Hoe voorkom je cardiovasculaire ziekte op natuurlijke wijze zonder medicijnen ?

Stel je eens voor dat er een ziekte is die de gehele bevolking van Nederland binnen een jaar totaal van de kaart veegt. 17 miljoen mensen dodelijk getroffen. En volgend jaar een ander land en het jaar daarop weer een ander land. Die ziekte bestaat en het zijn hart en vaatziekten. Maar nu wordt niet een geheel land getroffen maar over de gehele wereld zijn de slachtoffers te vinden. En buiten die dodelijke slachtoffers zijn er vele miljoenen meer die het net gered hebben maar ….


Bron artikel Dr. Rath Health Foundation: How To Prevent Cardiovascular Disease Naturally, Without Drugs


Door: Paul Anthony Taylor
Vertaling: Google trranslate en een beetje van mij – HM

Hart- en vaatziekten zijn ‘s werelds grootste killer. Een schatting door de Wereldgezondheidsorganisatie van jaarlijks 17,7 miljoen mensen. Vier van de vijf van deze sterfgevallen zijn het gevolg van atherosclerotische afzettingen in de slagaders die leiden tot hartaanvallen en beroertes. Hoewel de conventionele geneeskunde er niet in is geslaagd de epidemische toename van de incidentie van dit gezondheidsprobleem te voorkomen, biedt Dr. Rath’s Cellular Medicine-benadering een revolutionaire doorbraak in ons begrip van de onderliggende oorzaak. Door de oorzaak van het probleem correct aan te pakken, is de preventie van atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen en de daaruit voortvloeiende besparing van miljoenen levens nu mogelijk.

Wat is atherosclerose?

Atherosclerose is een ziekte waarbij vette moleculen en andere stoffen zich ophopen in de vaatwanden. Collectief bekend als plaque, als de opbouw van dit materiaal ernstig wordt, kunnen de slagaders zodanig worden versmald dat de bloedstroom daardoorheen gevaarlijk wordt belemmerd. Verstopping van de kransslagaders verhoogt het risico op hartaanvallen, terwijl verstopping van de slagaders die bloed aan de hersenen toedienen, het risico op beroertes verhoogt.

Conventionele geneeskunde ziet verhoogde bloedspiegels van cholesterol als de belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van atherosclerose. Dientengevolge heeft de farmaceutische industrie de afgelopen drie decennia een wereldwijd miljardenbedrijf kunnen opbouwen voor de verkoop van statine “geneesmiddelen” om het cholesterolgehalte kunstmatig te verlagen. Maar zoals we hierna zullen zien, is hoog cholesterol niet de oorzaak van hart- en vaatziekten, het is gewoon het gevolg ervan.

De echte oorzaak van atherosclerose

Het wetenschappelijk onderzoek van dr. Rath, uitgevoerd in een periode van meer dan 25 jaar, heeft bewezen dat atherosclerotische cardiovasculaire ziekte in essentie een vroege vorm is van de scheurbuik van vitamine C-deficiëntie. In tegenstelling tot dieren ontwikkelen mensen hartziekten omdat hun lichaam geen vitamine C kan produceren en ze in het algemeen onvoldoende hoeveelheden krijgen in hun dagelijkse voeding. Van de vele functies in het lichaam speelt vitamine C een belangrijke rol bij de synthese van collageen – het belangrijkste stabiliteit molecuul voor de slagaderwanden en voor bindweefsel in het algemeen.

Hoewel het menselijke dieet meestal voldoende vitamine C levert om scheurbuik te voorkomen, volstaat dit niet om stabiele slagaderwanden te garanderen. Als gevolg van de constante dagelijkse pompwerking van het hart en een onvoldoende toevoer van vitamine C ontwikkelen zich miljoenen kleine scheurtjes en laesies in de slagaderwanden. Vervolgens gaan cholesterol en andere risicofactoren binnen aan de slag om deze schade te herstellen.

Van al deze risicofactoren is veruit de belangrijkste een molecule die bekend staat als Lipoprotein (a). Primoprimeïne wordt voornamelijk gevonden in mensen en sub-menselijke primaten. Lipoproteïne (a) functioneert als een vettransporterend reparatiemolecuul dat de structurele beschadiging van de slagaderwand compenseert. In het geval van een chronisch tekort aan vitamine C, wordt het arteriële schade- en reparatieproces continu. Het overschrijden van het herstelproces leidt uiteindelijk tot ernstige atherosclerose en het optreden van hartaanvallen en beroertes.

De echte boosdoener achter atherosclerose is dus niet cholesterol, maar een gebrek aan vitamine C. Daarom volgt de sleutel tot het voorkomen van hartinfarcten en beroertes een optimaal aanbod van vitamine C en andere collageen-ondersteunende micronutriënten. Door een goede inname van deze micronutriënten te verzekeren, blijven de slagaderwanden optimaal herstellen.

Dr. Rath’s aanbevelingen voor het voorkomen van atherosclerose

Naast zijn Basic Cellular Health Recommendations beveelt Dr. Rath aan dat patiënten met bestaande atherosclerotische aandoeningen, of patiënten met een risico op de aandoening, de volgende micronutriënten nemen in hogere doseringen:

Vitamine C
Vitamine E
Vitamine B6
Vitamine D3
Folic Acid / Foliumzuur
L-Proline
L-Lysine
Copper / Koper
Betaine
Chondroitin Sulfate
N-Acetylglucosamine

Voor meer informatie over het gebruik van Dr. Rath’s Cellular Medicine-aanpak voor het voorkomen van atherosclerose, hartaanvallen en beroertes, lees hoofdstuk 2 van zijn boek, Waarom dieren geen hartaanvallen krijgen … Maar mensen wel !