Rond 2012 ging er iets mis in het leven van tieners. Zelfmoordcijfers stegen 23 tot 31% in de VS

In slechts vijf jaar tussen 2010 en 2015 steeg het aantal Amerikaanse tieners dat zich nutteloos en vreugdeloos voelde – klassieke symptomen van depressie – met 33 procent in grote nationale enquêtes. Tieners zelfmoordpogingen namen met 23 procent toe. Nog verontrustender was dat het aantal 13- tot 18-jarigen datelfmoord had gepl zeegd 31 procent was.

Als de mentale gezondheid van tieners over vijf jaar slechter wordt, wat is dan de waarschijnlijke boosdoener?
Orginele artikelNovember 2017: With teen mental health deteriorating over five years, there’s a likely culprit
Vertaling: Henk Mutsaers

zelfmoord cijfers tieners VS,

Zelfmoordcijfers onder tieners stegen 23 tot 31% in de VS

In een nieuw artikel gepubliceerd in Clinical Psychological Science, ontdekten mijn collega’s en ik dat de toename van depressie, zelfmoordpogingen en zelfmoord toenam bij tieners van elke achtergrond – meer bevoorrecht en minder bevoorrecht, in alle rassen en etnische groepen en in elke regio van het land . Alles bij elkaar vond onze analyse dat de generatie tieners die ik “iGen” noem – degenen die na 1995 zijn geboren – veel meer kans heeft om psychische problemen te ervaren dan hun millennium voorgangers.

Wat gebeurde er zodat zo veel meer tieners, in zo’n korte tijd, zich depressief zouden voelen, zelfmoord zouden overwegen en zelfmoord zouden plegen? Na het doorzoeken van verschillende grote enquêtes van tieners voor aanwijzingen, ontdekte ik dat alle mogelijkheden terug te voeren waren op een grote verandering in het leven van tieners: de plotselinge opkomst van de smartphone.

Alle tekens wijzen naar het scherm

Omdat de jaren tussen 2010 en 2015 een periode van gestage economische groei en dalende werkloosheid waren, is het onwaarschijnlijk dat economische malaise een rol speelde. Inkomensongelijkheid was (en is nog steeds) een probleem, maar kwam niet in het begin van 2010 naar voren: deze kloof tussen arm en rijk was al tientallen jaren groter. We ontdekten dat de tijd die tieners besteedden aan hun huiswerk amper schommelde tussen 2010 en 2015, waardoor academische druk als oorzaak feitelijk werd uitgesloten.

Volgens het Pew Research Center overschreed het smartphone gebruik eind 2012 de drempel van 50 procent – precies op het moment dat tiener-depressie en zelfmoord begonnen toe te nemen. In 2015 had 73 procent van de tieners toegang tot een smartphone.

Niet alleen namen smartphone gebruik en depressie tegelijkertijd toe, maar de tijd die online werd besteed, was gekoppeld aan psychische problemen in twee verschillende datasets. We vonden dat tieners die vijf of meer uur per dag online doorbrachten 71 procent meer kans hadden dan degenen die minder dan een uur per dag besteedden aan ten minste één zelfmoordrisicofactor (depressie, zelfmoordgedachte, zelfmoordplan maken of zelfmoord proberen te plegen) ). Over het algemeen stegen de zelfmoordrisicofactoren aanzienlijk na twee of meer uren per dag online.

Het is natuurlijk mogelijk dat depressie in plaats van tijd online zorgt voor meer online tijd. Maar drie andere onderzoeken tonen aan dat dit onwaarschijnlijk is (tenminste, wanneer bekeken door het gebruik van sociale media).

Twee studies volgden mensen in de loop van de tijd, met beide studies werd vastgesteld dat meer tijd doorbrengen op sociale media tot ongeluk leidde, terwijl ongeluk niet leidde tot meer gebruik van sociale media. Een derde willekeurig toegewezen deelnemer geeft Facebook op voor een week in plaats van het gebruikelijke gebruik voort te zetten. Degenen die Facebook hebben vermeden, meldden zich aan het einde van de week minder depressief.

Het argument dat depressie mensen meer tijd online zou kunnen brengen, verklaart ook niet waarom depressiviteit na 2012 zo plotseling is toegenomen. Onder dat scenario zijn meer tieners depressief geworden om een onbekende reden en zijn ze toen begonnen met het kopen van smartphones, wat niet zo logisch lijkt.

Wat gaat er verloren als we veel online zijn?

Zelfs als online-tijd de geestelijke gezondheid niet direct schaadt, kan dit toch op een indirecte manier nadelig worden beïnvloed, vooral als tijd online de tijd verdringt voor andere activiteiten.

Toen ik bijvoorbeeld onderzoek deed naar mijn boek over iGen, ontdekte ik dat tieners nu veel minder tijd kwijt zijn aan persoonlijk contact met hun vrienden. Van aangezicht tot aangezicht met mensen omgaan is een van de diepste bronnen van menselijk geluk; zonder dat beginnen onze stemmingen te lijden en volgt vaak een depressie. Sociaal geïsoleerd voelen is ook een van de belangrijkste risicofactoren voor zelfmoord. We vonden dat tieners die meer tijd dan gemiddeld online doorbrachten en minder dan gemiddeld met hun vrienden in het echt de meeste kans hadden om depressief te zijn. Sinds 2012 is dat massaal gebeurd: tieners hebben minder tijd besteed aan activiteiten waarvan bekend is dat ze ten goede komen aan de geestelijke gezondheid (persoonlijke sociale interactie) en meer tijd aan activiteiten die dit kunnen schaden (tijd online).

Tieners slapen ook minder, en tieners die meer tijd op hun telefoon spenderen, hebben meer kans om niet genoeg slaap te krijgen. Niet genoeg slapen is een belangrijke risicofactor voor depressie, dus als smartphones minder slaap veroorzaken, kan dat alleen al verklaren waarom depressie en zelfmoord zo plotseling zijn toegenomen.

Depressie en zelfmoord hebben veel oorzaken: genetische aanleg, familieomgeving, pesten en trauma kunnen allemaal een rol spelen. Sommige tieners zouden geestelijke gezondheidsproblemen ervaren, ongeacht in welk tijdperk ze leefden.

Maar sommige kwetsbare tieners die anders geen geestelijke gezondheidsproblemen hadden, zijn misschien in een depressie terechtgekomen vanwege te veel schermtijd, niet genoeg persoonlijke interactie van aangezicht tot aangezicht, onvoldoende slaap of een combinatie van alle drie.

Er kan worden betoogd dat het te vroeg is om minder schermtijd aan te bevelen, aangezien het onderzoek niet volledig definitief is. Het nadeel van het beperken van de schermtijd – zeg twee uur per dag of minder – is minimaal. Het nadeel van niets doen, gezien de mogelijke gevolgen van depressie en zelfmoord, lijkt mij daarentegen behoorlijk hoog.

Het is niet te vroeg om na te denken over het beperken van de schermtijd; laten we hopen dat het niet te laat is.