Q Anon, draagt de Quantum heelheid aan de “Hele” wereld uit.

Q anon quantum

“Hele volksstammen”, de volgers van de oude media hebben nog geen idee in welke richting de wereld zich aan het bewegen is. Krampachtig proberen de elite via de oude media de ontluikende wereld nog verborgen te houden om ons hun wereldbeeld, de lang gekoesterde Nieuwe Wereld Orde alsnog door de strot te kunnen duwen? Maar die NWO gaat er definitief niet meer komen zoals men die uitgedacht en nagestreefd had sinds decennia. Er wordt echter wel orde geschapen op de wereld maar de gevestigde elite mogen geen deel meer uitmaken van dit plan. Stuk voor stuk, een voor een gaan mensen nu ontdekken dat ze de verkeerde partijen gesteund hebben door een ernstig verstoord wereldbeeld. De geest is reeds lang uit de fles, de waarheid kan onder ogen gezien worden, al zal dat beeld veel pijn en woede op roepen maar uiteindelijk zullen mensen er vrede mee krijgen en beseffen dat ze een stuk ongekende wereldgeschiedenis meemaken op dit moment, bewust of onbewust.


Is Q Anon een poort naar de “hele” Quantum wereld ?


het verschil tussen newton en quantum


Deze week kreeg ik een “wervende” reactie op een artikel van Mike over de relatie tussen Mannen & Vrouwen van Inge [dank daarvoor].Op het artikel van Mike ga ik in dit artikel niet in maar wel heel graag op het bijgevoegde plaatje dat Inge meestuurde gaande over: Het verschil tussen Quantum, wat staat voor: een bepaalde hoeveelheid van een ondeelbare eenheid, en de oude wetenschap.


Wat mij namelijk bezighoudt sinds vorig jaar is allemaal samen te vatten in die eerste letter “Q”, de Q Anon stroming, de heftige onderneming, de wereld een betere plaats te laten worden door het kwaad met wortels en al uit te roeien.


Wat ik punt voor punt zie in de bovenstaande “heelheid” in de rechtse Quantum kolom.

1). “Materie zijn bundels energie in relatie tot elkaar”.

Is Donald Trump niet als onderdeel van de Q stroming bezig de energie te bundelen door middel van informatie verstrekking. Het bewust maken van iedereen, de gehele wereldbevolking, dat ze onderdeel uitmaken van een prachtige wereld die alleen slechts door “heers” en verdelende krachten wordt verstoord?

2). “De wereld is een goede gedachte”.

De wereld (eenheid) is een geweldige gedachte die in een zeer beperkte korte tijd met de reeds uitgevonden maar onderdrukte technieken om te toveren is tot een waar paradijs van vrede, schoonheid, rechtvaardigheid en gezondheid. Het aanschouwen van overvloed in plaats van de kunstmatig gecreëerde schaarste zal de wind uit de zeilen nemen van de hebberigen op deze planeet.

3). “We begrijpen dingen door naar het geheel te kijken”.

Wij beginnen dit met z’n allen te begrijpen als we naar de wereld gaan kijken als geheel. Kijken maar vooral “zien” dat het zicht op dat paradijs vertroebeld werd sinds vele eeuwen door een zeer beperkte en verderfelijke minderheid zich de “elite der aarde noemende”. We gaan op de oude manier “zien” door zaken te ontleden en tot de conclusie gaan komen dat de verstoorders niet meer bij het dit geheel horen.

4). “Kennis sluit naadloos op elkaar aan”.

Mensen zullen zelf gaan ontdekken dat het geschetste beeld van de oude wereld niet meer aansluit bij wat een ieder stap voor stap te zien krijgt. Sommigen zullen aanvoelen waar ze al die tijd al een vermoeden van hadden.

5). “Mensen leren continu en zijn veelzijdig”.

Q Anon maakt in de berichten elke keer weer gebruik van de veelzijdigheid der volgers door geclassificeerde documenten in geheimzinnige bewoordingen en afkortingen te tonen om ze op deze manier door de wereldwijde achterban te laten declassificeren en bruikbaar te maken voor de vervolging van het gespuis der aarde.

6). “Motivatie is gebaseerd op iemands verbinding met het geheel”.

Ik beschreef al eens mijn persoonlijke motivatie: “Sommigen zouden mij een activist noemen. Maar alles wat ik wil is in een betere, gezondere, schone. rechtvaardige en vredige wereld leven. Zou dan in feite niet iedereen activist moeten zijn in de huidige wereld?” Naarmate zich het huidige wereldbeeld gaat ontvouwen ga je vanzelf van gemotiveerd naar super motivatie en een ware Q vaandeldrager.

7). “Van dingen en zaken die uit elkaar vallen naar dingen die zichzelf organiseren”.

Steeds weer zie ik zaken de laatste jaren die voor eeuwig onoplosbaar zijn of onoplosbaar lijken, maar dan op de een of andere wijze dient zich daar een oplossing aan, zoals jij hem nog nooit gezien had, maar wel door “die ander”.

8). “De relatie tot elkaar is alles wat er is”.

Wellicht is Trump, de persoon die door de oude media elke dag zoveel mogelijk door het slijk der aarde gehaald wordt en door velen ook niet als aardig gezien, nu precies juist de persoon die ons door deze tijdszone heen kan loodsen omdat zijn grote ego wel een stootje kan hebben?

9). “Structuren komen naar voren”.

Donald J Trump, hij is echt niet de enige die de wereld een andere koers wil geven. Steeds meer zullen we medestanders gaan ontdekken die, eenmaal ontdaan van hun keurslijf, vrij uit kunnen gaan spreken en handelen.

10). “Orde komt van vrijheid van informatie”.

Steeds meer zullen mensen structuren gaan ontdekken, ongewenste structuren in de oude nieuwsvoorziening en de gekaderde leerprocessen op scholen. Eenmaal ontdaan van deze structuren en gestart met het zelfstandig nieuws verzamelen, de gedachten op een rijtje zettend openbaart zich een geheel andere wereld. Instappen op de trein van diegene die al een aanvang gemaakt hadden met deze reis.

11). “Informatie moet open en overvloedig zijn”.

Overvloedig is de informatiestroom wel in deze moderne tijden, je moet echter wel een kompas hebben om weg te kunnen sturen van het vele nep nieuws. Met allerlei wetten proberen de oude machthebbers het internet dicht te spijkeren ten aanzien van de openheid. Dit gevaar voor de elite is echter te laat onderkend en tegen de samenspanning van miljarden mensen valt niet meer op te tornen.

12). “Zekerheid  -vs- Inconsistentie”.

In de oude economie waren er allerlei maatregelen om ons een spiegel van schijnzekerheid voor te houden, de werkeloze premie, de ziektekosten verzekering, sociale vangnetten, etc, etc. Maar wie heeft er moeite mee om in een steeds opnieuw veranderende wereld te leven als de wereld zich toont als een wereld van overvloed in plaats van kunstmatige schaarste?

13). De volgende zeven woorden en statements daar kun je zelf wel je gedachten bij vormen als je het spelletje door hebt, …. dus door naar de laatste, ..

20). “We willen aan de rand van de chaos zijn”

Een toestand van verwarring en wanorde. Dat is nu juist een van mijn dromen, om te leren van die natuurwet uit de permacultuur. Wat zich aandient als chaos in de natuur blijkt het perfecte samenspel te zijn waar je sturing aan kan geven mitst je de regels van de natuur respecteer en naleeft.

Lees ook: “Super positief ben ik, .. want eindelijk wordt de criminele wereld elite opgerold”.

obstakels zijn het pad