Zonne energie in Nederland


Zonne energie is op elk deel van de dag inmiddels competitief en als je rekening houdt met de tijd benodigd om een traditionele centrale te bouwen en in bedrijf te nemen dan is nu zonne energie reeds veel goedkoper. Een goede mix van hernieuwbare energie, wind, zon, waterstof en aardwarmte kan de noodzaak van traditionele energieopwekking totaal doen verdwijnen.

Zonne energie: Duitsland is de wereldleider,
moet de Nederlandse consument nog leren rekenen?

zonne energie

zonne neergie opwekking in de wereld

In Duitsland is er inmiddels 25 gigaWatt (25 miljoen kiloWatt) aan zonne energie beschikbaar (cijfer april 2012). In slechts een enkel jaar tijd was het piek opgewekte vermogen gestegen van 14.000 naar meer als 20.000 megawat.

Het grootste probleem met hernieuwbare energie is de tegenwerking van de oude traditionele energie opwekkers die hun omzet en geld verdien model zien verminderen. Ook de overheid is niet blij met deze ontwikkeling omdat ze de zon en wind niet extra kunnen belasten. (o.a. Co2 belasting)

The Global Brainstorm part one video
Hoe gaan we de energie behoefte van meer als een miljard mensen voorzien die nu nog geen enkele toegang hebben tot het energienet? Via de traditionele vervuilende en dure methode? Geen denken aan! De opkomende economieën hebben de mogelijkheid om deze vervuilende industrieën links te laten liggen en deze stap over te slaan en ook bij de oude economische machten zal de vraag naar tradiotionele energie snel afnemen willen ze niet duurder uitkomen dan de opkomende landen. Is er nog een kans dat centrales die in een recent verleden gebouwd zijn nog volledig terugverdient kunnen worden of slinkt deze kans met de dag?

Part 2 gaat over slimmere mobiliteit. Het zijn niet meer de traditionele energie ondernemingen die de toekomst uitstippelen maar de consument staat nu mede zelf aan het roer door het maken van slimme investeringen. In part 3 wordt nog een poging gedaan om kernenergie goed te praten door de oude energie maatschappijen en de milieu onvriendelijke gas frakking methode. Terwijl de oude vervuilende energieopwekking steeds kostbaarder wordt zijn de kosten van hernieuwbare energie constant aan het dalen. Op het moment dat de consument dit ook gaat begrijpen zal er in relatief korte tijd een omslag komen. De slechte economie en de daarmee grootschalige opslag aan belastingen op energiegebruik in het algemeen zal de consument alleen maar aanmoedigen om sneller na te gaan denken aan investeringen in zonne en wind energie.

Subsidie
Landen die hun subsidie terugschroefden of lieten vervallen ontmoedigen in het verleden consumenten om te investeren in hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er echter niet veel opties meer om een investering te doen als consument die meer rendement oplevert als zonne en windenergie.

Extra belasting over zelf opgewekte stroom uit zonnepanelen gaat zonnepanelenbezitter tot 300 euro per jaar kosten

Als het aan minister kamp van Economische zaken ligt gaat u straks belasting betalen voor de stroom die u zelf opwekt met zonnepanelen. Wij vinden dat een vreemde gedachte: U betaalt toch ook geen belasting over uw zelf geteelde groenten? Het gevolg van deze wetswijziging is dat u, uitgaande van een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 10 panelen, tot ? 300 opbrengst per jaar kan mislopen. Dit geldt voor alle zonnepanelenbezitters in Nederland en mag niet gebeuren!

De opbrengst kan met ? 300 per jaar dalen! Dat mag niet gebeuren.

Wat gaat er veranderen?
Deze wetswijziging geldt voor alle stroom die u zelf opwekt met zonnepanelen. Wij willen dit benadrukken omdat uit onderzoek blijkt dat 80% van de zonnepanelenbezitters denkt dat deze wetswijziging niet voor hen geldt. Zij denken dat dit alleen geldt voor mensen die meer opwekken dan verbruiken. Het tegendeel is waar. Deze wetswijziging treft alle zonnepanelenbezitters en gaat u geld kosten!

Wat gaat u dat extra kosten?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd onder 1045 zonnepanelenbezitters om te bepalen hoeveel belasting zij extra zouden kunnen gaan betalen. Gemiddeld heeft een zonnepaneelbezitter 10 panelen en wordt 65% van de opgewekte stroom tijdelijk terug geleverd aan het net. Een gemiddelde zonnepaneelbezitter gaat dan per jaar ? 205,94 extra betalen. Dit kan oplopen tot maximaal ? 316,84 euro per jaar.

Teken de petitie NU >>> http://zonnestroombelastingvrij.nl/