Zijn baby’s geen mensen?

zijn babay's geen mensen MSNBC talkshow host beweert dat pasgeboren baby’s niet als ‘levend’ meetellen, tenzij ouders hiertoe beslissen; kindermoord is de nieuwe abortus

Vandaag hekelt Natural News het ‘kakelende hoofd’ Melissa Harris-Perry, de meest recente ‘doodaanbidder’, omdat zij in het openbaar impliceert de moord op levende, ademende, pasgeboren kinderen te ondersteunen. Volgens Harris-Perry begint het leven ‘wanneer de ouders het gevoel hebben dat het leven begint’. En in combinatie met enkele zieke nieuwe ‘ethische’ argumenten van radicaal links, kan dit maanden of jaren zijn, nadat een kind is geboren.

zijn babies geen mensen

Artikel natural news post bird abortion

Door: Mike Adams
Vertaling: Frank Bleeker

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Dat is waarom ik dit artikel moet beginnen met een disclaimer: dit artikel gaat niet over abortus. Het gaat over de moord op kinderen nadat ze geboren zijn. Want zodra een kind levend wordt geboren, is het beëindigen van dit leven niet langer meer een ‘keuze’ … het is moord volgens alle juridische en morele standaarden. Want terwijl vriend en vijand van abortus kan discussiëren over wanneer het leven in de baarmoeder begint, kan niemand het er niet mee eens zijn dat als een kind levend geboren wordt, dat het LEEFT, toch?

En toch doen ze dat! Het ‘kakelende hoofd’ Melissa Harris-Perry houdt vol dat het leven pas begint wanneer de ouders ‘het gevoel’ hebben, dat het begint. “Wanneer begint het leven? Ik geef toe dat het antwoord enorm afhankelijk is van het gevoel van de ouders. Een machtig gevoel – maar geen wetenschap,” zei Harris-Perry tot landelijke verbijstering tijdens haar MSNCB show op 21 juli.

En in één klap, vergoelijkt ze tegelijkertijd de moord op pasgeboren baby’s (d.w.z. ‘post-geboorte abortus’), terwijl zij de aanval opent op de wetenschap van de biologie die ondubbelzinnig duidelijk stelt dat een levende, ademende zuigeling met een hartslag en hersenfunctie levend is, en niet dood.

Maar vertel dat niet tegen de radicale abortusgekken. Zij gaan veel verder dan het pleiten voor het ‘recht’ om een baby in de eerste of tweede trimester te aborteren, vele verdedigers van abortus verkeren in dezelfde kringen als Melissa Harris-Perry en komen nu openlijk met het argument dat het voor ouders ‘okay’ is om hun kinderen tot de leeftijd van drie jaar te doden. Dit wordt nu gepromoot als een ‘post-geboorte abortus’.
Het werd door slimme enquêteurs gebruikt, die de straten van de George Mason University op gingen om uit te zoeken of studenten van de ‘Summer School’ een petitie zouden ondertekenen voor het legaliseren van wat ook wel een ‘vierde trimester abortus’ genoemd wordt. Bijna iedereen die werd gevraagd de petitie te ondertekenen deed dit ook! Een van de studenten vroeg zelfs of de procedure ‘schade aan het kind zou veroorzaken’. “Nou, het kind is er dan niet meer!”, antwoordde de enquêtrice, waarna de student doorging met het tekenen van de petitie.

Zie hier het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=4v8–9R0I2Q#at=53

En ja, toont weer eens aan hoe ongelooflijk dom veel van de huidige studenten werkelijk zijn. En dan herinner ik me weer die knaap op de universiteit, naar een groepje van ons toeliep, terwijl wij keken naar een voetbalwedstrijd en vroeg: “Uit hoeveel kwarten bestaat eigenlijk een voetbalwedstrijd?” Ik durf te wedden dat zijn gebrek aan wiskundige bekwaamheid hem een uitstekend doelwit gemaakt zou hebben voor de ‘vierde trimester abortus’ gimmick.

Levende baby’s vermoorden onder het mom van ‘abortus’

Laten we duidelijk zijn over waar dit alles toe leidt. Dit gaat niet over de ruzie over het recht van een vrouw om een ??eerste- of tweedetrimester abortus te hebben. Dit is niet eens een discussie over een derdetrimester abortus, het soort abortus dat onlangs werd verboden in Texas, tot grote wanhoop van voorstanders van late abortus in het hele land, van wie sommigen zelfs in koor ‘Heil Satan’ scandeerden bij de abortus demonstratie in Austin.

Dit is echt de overijverige wens van radicaal links, het ‘aborteren’ van baby’s te legaliseren nadat ze levend worden geboren, zodat ouders het wettelijke recht krijgen om levende baby’s te doden wanneer zij plotseling besluiten dat ze de baby niet willen opvoeden.

Om terug te komen op Harris-Perry, volgens haar radicale kijk op de doodscultuur ideologie, kan een ouder ‘besluiten’ dat een baby die levend geboren is nog niet echt leeft. Die ouders kunnen wachten om te zien of de baby zich goed gedraagt, of leuk is, of de juiste huidskleur heeft, of wat dan ook, alvorens te beslissen om de baby te houden of te doden. Indien een dergelijke ideologie werd geleid door iemand als George Bush, zou het enorm worden bekritiseerd als barbaars en onmenselijk, maar omdat het idee van moord op pasgeboren baby’s door liberalen wordt gepusht, wordt het met stilte ontvangen in plaats van met verontwaardiging.

“Als een zwangerschap gewenst is … is het gemakkelijk om te denken dat ‘die bobbel’ een baby is,” zegt Melissa Harris-Perry, hetgeen impliceert dat wanneer een zwangerschap niet gewenst is, ‘die bobbel’ helemaal geen baby is. Op de een of andere manier is het gewoon een massa dood weefsel waar je, als je dat wilt, weer vanaf kunt raken. Het feit dat ‘die bobbel’ resulteert in de geboorte van een levend kind zal door mensen zoals Harris-Perry nooit toegegeven worden. De baby is niet ‘in leven’ totdat jij besluit dat het zo is!

Onlangs waren twee zwarte ouders geschokt nadat de vrouw was bevallen van een blanke baby. Volgens Melissa Harris-Perry kunnen deze zwarte ouders er nu voor ‘kiezen’ dat hun blanke baby helemaal niet leeft en dus kindermoord kunnen begaan, die is geherformuleerd als een ‘post-geboorte abortus’.

Dit is het standpunt dat omarmd wordt door de radicaal links: baby’s zijn geen mensen, en het is okay om ze te vermoorden, zelfs tot de leeftijd van drie jaar.

Pasgeboren baby’s hebben geen ‘moreel recht op leven’
Een studie die gepubliceerd werd in het Journal of Medical Ethics stelt dat pasgeboren baby’s geen ‘moreel recht op leven hebben’, en dus eigenlijk geen ‘personen’ zijn. Alberto Giubilini, van de Universiteit van Milaan en Francesca Minerva, een post-doctoraal onderzoeker van het Centrum voor Toegepaste Filosofie en Openbare Ethiek aan de Universiteit van Melbourne, zijn de helden van radicaal links. Zij betogen dat kindermoord gelegaliseerd moet worden, maar dat de naam omgedoopt dient te worden in ‘post-geboorte abortus’.

Zij dringen erop aan dat pasgeboren baby’s geen recht op leven hebben en dat hun ouders er gewoon om allerlei redenen voor kunnen ‘kiezen’ om hun kinderen te doden,
waaronder het gevoel dat het kind te duur is om op te voeden, of plotseling tot de ontdekking komen dat pasgeboren baby’s veel huilen.

“In plaats van dat zij werkelijke personen zijn, zijn pasgeborenen mogelijke personen”, schrijven de auteurs van de studie. Zij tellen niet echt als mens totdat de ouders besluiten dat zij dit wel zijn.

Dit lijkt het zelfde argument als wat wordt geuit door MSNBC’s Melissa Harris-Perry, die extreme verontwaardiging uitte over de moord op Trayvon Martin, maar openlijk de moord op talloze zwarte kinderen, die levend en gezond geboren zijn, maar ‘ongewenst’ zijn door hun ouders, lijkt te omarmen. Het leven begint, gebaseerd ‘op het gevoel van de ouders’, zo betoogt zij. Dus het is volkomen onwetenschappelijk en onder voorbehoud van een (liberale) interpretatie, die in dit geval de voorkeur lijkt te geven aan kindermoord en zelfs eugenetica. (Verreweg de meeste geaborteerde baby’s in Amerika zijn zwart en Spaanstalig. Als post-geboorte abortus openlijk wordt omarmd, zullen de meeste van de vermoorde baby’s ook zwart en Spaanstalig zijn.

En zo wordt de gewelddadige contradictie van radicale linkse ideologie grofweg onthuld: liberalen beweren ‘gelijkheid’ te ondersteunen, maar vervolgens overwegen zij levende baby’s te beschouwen als ‘non-personen’. Liberalen beweren raciale minderheden te ondersteunen, maar ze onderschrijven de moord op de jonge baby’s van hun eigen minderheidsras en moedigen dit zelfs aan. Liberalen beweren dat alle leven heilig is, maar hun opvallende uitzondering is het leven van een pasgeboren kind, dat het heiligst van alles zou moeten zijn, maar in plaats daarvan wordt het als waardeloos beschouwd. Als het gaat om het ontnemen van leven, zijn pro-abortus liberalen helemaal voor. Maar als het gaat om de verdediging van je leven met een wettelijk toegestaan vuurwapen, zijn liberalen fel tegen.

Dus laat me duidelijk zijn: Moord is oké, maar zelfverdediging is verkeerd?

Of misschien nog beter: als Trayvon Martin een ‘ongewenste’ pasgeborene van slechts zes maanden oud was geweest, zou zijn moord door de linksen worden gevierd in plaats van dat er wordt gerouwd?
Help me alsjeblieft om dit op een rijtje te krijgen, want ik probeer te begrijpen op welke leeftijd exact de moord op een jonge zwarte baby in het hele land aanzet tot raciaal beladen protestmarsen, versus applaus van lieden zoals Melissa Harris-Perry. Als Trayvon Martin 16 jaar eerder door zijn eigen ouders vermoord was geworden, zou dat voor deze mensen blijkbaar perfect aanvaardbaar zijn geweest.

Melissa Harris-Perry is een hedendaagse Holocaust ontkenner

Op het gevaar af beschuldigd te worden, logisch te zijn… laat mij hier het voor de hand liggende stellen: Mensen zoals Melissa Harris-Perry zijn de nieuwe Holocaust ontkenners. Ze pushen de antimenselijke agenda die letterlijk anderen inspireert om hun eigen kinderen te vermoorden.

Ik weet niet hoe jij er over denkt, maar ik kan, als een spiritueel mens en een verantwoordelijk lid van de samenleving, de legalisering van de moord op baby’s die levend en ademend zijn geboren, niet aanvaarden,. Toch is dat precies wat radicaal links voorstaat: het ‘recht’ om hun eigen kinderen te vermoorden tot de leeftijd van drie jaar. (Oh ja, ze pushen zijn ook nog het ‘recht’ om oudere mensen te doden, maar dat is weer een heel ander verhaal.)

Een dergelijke agenda is verachtelijk, zo niet ronduit demonisch. En het feit dat mensen als Harris-Perry dit soort doodscultus-geweld op MSNBC uitkraamt – de propaganda afdeling van het Witte huis – alleen maar nog meer bewijst dat MSNBC alle geloofwaardigheid heeft verloren en nu wordt gerund als een Hitler-stijl Holocaust ondersteuningsnetwerk dat presentatoren tolereert die daadwerkelijk de massamoord op baby’s in heel Amerika onderschrijven.

Er is kwaad in deze natie en verdorven vrouwen zoals Harris-Perry zijn daarvan doordrenkt. Mainstream medianetwerken zoals MSNBC gedijen daarop, en de destructieve krachten die momenteel het Witte Huis bezetten winnen daardoor aan macht. Overal waar je gaat, zijn er activiteiten gaande om rassenhaat te zaaien, onschuldige baby’s te vermoorden, de voedselvoorziening te vergiftigen, chemische hersenamputatie van kinderen uit te voeren met vaccins, en de massa medisch en economisch tot slaaf te maken.

Ik veroordeel hierbij, officieel, dit kwaad, als een principeverklaring, zodat de wereld hier getuige van kan zijn. Ik me zal altijd verzetten tegen deze handelaren in dood en hun zieke, demente eugenetica regelingen. Ik zal vechten om het leven van de onschuldigen te beschermen, zolang ik leef, ook als die onschuldige levens twee dagen oude zwarte baby’s zijn die net in deze wereld zijn gebracht door het wonder van de zwangerschap en bevalling. Ik roep alle Natural News lezers en supporters op om iedere dag maatregelen te treffen om het kwaad te weerstaan ??en de krachten van dood en vernietiging te overwinnen die nu onze samenleving domineren via heksen als Melissa Harris-Perry, een verraadster van de mensheid en een onderschrijfster van kindermoord.

Deze vrouw moet onmiddellijk door de gehele media geboycot moeten worden en uit de ether worden gehaald zodat ze terug kan keren naar haar eigen kleine wereldje van de tampon oorbellen en dode pasgeborenen. Of misschien zal ze in de nabije toekomst in een speciale ceremoniële uitzending vanaf de set van MSNBC haar eigen baby vermoorden compleet met op het bureau geëtste pentagrammen en een koor van satanaanbidders die drinken van het bloed van de dode foetus terwijl Melissa Harris-Perry de namen van de sponsors voorleest. Triest genoeg zou zo’n uitzending waarschijnlijk recordkijkcijfers krijgen en door de doodscultuur media ??worden aangekondigd als ‘baanbrekende’ televisie. En het zou door de radicaal links zeker worden toegejuicht als een ‘keuze’.

Bronnen voor dit artikel zijn o.a.:
http://www.campusreform.org/blog/?ID=4872