Na massale schietpartijen: komen ze niet alleen voor wapens, ze komen voor je hersenen.

nadenkend zijnWaarom leven we in een in en in slechte wereld waarin ogenschijnlijk gewone mensen zich als beesten gedragen. Losgeslagen projectielen die van normen en waarden geen kaas gegeten hebben en geen enkele empathie hebben voor de medemens? Dat lezen we immers elke dag in de krant (als je die nog leest) dat hoor je op de TV (als je daar tenminste nog naar kijkt). Maar de waarheid ligt niet in het midden maar slaat door naar de andere kant van de schaal.

We vreten ons vol met chemische voeding en pesticiden zonder ook maar enig besef wat dit doet voor onze hersenen, hoe wij ons vermogen om helder en overwogen te kunnen denken ondermijnen, drastisch ondermijnen. Depressieve gedachten, denk voeding. Overmatige stress, denk voeding. vermoeit, geen energie, uitgeput, denk voeding. Enge ziekten, denk voeding. Ga voor de spiegel staan en vraag je af, wat kan ik anders doen? Echte voeding. Lees verder

Een artikel in National Geographic van januari 2018 bevat een gewaagde kop: DE WETENSCHAP VOOR GOED EN KWAAD.

Deze zin bevat aanzienlijke onderwerpen: “Onderzoekers hebben ontdekt dat de manier waarop onze hersenen worden bekabeld van invloed kan zijn op hoeveel empathie dir we voelen ten opzichte van anderen – een belangrijke maatstaf van goed en kwaad.”

Goed en kwaad – plotseling overgebracht naar het rijk van de wetenschap.


Door: Jon Rappoport
Vertaling: Google en een beetje van mij – Henk Mutsaers
Bron artikel,

In de nasleep van massa-schietpartijen gaat het om geweren, ontwapening. Maar verborgen op de achtergrond is het idee dat het grotere doelwit de hersenen zijn.

“Planners die gedachten controle willen inzetten, volgen een bepaald patroon. Ze beweren dat ze hersenaandoeningen genezen. Ze doen waardevol werk. Ze richten zich alleen op een klein percentage van de bevolking. Maar als je dieper graaft, ontdek je dat ze het echt hebben over alle menselijke wezens, die helaas op de verkeerde manier zijn bekabeld en niet kunnen ascenderen [bevattingsvermogen] naar het volgende niveau van maatschappelijke evolutie. Daarom moet ‘hersenwetenschap’ deelnemen aan een groothandels-programma om de menselijke soort achteraf aan te passen. “

Lees dit aandachtig door in het stuk National Geographic: “… onderzoekers hebben de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt in het begrijpen van DE WETENSCHAP VAN WAT GOED EN KWAAD beweegt. Beide lijken verband te houden met een belangrijke emotionele eigenschap: empathie, wat EEN WEZENLIJK VERMOGEN IS VAN DE HERSENEN om te ervaren hoe iemand zich voelt. Onderzoekers hebben ontdekt dat empathie het ontsteken is van wat medeleven in ons hart uitstraalt en ons aanspoort om anderen in nood te helpen. Studies hebben ook gewelddadig, psychopathisch en antisociaal gedrag getraceerd tot een gebrek aan empathie, dat lijkt te bestaan uit VERBETERDE NEURALE CIRCUITS … “(Nadruk is van mij – JR).

Een onbewezen hypothese komt naar voren: heren gebreken zijn verantwoordelijk voor de meerderheid van het KWAAD.

Het brein is natuurlijk het antwoord. Hoeveel vertrouw je medische autoriteiten en maatschappelijke planners om die taak uit te voeren? Ik heb het niet alleen over massale incompetentie – ik heb het over hun verlangen om te gaan en te kiezen voor een uitgebreide reconstructie van mensen.

Om mensen goed te maken.

Om ze empathisch te maken.

Om ze eindeloze altruïsten [Edelmoedige mensen] te maken.

Om het idee uit te roeien dat het Zelf een primaire waarde is.

We zijn aan het kijken naar een overschrijding van de menselijke persoonlijkheid.

“Denk niet aan jezelf. Denk alleen maar na over wat anderen nodig hebben. ‘

De beruchte onderzoeker van Yale, Jose Delgado, heeft de positie in een interview uit 1965 met de New York Times beschreven: “Het individu kan denken dat de belangrijkste realiteit zijn eigen bestaan is, maar dit is slechts zijn persoonlijke mening. Dit mist een historisch perspectief. De mens heeft niet het recht om zijn eigen geest te ontwikkelen … We moeten de hersenen elektronisch controleren … ”

Deze radicale aanpassing is gerechtvaardigd op basis van “wetenschap”; en natuurlijk is het publiek zo gestemd dat je niet aan de wetenschap hoeft te twijfelen.

Het National Geographic-artikel citeert een in 2011 verschenen tijdschriftartikel: “… de psychopaat moet nadenken over goed en fout terwijl de rest van ons het voelt.”

Wat? Werkelijk? Denken is slecht? De ontelbare filosofen van alle tijden die over goed en kwaad hebben geschreven, moesten in plaats daarvan gewoon VOELEN? De mannen die de grondwet omkaderden, in plaats van willekeurige macht te overwegen en te beperken, omdat het slecht is, zouden slechts een korte vermaning hebben geschreven om empathie voor anderen te VOELEN en vervolgens weg te lopen van hun werk?

Hopelijk zie je waar dit naartoe gaat. Georganiseerde globalisten verkopen altruïsme [edelmoedigheid] als warme broodjes, en ze gebruiken hersenonderzoek om het te rechtvaardigen.

En ze zijn van plan hersens te reorganiseren om dat te forceren.

Ze zijn niet alleen gericht op gewelddadige psychopaten. Ze zijn gefocust op het menselijk ras.

Ze doen alsof het onafhankelijke individu te dicht bij de rand van de psychopathie is. Daarom – experimenteer met het brein totdat het radicaal verminderd en verzwakt is, en een georganiseerd lid van de “menselijke gemeenschap” wordt.

Op die dag zal alles goed komen.

Amen.

In zijn roman uit 1962, A Clockwork Orange, schreef Anthony Burgess over deze transformatie: “Padre, dit zijn subtiliteiten. We houden ons niet bezig met motieven, met de hogere ethiek. We houden ons alleen bezig met het verminderen van criminaliteit – en … met het verlichten van de gruwelijk lange files bij onze gevangenissen. Hij [de gewelddadige psychopaat] zal [na “aanpassing”] de ware christen zijn: klaar om de andere wang toe te keren, klaar om te worden gekruisigd in plaats van te kruisigen, ziek van hart tot geest zelfs bij het doden van een vlieg! Reclamatie! Vreugde voor de engelen van God! Het punt is dat het [een hersenspoeltechniek] werkt … Het gewone volk zal het laten gaan. Oh ja, ze zullen vrijheid verkopen voor een stiller leven. Daarom moeten ze geleid worden, meneer, gedreven, geduwd! ”

Helaas kunnen veel mensen geen onderscheid maken tussen een persoon die kiest om goed te zijn en gedwongen wordt om “goed” te zijn door middel van afstotende methoden van mind-control. Alleen het uiterlijk van een effect is belangrijk: “Hij gedraagt zich. Dat is prima. Hij is acceptabel. ‘

“Nou, we moesten zijn hersenen opnieuw bedraden om dit resultaat te bereiken.”

“Wat maakt het uit? Als dat is wat je moest doen, dat is wat hij nodig had. ‘

En dan, op een dag in de toekomst, wordt die zelfvoldane en comfortabele persoon verteld dat hij ook een probleem heeft dat moet worden opgelost. Voor het grotere goed.

Plots, terwijl een arts over hem zweeft, verandert hij van gedachten over een grootschalig programma om de beschaving te genezen.

Ik laat je achter met dit citaat van Andrew W. Saul, een voedingsdeskundige die veel ervaring heeft met werken in gevangenissen. De Chicago Tribune publiceerde zijn opiniestuk op 21 december 2017.

“Vijftien jaar geleden meldde de BBC dat een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek aantoonde dat het toevoegen van vitamines [en essentiële vetzuren] aan de voeding van gevangenen in een instelling met een maximale beveiliging, de overtredingen met 25 procent heeft verminderd. De grootste reductie was voor ernstige overtredingen, waaronder geweld, die met 40 procent zijn gedaald. Er was geen vermindering voor degenen op placebo’s. De onderzoekers van de studie beweren dat het verbeteren van diëten een kosteneffectieve manier kan zijn om de criminaliteit in gemeenschappen te verminderen en ook de gevangenispopulatie te verminderen. Om de hoofdonderzoek auteur Bernard Gesch te citeren: ‘De verbetering was enorm’. “[Zie (2002) British Journal of Psychiatry 181 22-8. De studie rapporteert een vermindering van 35,1 procent van overtredingen, vergeleken met basislijn nummers, nadat gevangenen supplementen namen voor slechts twee weken.]

Op de een of andere manier werkten die vitaminen rond de bewering dat de gevangenen defecte hersenen hadden, die hen veranderden tot KWAADAARDIG, en verminderde neurale circuits, wat hun empathische reacties blokkeerde.

Maar reguliere onderzoekers zijn niet geïnteresseerd in het minste. Ze willen de hersenen in nieuwe vormen dwingen.

Dat is hun werk, psychologie.

Namens de planners van een nieuwe wereld.


En intussen, gaat de psychologie door volgens hun bijbel om mensen te genezen van hun verwarde gedachten. Gaan de dokters door met het chemisch onderdrukken van een simpel voedingsgebrek. Vijftien jaar geleden wist ik al het een en ander van deze materie en vond het maar een gekke wereld. Nu weet ik dat er andere gewetenloze belangen spelen. Maar daar hoef jij je niet om te bekommeren als jij je eigen welzijn wilt verbeteren. Gewoon omkeren en opnieuw beginnen. Lees verder op dit artikel dat niet voor niets prominent op mijn voorpagina staat