski, 1969)


Bron Artikel” What Globalists say; what they really mean
Door Jon Rappoport


Dit beroemde citaat van een van ‘s werelds toonaangevende globalisten had meer waarheidsgetrouw kunnen worden geschreven. Bijvoorbeeld: “We moeten er alles aan doen om de realiteit van afzonderlijke en individuele landen te elimineren. In dit opzicht zal het afbreken van grenzen met massale immigratiegolven een lange weg afleggen. “

En hoe zit het met de opmerking van Brzezinski dat bedrijven en banken op een manier handelen die “ver van tevoren” is in de natiestaat?

Misschien is dit wat hij bedoelt met geavanceerde concepten: bedrijven zijn gemachtigd om fabrieken in de derdewereldlanden [niet beter als de hel op aarde] op te zetten, waar ze werknemers in dienst nemen met hongerlonen, zonder zorgen voor het milieu of controles. Dat is stap één. Stap twee, exporteert men de goederen die in die verre landen zijn gemaakt naar de landen van de Westerse Wereld zonder tariefboetes te betalen.


Ja, dat is wat Brzezinski en andere elite-globalisten ‘verlichte economie’ zouden noemen.


Dit vrije marktkapitalisme noemen is een grove verkeerde benaming. De vrije markt wordt opzij geschoven. Het basiskapitalisme, waarin een ondernemer een binnenlands bedrijf bouwt en zijn goederen verkoopt, heeft niets te maken met dit soort van internationale bedrijfsuitbreiding. De globalistische bedrijfsstaat is een geheel ander dier.

“Ik geloof dat als je een topman van een Goldman Sachs of een van BP gaat vragen en ze je eerlijk antwoorden … ze willen monopolies, ze willen overheidssubsidies, ze willen voorkeuren – ze zijn niet geïnteresseerd in vrije markten.” ( Ian Bremmer, The Daily Telegraph, 7/10/10)

Twijfel over de kwestie van de globalistische doelen wordt door David Rockefeller zelf beantwoord in zijn Memoirs (2003): “Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek die werkt tegen de beste belangen van de Verenigde Staten en die mijn familie en mij kenmerkt als” internationalisten en van samenzwering met anderen over de hele wereld om een ​​meer geïntegreerde wereldwijde politieke en economische structuur te bouwen – één wereld, als u wilt. Als dat de beschuldiging is, dan sta ik schuldig en ik ben er trots op. ‘

De uitdrukking van Rockefeller, “een meer geïntegreerde globale en economische structuur”, suggereert vaag een soort van eerlijkheid, waarin verliezende naties zouden worden gepromoveerd tot hogere niveaus van zakelijke relaties.

Maar nee. “Geïntegreerd” betekent eigenlijk dat de wereld is gemaakt om te passen bij de ambities van internationale bedrijven – deze kolossen kunnen overal rondzwerven, hun eigen waren oprichten en hun waren produceren, zonder rekening te houden met kleinere producenten van dezelfde goederen, die plotseling uit de markt verstoten worden.

“Geïntegreerd” betekent ook “nooit meer tarieven hoeven te betalen.” Tarieven stellen het speelveld gelijk. Een gelijk speelveld is het laatste dat globalisten willen.

In de huidige handelsruzie tussen China en de VS zeggen globalisten in wezen: “Zie je, je maakt het systeem van streek. Nu zullen zowel China als de VS op tarieven baseren. Het is veel beter om de tarieven helemaal te elimineren, wat de manier was waarop we tot voor kort dingen deden … “ [Noot: Denk aan TTIP en CETA etc handelsakkoorden voor de grote bedrijven en niet voor ons]

Nee, de manier waarop dingen werden uitgevoerd liet China toe om veel meer goederen naar de VS te exporteren dan de VS exporteerden naar China. Die onevenwichtigheid was behoorlijk schadelijk voor de Amerikaanse economie.

Dus, hoewel globalisten het concept van afzonderlijke naties negeren en vrolijk fluiten over mega-bedrijven die ‘de wereldwijde economie’ draaien, zijn in feite hele naties benadeeld door deze praktijk; sommige landen meer dan anderen.

Dit is geen toeval. Om Globalist controle over de planeet te laten winnen, moet de VS op de hak genomen worden. Het ontmantelen van de kracht van zijn economie is al tientallen jaren een belangrijke operatie.

Globalisten zeggen “geïntegreerde wereldeconomie.” Ze bedoelen: “mega-bedrijven winnen een opgetuigd spel.”

Globalisten zeggen ‘geavanceerde politieke concepten’. Ze bedoelen: ‘geen tarieven’.

Globalisten zeggen: “natiestaten zijn ouderwets.” Ze bedoelen: “open alle grenzen” en “controleer alle markten van bovenaf, op het niveau van mega corporaties.”

Raad eens voor wie de “ontevreden jongeren” werken die open grenzen eisen?

De rijkste mensen van de wereld.


Meer inside hoe globalsiten werken en de geschiedenis lang van te voren plannen en beïnvloeden, kijk en verbaas jezelf. …