Welke Voeding Houdt ons tot op Hoge Leeftijd Gezond ?

hoge leeftijd welke voeding  Welke Voeding Houdt ons tot op Hoge Leeftijd Gezond ?
De waarschuwingen van serieuze wetenschappers tegen het eten van koolhydraten en vooral van graanproducten worden altijd luider, en daarom moeten we hier in de huidige uitgave van Medizin Kontrovers over de fundamentele biochemische feiten van het metabolisme – de stofwisseling – berichten.

Welke Voeding Houdt ons tot op Hoge Leeftijd Gezond ?
Dr. med. Dr. Dr. Karl Probst.
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt

voeding voor een hoge leeftijd
Om zich de grote omvang van het gevaar van meelhoudende producten te kunnen voorstellen, zou zich eigenlijk iedere enkele van onze lezers zich vertrouwd moeten maken met de wereldwijd grootste medische gegevensbank MEDLINE. Deze databank kan door iedereen wereldwijd kosteloos gebruikt worden.

In deze databank – die door het Amerkaans gezondheidsinstituut NH ( National Institute of Health ) bedreven wordt, en waarin in de laatste tientallen jaren bijna 100 miljoen wetenschappelijke studies op de meest uiteenlpende medische vakgebieden en ook van de medisch- wetenschappelijke randgebieden opgeslagen worden, kan men bijna wekelijks nieuwe studies vinden, die zich met voedingsvragen bezighouden, en die vooral ook over de gezondheidsbeschadigende werking van meelhoudende producten gaan.

Maar ook verder kan men over vrij te kiezen verbanden van verschillende variabelen in MEDLINE over alle wezenlijke gezondheidsthema’s van de wetenschap oproepen.

Als men zich de moeite neemt om zich in deze gegevensbank bezig te houden, dan wordt men met afgrijzen er van bewust, hoe extreem we door de gevestigde media van de ware wereldgeschiedenis ( Novalis ) afgeschermd worden.

Eigenlijk dienen deze mainstream-media alleen ter desinformatie. Zo wordt uit de MEDLINE ter beschikking staande studies helder en duidelijk hoe men Parkinson, Alzheimer, kanker, diabetes type 1, en andere zg. ongeneeslijke ziektes, elegant tot genezing kan brengen, en daar bovenuit een levensstijl kan ontwikkelen, die zulke ziektes van beginne af aan niet eens kan laten ontstaan.

Een van de best onderzochte gebieden, kan de invloed van koolhydraten zijn, die – zoals we tegenwoordig weten – extreem schadelijk voor de gezondheid zijn. Het zou in de omvang van deze uitgave van Medizin Kontrovers te veel zijn om op alle kleine dingen in te gaan, vooral met betrekking tot de verslavende werkingen van vooral de graanproducten. Granen bevatten stoffen met de zogenoemde excitatorische – opwindende – werking hebben die net zoals cocaine of heroine verslavend is, en die ook voor het feit verantwoordelijk is, dat mensen zo moeilijk van het graan af kunnen komen. Maar reeds de volgende fundamentele biochemische feiten van de stofwisseling kunnen iedereen de noodzaak van een gezonde voeding laten inzien en om de meelhoudende producten – en vooral de graanproducten – te vermijden.

voeding

Het menselijke en ook dierlijke organisme heeft de functie van ATP nodig als energiedrager. Alle levensprocessen worden door ATP aangedreven. Om ATP te winnen, moet voedsel worden opgenomen. In het voedsel zijn er drie grote voedingsgroepen die voor de ATP-winning verstofwisseld kunnen worden: proteinen ( eiwitten ), koolhydraten, en vetten.

Zoals bekend hebben alle levende wezens energie nodig voor hun levensprocessen – net zoals een verbrandingsmotor benzine en zuurstof nodig om energie daar uit vrij te krijgen.

De energie-eenheid van het menselijke lichaam heet ATP ( Adenosine – Tri – Phosphat )

Om ATP in het organisme te kunnen voortbrengen, moet het lichaam van buiten af voeding aangevoerd worden. Er zijn eigenlijk maar drie grote voedingsstoffen van waaruit de stofwisseling de bouwstenen voor ATP-productie kan worden gewonnen.

Koolhydraten.

Proteines ( Eiwitten )

Vetten.

Ad 1, Koolhydraten:

De aanbevelingen van de ekopropologen – dat zijn voedingswetenschappers – zijn in het algemeen om hoofdzakelijk koolhydraten te eten. In de officiele voedingspyramide van de Duitse Voedingsorganisatie wordt als basis van de voeding het volgende aanbevolen: Graanproducten meermaals dagelijks, bijv brood, pasta, (Letterlijk citaat).

De voedingspyramide van de Deutsche Gesellschaft f?r Ern?hrung.

De aanbevelingen voor voeding van de Deutsche Gesellschaft fur Ernahrung die op dezelfde manier ook in de andere westerse landen gegeven wordt:

De basis van de voeding zou volgens deze pyramide moeten bestaan uit meelhoudende producten, daar tegenover zouden vetten liefst vermeden moeten worden – geheel in tegenstelling tot de intussen overduidelijke stand van wetenschappelijke gegevens, want ontelbare studies bewijzen de schadelijkheid van de meelhoudende producten, omdat voor de verwerking daarvan in de stofwisseling insuline nodig is, en de insuline als hoofduitlosser van ziekten van allerlei soort kan worden bezien.

Nu is sinds jaren bekend dat alle koolhydraten tot glucose – dat is een enkelvoudige suiker – wordt afgebouwd, en dat via de bloedsomloop in het gehele lichaam verdeeld wordt en de cellen ter beschikking gesteld wordt. Zodat de glucose door een cel opgenomen kan worden, is – zoals bekend – insuline nodig, die de cel moet open sluiten zodat de glucose in de cel kan worden opgenomen. In de laatste jaren zijn ontelbare wetenschappelijke studies gepubliceerd die overduidelijk bewijzen, dat insuline alle ontstekingsprocessen van alle soort begunstigt. Men kan tegenwoordig als zeker beschouwen dat insuline bij alle soorten van ziektes – egaal van ontstekings of degeneratieve aard – als wezenlijke oorzakelijke factor daar aan debet is.

In de laatste twee jaar, werd naast de Zytokinen en het IGF, vooral het mTor (mammalian Target of Rapamycin) als tussenwerker bij ontstekingsprocessen onderzocht. Bij mTor gaat het zich om een voor het overleven, groei, vermeerdering en beweeglijkheid van de cellen belangrijk enzyme, dat een phophaatgroep aan meerdere andere eiwitten en enzymen toevoegt en deze zo activeert.

MTOR is deel van de signaaloverbrenging van het lichaam en het begin van een reeks verschillende signaalwegen.

Veel signaalwegen van mTor en andere signaalmoleculen zijn tegenwoordig nog niet onderzocht, alhoewel wordt zo veel altijd duidelijker: namelijk dat overal waar insuline in de stofwisseling aan te pas komt, wordt via mTOR en andere signaalgevers ontstekingen en zo ziekten in het lichaam uitgelost. Met Andere Woorden zouden alle stofwisselingsprocessen waar in insuline voorkomt, liefst vermeden moeten worden om ontstekingen te voorkomen, of reeds opgetreden ontstekingen ter genezing te brengen. Want uiteindelijk laten zich – met uitzondering van de degeneratieve ziekten – bijna alle ziektes op chronische ontstekingen herleiden, met name vooral de zogenaamde volksziektes zoals diabetes, reuma, fybromyalgie, vermoeidheidssyndroom, Alzheimer, kanker, maar ook alle soorten van auto-immuunziektes zoals allergien, multiple-sclerose, ASL, asthma, pijnen van alle soort, en andere ziekten.

Dat betekent dus dat alle soorten van koolhydraten die tot glucose afgebroken worden, en daarmee automatisch altijd ook tot een activering van de insuline leiden, dat die liefst vermeden zou moeten worden.

Ad 2: Proteine ( eiwitten ) :

Er blijven dus nog twee verdere voedingsstoffen over die voor de ATP-energie-winning geschikt zijn, namelijk de proteines en de vetten.

De proteines worden in het algemeen voor reparatieprocessen in het lichaam en voor spieropbouw gebruikt. Ze kunnen echter ook voor energiewinning opgeroepen en gebruikt worden, vooral op de weg van de zogenaamde gluconeogenese. De gluconeogenese – het nieuw ontstaan van glucose – is een sinds vele jaren bekende biochemische synthetische weg, waarin uit aminozuren – dat zijn de bouwstenen van de eiwitten, glucose ontstaat. Deze uit de aminozuren ontstane glucose wordt dan wederom met hulp van insuline in de lichaamscellen opgenomen, waarmee wij alweer bij de zo juist beschreven insuline-problematiek aangeland zijn.

Met Andere Woorden zijn ook de eiwitten als basisvoedingsmiddel echt problematisch, omdat ook hier alweer insuline uitgestoten wordt, en zich daardoor weer ontstekingsprocessen van alle soort ongecontroleerd kunnen inzetten, of verergeren.

Dit feit dat bij eiwitconsumptie door de achterdeur weer insuline in gang gezet wordt, is het hoofdzakelijke kritische punt van de in de laatste jaren toenemend in mode gekomen Paleo-dieten.

De paleo-dieten wijzen weliswaar terecht de consumptie van koolhydraten af, maar bevoorspreken tegelijk een eiwitrijke voedingswijze in de vorm van vlees, vis, en andere geconcentreerde proteines. Maar zoals al gezegd, wordt via de eiwitten wederom de insulinestofwisseling gestimuleerd, wat daarom dezelfde gezondheidsproblemen met zich mee brengt, precies dezelfde als de consumptie van koolhydraten.

Ad 3. Vetten:

Als derde en laatste voedselgroep ter ATP-winning blijven de vetten over. Vetten worden door enzymen tot ketonenlichaampjes afgebouwd. Ketonenlichaampjes kunnen door de cellen van het menselijke lichaam – ook van de hersenen – ter ATP-winning omgezet worden. Vooral echter kunnen ketonenlichaampjes in alle cellen getransporteerd worden zonder dat daarvoor insuline noodzakelijk hoeft te zijn. Dat betekent dat via een vetrijke voeding de energieverzorging van alle cellen met ATP mogelijk is, zonder dat insuline daarin een rol speelt, dus zonder dat het tot het aanzetten van ontstekingsbevorderende processen in het lichaam komt.

Het chemisch bewijs van de vetverbranding.

Er is een eenvoudige methode waarmee iedereen zelf direct kan vaststellen, of men van koohlhydraten-verbrander tot vet-verbrander geworden is, en wel met urineteststrips waarmee men ketonenlichaampjes in de urine kan nawijzen, zo bijvoorbeeld Ketostix.

Als men vet-verbrander is, dan worden zoals gezegd ketonen via de bloedsomloop naar alle organen gebracht en van iedere enkele lichaamscel opgenomen en omgezet om daaruit ATP te winnen – dus energie. Een gedeelte van deze ketonen wordt via de nieren in de urine uitgescheiden, en kan met deze teststrips nagewezen worden.

De concentratie van ketonen in de urine.

Copyright Dr. med. habil Dr. Karl Probst.

Na een succesvolle omstelling van de voeding van koolhydraten- naar vet-verbranding, kunnen er via de Ketostix ketonenlichaampjes in de urine nagewezen worden. Het optimale bereik ligt tussen 3 tot 5 mmol / L aan nawijsbare ketonenlichaampjes in de urine.

Wil men zijn gezondheidsvooruitgang nog duidelijker weten, dan kan men zijn nuchtere insulinewaarde bepalen laten – de zogenaamde basale waarde. Als normwaarde wordt in de literatuur tussen 1,6 en 10, 8 mU / L aangegeven. Hoe lager, hoe beter. Waardes boven 5 mU / L duiden er op, dat men nog koolhydratenverbrander is.

Een verdere waarde om te zien of men geen koolhydratenverbrander meer is, ligt in de meting van de nuchtere bloedsuikerspiegel. Bij vetverbranders liggen de waardes bij nuchtere bloedsuikerspiegel bij 50-60 mg / 100 ml. Hoe lager de nuchtere bloedsuikerspiegel is, des te beter – en dit heeft intussen ook de medische geneeskunde gemerkt, en waarom ze de nuchtere bloedsuikerwaardes altijd meer laten dalen, op de momenteel aangeraden 80 tot 100 mg / 100 ml.

Dus, wat zouden we nu moeten eten ?

De beste voeding bestaat uit koolhydraatarme groente en salades, best biologisch. Nog beter zijn wild groeiende planten, want zoals we tegenwoordig weten, bevatten die veel biophotonen – dat zijn zeer kleine lichtdeeltjes die in de plant opgeslagen worden. Onverhitte groente en fruit kunnen daarom als een soort van lichtvoeding genoemd worden. Die bevatten de meeste biophotonen; dat is zoiets als vloeibaar licht en daarmee energie, die direct in ATP kan worden omgezet. Daarom wordt rauwkost door iedereen als direct belevend en revitaliserend ervaren.

Het geldt tegenwoordig als zeker, dat door de verhitting van levensmiddelen deze biophotonen er uit ontwijken. Deze levensmiddelen veranderen zich zo in voedingsmiddelen die de mensen alleen nog maar bio-chemisch voeden, maar niet meer bio-energetisch voeden.

In zoverre dat men niet met deze lichtvoeding alleen uit kan komen, zouden de andere fundamenten van de voedingsleer goed in acht genomen moeten worden, en daarbij onveranderde natuurlijke vetten en olieen genomen worden. Bijzonder bewezen heeft zich de kokosolie die uit vetzuren met middellange ketting ( MCT = Medium Chain Triglycerides ) bestaat. Deze MCT’s gaan vooral naar de hersenen in en zijn daarom ideaal ter voorkoming maar ook ter genezing van Alzheimer en Parkinson. Maar ook bij depressies, epilepsie en andere neurologische ziektebeelden.

Aan de basis van reeds bestaande ziektes – en bijna iedere ziekte heeft een ontstekingscomponent – laten zich ook de omega-3 vetzuren aanraden, zoals lijnolie, leindotteroll ( olie van de Camelia Sativa ) sacha iinchi, of hennepolie, want de omega-3 vetzuren kalmeren het immuunsysteem en zijn daarmee ontstekingsremmend.

Kankerdieet:

De bovenstaand beschreven karaktertrekken van de stofwisseling includeren ook de sleutel ter oplossing van de kankerproblematiek. Reeds in 1930 – dus al 85 jaar geleden ! – heeft de Duitse arts Otto Warburg de Nobelprijs voor geneeskunde gekregen voor zijn ontdekking dat kankercellen uitsluitend op glucose leven, en niet in staat zijn om ketonenlichaampjes om te zetten.

Dat betekent dat de kankercellen moeten afsterven als hun glucose wordt onthouden !

Met Andere Woorden, als een kankerpatient zich koolhydratenarm voedt, en hoofdzakelijk vetten tot zich neemt, dan moeten de kankercellen afsterven terwijl de gezonde cellen ketonen omzetten en daarmee ATP produceren kunnen. De kankercellen – en niet alleen de kankercellen ! – moeten onder deze vet-voeding afsterven, omdat ze geen ATP meer kunnen produceren.

Voeding: Het Warburg-effect

Het Warburg-effect laat zien dat kankercellen zich uitsluitend van anaerobe glykolyse van glucose kunnen voeden, dat is : suikeromzetting zonder zuurstof. Op deze stofwisselingswijze wordt 4 Mol ATP uit glucose gewonnen. In tegenstelling daar tegenover zijn andere gezonde cellen in staat om ook afbraakproducten van de glucose – de zogenoemde ketonenlichaampjes, onder medewerking van zuurstof, in het kader van de zogenoemde oxidatieve- phosphorylering om te zetten en daaruit zeer veel energie uit ATP te winnen, namelijk 36 Mol ATP per Mol glucose.

Het enigste zinvolle kankerdieet bestaat in het consequent vermijden van suiker en andere koolhydraten.

Zoals reeds gezegd zijn deze inzichten reeds meer dan 85 jaar bekend, en veelvuldig door alternatieve genezers bewezen worden. Deze worden echter door de medische geneeskunde direct als laster bezien en monddood gemaakt. Maar men moet zich toch afvragen waarom deze eenvoudige door iedere kankerpatient meteen omzetbare voedingsomstelling van de medische onkologen – kankerspecialisten – aan de betroffenen niet minstens als nevenwerkingvrij alternatief genoemd wordt naast de gewone behandelingsmethode van bestralen, bestralen en chemo. In plaats daarvan werden en worden de verkondigers van deze eenvoudige biochemische feiten ondanks de indrukwekkende successen er van, genadeloos vervolgd door het heersende systeem.

Samenvatting:

Het loont zich voor iedereen om zijn gezondheid in eigen handen te nemen en zich intensief met MEDLINE bezig te houden. MEDLINE is de grootste medische gegevensbank wereldwijd, die voor iedereen vrij ter beschikking staat. In deze gegevensbank worden antwoorden gevonden op alle medische vragen die vrijwel nooit in de door Big Pharma beheerste pers besproken worden.

Maar ook zonder MEDLINE zou ons alleen maar al het feit dat alle natuurlijke therapieen en vooral de voedingstherapeutische voortgangswijze met biophotonenrijke rauwkost en met een vetrijke voeding die door de zg. medische wetenschap systematisch als kwakzalverij afgedaan wordt, hardhorend moeten maken, en ons aan de woorden van de stichter der geneeskunde moeten herinneren – Hippocrates – die zei: Laat uw voeding uw medicijn zijn, en uw voeding uw geneesmiddel.

Want de dagelijkse voeding is twijfelloos de belangrijkste sleutel voor een duurzame gezondheid en is de weg naar de vrijheid, de vrijheid van de medische voogdij, en spijtig genoeg vaak zelfs ook nog vrijheid van de bedreiging van onze gezondheid door de medische geneeskunde.


Leestip: eBoek: Zoektocht naar Gezondheid (met o.a. OttoWarburg / omega 3 / 6 balans en de pH waarden)


Hallo Henk,?
Ik heb het onderwerp vetrijk-eten eens onderzocht. Daar is een hele hoop op te zeggen en staat een hoop over op internet. Het is moeilijk daar commentaar onder te zetten omdat het altijd te kort zou zijn en onvolledig, en zo een eindeloze discussie wou worden.?Op iedere van de drie energiebronnen is veel te zeggen. Het is in ieder geval zo dat Dr. Weston Price de hele wereld rond ging en vaststelde dat de volkeren die geheel op vlees en vet leefden niet veel beter er aan toe waren dan de volkeren die geheel op graan leefden. Dat de volkeren die de beste lichamelijke en geestelijke gezondheid hadden, die waren, die beide voedingsmiddelen aten – zowel vlees als graan. Misschien was het wel goed om als commentaar er onder te zetten, dat de lezer zich zelf ?best verder kan informeren op internet in hoeverre dit soort voeding bij hem of haar past. Henk, in dit artikel is veel te vinden in hoeverre dat vetrijke dieet werkt. Daar is ook te zien dat mensen die sport doen nog eens extra koolhydraten nodig hebben omdat ze anders geen energie hebben. Zo heb ik het ook ondervonden. Toch is het een goede leidraad. — Rob

http://www.body-fitness.nl/content/Voeding/Het-Ketogeen-dieet.asp