Wie trekt er bij Mij aan de touwtjes. Wat hebben ze mij geleerd op school?

 

Wie Trekt Er Bij Mij Aan De Touwtjes ?

puppet on a string Het onderwijssysteem: Onthouden zonder na te denken en gehoorzamen zonder vragen te stellen! Op school leer je het: wie, wat en waar maar heb je ook geleerd: waarom en hoe? Werd / wordt je gestimuleerd om deze vragen voor jezelf te stellen en uit te gaan zoeken of ? was het net als in het leger, orders volgen en “wij” denken wel voor jullie?

.. zo gauw je ouder als zes bent mag je deze vraag niet meer stellen: WAAROM ? “Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”. – Nelson Mandela

wie trekt er bij jou aan de touwtjes

Deze week zat ik met een groepje mensen te praten over vaccinaties waar ik net weer vele uren documentaires had zitten kijken. De gehele groep was het met mij oneens. Als wat jij zegt waar zou zijn, ? dan had het wel in de krant gestaan en zouden de media daar wel over berichten. Die bronnen van jou, ? op internet kan iedereen van alles schrijven. Grappig stelde ik; Ik lees wel eens studies van wetenschappelijke bron op Pubmed, studies die ik echter nooit terug zie in de media. Verloren moeite, er werd niet naar geluisterd.

Al deze argumenten gaan echter ten onder in de ruis van het gesprek, overtuigd van het eigen gelijk, men staat niet meer open om te luisteren, nieuwe inzichten te bezien, zelf te onderzoeken. Ik ga hier eens verder naar kijken en kom daar nog op terug is zeker niet wat je te horen krijgt. Ik schreef er al eerder een artikel over met de alleszeggende titel: “De verloren generatie“. Hoe komt dat echter?

Ongeveer een derde van alle overheden en dictaturen over de wereld staan op het punt om te voldoen aan de doelstellingen van de Verenigde Naties om de waarden van de mensheid te veranderen in het kader van het initiatief “Onderwijs voor iedereen”, volgens een rapport van de VN Educatieve, Wetenschappelijke, En Culturele Organisatie (UNESCO). Voor degenen die nog niet aan de VN-schooldoelstellingen hebben voldaan, zoeken de UNESCO-bureaucraten meer dan 22 miljard dollar per jaar aan belasting financiering om te voorzien in wat het zelfstandige wereldwijde opleidingsagentschap als “kwaliteitsonderwijs” voor alle kinderen noemt. Het leiderschap van UNESCO werd openlijk geprezen over de voorbereiding van de mensheid op de wereldregering op basis van ‘humanisme’ sinds het opgericht werd. Het plot kreeg een belangrijke boost in 1990, ? hoe lang zou deze agenda al in werking zijn voor deze boost? Het antwoord; “Sinds 1946”.

De UNESCO beveelt haar lidstaten aan om gratis basisonderwijs verplicht en universeel te maken. Onderwijs moest niet meer de verantwoordelijk zijn voor gezinnen, lokale gemeenschappen, of zelfs nationale overheden – maar van de VN.

Totalitaire leiders als Hitler en Stalin en daar tussenin hebben altijd geprobeerd het onderwijs te centraliseren en te beheersen / controleren.

De reden is simpel: wie de gedachten van de jeugd vormt, kan uiteindelijk de bevolking domineren, zelfs als het een generatie of twee duurt. Daarom hebben tirannen in de afgelopen eeuwen verplicht overheidsonderwijs ingevoerd.

Het object gebaseerde onderwijs probeert de massa’s op te leiden om goede bedienden te zijn, om goede slaven te zijn op hun werk, maar een van de dingen die deel uitmaken van het programma is het vinden van bepaalde entiteiten die leiderschapskwaliteiten lijken te hebben of extra intelligent zijn en Zet deze entiteiten los van de massa’s en zet ze in speciale scholen waar ze worden geleerd dat ze de elite zijn, dat ze meer intelligent zijn dan de andere mensen en hen een gevoel van minachting te geven voor andere mensen, en dat terwijl ze zichzelf zien als super belangrijk.

Deze bewustwording wijst erop dat deze programmeringstechnieken van het Object Based Education voor de gewone persoon net genoeg intelligentie cre?ren om orders op het werk te volgen. Ze willen niet dat ze een soort van filosofisch zijn of groot artistiek werk lezen. Alles wat hen zou opvoeden of hogere waarden zou geven dat wordt vermeden. Al wat ze willen, is voldoende onderwijs, zodat de entiteit orders kan volgen, de orders zal volgen en een goede werknemer is. | bron | bron |

Een mooi voorbeeld zijn de dokters die hun opleiding volgenden en zich super belangrijk zijn gaan voelen. Die opleiding werd gefinancierd door dezelfde mensen die ook eigenaar zijn van de farmaceutische bedrijven, de media, de voedingsbedrijven, de wetenschap, medische vakbladen en alle belanghebbende instanties sponsoren. Kortom, er is geen ontsnappen aan want de natuurarseen die er anders over denken worden maar al te vaak niet vergoed door de verzekering die, je raad het al, ook in het spinnenweb zitten. Daarna komt de goed ge?nstrueerde pati?nt binnen die geleerd heeft om orders op te volgen en voil?, ?.

Denk dus niet dat, als je eenmaal tot de mensen behoort die zichzelf geleerd hebben om weer eens de vragen te gaan stellen; “Waarom”, en “Hoe”, dat je je medemensen eenvoudig kan informeren. Je zal tegen een muur oplopen van mensen die behoren tot de verloren generatie. Op z’n best zal dat proces jaren duren of, ?. als je veel geluk hebt enkele maanden. In dit laatste geval is de kans groot dat je gesprekspartner de dood in de ogen kijkt.

De 1% die de wereld regeren (terroriseren) over de 99% van “ons”. Van die 1% groep zijn deze groep de werkelijke machthebbers

1 Rothschild (Bauer or Bower)
2 Bruce
3 Cavendish (Kennedy)
4 De Medici
5 Hanover
6 Hapsburg
7 Krupp
8 Plantagenet
9 Rockefeller
10 Romanov
11 Sinclair (St. Clair)
12 Warburg (del Banco)
13 Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)
Bron

Wellicht kunnen deze er nog bij vermeld worden

The Astor Bloodline
The Merovingian Bloodline (European Royals)
The DuPont Bloodline
The Onassis Bloodline

The Bush Bloodline (related to the British Royal Family ? they can trace their genealogy back to the Roman Caesars of Rome and even further, to the Paraohs of Egypt and the Mystery School)
The Clinton Bloodline (they are high level players on the world’s secret stage, which powerful backers, such as the Rothschilds and George Soros. They are currently grooming their daughter, Chelsea Clinton, for a seat in the Congress. We will certainly hear their name many )

De hersenspoeling

Het massa verslaving instrument dat zij tegen ons gebruiken is het zogenaamde onderwijssysteem. Scholen zijn niet langer wat ze eerder waren en kinderen leren om te onthouden zonder te denken en te gehoorzamen zonder verder te vragen.

Nederlands ondertiteld

In feite is dit gevestigde onderwijssysteem extreem duur en verouderd in het internet tijdperk.

‘Waarom verouderd?’ Vraag jij je wellicht af (?). Omdat het internet ons vrij toegang geeft tot bijna oneindige hoeveelheden informatie.

Dus waarom betalen we nog steeds grote hoeveelheden geld voor regeringsonderwijs? Omdat de ‘elite’ van de wereld vereist dat onze kinderen conformiteit en innerlijk denken leren kennen.

“De analfabeten van de 21ste eeuw zullen niet degenen zijn die niet kunnen lezen en schrijven, maar die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren.”

En zo was “ons gesprek” met de verloren generatie weer de aanleiding om dit kleine onderzoek te doen. Wellicht dat op termijn weer een paar mensen zich afvragen; “Waarom?” Waarom zag ik dit nooit zo?

Ik schreef er in 2014 een liedje over; That’s the Catch (Question Everything)

– Henk Mutsaers

de controle piramide